Törzsadatok

Szótár elemek

Megjelenítés: Hatály:

/2 (1000 rekord/lap, összesen 1157 rekord)

LastUpdateHatalyossagKezdeteHatalyossagVegeTipusKodErtekSorrend
[1]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ADATELL_MODELLadatellenőrzési szabály módosulás1
[2]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ADATELL_MODIDOidő alapú adatminőség változás2
[3]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ADATELL_MODITIT törzs módosulás3
[4]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ADATELL_MODSZNYúj vagy módosított intézményi adatküldés4
[7]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01BERLTIPSKsaját kollégium1
[6]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01BERLTIPMKmás intézmény kollégiuma2
[5]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01BERLTIPDOdiákotthon3
[11]2020-06-16 14:06:13.9061900-01-01BIZFOKFFfelsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett4
[10]2020-06-16 14:06:13.9081900-01-01BIZFOKFAfőiskolai képzésben vagy alapképzésben (BA/BSc) szerzett5
[9]2020-06-16 14:06:13.911900-01-01BIZFOKEMegyetemi képzésben, mesterképzésben (MA/MSc) vagy osztatlan képzésben szerzett6
[8]2020-06-16 14:06:13.9121900-01-01BIZFOKDOdoktori (PhD/DLA) fokozatszerzési eljárásban szerzett7
[12]2020-06-16 14:06:13.1121900-01-01BIZTIPUSOKoklevél5
[13]2020-06-16 14:06:13.1141900-01-01BIZTIPUSSKfelsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány7
[14]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01BOOLIigen1
[15]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01BOOLNnem2
[16]2020-06-16 14:06:13.1181900-01-01CIMTIPAlakóhely1
[17]2020-06-16 14:06:13.1191900-01-01CIMTIPEértesítési cím2
[18]2020-06-16 14:06:13.121900-01-01CIMTIPTtartózkodási hely3
[19]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01DOKCSELTIPDSZIdoktori szigorlat1
[20]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01DOKCSELTIPDVEDdoktori védés2
[26]2019-04-17 15:33:06.0152015-06-01DUALVEGINDDHKa duális modul lezárása a hallgató kérésére1
[21]2019-04-17 15:33:06.0152015-06-01DUALVEGINDDEUegészségügyileg alkalmatlanná válás a duális modul teljesítésére2
[25]2019-04-17 15:33:06.0152015-06-01DUALVEGINDDHAelhalálozás3
[28]2019-04-17 15:33:06.0152015-06-01DUALVEGINDDIVintézményváltás4
[27]2019-04-17 15:33:06.0152015-06-01DUALVEGINDDIMintézménymegszűnés vagy átalakulás5
[29]2019-04-17 15:33:06.0152015-06-01DUALVEGINDDKVképzésváltás intézményen belül6
[32]2019-04-17 15:33:06.0152015-06-01DUALVEGINDDSTa duális modul sikeres teljesítése7
[31]2019-04-17 15:33:06.0152015-06-01DUALVEGINDDMTa képzés megszakítása tanulmányi okból8
[30]2019-04-17 15:33:06.0152015-06-01DUALVEGINDDMPa képzés megszakítása pénzügyi vagy fegyelmi okból9
[23]2019-04-17 15:33:06.0152015-06-01DUALVEGINDDGKa duális gyakorlóhely kilépése a képzésből10
[22]2019-04-17 15:33:06.0152015-06-01DUALVEGINDDGJa duális gyakorlóhely képzési jogának megszüntetése11
[24]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01DUALVEGINDDGVa duális gyakorlóhely váltása12
[33]2020-06-16 14:06:14.3241900-01-01EGYMTIPUSKOKközös képzés1
[35]2020-06-16 14:06:14.3261900-01-01EGYMTIPUSTKKtanári közös képzés (OSZKTAN, MSZKTAO)2
[34]2020-06-16 14:06:14.3281900-01-01EGYMTIPUSNKKnemzetközi közös képzés3
[38]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ELOFELTTIPKképzés1
[40]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ELOFELTTIPSszakképzettség, szakképesítés2
[41]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ELOFELTTIPTképzés szint3
[36]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ELOFELTTIPCképzés csoport4
[39]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ELOFELTTIPMmeghirdethető képzés5
[37]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ELOFELTTIPEegyéb6
[42]2020-06-16 14:06:13.1211900-01-01ERTTIPEe-mail1
[43]2020-06-16 14:06:14.2241990-01-01ESMFAJTAFATADfeladatátadás1
[44]2020-06-16 14:06:14.2261990-01-01ESMFAJTAIBATintézményen belüli átalakulás2
[45]2020-06-16 14:06:14.2311990-01-01ESMFAJTAJOGUTjogutódlás5
[46]2020-06-16 14:06:14.2331990-01-01ESMFAJTATRVALTR váltás6
[51]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FELSZERVTIPKOközoktatási1
[50]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FELSZERVTIPKMközművelődési2
[49]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FELSZERVTIPKGközgyűjteményi3
[48]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FELSZERVTIPEGegészségügyi4
[47]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FELSZERVTIPAGagrár- és vidékfejlesztési5
[52]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FELSZERVTIPZZegyéb6
[53]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FELVDATTIP06E2006. szept. előtt1
[54]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FELVDATTIP06U2006. szept. után2
[55]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FELVELJAáltalános vagy pót eljárás1
[56]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FELVELJKkeresztféléves eljárás2
[58]2020-06-24 16:31:28.8281900-01-01FENNTTIPUSALLMállam1
[68]2020-06-24 16:31:28.8282012-01-01FENNTTIPUSOKONországos nemzetiségi önkormányzat3
[59]2020-06-24 16:31:28.8281900-01-01FENNTTIPUSEGYHegyházi jogi személy4
[61]2020-06-24 16:31:28.8282012-09-01FENNTTIPUSGAZDgazdasági társaság5
[57]2020-06-24 16:31:28.8281900-01-01FENNTTIPUSALAPalapítvány6
[63]2020-06-24 16:31:28.8281900-01-01FENNTTIPUSKALAközalapítvány7
[71]2020-11-19 16:29:16.6262019-04-15FENNTTIPUSVTVSvallási egyesület10
[66]2020-06-24 16:31:28.8281990-01-01FENNTTIPUSKULFkülföldi állam11
[69]2020-11-19 16:16:48.072019-07-01FENNTTIPUSVALAvagyonkezelő alapítvány12
[72]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FENTKTIPUSALAPalapító1
[73]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FENTKTIPUSFENTegyéb fenntartó2
[79]2020-06-24 16:31:28.8282012-09-01FFORMAOállami ösztöndíjas2
[80]2020-06-24 16:31:28.8282012-09-01FFORMARállami részösztöndíjas3
[81]2020-06-24 16:31:28.8282012-02-01FFORMASközszolgálati ösztöndíjas4
[78]2020-06-24 16:31:28.8282012-09-01FFORMANönköltséges6
[76]2020-06-24 16:31:28.8281900-01-01FFORMAEegyéb7
[75]2020-06-16 14:06:14.1542012-09-01FFORMADNKE egyéb önköltségmentes9
[82]2020-06-16 14:06:13.1531900-01-01FFORMVALTEGegyéb okból változott1
[83]2020-06-16 14:06:13.1541900-01-01FFORMVALTTEtanulmányi eredmény alapján változott2
[84]2020-06-16 14:06:13.1561900-01-01FFORMVALTTUtúlfutás miatt változott3
[98]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSKOZGközgazdasági1
[97]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSJOGIjogi, igazgatási2
[96]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSJOGjogász3
[87]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSBOLCbölcsész, társadalomtudományi4
[111]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSTANOtanító, óvó5
[94]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSHITEhitéleti6
[85]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSAGRAagrár7
[100]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSMUSZműszaki8
[113]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSTERMtermészettudományi9
[95]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSINFOinformatikai10
[115]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSTESTtestkultúra11
[106]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSNEMZnemzetiségi12
[110]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSSZOCszociális, pszichológia13
[102]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSMUVIművészeti14
[89]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSEGESegészségügyi15
[108]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSREPUrepülőmérnöki16
[92]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSGYOPgyógypedagógiai, konduktor17
[90]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSEPITépítész, építőművész18
[109]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSSPORsporttudományi19
[105]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSMUVKművészetközvetítő20
[93]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSGYOSgyógyszerész21
[86]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSALLOállatorvos22
[107]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSORVOorvos23
[91]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSFOGOfogorvos24
[99]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSMTANmester tanár25
[112]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSTARSPtársadalomtudományi PhD26
[88]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSBOLCPbölcsész PhD27
[104]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSMUVIPművészeti PhD28
[101]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSMUSZPműszaki PhD29
[114]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSTERMPtermészettudományi PhD30
[103]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSMUVIDművészeti DLA31
[116]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FINSZAKCSXXXXnem meghatározott32
[118]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FKPZJOGVTtanulói1
[117]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FKPZJOGVHhallgatói2
[120]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01FONKFORRASFFTFFT-ből jött adat1
[119]2020-06-16 14:06:14.0221900-01-01FONKFORRASATLAGátlagszámítással képzett adat2
[121]2020-06-16 14:06:14.0241900-01-01FONKFORRASKEZIkézi betöltésből származó adat3
[142]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGOVOóvoda1
[125]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGALTáltalános iskola2
[131]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGGIMgimnázium3
[147]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGSZKszakközépiskola4
[146]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGSZIszakiskola5
[137]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGKOLkollégium6
[133]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGGSgimnázium, szakközépiskola7
[138]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGOAóvoda, általános iskola8
[127]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGASáltalános iskola, szakközépiskola9
[122]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGAGáltalános iskola, gimnázium10
[144]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGSKszakközépiskola, kollégium11
[136]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGGSKgimnázium szakközépiskola, kollégium12
[132]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGGKgimnázium, kollégium13
[140]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGOAMóvoda, általános iskola, alapfokú művészeti iskola14
[130]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGASMáltalános iskola, szakközépiskola, alapfokú művészeti iskola15
[126]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGAMáltalános iskola, alapfokú művészeti iskola16
[143]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGPEDpedagógiai szakszolgálati intézmény17
[141]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGOPóvoda, pedagógiai szakszolgálati intézmény18
[124]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGAGSMáltalános iskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészeti iskola19
[139]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01GYAKINTEGYSEGOAIPKóvoda, általános iskola, szakiskola, pedagógiai szakszolgálati intézmény, kollégium20
[134]2019-04-17 15:33:06.0152016-09-01GYAKINTEGYSEGGSGgimnázium, szakgimnázium21
[128]2019-04-17 15:33:06.0152016-09-01GYAKINTEGYSEGASGáltalános iskola, szakgimnázium22
[135]2019-04-17 15:33:06.0152016-09-01GYAKINTEGYSEGGSGKgimnázium, szakgimnázium, kollégium23
[129]2019-04-17 15:33:06.0152016-09-01GYAKINTEGYSEGASGMáltalános iskola, szakgimnázium, alapfokú művészeti iskola24
[123]2019-04-17 15:33:06.0152016-09-01GYAKINTEGYSEGAGSGMáltalános iskola, gimnázium, szakgimnázium, alapfokú művészeti iskola25
[145]2019-04-17 15:33:06.0152016-09-01GYAKINTEGYSEGSSGGszakközépiskola, szakgimnázium, gimnázium26
[148]2020-09-22 15:53:44.1572020-01-01GYAKINTEGYSEGTSGGtechnikum, szakgimnázium, gimnázium27
[156]2020-06-16 14:06:13.1581900-01-01HIBAHATASNYFGa NYUFIG-nak (árvaellátáshoz) nyújtott adatszolgáltatásból az érintett hallgató kimarad1
[157]2020-06-16 14:06:13.1581900-01-01HIBAHATASOEPaz OEP-nek (egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz) nyújtott adatszolgáltatásból az érintett hallgató kimarad2
[160]2020-06-16 14:06:13.8691900-01-01HIBAHATASSTATKaz intézményi statisztikából az adat kimarad3
[161]2020-06-16 14:06:13.871900-01-01HIBAHATASSTATTaz intézményi statisztika számításait torzítja az adat hibája4
[162]2020-06-16 14:06:13.8721900-01-01HIBAHATASTMIDKa támogatási idő számításából az érintett adat kimarad5
[163]2020-06-16 14:06:13.8751900-01-01HIBAHATASTMIDTa felhasznált támogatási idő számítását torzítja az adat hibája6
[158]2020-06-16 14:06:13.9141900-01-01HIBAHATASSTAOKaz intézményi oklevél statisztikából az adat kimarad8
[159]2020-06-16 14:06:13.9151900-01-01HIBAHATASSTAOTaz intézményi oklevél statisztika számításait torzítja az adat hibája9
[151]2020-06-16 14:06:13.9631900-01-01HIBAHATASFINKa finanszírozási számításokból az adat kimarad11
[153]2020-06-16 14:06:13.9971900-01-01HIBAHATASHOSZKaz adat hibája megakadályozza a magyar állami ösztöndíj tekintetében a hatósági döntés előkészítését.12
[154]2020-06-16 14:06:13.9981900-01-01HIBAHATASHOSZTaz adat hibája torzítja a magyar állami ösztöndíj tekintetében nyilvántartott adatokat.13
[152]2020-06-16 14:06:141900-01-01HIBAHATASHOSZCaz adat hibája megakadályozza a magyar állami ösztöndíj tekintetében a hatósági döntés hallgatónak történő megküldését.14
[164]2020-06-16 14:06:14.2411900-01-01HIBAHATASXSDFIR kulcsképzést gátló adathiba15
[155]2020-06-16 14:06:14.2421900-01-01HIBAHATASJSZKtanulmányi jogviszony számításból kizáró adathiba16
[150]2020-03-04 11:37:32.0131900-01-01HIBAHATASDIGKdiákigazolvány jogviszony ellenőrzését kizáró adathiba17
[149]2020-10-09 15:14:02.2751900-01-01HIBAHATASDHKaz adat hibája megakadályozza a Diákhitel Központ részére az adatszolgáltatást18
[165]2020-06-16 14:06:13.1631900-01-01HLGEJVTIPKkollégiumi tagsági1
[166]2019-09-26 15:49:22.9111900-01-01HLGEJVTIPXaz NFTV. 79. § (Ftv. 108. §) szerint, diákigazolványhoz2
[181]2020-06-16 14:06:13.8781900-01-01HLGKOREVK18kevesebb, mint 18 éves1
[167]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV1818 éves2
[168]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV1919 éves3
[169]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV2020 éves4
[170]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV2121 éves5
[171]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV2222 éves6
[172]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV2323 éves7
[173]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV2424 éves8
[174]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV2525 éves9
[175]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV2626 éves10
[176]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV2727 éves11
[177]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV2828 éves12
[178]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV2929 éves13
[179]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV30-3430-34 éves14
[180]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01HLGKOREV35-3935-39 éves15
[182]2020-06-16 14:06:13.881900-01-01HLGKOREVL40legalább 40 éves16
[183]2020-06-16 14:06:13.1691900-01-01HLGKPZSTATAaktív1
[184]2020-06-16 14:06:13.171900-01-01HLGKPZSTATPszünetelő (passzív)2
[187]2020-06-16 14:06:13.1621900-01-01HLGTJVTIPHhallgatói (doktoranduszi)1
[188]2020-06-16 14:06:13.1641900-01-01HLGTJVTIPRrészismereti hallgatói2
[189]2020-06-16 14:06:13.1661900-01-01HLGTJVTIPVvendéghallgatói3
[186]2020-06-16 14:06:13.161900-01-01HLGTJVTIPEelőkészítős hallgatói4
[185]2020-06-16 14:06:13.161900-01-01HLGTJVTIPDdoktorjelölti5
[191]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTFELALTIPLEVlevéltári1
[192]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTFELALTIPMUZmúzeumi2
[190]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTFELALTIPKONkönyvtári3
[197]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTFELTIPKOközoktatási1
[196]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTFELTIPKMközművelődési2
[195]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTFELTIPKGközgyűjteményi3
[194]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTFELTIPEGegészségügyi4
[193]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTFELTIPAGagrár- és vidékfejlesztési5
[198]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTFELTIPZZegyéb6
[200]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTGAZDRKköltségvetési1
[199]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTGAZDREegyházi2
[201]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTGAZDRMKmagán közhasznú3
[202]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTGAZDRMVmagán vállalkozási4
[206]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTKOZHBNLKnem lehet közhasznú1
[205]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTKOZHBNKnem közhasznú2
[203]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTKOZHBKközhasznú3
[204]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01INTKOZHBKKkiemelten közhasznú4
[207]2020-06-16 14:06:13.1711900-01-01ISCEDELOREFOfolytató1
[208]2020-06-16 14:06:13.1721900-01-01ISCEDELOREUJúj belépő2
[209]2020-06-16 14:06:13.1741900-01-01ISCEDELOREVIvisszalépő3
[210]2020-06-16 14:06:13.0841900-01-01JELLEGAarts (BA/MA)1
[211]2020-06-16 14:06:13.0851900-01-01JELLEGSscience (BSc/MSc)2
[213]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JGEJELLEGTteljes1
[212]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JGEJELLEGRrészegységi2
[215]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JGETIPEegyesülés1
[218]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JGETIPSszétválás2
[216]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JGETIPKkiválás3
[217]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JGETIPMmegszűnés jogutód nélkül4
[214]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JGETIPBbeolvadás5
[219]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JGETIPXegyéb6
[251]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPTVtörvény1
[234]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPKRkormányrendelet2
[232]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPKHkormányhatározat3
[239]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPMRminiszteri rendelet4
[226]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPHHhatósági határozat5
[230]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPHVhatósági végzés6
[227]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPHNVhatósági nyilvántartásba vétel7
[229]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPHUhatósági utasítás8
[225]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPHEhatósági engedély9
[228]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPHThatósági tájékoztatás10
[220]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPAHakkreditációs határozat11
[249]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPSZHszenátusi határozat12
[238]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPMHMAB határozat13
[237]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPMFHMAB felülvizsgálati bizottsági határozat14
[250]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPTHtestületi határozat15
[253]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPVHvezetői határozat16
[236]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPMEGmegállapodás17
[248]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPSZszerződés18
[235]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPKTHkari tanácsi határozat19
[243]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPOHHOH határozat20
[246]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPOMEoktatási miniszter engedélye21
[245]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPOKMoktatási és kulturális miniszter engedélye22
[241]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPNEFnemzeti erőforrás miniszter engedélye23
[224]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPFTHfőiskolai tanácsi határozat24
[223]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPETHegyetemi tanácsi határozat25
[247]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPOMHoktatási miniszteri határozat27
[244]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPOKHoktatási és kulturális miniszteri határozat28
[242]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPNEHnemzeti erőforrás miniszteri határozat29
[222]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPEEHemberi erőforrások minisztere határozat30
[233]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPKIMközigazgatási és igazságügyi miniszteri határozat31
[240]2014-07-24 16:02:10.7671900-01-01JOGDOKTIPMTHminisztertanácsi határozat32
[221]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPDHHdoktori és habilitációs tanácsi határozat33
[252]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JOGDOKTIPVEHvezetői értekezleti határozat34
[231]2020-01-15 16:12:38.8462018-05-22JOGDOKTIPITMinnovációs és technológiai miniszteri határozat35
[254]2020-06-16 14:06:14.1791990-01-01JSZERTIPUSATALAátalakulás13
[255]2020-06-16 14:06:14.181990-01-01JSZERTIPUSBEOLVbeolvadás14
[256]2020-06-16 14:06:14.1831990-01-01JSZERTIPUSBOKIVbeolvadásos kiválás16
[257]2020-06-16 14:06:14.2091990-01-01JSZERTIPUSBOKVbeolvadásos különválás19
[261]2020-06-16 14:06:14.2111990-01-01JSZERTIPUSKIVALkiválás20
[262]2020-06-16 14:06:14.2131990-01-01JSZERTIPUSKUVALkülönválás21
[263]2020-06-16 14:06:14.2181990-01-01JSZERTIPUSOOLVösszeolvadás23
[260]2020-03-04 11:37:31.971900-01-01JSZERTIPUSIBVAintézményen belüli átalakulás26
[258]2020-03-04 11:37:31.9911900-01-01JSZERTIPUSFELAfeladatátadás27
[259]2020-03-04 11:37:32.0021900-01-01JSZERTIPUSFELUfeladatátadás új intézmény létesítésével28
[279]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPTANUtanulmányi ösztöndíj1
[272]2019-04-17 15:33:06.0152017-09-01JUTTATASTIPKOZTnemzeti felsőoktatási ösztöndíj2
[269]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPISTKintézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj3
[274]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPRSSCrendszeres szociális ösztöndíj4
[273]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPRKSCrendkívüli szociális ösztöndíj5
[265]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPBHUIa Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része6
[270]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPKMINa külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja7
[264]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPALTMalaptámogatás8
[278]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPSZGYszakmai gyakorlati ösztöndíj9
[267]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPDOKTdoktorandusz ösztöndíj10
[277]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPSTFIStipendium Hungaricum fix nagyságú ösztöndíj része11
[268]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPEJUTegyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösztöndíj12
[276]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPSHLTStipendium Hungaricum lakhatási támogatás része13
[275]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01JUTTATASTIPSHETStipendium Hungaricum egészségügyi támogatás része14
[266]2020-10-09 15:14:02.2752016-08-01JUTTATASTIPDKETdoktori képzésben részt vevők egyszeri támogatása doktori fokozatszerzés esetén15
[293]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPKPTképzési terület1
[280]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPBKPAalap és osztatlan képzési ág2
[295]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPMKPAmester képzési ág3
[282]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPDTERtudományterület4
[281]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPDTAGtudományág/művészeti ág5
[303]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPSZKMAszakmacsoport6
[302]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPSZCSszakcsoport7
[298]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPMUVTműveltségi terület8
[291]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPI97SZISCED 1997 szint9
[290]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPI97CSISCED 1997 csoport10
[288]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPI11SZISCED 2011 szint11
[296]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPMSZMKKR szint12
[283]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPESZEKKR szint13
[284]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPFIN08finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz14
[285]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPFIN12finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz15
[294]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPKPTKképzési terület (külföldi)16
[304]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPTANtanári szakképzettséget eredményező képzés17
[289]2019-04-17 15:33:06.0152013-01-01KEPZESCSOPI13CSISCED 2013 F csoport18
[286]2019-04-17 15:33:06.0152017-01-01KEPZESCSOPFIN17finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz19
[292]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPKLSZkis létszámú szak20
[301]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPSPORTsportos szak21
[300]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPPEDpedagógus szakvizsgára felkészítő szak22
[297]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPMTMIMTMI szak23
[299]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KEPZESCSOPORIEképzés orientációja24
[287]2020-06-16 14:06:14.1152019-08-01KEPZESCSOPGYISZgyakorlatigényes szak25
[305]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KKKTIPUSFELFa felvétel feltétele és a képzés célcsoportja1
[307]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KKKTIPUSKCELa képzés célja2
[310]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KKKTIPUSKOMPa képzés során elsajátítandó kompetenciák3
[309]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KKKTIPUSKISMa képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek4
[308]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KKKTIPUSKESZszemélyes adottságok, készségek5
[312]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KKKTIPUSSZALa szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben6
[311]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KKKTIPUSKREDaz összkredit felbontása ismeretkör és szakdolgozat szerint7
[313]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KKKTIPUSSZGYszakmai gyakorlat8
[306]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KKKTIPUSIDNYidegennyelvi követelmények (a képzés elvégzéséhez)9
[321]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KORMOSZTTIPSTHStipendium Hungaricum ösztöndíj1
[318]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KORMOSZTTIPMSPMagyar Sportcsillagok Ösztöndíj2
[315]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KORMOSZTTIPKKOKlebelsberg Képzési Ösztöndíj3
[314]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KORMOSZTTIPFAOFAO ösztöndíj4
[317]2019-04-17 15:33:06.0152017-07-06KORMOSZTTIPMICMichalicza ösztöndíj5
[320]2019-04-17 15:33:06.0152017-06-10KORMOSZTTIPOKFÖsztöndíj Keresztény Fiataloknak6
[319]2019-04-17 15:33:06.0152017-09-01KORMOSZTTIPNFKONemzeti Felsőoktatási Kiválósági Ösztöndíj7
[316]2020-06-16 14:06:14.1522016-09-01KORMOSZTTIPMAMárton Áron-ösztöndíj8
[322]2020-10-06 15:08:29.4792020-08-01KORMOSZTTIPTMTörőcsik Mari-ösztöndíj9
[323]2020-10-06 15:09:14.7442020-08-01KORMOSZTTIPVTVásáry Tamás-ösztöndíj10
[324]2020-06-16 14:06:13.2291900-01-01KOZISKTIPUSEegyéb középiskola1
[325]2020-06-16 14:06:13.2311900-01-01KOZISKTIPUSGgimnázium2
[326]2020-06-16 14:06:13.2321900-01-01KOZISKTIPUSKkülföldön működő iskola3
[327]2020-06-16 14:06:13.2341900-01-01KOZISKTIPUSSszakközépiskola4
[328]2020-06-16 14:06:14.0592016-09-01KOZISKTIPUSZszakgimnázium5
[329]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPKAPTIPEKVekvivalens1
[342]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPKCShagyományos képzéscsoport1
[341]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPI97ISCED19972
[339]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPI11ISCED20113
[332]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPEKKEKKR4
[349]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPMKKMKKR5
[330]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPDTAGtudományág/művészeti ág6
[331]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPDTERtudományterület7
[334]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPFIN08finanszírozási csoport 20088
[335]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPFIN12finanszírozási csoport 20129
[337]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPFSZCszakmacsoport10
[345]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPKPTCegyetemi/főiskolai képzések képzési területi besorolása11
[346]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPKPTKkülföldi képzések képzési területi besorolása12
[347]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPKPZAGalap és osztatlan képzési ág13
[348]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPKPZTRképzési terület14
[353]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPRSZCszakcsoport15
[355]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPTANtanári képzés16
[333]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPFINfinanszírozási csoport - FIN17
[343]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPKCSEhagyományostól eltérő képzéscsoport - KCSE18
[340]2019-04-17 15:33:06.0152013-01-01KPZCSOPTIPI13ISCED201319
[336]2019-04-17 15:33:06.0152017-01-01KPZCSOPTIPFIN17finanszírozási csoport 201720
[344]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPKLSZkis létszámú szakok21
[354]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPSPORTsportos szakok22
[352]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPPEDpedagógus szakvizsgára felkészítő szakok23
[350]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPMTMIMTMI szakok24
[351]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZCSOPTIPORIEképzés orientációja25
[338]2020-06-16 14:06:14.1132019-08-01KPZCSOPTIPGYISZgyakorlatigényes szakok26
[387]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSZKstart - szak1
[356]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSDISstart - doktori iskola2
[377]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSFSZstart - felsőfokú szakképzés3
[374]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSFOKstart - felsőoktatási szakképzés4
[419]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSTOVstart - szakirányú továbbképzés5
[378]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSRSZstart - részismereti képzés6
[373]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSELKstart - előkészítő képzés7
[357]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSDISDTdoktori iskola - tudományág/művészeti ág8
[394]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSZKSZszak - szakirány9
[393]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSZKSPszak - specializáció10
[383]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSZIEGszakirány - egyéb11
[379]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSPC2specializáció - specializáció12
[382]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSZI2szakirány - szakirány13
[386]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSZISPszakirány - specializáció14
[391]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSZKMIszak - minor15
[384]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSZIMIszakirány - minor16
[389]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSZKEGszak - egyéb17
[371]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSEGY2egyéb - egyéb18
[396]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCST1Astart - közismereti tanári szakterületi ismeret19
[397]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCST1Bstart - szakmai és művészeti tanári szakterületi ismeret20
[398]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCST1Cstart - hitéleti tanári szakterületi ismeret21
[399]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCST2Astart - csak második tanári szakterületi ismeret22
[400]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCST2Bstart - csak második, nyelvvizsgára épülő tanári szakterületi ismeret23
[401]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCST2Cstart - csak második, intézményi hatáskörben hirdetett tanári szakterületi ismeret24
[380]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSPCEGspecializáció - egyéb25
[402]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCST3Astart - nem tanári mesterfokozatra épülő tanári szakterületi ismeret26
[381]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSPCMIspecializáció - minor27
[358]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSDISSPdoktori iskola - specializáció28
[376]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSFOKSZfelsőoktatási szakképzés - szakirány29
[375]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSFOKSPfelsőoktatási szakképzés - specializáció30
[390]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSZKEHszak - sajátos egyházi képzési elem31
[372]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSEHSZIsajátos egyházi képzési elem - szakirány32
[363]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSEGTSZosztatlan tanári szak - szakirány33
[364]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSEGTZ1osztatlan tanári szak - szakirány34
[365]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSEGTZ2osztatlan tanári szak - szakirány35
[366]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSEGTZ3osztatlan tanári szak - szakirány36
[367]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSEGTZ4osztatlan tanári szak - szakirány37
[368]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSEGTZ5tanári szak osztott képzésben - szakirány38
[405]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSTHIstart - hitéleti osztatlan tanári szak39
[420]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSTOVEGszakirányú továbbképzési szak - egyéb40
[404]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSTGYstart - közismereti osztatlan tanári szak - gyógytestnevelő41
[407]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSTKAstart - közismereti osztatlan tanári szak - általános iskolai kimenet42
[408]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSTKKstart - közismereti osztatlan tanári szak - középiskolai kimenet43
[410]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSTKNstart - közismereti osztatlan tanári szak - nyelvi nem bontott44
[412]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSTKPstart - közismereti osztatlan tanári szak - művészeti nem bontott45
[413]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSTKTstart - közismereti osztatlan tanári szak - további nem bontott46
[425]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSVENstart - vendéghallgatói képzés magyar és külföldi hallgatóknak47
[388]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSSZKDUszak - duális modul48
[359]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMKAPCSEGSPCegyéb – specializáció49
[414]2019-04-17 15:33:06.0152015-11-15KPZELEMKAPCSTMKstart - közismereti osztott tanári szak - művészettörténet50
[415]2019-04-17 15:33:06.0152015-11-15KPZELEMKAPCSTNKstart - közismereti osztott tanári szak - finn nyelv és kultúra51
[424]2019-04-17 15:33:06.0152015-11-15KPZELEMKAPCSTTKstart - közismereti osztott tanári szak - filozófiatanár52
[406]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSTIHstart - hitéleti osztott tanári szak53
[409]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSTKLstart - közismereti osztott tanári szak - általános iskolai kimenet54
[421]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSTPKstart - közismereti osztott tanári szak - művészeti55
[411]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSTKOstart - közismereti osztott tanári szak - középiskolai kimenet56
[416]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSTNMstart - közismereti osztott tanári szak - magyar mint idegen nyelv57
[418]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSTOTstart - művészeti osztott tanári szak58
[422]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSTSTstart - szakmai osztott tanári szak59
[362]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSEGTSOtanári szak osztott képzésben - szakmai osztott tanári szakirány60
[369]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSEGTZ6tanári szak osztott képzésben - szakirány61
[417]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSTNYstart - közismereti osztott tanári szak - idegen nyelv62
[423]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSTTEstart - közismereti osztott tanári szak - ember-életvitel63
[403]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSTGEstart - közismereti osztott tanári szak - gyógytestnevelő64
[370]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSEGTZ7tanári szak osztott képzésben - szakirány65
[360]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSEGTS1tanári szak osztott képzésben - szakirány66
[361]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMKAPCSEGTS2tanári szak osztott képzésben - szakirány67
[392]2020-06-16 14:06:14.1232019-09-05KPZELEMKAPCSSZKMTszak - műveltségterület68
[385]2020-06-16 14:06:14.1252019-09-05KPZELEMKAPCSSZIMTszakirány - műveltségterület69
[395]2020-06-16 14:06:14.1262019-08-01KPZELEMKAPCSSZTszakmai osztatlan/osztott tanári szak70
[439]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPSZKszak1
[438]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPSZIszakirány2
[437]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPSPCspecializáció3
[434]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPMINminor4
[464]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTOVszakirányú továbbképzés5
[426]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPDISdoktori iskola6
[427]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPDTAdoktori tudományág/művészeti ág7
[441]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPT1Aközismereti tanári szakterületi ismeret8
[442]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPT1Bszakmai és művészeti tanári szakterületi ismeret9
[443]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPT1Chitéleti tanári szakterületi ismeret10
[444]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPT2Acsak második tanári szakterületi ismeret11
[445]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPT2Bcsak második, nyelvvizsgára épülő tanári szakterületi ismeret12
[446]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPT2Ccsak második, intézményi hatáskörben hirdetett tanári szakterületi ismeret13
[433]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPFSZfelsőfokú szakképzés14
[432]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPFOKfelsőoktatási szakképzés15
[431]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPELKelőkészítő képzés16
[436]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPRSZrészismereti képzés17
[430]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPEGYegyéb vagy technikai képzési elem18
[447]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPT3Anem tanári mesterfokozatra épülő tanári szakterületi ismeret19
[480]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPVENvendéghallgatói képzés magyar és külföldi hallgatóknak20
[452]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTKAközismereti osztatlan tanári szak - általános iskolai kimenet21
[453]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTKKközismereti osztatlan tanári szak - középiskolai kimenet22
[455]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTKNközismereti osztatlan tanári szak - nyelvi nem bontott23
[457]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTKPközismereti osztatlan tanári szak - művészeti nem bontott24
[458]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTKTközismereti osztatlan tanári szak - további nem bontott25
[449]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTGYközismereti osztatlan tanári szak - gyógytestnevelő26
[470]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTSZszakmai osztatlan tanári szakirány27
[473]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTZ1zeneművészeti osztatlan tanári szakirány - nem szakpáros zenetanár28
[474]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTZ2zeneművészeti osztatlan tanári szakirány - szakpáros zenetanár29
[475]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTZ3zeneművészeti osztatlan tanári szakirány - szakpáros nem népi zeneművésztanár30
[476]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTZ4zeneművészeti osztatlan tanári szakirány - szakpáros népi zeneművésztanár31
[429]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPEGHsajátos egyházi képzési elem32
[477]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTZ5zeneművészeti tanári szakirány osztott képzésben33
[450]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPTHIhitéleti osztatlan tanári szak34
[428]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZELEMTIPDUAduális modul35
[459]2019-04-17 15:33:06.0152015-11-15KPZELEMTIPTMKközismereti osztott tanári szak - művészettörténet36
[460]2019-04-17 15:33:06.0152015-11-15KPZELEMTIPTNKközismereti osztott tanári szak - finn nyelv és kultúra37
[472]2019-04-17 15:33:06.0152015-11-15KPZELEMTIPTTKközismereti osztott tanári szak - filozófiatanár38
[451]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTIHhitéleti osztott tanári szak39
[454]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTKLközismereti osztott tanári szak - általános iskolai kimenet40
[465]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTPKközismereti osztott tanári szak - művészeti41
[456]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTKOközismereti osztott tanári szak - középiskolai kimenet42
[461]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTNMközismereti osztott tanári szak - magyar mint idegen nyelv43
[463]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTOTművészeti osztott tanári szak44
[469]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTSTszakmai osztott tanári szak45
[468]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTSOszakmai osztott tanári szakirány46
[478]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTZ6zeneművészeti tanári szakirány osztott képzésben - népi47
[462]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTNYközismereti osztott tanári szak - idegen nyelv48
[471]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTTEközismereti osztott tanári szak - ember-életvitel49
[448]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTGEközismereti osztott tanári szak - gyógytestnevelő50
[479]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTZ7zenetanári szakirány osztott képzésben51
[466]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTS1tánctanári szakirány osztott képzésben52
[467]2019-04-17 15:33:06.0152016-08-20KPZELEMTIPTS2táncművésztanári szakirány osztott képzésben53
[435]2020-06-16 14:06:14.1192019-09-05KPZELEMTIPMTRműveltségterület54
[440]2020-06-16 14:06:14.1282019-08-01KPZELEMTIPSZTszakmai osztatlan/osztott tanári szak55
[486]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZFELVMODKELJa központi eljárásban magyarországi képzésre1
[483]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZFELVMODDEVKintézményi eljárásban devizás képzésre2
[484]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZFELVMODHITEintézményi eljárásban hitéleti képzésre3
[481]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZFELVMODALLMállamközi megállapodás alapján4
[487]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZFELVMODKULFkülföldi intézményi eljárásban5
[488]2019-04-17 15:33:06.0152013-12-30KPZFELVMODMEGAmegállapodás alapján (Fkr. 41.§ (3))6
[485]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZFELVMODKEHTa központi eljárásban határon túli képzésre7
[482]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZFELVMODBIELa Balassi Intézet eljárásában a 2013/14. tanév képzésére8
[489]2020-12-09 15:20:06.8132020-08-01KPZFELVMODTANKintézményi eljárásban tanárképzésre9
[490]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZHOSSZKATH121-2 év1
[491]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZHOSSZKATH2T2 évnél több2
[494]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZHOSSZKATHK3kevesebb, mint 3 év3
[496]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZHOSSZKATHL3legalább 3 év4
[495]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZHOSSZKATHK5kevesebb, mint 5 év5
[492]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZHOSSZKATH565 és 6 év6
[493]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZHOSSZKATH6T6 évnél több7
[497]2020-06-16 14:06:13.2361900-01-01KPZIDOSZINDOKBJMa hallgató nem jelentkezett be1
[498]2020-06-16 14:06:13.2381900-01-01KPZIDOSZINDOKMELméltányosság alapján2
[499]2020-06-16 14:06:13.2391900-01-01KPZIDOSZINDOKPBAa hallgató kérelmére baleset miatt3
[500]2020-06-16 14:06:13.2411900-01-01KPZIDOSZINDOKPBEa hallgató kérelmére betegség miatt4
[502]2020-12-07 15:48:40.3172020-11-26KPZIDOSZINDOKPEOegyéb váratlan ok miatt5
[503]2020-06-16 14:06:13.2441900-01-01KPZIDOSZINDOKPFBeltiltás fegyelmi büntetésként6
[504]2020-06-16 14:06:13.2461900-01-01KPZIDOSZINDOKPSKa hallgató előzetes bejelentésére7
[505]2020-06-16 14:06:13.2481900-01-01KPZIDOSZINDOKPSZa hallgató kérelmére szülés miatt8
[506]2020-06-16 14:06:14.041900-01-01KPZIDOSZINDOKVISa hallgató visszavonta az aktív státuszt9
[507]2020-06-16 14:06:13.2491900-01-01KPZIDOSZTIPDkvadrimeszter1
[508]2020-06-16 14:06:13.2511900-01-01KPZIDOSZTIPFfélév2
[509]2020-06-16 14:06:13.3431900-01-01KPZIDOSZTIPMmonomeszter3
[510]2020-06-16 14:06:13.3441900-01-01KPZIDOSZTIPTtrimeszter4
[512]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZKATEGORIAKLkis létszámú szak1
[511]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZKATEGORIAKJkiemelt jelentőségű szak2
[513]2020-06-16 14:06:13.3461900-01-01KPZKEZDINDOKAIMátvétel intézménymegszűnés alapján más intézményből1
[514]2020-06-16 14:06:13.3481900-01-01KPZKEZDINDOKAKMátvétel kérelemre más magyarországi intézményből2
[517]2020-06-16 14:06:13.3491900-01-01KPZKEZDINDOKFELfelvétel4
[518]2020-06-16 14:06:13.351900-01-01KPZKEZDINDOKJGUintézményváltás jogutódlás miatt5
[519]2020-06-16 14:06:13.3551900-01-01KPZKEZDINDOKKVBképzésváltás intézményen belül6
[521]2020-06-16 14:06:13.3571900-01-01KPZKEZDINDOKRTArésztanulmányok megkezdése8
[516]2020-06-16 14:06:13.8871900-01-01KPZKEZDINDOKELOelőkészítő képzés megkezdése9
[520]2020-06-16 14:06:13.8881900-01-01KPZKEZDINDOKRISrészismereti képzés megkezdése10
[515]2020-06-16 14:06:14.031900-01-01KPZKEZDINDOKAKUátvétel kérelemre külföldi intézményből11
[522]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZKOTTIPBbelépési1
[524]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZKOTTIPNnormál2
[523]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZKOTTIPHholt3
[526]2020-06-16 14:06:14.0911900-01-01KPZLETESITKOOPközös létesítés1
[527]2020-06-16 14:06:14.0931900-01-01KPZLETESITONALönálló létesítés2
[525]2020-06-16 14:06:14.0941900-01-01KPZLETESITJOGSZjogszabály3
[528]2020-06-16 14:06:13.3611900-01-01KPZMSZTIPUSKAKátvétel kérelemre más magyarországi intézménybe1
[529]2020-06-16 14:06:13.3641900-01-01KPZMSZTIPUSKAMátvétel intézménymegszűnés alapján más intézménybe2
[531]2020-06-16 14:06:13.3651900-01-01KPZMSZTIPUSKFEegészségügyileg alkalmatlanná válás a képzésre3
[532]2020-06-16 14:06:13.3671900-01-01KPZMSZTIPUSKHAelhalálozás4
[533]2020-06-16 14:06:13.3691900-01-01KPZMSZTIPUSKIMmegszüntetés intézménymegszűnés miatt5
[534]2020-06-16 14:06:13.3711900-01-01KPZMSZTIPUSKJUtávozás a jogutód intézménybe intézményi jogutódlás miatt6
[535]2020-06-16 14:06:13.3721900-01-01KPZMSZTIPUSKKIkizárás fegyelmi határozat7
[536]2020-06-16 14:06:13.3751900-01-01KPZMSZTIPUSKKNköltségtérítés nem vállalása átsoroláskor8
[538]2020-06-16 14:06:13.3781900-01-01KPZMSZTIPUSKMBbejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször9
[539]2020-06-16 14:06:13.381900-01-01KPZMSZTIPUSKMFfizetési hátralék a képzésben10
[540]2020-06-16 14:06:13.3831900-01-01KPZMSZTIPUSKMKképzésváltás intézményen belül11
[543]2020-06-16 14:06:13.3851900-01-01KPZMSZTIPUSKSKsaját bejelentés a képzés megszakítására12
[544]2020-06-16 14:06:13.3881900-01-01KPZMSZTIPUSKTBsikeres kimeneti vizsga13
[545]2020-06-16 14:06:13.391900-01-01KPZMSZTIPUSKTOképzési kötelezettségek nem teljesítése14
[546]2020-06-16 14:06:13.3921900-01-01KPZMSZTIPUSKVBtanulmányok befejezése, végbizonyítvány megszerzése kimeneti vizsga nélkül15
[547]2020-06-16 14:06:13.3941900-01-01KPZMSZTIPUSKVSa sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett számának túllépése16
[542]2020-06-16 14:06:13.891900-01-01KPZMSZTIPUSKRTrésztanulmányok befejezése18
[530]2020-06-16 14:06:13.8921900-01-01KPZMSZTIPUSKELelőkészítő tanulmányok befejezése19
[541]2020-06-16 14:06:13.8961900-01-01KPZMSZTIPUSKRIrészismereti képzés befejezése20
[537]2020-06-16 14:06:14.0321900-01-01KPZMSZTIPUSKKUátvétel kérelemre külföldi intézménybe21
[564]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZTIPUSEGYSZegyszakos1
[565]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZTIPUSKETSZkétszakos2
[567]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZTIPUSPARHpárhuzamos3
[566]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KPZTIPUSKOZOSközös4
[548]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01KPZSZINTAfelsőfokú szakképzés1
[561]2020-06-24 16:31:28.6631900-01-01KPZSZINTSfelsőoktatási szakképzés2
[553]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01KPZSZINTFfőiskolai képzés3
[552]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01KPZSZINTEegyetemi képzés4
[549]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01KPZSZINTBalapképzés (BA/BSc)5
[556]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01KPZSZINTMmesterképzés (MA/MSc)6
[558]2020-06-24 16:31:28.6642012-09-01KPZSZINTOosztatlan képzés7
[562]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01KPZSZINTTszakirányú továbbképzés8
[551]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01KPZSZINTDdoktori képzés (PhD/DLA)9
[555]2020-06-24 16:31:28.6631900-01-01KPZSZINTLbachelor (külföldi)10
[560]2020-06-24 16:31:28.6631900-01-01KPZSZINTRmaster (külföldi)11
[550]2020-06-24 16:31:28.6631900-01-01KPZSZINTCdoctor (külföldi)12
[554]2020-06-24 16:31:28.6631900-01-01KPZSZINTKmás külföldi képzéstípus szintje13
[563]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01KPZSZINTXegyéb14
[559]2020-06-24 16:31:28.6641993-09-01KPZSZINTPrégi egyetemi / főiskolai szakpáros képzés15
[569]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KREDTIBESZTELJteljes kreditértékkel beszámítható1
[568]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KREDTIBESZBESZmeghatározott kreditek teljesítésével elsősorban beszámítható2
[570]2020-06-16 14:06:13.3971900-01-01KTFELEVTIPDkvadrimeszter1
[571]2020-06-16 14:06:13.3991900-01-01KTFELEVTIPFfélév2
[572]2020-06-16 14:06:13.4011900-01-01KTFELEVTIPMmonomeszter3
[573]2020-06-16 14:06:13.4371900-01-01KTFELEVTIPTtrimeszter4
[575]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KTKERJELLEMZOCEECEEPUS1
[576]2020-06-16 14:06:13.4381900-01-01KTKERJELLEMZOEGBegyéb2
[577]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KTKERJELLEMZOENFEGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus3
[579]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KTKERJELLEMZOEUEEU - egyéb program4
[580]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KTKERJELLEMZOEULEU - Leonardo da Vinci program5
[581]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KTKERJELLEMZOEUREU - Erasmus program6
[582]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KTKERJELLEMZOIKMintézményközi megállapodás7
[574]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KTKERJELLEMZOCAMCampus Mundi8
[578]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KTKERJELLEMZOERMErasmus Mundus9
[583]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINA1miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi vagy 12 havi vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő Európán kívüli állampolgár1
[584]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINA2miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő európai állampolgár2
[586]2020-06-16 14:06:14.1492019-06-01KULFFINA3Hunyadi János Ösztöndíjban részesülő külhoni magyar hallgató3
[592]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINGa fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő, aki az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára4
[593]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINKa felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján költségtérítéses képzésben részt vevő külföldi állampolgár5
[596]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINMnemzetközi megállapodás alapján nem magyar ösztöndíjjal tanulmányokat folytató külföldi állampolgár6
[598]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINNnemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgár7
[605]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINVviszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytató külföldi állampolgár9
[587]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINCCEEPUS képzési programban résztvevő külföldi állampolgár10
[603]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINTEGT/Norvég programban részvevő külföldi állampolgár11
[600]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINREU - Erasmus képzési programban részvevő külföldi állampolgár12
[595]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINLEU - Leonardo képzési programban részvevő külföldi állampolgár13
[604]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINUEU - egyéb képzési programban részvevő külföldi állampolgár14
[589]2020-06-16 14:06:13.8981900-01-01KULFFINEegyéb15
[602]2020-06-16 14:06:14.0352013-07-16KULFFINS2a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik16
[599]2019-04-17 15:33:06.0152013-08-03KULFFINPStipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár17
[606]2019-04-17 15:33:06.0152013-08-03KULFFINZScience Without Borders (SWB) ösztöndíjas brazil állampolgár18
[591]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINFAFAO ösztöndíj19
[588]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINCMCampus Mundi20
[590]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KULFFINEMErasmus Mundus21
[594]2019-04-17 15:33:06.0152017-06-10KULFFINKF"Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak" kormányösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár22
[597]2020-06-16 14:06:14.1512016-09-01KULFFINMAMárton Áron-ösztöndíjban részesülő külföldi és határon túli hallgató23
[607]2020-06-16 14:06:13.0861900-01-01KULFNEV0hagyományos írásmód1
[608]2020-06-16 14:06:13.0881900-01-01KULFNEV1fordított írásmód (külföldiek esetén fordul elő)2
[609]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KUTTEVTIPAalapkutatás1
[610]2020-06-16 14:06:13.1061900-01-01KUTTEVTIPKalkalmazott és kísérleti kutatás2
[612]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KUTTEVTIPTtechnológiai innováció3
[611]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01KUTTEVTIPOoktatást segítő kutatás4
[616]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGACELDOFBdiákotthoni férőhelyek bérlése1
[617]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGACELEGYEBegyéb2
[632]2020-06-16 14:06:14.1292019-08-01MEGACELKMATVhallgató átvétele intézmény jogutód nélküli megszűnése miatt4
[620]2020-06-16 14:06:14.1362019-08-01MEGACELKFELLegyéb képzési-oktatási együttműködés6
[614]2020-06-16 14:06:14.1422019-08-01MEGACEL2K2Okettős vagy többes okleveles képzés7
[635]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGACELKOFBkollégiumi férőhelyek bérlése8
[628]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGACELKKKOközös képzés közös oklevéllel9
[629]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGACELKKTOközös képzés többes oklevéllel10
[644]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGACELSZKMszakkollégium működtetése11
[643]2020-06-16 14:06:14.1472019-08-01MEGACELSZBHegyéb hallgatói szálláshely bérlése12
[615]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGACELDKSZduális képzés szervezése13
[618]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGACELFEJAfenntartói jog átadása14
[626]2020-06-16 14:06:14.132019-08-01MEGACELKKFKképzési hely biztosítása közösségi felsőoktatási képzési központban20
[634]2020-06-16 14:06:14.1312019-08-01MEGACELKMFIképzési hely biztosítása másik felsőoktatási intézmény székhelyén, telephelyén21
[622]2020-06-16 14:06:14.1442019-08-01MEGACELKFIMMképzési hely biztosítása külföldi felsőoktatási intézmény22
[624]2020-06-16 14:06:14.1342019-08-01MEGACELKHBIZképzési hely biztosítása külföldi székhelyen kívüli képzési helyen24
[636]2020-12-07 15:31:19.4621900-01-01MEGACELLICENftv. 77. § (4) bekezdése alapján folytatott képzés (licenciaképzés)25
[660]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPKUTkutatóintézet3
[652]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPGASZgazdálkodó szervezet6
[645]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPALAPalapítvány7
[654]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPKINTegyéb külföldi felsőoktatási intézmény15
[646]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPEGINegészségügyi intézmény23
[647]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPEGYEBegyéb24
[650]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPEKSZegyéb költségvetési szerv25
[648]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPEGYESegyesület26
[651]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPEVegyéni vállalkozó27
[649]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPEGYHegyházi jogi személy28
[653]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPKINközgyűjteményi intézmény29
[658]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPKSZközigazgatási szerv30
[655]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPKMINközművelődési intézmény31
[656]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPKNINköznevelési intézmény32
[659]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPKTESköztestület33
[662]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPSZOVszövetkezet35
[661]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPSSZOVsportszövetség36
[657]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01MEGATIPKOZAközalapítvány37
[663]2020-06-16 14:06:13.9171900-01-01MINOSITESMFmegfelel1
[665]2020-06-16 14:06:13.9191900-01-01MINOSITESNFnem felel meg2
[664]2020-06-16 14:06:13.9241900-01-01MINOSITESMIminősített3
[666]2020-06-16 14:06:13.9261900-01-01MINOSITESNMnem minősített4
[667]2020-06-16 14:06:13.481900-01-01MKKORKUkutatói1
[668]2020-06-16 14:06:13.4831900-01-01MKKOROKoktatói2
[669]2020-06-16 14:06:13.4841900-01-01MKKORTAtanári3
[672]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01MUNKARENDNnappali1
[670]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01MUNKARENDEesti2
[671]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01MUNKARENDLlevelező3
[674]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01MUNKARENDTtávoktatás4
[673]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01MUNKARENDSmás sajátos munkarend5
[675]2020-06-24 16:31:28.6641900-01-01MUNKARENDXnem adható meg6
[676]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01NEMFférfi1
[677]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01NEMN2
[678]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01NEMXnincs megadva3
[679]2020-06-16 14:06:13.5181900-01-01NYELVFAJTAAáltalános1
[680]2020-06-16 14:06:13.5211900-01-01NYELVFAJTASszaknyelvi2
[681]2020-06-16 14:06:13.5241900-01-01NYELVFOKAalapfokú (B1)1
[683]2020-06-16 14:06:13.5281900-01-01NYELVFOKFfelsőfokú (C1)2
[684]2020-06-16 14:06:13.531900-01-01NYELVFOKKközépfokú (B2)3
[682]2020-06-16 14:06:14.0282014-03-20NYELVFOKBbelépőfokú (A2)4
[685]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01NYELVMENTIP40EV40. életév felettiek nyelvvizsga mentessége1
[689]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01NYELVMENTIPINYVintézményi nyelvi vizsgát teljesítők mentessége2
[687]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01NYELVMENTIPFOELfogyatékkal élők mentessége3
[688]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01NYELVMENTIPHOKAhozott oklevél alapján4
[686]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01NYELVMENTIPFINYfőiskolai szintű idegen nyelvi szak mentessége5
[691]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01NYELVMENTIPZARVzáróvizsga letétele alapján érvényesített mentesség6
[690]2020-04-21 16:22:45.8832020-04-11NYELVMENTIPVHKR101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti nyelvvizsgamentesség7
[692]2020-06-16 14:06:13.5311900-01-01NYELVTIPUSAszóbeli (A)1
[693]2020-06-16 14:06:13.5331900-01-01NYELVTIPUSBírásbeli (B)2
[694]2020-06-16 14:06:13.5341900-01-01NYELVTIPUSCkomplex (C)3
[697]2019-04-17 15:33:06.0152016-03-01NYELVVIZSGK0001ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.103
[700]2019-04-17 15:33:06.0152013-11-18NYELVVIZSGK0002Corvinus Nyelvvizsgaközpont203
[704]2019-04-17 15:33:06.0152016-01-01NYELVVIZSGK0003Budapesti Gazdasági Egyetem, Nyelvvizsgaközpont304
[705]2019-04-17 15:33:06.0152000-05-08NYELVVIZSGK0004Tudományos Ismeretterjesztő Társulat401
[709]2019-04-17 15:33:06.0152014-12-03NYELVVIZSGK0005Külgazdasági és Külügyminisztérium, Diplomáciai Szakmai Nyelvi Vizsgaközpont504
[710]2019-04-17 15:33:06.0152000-07-17NYELVVIZSGK0006BME Nyelvvizsgaközpont601
[712]2019-04-17 15:33:06.0152010-04-21NYELVVIZSGK0007Osztrák Intézet Budapest Nonprofit Kft.702
[714]2019-04-17 15:33:06.0152005-02-01NYELVVIZSGK0008PROFEX Nyelvvizsgaközpont802
[715]2019-04-17 15:33:06.0152000-10-09NYELVVIZSGK0009Goethe-Institut Budapest901
[719]2019-04-17 15:33:06.0152016-01-01NYELVVIZSGK0011Pécsi Tudományegyetem, Idegen Nyelvi Központ1102
[724]2019-04-17 15:33:06.0152004-04-01NYELVVIZSGK0014Szent István Egyetem, Zöld Út Nyelvvizsgaközpont1402
[729]2021-01-18 15:19:52.2282021-01-06NYELVVIZSGK0015Euroexam Kft.1505
[734]2019-04-17 15:33:06.0152010-12-31NYELVVIZSGK0017Pannon Egyetem Nyelvvizsga Központ1704
[736]2019-04-17 15:33:06.0152010-06-01NYELVVIZSGK0018Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Nyelvvizsgaközpont1802
[738]2019-04-17 15:33:06.0152018-09-04NYELVVIZSGK0019KJE Nyelvvizsgaközpont1902
[745]2019-04-17 15:33:06.0152004-12-13NYELVVIZSGK0023GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft.2301
[748]2019-04-17 15:33:06.0152018-03-08NYELVVIZSGK0025Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ2503
[750]2019-04-17 15:33:06.0152007-12-01NYELVVIZSGK0026Károli Gáspár Református Egyetem2602
[752]2019-04-17 15:33:06.0152001-10-01NYELVVIZSGK0028NKE Nyelvvizsgaközpont2801
[753]2019-04-17 15:33:06.0152016-02-12NYELVVIZSGK0029EZRA Nyelvvizsgaközpont2901
[754]2019-04-17 15:33:06.0152016-05-31NYELVVIZSGK0030English Language Skills Assessment Services Kft.3001
[755]2019-04-17 15:33:06.0152018-04-21NYELVVIZSGK0031TIT Nyelvvizsgaközpont3101
[756]2020-06-16 14:06:14.1092019-03-20NYELVVIZSGK0032iTOLC Nyelvvizsgaközpont3201
[757]2020-06-16 14:06:14.112019-04-23NYELVVIZSGK0033telc Hungary Nonprofit Kft.3301
[758]2020-06-16 14:06:14.1112019-07-02NYELVVIZSGK0034Közigazgatási Szaknyelvi Vizsgaközpont3401
[762]2020-06-16 14:06:13.5361900-01-01NYILJELLEGEelsődleges nyilatkozat1
[764]2020-06-16 14:06:13.5381900-01-01NYILJELLEGMmásodlagos nyilatkozat2
[766]2020-06-16 14:06:13.5391900-01-01NYILJELLEGNnyilatkozat3
[763]2020-10-08 15:58:35.5561900-01-01NYILJELLEGEHelsődleges nyilatkozat (hitéleti képzéshez kapcsolódóan)4
[765]2020-10-09 15:14:02.2751900-01-01NYILJELLEGMHmásodlagos nyilatkozat (hitéleti képzéshez kapcsolódóan)5
[767]2020-10-09 15:14:02.2751900-01-01NYILJELLEGNHnyilatkozat (hitéleti képzéshez kapcsolódóan)6
[768]2020-06-16 14:06:13.9281900-01-01OEPHIBAOK-2ismételt adatszolgáltatás1
[773]2020-06-16 14:06:13.931900-01-01OEPHIBAOK0tétel feldolgozása hibátlan2
[777]2020-06-16 14:06:13.9441900-01-01OEPHIBAOK2tétel feldolgozása megtörtént, de vannak még hibák3
[778]2020-06-16 14:06:13.9461900-01-01OEPHIBAOK8sikertelen jogviszony feldolgozás4
[774]2020-06-16 14:06:13.9491900-01-01OEPHIBAOK11hibás dátum adat5
[776]2020-06-16 14:06:13.951900-01-01OEPHIBAOK16hibás egyéb adat6
[775]2020-06-16 14:06:13.9511900-01-01OEPHIBAOK14a bejelentett személy nem azonosítható7
[770]2020-06-16 14:06:13.9551900-01-01OEPHIBAOK-4javított tétel8
[771]2020-06-16 14:06:13.9561900-01-01OEPHIBAOK-5figyelmen kívül hagyott tétel9
[772]2020-06-16 14:06:13.9581900-01-01OEPHIBAOK-8ismeretlen OEP hibajelzés10
[769]2020-06-16 14:06:13.9611900-01-01OEPHIBAOK-3ismeretlen OEP hibajelzés11
[779]2014-07-09 17:54:36.0321900-01-01OEPHIBAOKXPKEPOEP-pillanatképben vissza NEM kapott tétel12
[780]2014-07-09 17:54:36.0541900-01-01OEPHIBAOKXTOEPOEP kérésére törölt tétel13
[781]2013-02-25 16:52:53.2931900-01-01OEPJELINTBbejelentő intézmény általi adatok alapján1
[782]2013-02-25 16:52:53.4631900-01-01OEPJELINTMmás intézményi adatai alapján2
[784]2013-02-25 16:52:54.5921900-01-01OEPJELJOGMmagyar állampolgár1
[783]2013-02-25 16:52:54.7221900-01-01OEPJELJOGKkülföldi állampolgár2
[787]2013-02-25 16:52:55.8151900-01-01OEPJELOKUúj adatbejelentés küldése1
[785]2013-02-25 16:52:55.941900-01-01OEPJELOKMmeglévő bejelentés módosítása2
[786]2013-02-25 16:52:56.0591900-01-01OEPJELOKTmeglévő bejelentés törlése3
[791]2013-02-25 16:52:53.8531900-01-01OEPJELREKTjelentés törlése (adatstornó)1
[789]2013-02-25 16:52:53.9781900-01-01OEPJELREKKkijelentés (jogviszony lezárása)2
[790]2013-02-25 16:52:54.0941900-01-01OEPJELREKMbejelentés adatváltozás miatt (kivétel: jogviszony végdátuma)3
[793]2013-02-25 16:52:54.2091900-01-01OEPJELREKVbejelentés lezárt jogviszony végdátumának módosítása miatt4
[788]2013-02-25 16:52:54.3271900-01-01OEPJELREKBvisszajelentés (kijelentés előtti állapot visszaállítása)5
[792]2013-02-25 16:52:54.4481900-01-01OEPJELREKUbejelentés új jogviszony miatt5
[794]2013-02-25 16:52:53.5831900-01-01OEPJELTIPAautomatikus jelentés1
[795]2013-02-25 16:52:53.7121900-01-01OEPJELTIPHkézi jelentés Oktatási Hivatal kérésére2
[796]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OEPKULDBOEP belföldi1
[797]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OEPKULDKOEP külföldi2
[798]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OEPKULDNnem küldendő3
[800]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSBalapképzés (BA/BSc)1
[809]2019-04-17 15:33:06.0152012-09-01OFELTIPUSOosztatlan képzés2
[803]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSEegyetemi képzés3
[804]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSFfőiskolai képzés4
[807]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSMmesterképzés (MA/MSc)5
[802]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSDdoktori képzés (PhD/PLA)6
[812]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSTszakirányú továbbképzés7
[799]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSAfelsőfokú szakképzés8
[811]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSSfelsőoktatási szakképzés9
[806]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSLbachelor (külföldi)10
[810]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSRmaster (külföldi)11
[801]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSCdoctor (külföldi)12
[805]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSKmás külföldi képzéstípus13
[813]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OFELTIPUSXegyéb14
[814]2019-04-17 15:33:06.0152006-02-01OKLALLAPOTERDeredeti1
[816]2019-04-17 15:33:06.0152006-02-01OKLALLAPOTMASmásodlat2
[815]2019-04-17 15:33:06.0152006-02-01OKLALLAPOTJAVjavított3
[818]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKLDIHOKF06ESa kapcsolódó doktori fokozatszerzés végdátuma 2006.02.01. előtti a saját vagy a jogelőd intézményben1
[817]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKLDIHOKF06EMa kapcsolódó doktori fokozatszerzés végdátuma 2006.02.01. előtti egy másik intézményben2
[819]2019-04-17 15:33:06.0152016-07-01OKLDIHOKK16USa kapcsolódó doktori képzés kezdő dátuma 2016.07.01. utáni a saját vagy a jogelőd intézményben3
[822]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKLKPZHOKV06ESa kapcsolódó képzés végdátuma 2006.02.01. előtti a saját vagy a jogelőd intézményben1
[821]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKLKPZHOKV06EMa kapcsolódó képzés végdátuma 2006.02.01. előtti egy másik intézményben2
[823]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKLKPZHOKV06UMa kapcsolódó képzés végdátuma 2006.01.31. utáni egy másik intézményben3
[820]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKLKPZHOKEGYFEegyéni felkészülést követett a kapcsolódó doktori fokozatszerzés4
[824]2019-04-17 15:33:06.0152006-02-01OKLSTATUSZERVSérvényes1
[825]2019-04-17 15:33:06.0152006-02-01OKLSTATUSZERVTelveszett vagy megrongálódott érvénytelenített2
[826]2019-04-17 15:33:06.0152006-02-01OKLSTATUSZHIBAhibás érvénytelenített3
[828]2019-04-17 15:33:06.0152015-09-01OKLSTATUSZVVONjogszerűtlen kiadás miatt visszavont4
[827]2019-04-17 15:33:06.0152015-09-01OKLSTATUSZMEGSbűncselekményben kiadás miatt megsemmisített5
[833]2020-06-16 14:06:14.0631900-01-01OKLVEGMINIKa megadott szakképzettség / doktori fokozat megfelel a kapcsolódó képzésnek és a felvett képzési elem(ek)nek is1
[835]2020-06-16 14:06:14.0651900-01-01OKLVEGMINKKa megadott szakképzettség / doktori fokozat megfelel a kapcsolódó képzésnek, de nem felel meg a felvett képzési elem(ek)nek2
[837]2020-06-16 14:06:14.0681900-01-01OKLVEGMINNKa megadott szakképzettség / doktori fokozat nem felel meg a kapcsolódó képzésnek3
[829]2020-06-16 14:06:14.0751900-01-01OKLVEGMINIDa megadott doktori fokozat megfelel a kapcsolódó doktori iskolának és a fokozatszerzés tudományágának is4
[834]2020-06-16 14:06:14.0771900-01-01OKLVEGMINKDa megadott doktori fokozat megfelel a kapcsolódó doktori iskolának, de nem felel meg a fokozatszerzés tudományágának5
[836]2020-06-16 14:06:14.0791900-01-01OKLVEGMINNDa megadott doktori fokozat nem felel meg a kapcsolódó doktori iskolának6
[830]2020-06-16 14:06:14.0831900-01-01OKLVEGMINIDIKa megadott doktori fokozat megfelel a kapcsolódó doktori iskolának és a fokozatszerzés tudományágának, továbbá megfelel a kapcsolódó képzésnek és a felvett képzési elem(ek)nek is7
[831]2020-06-16 14:06:14.0851900-01-01OKLVEGMINIDKKa megadott doktori fokozat megfelel a kapcsolódó doktori iskolának és a fokozatszerzés tudományágának, továbbá a kapcsolódó képzésnek, de nem felel meg a felvett képzési elem(ek)nek8
[832]2020-06-16 14:06:14.0881900-01-01OKLVEGMINIDNKa megadott doktori fokozat megfelel a kapcsolódó doktori iskolának és a fokozatszerzés tudományágának, de nem felel meg a kapcsolódó képzésnek9
[838]2020-06-16 14:06:13.5411900-01-01OKMTIPATKállandó tartózkodási kártya1
[839]2020-06-16 14:06:13.5421900-01-01OKMTIPBVEbevándorlási engedély2
[840]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKMTIPELEEK letelepedési engedély4
[841]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKMTIPETEEGT tartózkodási engedély5
[842]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKMTIPEUKEU Kék Kártya6
[843]2020-06-16 14:06:13.5431900-01-01OKMTIPILEideiglenes letelepedési engedély8
[844]2020-06-16 14:06:13.5441900-01-01OKMTIPLTEletelepedési engedély9
[848]2020-06-16 14:06:13.5451900-01-01OKMTIPNLEnemzeti letelepedési engedély10
[850]2020-06-16 14:06:13.5471900-01-01OKMTIPRIGregisztrációs igazolás11
[851]2020-06-16 14:06:13.5491900-01-01OKMTIPTREtartózkodási engedély13
[852]2020-06-16 14:06:13.551900-01-01OKMTIPTRKtartózkodási kártya14
[853]2020-06-16 14:06:13.5511900-01-01OKMTIPVIZvízum17
[846]2020-06-16 14:06:13.9881900-01-01OKMTIPMIGmagyar igazolvány18
[845]2020-06-16 14:06:13.9931900-01-01OKMTIPMHImagyar hozzátartozói igazolvány19
[847]2020-06-16 14:06:13.9951900-01-01OKMTIPNBOnemzetközi biztosítási okmány20
[849]2020-06-16 14:06:14.0382014-01-01OKMTIPOVEösszevont engedély21
[857]2020-06-16 14:06:13.5561900-01-01OKTBESORETegyetemi tanár1
[859]2020-06-16 14:06:13.5591900-01-01OKTBESORFTfőiskolai tanár2
[855]2020-06-16 14:06:13.5531900-01-01OKTBESOREDegyetemi docens3
[858]2020-06-16 14:06:13.5581900-01-01OKTBESORFDfőiskolai docens4
[854]2020-06-16 14:06:13.5521900-01-01OKTBESOREAadjunktus5
[856]2020-06-16 14:06:13.5541900-01-01OKTBESOREStanársegéd6
[860]2020-06-16 14:06:13.561900-01-01OKTBESORGYgyakornok tanársegéd7
[869]2020-06-16 14:06:14.0432015-09-01OKTBESORMSmesteroktató8
[861]2020-06-16 14:06:13.5621900-01-01OKTBESORKPkutatóprofesszor9
[867]2020-06-16 14:06:13.5681900-01-01OKTBESORMOmás oktató10
[872]2020-06-16 14:06:13.5761900-01-01OKTBESORTAtudományos tanácsadó11
[873]2020-06-16 14:06:13.5771900-01-01OKTBESORTFtudományos főmunkatárs12
[874]2020-06-16 14:06:13.5791900-01-01OKTBESORTMtudományos munkatárs13
[875]2020-06-16 14:06:13.581900-01-01OKTBESORTStudományos segédmunkatárs14
[863]2020-06-16 14:06:13.5651900-01-01OKTBESORKUmás kutató15
[871]2020-06-16 14:06:13.5741900-01-01OKTBESORNTnyelvtanár16
[876]2020-06-16 14:06:13.5821900-01-01OKTBESORTTtestnevelő tanár17
[862]2020-06-16 14:06:13.5641900-01-01OKTBESORKTkollégiumi tanár18
[866]2020-06-16 14:06:13.8991900-01-01OKTBESORMNmás tanár19
[865]2020-06-16 14:06:13.5671900-01-01OKTBESORMKműszaki tanár20
[868]2020-06-16 14:06:13.571900-01-01OKTBESORMRmérnöktanár21
[870]2020-06-16 14:06:13.5721900-01-01OKTBESORMTművésztanár22
[864]2020-06-16 14:06:14.0622016-01-01OKTBESORMEmestertanár23
[877]2020-06-16 14:06:14.2341900-01-01OKTJVKEZDINDOKJLATjogviszony létrejötte intézményi átalakulás miatt1
[879]2020-06-16 14:06:14.2361900-01-01OKTJVKEZDINDOKJOLEjogviszony létrejötte2
[878]2020-03-23 14:26:03.0761900-01-01OKTJVKEZDINDOKJLFVjogviszony létrejötte fenntartóváltás miatt3
[880]2020-06-16 14:06:13.5931900-01-01OKTJVMSZTIPATHáthelyezés1
[881]2020-06-16 14:06:13.5951900-01-01OKTJVMSZTIPAZOazonnali hatállyal a próbaidő alatt2
[882]2020-06-16 14:06:13.5971900-01-01OKTJVMSZTIPELBelbocsátás3
[883]2020-06-16 14:06:13.5981900-01-01OKTJVMSZTIPHAThatározott idő lejárta4
[884]2020-06-16 14:06:13.61900-01-01OKTJVMSZTIPJHAelhalálozás5
[885]2020-06-16 14:06:13.6081900-01-01OKTJVMSZTIPJKOközös megegyezés6
[887]2020-06-16 14:06:13.6091900-01-01OKTJVMSZTIPJMDrendes felmondás7
[889]2020-06-16 14:06:13.6111900-01-01OKTJVMSZTIPJMTrendes felmentés8
[890]2020-06-16 14:06:13.6121900-01-01OKTJVMSZTIPJVMvezetői megbízás megszűnése9
[891]2020-06-16 14:06:13.6141900-01-01OKTJVMSZTIPKFDrendkívüli felmondás10
[892]2020-06-16 14:06:13.6161900-01-01OKTJVMSZTIPKFNrendkívüli felmentés11
[893]2020-06-16 14:06:13.6171900-01-01OKTJVMSZTIPLEMlemondás12
[894]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTJVMSZTIPMJNmunkáltató jogutód nélküli megszűnése13
[895]2020-06-16 14:06:13.6191900-01-01OKTJVMSZTIPNFMnem felelt meg minősítés14
[896]2020-06-16 14:06:13.621900-01-01OKTJVMSZTIPPRErészvétel a "prémiumévek" programban15
[897]2020-06-16 14:06:13.6211900-01-01OKTJVMSZTIPRLErendkívüli lemondás16
[886]2020-06-16 14:06:14.2391900-01-01OKTJVMSZTIPJMAjogviszony megszűnése intézményi átalakulás miatt17
[888]2020-03-23 14:26:03.3471900-01-01OKTJVMSZTIPJMFjogviszony megszűnése fenntartóváltás miatt18
[899]2020-06-16 14:06:13.6251900-01-01OKTJVTIPKközalkalmazotti jogviszony1
[900]2020-06-16 14:06:13.6261900-01-01OKTJVTIPMmunkaviszony2
[898]2020-06-16 14:06:13.6231900-01-01OKTJVTIPBmegbízási jogviszony3
[901]2020-06-16 14:06:13.6281900-01-01OKTJVTIPSszolgálati jogviszony4
[910]2020-06-16 14:06:13.9021900-01-01OKTKOREVK25kevesebb, mint 25 éves1
[902]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTKOREV25-2925-29 éves2
[903]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTKOREV30-3430-34 éves3
[904]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTKOREV35-3935-39 éves4
[905]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTKOREV40-4440-44 éves5
[906]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTKOREV45-4945-49 éves6
[907]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTKOREV50-5450-54 éves7
[908]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTKOREV55-5955-59 éves8
[909]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTKOREV60-6460-64 éves9
[911]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTKOREVL6565 éves és idősebb10
[912]2020-06-16 14:06:13.6291900-01-01OKTMEGTIP1rektor1
[913]2020-06-16 14:06:13.631900-01-01OKTMEGTIP10agrártudományi centrum elnöke2
[914]2020-06-16 14:06:13.6311900-01-01OKTMEGTIP11pedagógusképzés összehangolásáért felelős vezető3
[915]2020-06-16 14:06:13.6331900-01-01OKTMEGTIP12tanszék vezetője4
[916]2020-06-16 14:06:13.6351900-01-01OKTMEGTIP13intézet vezetője5
[917]2020-06-16 14:06:13.6371900-01-01OKTMEGTIP14botanikuskert vezetője6
[918]2020-06-16 14:06:13.6381900-01-01OKTMEGTIP15klinika vezetője7
[919]2020-06-16 14:06:13.6391900-01-01OKTMEGTIP16kutatócsoport vezetője8
[920]2020-06-16 14:06:13.641900-01-01OKTMEGTIP17tangazdaság vezetője9
[921]2020-06-16 14:06:13.6411900-01-01OKTMEGTIP18egyéb oktatási-tudományos kutatási szervezeti egység vezetője10
[922]2020-06-16 14:06:13.6421900-01-01OKTMEGTIP19kollégiumi feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője11
[923]2020-06-16 14:06:13.6431900-01-01OKTMEGTIP2rektorhelyettes12
[924]2020-06-16 14:06:13.6451900-01-01OKTMEGTIP20informatikai feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője13
[925]2020-06-16 14:06:13.6471900-01-01OKTMEGTIP21szociális feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője14
[926]2020-06-16 14:06:13.6481900-01-01OKTMEGTIP22kulturális feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője15
[927]2020-06-16 14:06:13.651900-01-01OKTMEGTIP23sportfeladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője16
[928]2020-06-16 14:06:13.6511900-01-01OKTMEGTIP24könyvtári feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője17
[929]2020-06-16 14:06:13.6531900-01-01OKTMEGTIP25levéltári feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője18
[930]2020-06-16 14:06:13.6551900-01-01OKTMEGTIP26múzeumi feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője19
[931]2020-06-16 14:06:13.6571900-01-01OKTMEGTIP27közoktatási feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője20
[932]2020-06-16 14:06:13.6581900-01-01OKTMEGTIP28tanműhely vezetője21
[933]2020-06-16 14:06:13.6591900-01-01OKTMEGTIP29művészeti gyakorlóhely vezetője22
[934]2020-06-16 14:06:13.6621900-01-01OKTMEGTIP3főigazgató23
[935]2020-06-16 14:06:13.6651900-01-01OKTMEGTIP30gyógyító-megelőző feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője24
[936]2020-06-16 14:06:13.6771900-01-01OKTMEGTIP31termelő feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője25
[937]2020-06-16 14:06:13.6811900-01-01OKTMEGTIP32egyéb szolgáltatási feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egység vezetője26
[938]2020-06-16 14:06:13.6841900-01-01OKTMEGTIP33funkcionális szervezeti egység vezetője27
[939]2020-06-16 14:06:13.6851900-01-01OKTMEGTIP34diákotthon vezetője28
[940]2020-06-16 14:06:13.6891900-01-01OKTMEGTIP35kollégium vezetője29
[941]2020-06-16 14:06:13.6911900-01-01OKTMEGTIP36gazdasági tanács elnöke30
[942]2020-06-16 14:06:13.6931900-01-01OKTMEGTIP37gazdasági tanács fenntartó által delegált tagja31
[943]2020-06-16 14:06:13.6941900-01-01OKTMEGTIP38gazdasági tanács szenátus által delegált tagja32
[944]2020-06-16 14:06:13.6971900-01-01OKTMEGTIP39előkészítő testület tagja33
[945]2020-06-16 14:06:13.6981900-01-01OKTMEGTIP4dékán34
[946]2020-06-16 14:06:13.71900-01-01OKTMEGTIP40előkészítő testület vezetője35
[947]2020-06-16 14:06:13.7021900-01-01OKTMEGTIP41fenntartó képviselője36
[948]2020-06-16 14:06:13.7031900-01-01OKTMEGTIP42képzés felelőse37
[949]2020-06-16 14:06:13.7041900-01-01OKTMEGTIP43kollégium képviselője38
[950]2020-06-16 14:06:13.7061900-01-01OKTMEGTIP44gazdasági igazgató39
[951]2020-06-16 14:06:13.7071900-01-01OKTMEGTIP45gazdasági egység vezetője40
[952]2020-06-16 14:06:13.7091900-01-01OKTMEGTIP46oktatási főigazgató41
[953]2020-06-16 14:06:13.711900-01-01OKTMEGTIP47oktatási igazgató42
[954]2020-06-16 14:06:13.7121900-01-01OKTMEGTIP48rektori hivatalvezető43
[955]2020-06-16 14:06:13.7141900-01-01OKTMEGTIP49állami intézmény belső ellenőrzési vezetője44
[956]2020-06-16 14:06:13.7151900-01-01OKTMEGTIP5dékánhelyettes45
[957]2020-06-16 14:06:13.7171900-01-01OKTMEGTIP50mb. rektor46
[958]2020-06-16 14:06:13.7181900-01-01OKTMEGTIP51főtitkár47
[959]2020-06-16 14:06:13.721900-01-01OKTMEGTIP52kancellár48
[960]2020-06-16 14:06:13.7211900-01-01OKTMEGTIP53gazdasági főigazgató49
[962]2020-06-16 14:06:13.7241900-01-01OKTMEGTIP6igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetője50
[963]2020-06-16 14:06:13.7261900-01-01OKTMEGTIP7regionális központ vezetője51
[964]2020-06-16 14:06:13.7271900-01-01OKTMEGTIP8egészségtudományi centrum elnöke52
[965]2020-06-16 14:06:13.7291900-01-01OKTMEGTIP9egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető53
[961]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTMEGTIP54doktori iskola vezetője54
[966]2020-06-16 14:06:13.731900-01-01OKTNYILTIPAnyilatkozat akkreditációhoz1
[967]2020-06-16 14:06:13.7321900-01-01OKTNYILTIPMnyilatkozat működési feltételhez és normatív támogatáshoz2
[968]2020-06-16 14:06:13.7351900-01-01OKTNYILTIPNnyilatkozat normatív támogatáshoz3
[971]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTNYVSZTtöbb1
[969]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTNYVSZEegy2
[970]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTNYVSZNnincs3
[972]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTVEZMSZTIPHAThatározott idő lejárta1
[973]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTVEZMSZTIPJHAelhalálozás2
[974]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTVEZMSZTIPLEMlemondás3
[975]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTVEZMSZTIPMJNmunkáltató jogutód nélküli megszűnése4
[976]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OKTVEZMSZTIPVISvisszavonás5
[978]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ONKOLTSZTIPINTintézményi meghirdetés alapján meghatározott önköltség (Nftv. 48/C 2 bek.)1
[979]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ONKOLTSZTIPORSországos meghirdetési minimum alapján meghatározott önköltség (Nftv. 48/C 4 bek.)2
[977]2014-07-31 16:14:58.1151900-01-01ONKOLTSZTIPELVjogszabály által meghatározott országos elvi minimum önköltség3
[982]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ORSJOGMmagyar1
[985]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ORSJOGUEGT tagállam2
[981]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ORSJOGHharmadik ország3
[983]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ORSJOGSszomszédos ország4
[984]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ORSJOGTszomszédos, EGT tagállam5
[980]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ORSJOGEmás külföldi ország6
[988]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ORSPOSTAMbelföld1
[986]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ORSPOSTAEEurópa2
[987]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01ORSPOSTAKegyéb külföld3
[1005]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZSTATelsődleges statisztikai képzés1
[998]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZNSZ1másodlagos statisztikai képzés2
[999]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZNSZ2további statisztikai képzés3
[989]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZDUPduplikált adatküldés a képzés esetében4
[990]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZHHLGhallgatói adathiba miatt kizárt5
[991]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZHJVjogviszony adathiba miatt kizárt6
[993]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZHKPZképzési adathiba miatt kizárt7
[992]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZHKIképzési időszaki adathiba miatt kizárt8
[995]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZHOKLoklevél adathiba miatt kizárt9
[1003]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZPASZpasszív státuszú képzés10
[1002]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZOSTATelsődleges statisztikai munkakör11
[1001]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZONSZmásodlagos statisztikai munkakör12
[1000]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZODUPduplikált adatküldés a munkakör esetében13
[996]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZHOKToktatói adathiba miatt kizárt munkakör14
[994]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZHOJVjogviszony adathiba miatt kizárt munkakör15
[997]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZHOMVmunkakör adathiba miatt kizárt16
[1010]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZVSTATelsődleges statisztikai végzettség17
[1008]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZVNSZ1másodlagos statisztikai végzettség18
[1009]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZVNSZ2további statisztikai végzettség19
[1007]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZVDUPduplikált adatküldés a végzettség esetében20
[1004]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZSDKVstatisztikai dátumon kívül eső képzés21
[1006]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01OSAPSTATUSZSZKPszakpár másik szakterülete22
[1014]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01RENDMODITULintézményi tulajdon1
[1013]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01RENDMODFTULfenntartói tulajdon az intézmény használatában2
[1015]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01RENDMODTIBEintézményi használat3
[1012]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01RENDMODFBERfenntartói használat az intézmény alhasználatában4
[1016]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01RENDMODVKEZintézményi vagyonkezelés5
[1011]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01RENDMODEGYegyéb7
[1017]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATELOZEVATBaz aktuális tanévre beiratkozott1
[1019]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATELOZEVTSBtanulmányait sikeresen befejezte2
[1018]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATELOZEVTNFtanulmányait nem fejezte be3
[1023]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATJGVTIPTLJteljes munkaidős1
[1022]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATJGVTIPRSZrészmunkaidős2
[1021]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATJGVTIPNRVnem releváns3
[1020]2017-07-08 18:12:32.5781900-01-01STATJGVTIPMGBmegbízással foglalkoztatott4
[1028]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATKILOKKKSkövetkező képzési szintre lép intézményen belül1
[1026]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATKILOKKAFkilép a felsőoktatásból2
[1025]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATKILOKIBPaz intézményen belül más programba lép be3
[1029]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATKILOKMIFmásik intézményben folytatja tanulmányait4
[1024]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATKILOKETPjogviszonyát szünetelteti5
[1027]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATKILOKKIMjogviszonyát megszüntette6
[1030]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATKOZEVBELbelépés évében1
[1031]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATKOZEVKORkorábbi évben2
[1041]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATTERJUTOSZTösztöndíj, támogatás1
[1043]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATTERJUTTANOtanulmányi ösztöndíj2
[1039]2019-04-17 15:33:06.0152017-09-01STATTERJUTKOZOnemzeti felsőoktatási ösztöndíj3
[1042]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATTERJUTRSZOrendszeres szociális ösztöndíj4
[1032]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATTERJUTALTAalaptámogatás5
[1037]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATTERJUTISTKintézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj6
[1035]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATTERJUTEGYTegyéb támogatás7
[1033]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATTERJUTBURSBursa Hungarica ösztöndíj8
[1034]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATTERJUTDOKOdoktoranduszi ösztöndíj9
[1040]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATTERJUTKTOKköltségtérítés, önköltség10
[1036]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STATTERJUTETEDegyéb térítési díj11
[1044]2020-06-16 14:06:13.7381900-01-01STSZALRENDSZDIGdiákigazolvány igénylés alrendszere1
[1045]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STSZALRENDSZHLGFIR-SZNY hallgató bejelentés alrendszere2
[1046]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01STSZALRENDSZOKTFIR-SZNY oktató bejelentés alrendszere3
[1047]2020-06-16 14:06:13.7421900-01-01STSZTIPHkonténer vagy konténerelem Hiba státusz1
[1048]2020-06-16 14:06:13.7451900-01-01STSZTIPNkonténer vagy konténerelem Normál státusz2
[1049]2020-06-16 14:06:13.7521900-01-01STSZTIPVkonténer vagy konténerelem Vég státusz. A konténer feldolgozása befejeződött.3
[1051]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZAKIRANYTIPKPTegy vagy több képzési területhez kapcsolódó szakirányú szakképzettséget nyújtó1
[1053]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZAKIRANYTIPSPEképzési ághoz vagy szakhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó2
[1050]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZAKIRANYTIPAMSalapképzési vagy mesterképzési szak alapján önálló szakképzettséget eredményező szakirány második, illetve további szakirányként történő elvégzését biztosító3
[1052]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZAKIRANYTIPPSZpedagógus-szakvizsgára felkészítő4
[1054]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZAKKEPZSZAM0nem megadott1
[1055]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZAKKEPZSZAM1egy2
[1057]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZAKKEPZSZAM3egy vagy kettő3
[1056]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZAKKEPZSZAM2kettő4
[1058]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZAKKEPZSZAM4kettő vagy három vagy négy5
[1059]2020-06-16 14:06:13.7541900-01-01SZDATPONTOSEévhelyes1
[1060]2020-06-16 14:06:13.7571900-01-01SZDATPONTOSHhónaphelyes2
[1061]2020-06-16 14:06:13.7591900-01-01SZDATPONTOSPpontos3
[1062]2020-06-16 14:06:13.7611900-01-01SZDATPONTOSXpontatlan4
[1063]2020-06-16 14:06:14.11990-01-01SZEMFORRASONYösszerendelési nyilvántartás1
[1064]2020-06-16 14:06:14.0991990-01-01SZEMFORRASOSZNYoktatási személy nyilvántartás2
[1065]2020-06-16 14:06:14.0971990-01-01SZEMFORRASSZLszemély és lakcím nyilvántartás3
[1071]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZEREGYSTIPIINintegrált intézmény1
[1078]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZEREGYSTIPREKregionális központ2
[1067]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZEREGYSTIPDIOdiákotthon3
[1075]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZEREGYSTIPKOLkollégium4
[1073]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZEREGYSTIPKARkar5
[1072]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZEREGYSTIPINTZintézet6
[1082]2019-04-17 15:33:06.0151900-01-01SZEREGYSTIPTAKtanárképző központ7
Az adatbázis 2021-01-19 hajnalban frissült. Készült az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009 "Az Oktatási Hivatal közigazgatási szolgáltatásainak elektronizálása" projekt keretében. © 2012.