Törzsadatok

Képzéscsoportok
Utolsó frissítés időpontja2020-06-24 16:31:37.343
Hatályosság kezdete2017-08-01
Képzéscsoport azonosítója445
Képzéscsoport típusa: mester képzési ág, alapképzési képzési ág, képzési terület, szakmacsoport, szakcsoport, doktori tudományág, doktori tudományterület. (törzsadat: SZOTAR: KEPZESCSOP)ISCED 2013 F csoport (I13CS)
A hierarchiában legfelsőbb szintű képzéscsoport azonosítója442
Szülő képzéscsoport azonosítója443
Képzéscsoport kódja típustól függően a vonatkozó szakmacsoport, szakcsoport, tudományos terület, képzési terület neve kerül ide0111
Képzéscsoport neve, típustól függően a vonatkozó szakmacsoport, szakcsoport, tudományterület, képzési terület neve kerül ideOktatástudomány

A képzéscsoportba az alábbi képzéselemek tartoznak:
Képzéselem IDHatályosság kezdeteHatályosság végeKódNév
42042017-08-01AFSZGYOgyakorlati oktató
1672017-08-01BSZKCSKcsecsemő- és kisgyermeknevelő
812017-08-01BSZKPEDpedagógia
198272017-08-01DDTANETneveléstudományok
116402017-08-01DDTANEVneveléstudományok
11042017-08-01ESZKPEDpedagógia
184922017-08-01ESZKPEKpedagógia kiegészítő képzés
11052017-08-01FSZKPEDpedagógia
1932017-08-01LSZKBLWBildungswissenschaft
1932017-08-01LSZKBLWBachelor of Arts in Bildungswissenschaften
3972017-08-01MSZKANDandragógia
222452020-09-01MSZKCIAcsaládpedagógiai tanácsadó
5262017-08-01MSZKKDAKodály-zenepedagógia
5892017-08-01MSZKNTUneveléstudomány
5892017-08-01MSZKNTUneveléstudományi
7072017-08-01RSZKMEDBildung und Medien: eEducation
7072017-08-01RSZKMEDMaster of Arts in Bildung und Medien - eEducation
25352017-08-01TTOVABDbábpedagógia
30772017-08-01TTOVADAadaptált testkultúra és sport
226612021-11-11TTOVADNa 3D tanulás (alapszintű)
26972017-08-01TTOVAEMa nem szakrendszerű oktatás módszertana
217762020-03-20TTOVAFAállampolgári ismeretek pedagógus-szakvizsgára felkészítő
33492017-08-01TTOVAGOtehetségfejlesztő pedagógus
33492017-08-01TTOVAGOtehetségfejlesztő pedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
34052017-08-01TTOVAGYa gyermeki kommunikáció fejlődését támogató pedagógus szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
208912017-08-01TTOVAILaz oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
18322017-08-01TTOVAKRóvodai szakértő
213522019-03-12TTOVALJatipikus fejlődés
140852017-08-01TTOVALPtársállat-terápiás fejlesztő szakember
26892017-08-01TTOVAMTa matematikai tudás értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő
218132020-07-01TTOVAPOatipikus fejlődés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
210102017-11-22TTOVARNalternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő
221572021-06-18TTOVASOa mérlegelő gondolkodás, információs tudatosság, szövegértelmezés és szövegalkotás tanítása pedagógus-szakvizsgára felkészítő
26912017-08-01TTOVATEa természettudományi tudás értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18582017-08-01TTOVATZstatisztikus fizika szakirányú tanári
213822019-04-23TTOVAUUangol műveltségterületi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
16942017-08-01TTOVAYOhagyományismeret oktató
217902020-05-15TTOVAZDállatasszisztált pedagógiai fejlesztőtevékenység területen pedagógus-szakvizsgára félkészítő
31562017-08-01TTOVBAGbeilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek együttnevelése az óvodában, általános iskolában
31532017-08-01TTOVBILhallássérült gyermekek bilingvális oktatása-nevelése
21042017-08-01TTOVBJAnem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője
33272017-08-01TTOVBOCbölcsészeti szakterületen kompetenciafejlesztő oktató
25362017-08-01TTOVBOGbefogadó (inkluzív) pedagógia, rehabilitáció
213922019-05-20TTOVBPKbábpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő
33332017-08-01TTOVCENcsaládi életre nevelés
26692017-08-01TTOVCIAszociális terepgyakorlat vezetés
34122017-08-01TTOVCIKcsaládközpontú koragyermekkori intervenciós konzulens
27492017-08-01TTOVCIOszocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére
35202017-08-01TTOVCKIcsaládközpontú koragyermekkori intervenció
25942017-08-01TTOVCKZcsaládkonzulens/családterapeuta
34042017-08-01TTOVCNNcigány nyelv- népismeret
16882017-08-01TTOVCOKgyermektáncoktató
33462017-08-01TTOVCOMtanító alapképzési szak - nemzetiségi cigány-roma tanító szakirány
33462017-08-01TTOVCOMtanító (nemzetiségi cigány/roma szakirány)
16892017-08-01TTOVCOTgyermektáncoktató óvodapedagógus
190092017-08-01TTOVCUPcsecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció
16222017-08-01TTOVCSGcsalád- és gyermekvédelem pedagógiája
27532017-08-01TTOVCSIcsalád-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus
182112017-08-01TTOVCSJcsalád-,gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus
187442017-08-01TTOVCSKcsecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentora
187442017-08-01TTOVCSKcsecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa
35612017-08-01TTOVCSOcsalád és óvoda hatékony együttműködése szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
22752017-08-01TTOVCSPcsalád- és gyermekvédelem szakos pedagógus
212802018-11-19TTOVCSUcigány/roma nemzetiségi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
189502017-08-01TTOVDAAdráma és színház a szociális integrációban
34142017-08-01TTOVDACéletmód tanácsadó és terapeuta
18332017-08-01TTOVDAPóvodapedagógus, fejlesztési
18932017-08-01TTOVDEAtársadalom- és állampolgári ismeret
16272017-08-01TTOVDIAdiáktanácsadás
25572017-08-01TTOVDMEdigitális médiakommunikáció
29192017-08-01TTOVDMPdigitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
33412017-08-01TTOVDMTdrámapedagógiai módszerek, technikák
32452017-08-01TTOVDOPerdőpedagógiai szakmérnök
199142017-08-01TTOVDOZdráma- és játékpedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
16282017-08-01TTOVDPEdrámapedagógia
31412017-08-01TTOVDRAdráma- és színházpedagógia
34232017-08-01TTOVDRVdrámajáték-vezető
31482017-08-01TTOVDTGóvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés
26682017-08-01TTOVDTPdrámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27972017-08-01TTOVEBAegyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő
32432017-08-01TTOVEEDerdőpedagógiai szakvezető
182692017-08-01TTOVEEFerkölcstan, etika szakos pedagógus-szakvizsgára felkészítő
187362017-08-01TTOVEENetika és erkölcsi nevelés pedagógus-szakvizsgára felkészítő
178512017-08-01TTOVEEPerkölcstan, etika szakos pedagógus
16412017-08-01TTOVEEVember-, erkölcs- és vallásismeret
34562017-08-01TTOVEFMegészségfejlesztő mentortanár
22782017-08-01TTOVEFSegészségfejlesztő szakpszichológus
19002017-08-01TTOVEGFtehetségfejlesztési
29542017-08-01TTOVEGNegységes óvoda-bölcsődei gondozás-nevelés területén pedagógus szakvizsgára felkészítő
221852021-06-24TTOVEGPetika pedagógus-szakvizsga
33692017-08-01TTOVEIEszocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére pedagógus szakvizsgára felkészítő
183062017-08-01TTOVEKSetika keresztyén szempontból
211042018-04-16TTOVELMértelemközpontú személyiségfejlesztés
29592017-08-01TTOVELTe-learning tanácsadó
29592017-08-01TTOVELTe-learning szakértő
29302017-08-01TTOVEMEegészségfejlesztő mentálhigiéné
31972017-08-01TTOVEMPegészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
28232017-08-01TTOVENKélményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelés
181702017-08-01TTOVENPaz erkölcsi nevelés pedagógiája
34582017-08-01TTOVENTgyógytestnevelő mentortanár
31522017-08-01TTOVEOBegységes óvoda-bölcsődei csoport vezetésére felkészítő
34222017-08-01TTOVEPEegészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő
34012017-08-01TTOVESOMontessori-pedagógia
28202017-08-01TTOVESPéletvitel és kézművesség szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
181762017-08-01TTOVEVKerkölcstan és viselkedéskultúra (az 1-6. osztályban tanító pedagógusoknak)
206222017-08-01TTOVFAEfelnőttoktatói szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
22932017-08-01TTOVFATfelnőttképzési akkreditációs tanácsadó
28632017-08-01TTOVFDPfejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő
28632017-08-01TTOVFDPfejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
196312017-08-01TTOVFEPfelsőoktatás-pedagógia
198922017-08-01TTOVFKGfelnőttképző és pedagógus-szakvizsga
30722017-08-01TTOVFKMfelnőttképzési menedzser
30712017-08-01TTOVFOFfelnőttoktatási fejlesztő
30712017-08-01TTOVFOFfelnőttoktatási szakértő
221672021-06-23TTOVFONfejlesztő-differenciáló mentorpedagógus
28612017-08-01TTOVFOPfejlesztő óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
20162017-08-01TTOVFPEfejlesztőpedagógus
34032017-08-01TTOVFPTfejlesztőpedagógus - tanító szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
35672017-08-012020-06-30TTOVFSPfogyasztóvédelmi szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
34642017-08-01TTOVFTTfalusi turizmus területen turisztikai menedzser
189162017-08-01TTOVGETgyakorlatvezető és mentortanító pedagógus-szakvizsgára felkészítő
25392017-08-01TTOVGEUgyermektanulmányi szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
25392017-08-01TTOVGEUgyermektanulmányi szakértő pedagógus szakvizsgára felkészítő
29142017-08-01TTOVGFPgyermekintézmények szakmai fejlesztése pedagógus szakvizsgára felkészítő
183822017-08-01TTOVGIOgépírásoktató
18392017-08-01TTOVGIRpedagógiai értékelés
190662017-08-01TTOVGLRgyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
189332017-08-01TTOVGMEgyermekművelődés
184092017-08-01TTOVGMPgyógytestnevelő mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
193812017-08-012020-08-31TTOVGNAgyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány
189752017-08-01TTOVGNEgyógytestnevelő asszisztens
33572017-08-01TTOVGOGdrámapedagógia
29042017-08-01TTOVGOIgyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
31252017-08-01TTOVGOPgyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
15982017-08-01TTOVGORalgoritmikus matematika szakirányú tanári
33242017-08-01TTOVGOSiskolai gyógytestnevelés
25602017-08-01TTOVGRAgrafoanalitikus
25382017-08-01TTOVGRGgyermek rekreációs- és gyógyúszás
26302017-08-01TTOVGRKgyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció
35792017-08-01TTOVGRMgyermekkori prevenciós és rehabilitációs mozgásfejlesztés
207422017-08-01TTOVGRSgyorsírásoktató
29022017-08-01TTOVGSVgyógypedagógus szakvizsga
29072017-08-01TTOVGTFgyógytestnevelés tanítására felkészítő
26222017-08-01TTOVGUKpedagógus-szakvizsga
189112017-08-01TTOVGUUgyógypedagógia alapképzési szak - autizmus spektrum pedagógiája szakirány
20332017-08-01TTOVGUVpedagógus szakvizsga
16742017-08-01TTOVGUZgazdasági és üzleti szaknyelvtanár
20522017-08-01TTOVGZEpedagógus-szakvizsgára felkészítő
29062017-08-01TTOVGYAgyakorlatvezető mentorpedagógus
29062017-08-01TTOVGYAgyakorlatvezető mentortanár
30982017-08-01TTOVGYEgyógypedagógia alapképzési szak - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány
29092017-08-01TTOVGYMgyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
36012017-08-01TTOVHAR0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése/gondozása
17702017-08-01TTOVHASközhasznú menedzser
190682017-08-01TTOVHAZhorvát nemzetiségi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
25162017-08-01TTOVHETtehetségfejlesztési szakértő
25162017-08-01TTOVHETtehetségfejlesztő szaktanácsadó
35212017-08-01TTOVHGFhallássérült gyermekek és felnőttek komplex ellátása
16962017-08-01TTOVHGKhallássérült gyermekek korai fejlesztésének gyógypedagógiája
21402017-08-01TTOVHHHközoktatási vezető - 3H specializáció
21402017-08-01TTOVHHHközoktatási vezető - 3H specializáció pedagógus-szakvizsgára felkészítő
34242017-08-01TTOVHHThátrányos helyzetű tanulók mentorálását ellátó pedagógus szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
199882017-08-01TTOVHJLhumánfejlesztő
31222017-08-01TTOVHMIholland-magyar intézményvezető és középvezető képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő
220712021-01-28TTOVHSOhittanár-mentor és pedagógus-szakvizsga
18852017-08-01TTOVICHtanácsadás-pszichológia
188442017-08-01TTOVIDBindividuálpszichológiai alapozású "bátorító pedagógia"
32412017-08-01TTOVIDUindividuálpszichológiai alapozású "bátorító pedagógia" szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18882017-08-01TTOVIFFtanító, fejlesztési (differenciáló)
28322017-08-01TTOVIFPintegrációs fogadó pedagógus
190722017-08-01TTOVIGEintézményi stratégia az iskolai agresszió kezelésére és megelőzésére pedagógus-szakvizsgára felkészítő
16682017-08-01TTOVIGRfogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája
28492017-08-01TTOVIKNinterkulturális nevelési szaktanácsadó
28582017-08-01TTOVIKPiskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus
33422017-08-01TTOVIKTInformációs és Kommunikációs Technológiák (IKT)
190492017-08-01TTOVILSintegrált testnevelés asszisztens
32822017-08-012020-06-30TTOVIMCiskolai mentálhigiéné, családvédelem pedagógus-szakvizsgára felkészítő
178542017-08-01TTOVIMKaz információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai
28562017-08-01TTOVIMTiskolai mentor
178782017-08-01TTOVINEintézményelemző és -értékelő
33312017-08-01TTOVINJidegen nyelvet jelnyelven tanító oktató
178752017-08-01TTOVIOKIKT-oktatásmódszertan
23212017-08-01TTOVIOTintegrált óvodai tevékenységek pedagógiája
211212018-05-03TTOVITIiskolatitkár
206452017-08-01TTOVIZEinnovációk az óvodai nevelés gyakorlatában
202182017-08-01TTOVIZOinkluzív, fejlesztő szakpedagógia
28652017-08-01TTOVJASjátékpedagógia és szabadidő-szervező
29002017-08-01TTOVJATgyermekjátékdráma
28622017-08-01TTOVJMEjátékmentor
17262017-08-01TTOVKABjáték és szabadidő pedagógus
183902017-08-01TTOVKAFkétnyelvű nyelvtanító (angol) szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
23272017-08-01TTOVKAOkompetencia alapú óvodai nevelés
25672017-08-01TTOVKARkörnyezet- és tárgykultúra
28972017-08-01TTOVKBNkisgyermekkori befogadó nevelés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
28912017-08-01TTOVKDUkonduktorsegítő
221862021-06-24TTOVKEFkoragyermekkori fejlesztő asszisztens
25492017-08-01TTOVKEVkörnyezeti nevelő
17452017-08-01TTOVKFAkísérleti fizika szakirányú tanári
212782018-11-19TTOVKGEkora gyermekkori intervenció területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő
35742017-08-01TTOVKGMkisgyermekkori mozgásprevenció
182042017-08-01TTOVKGN0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése, gondozása területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
207432017-08-01TTOVKGOköznevelési jogalkalmazó pedagógus-szakvizsgára felkészítő
214042019-05-27TTOVKGZkórházpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő
20192017-08-01TTOVKHOkézműves, hagyományismeret oktató
191922017-08-01TTOVKIEkorszerű oktatási módszerek, tanulásszervezési módok a szakképzésben
17852017-08-012020-08-31TTOVKIGlelkigondozó
28942017-08-01TTOVKIPkisgyermek pedagógia
188242017-08-01TTOVKKEképzők képzése
25482017-08-01TTOVKKKkorai kisgyermekkori kétnyelvűség pedagógus-szakvizsgára felkészítő
25482017-08-01TTOVKKKkorai kisgyermekkori kétnyelvűség
190022017-08-01TTOVKLKkomplex interaktív játékkonzultáció
191892017-08-01TTOVKLNkülönleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése a szakképzésben
186652017-08-01TTOVKMAKodály-kultúra Magyarországon és külföldön
28812017-08-01TTOVKNOkörnyezeti nevelő óvodapedagógus
199132017-08-01TTOVKOJkompetenciafejlesztő tréner
33672017-08-01TTOVKPSkisgyermek pedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
178582017-08-01TTOVKRNkriminál andragógia
206352017-08-01TTOVKSOközösségi művelődés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27092017-08-01TTOVKTCaz anyanyelvi kompetencia fejlesztésének korszerű módszerei
33982017-08-01TTOVKTDdiáktanácsadás
28952017-08-01TTOVKTKkommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
206322017-08-01TTOVKTLKodály-módszer gyakorlatvezető oktató
28982017-08-01TTOVKTPkistérségi tanügyigazgatás pedagógus szakvizsgára felkészítő
34412017-08-01TTOVKUEkreatív, segítő művészeti nevelés
222332021-08-19TTOVKVMkiemelkedő képességű gyermekek felismerése és fejlesztése kora gyermekkorban pedagógus-szakvizsgára felkészítő
28712017-08-01TTOVKVPközoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
28712017-08-01TTOVKVPközoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
195932017-08-01TTOVKZEköznevelési mestervezető
220962021-03-19TTOVKZPkórházpedagógia
189762017-08-012018-12-31TTOVLCDlogoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés
32422017-08-01TTOVLELlelki egészségvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
34252017-08-012020-08-31TTOVLGOlogoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés
219082020-08-31TTOVLIAlovasterápiás szakember
189742017-08-01TTOVLIJlogikaijáték szakember
25562017-08-01TTOVLNYangol nyelv oktatása az általános iskola 1-6. osztályában
219072020-08-31TTOVLPUlóval asszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
20072017-08-01TTOVLSElátássérült személyek elemi rehabilitációja
33632017-08-01TTOVLUZbefogadó (inkluzív) pedagógia, rehabilitáció
28412017-08-01TTOVMEFmérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő
21472017-08-01TTOVMGFmozgásfejlesztés
25472017-08-01TTOVMIUkompetencia alapú nevelés-oktatás
31812017-08-01TTOVMJPmagyar jelnyelvoktató pedagógus
30762017-08-01TTOVMLYlátássérült személyek elemi rehabilitációja
28392017-08-01TTOVMMMmérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői feladatok ellátására és pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27992017-08-01TTOVMOGmúzeumpedagógia tanítására felkészítő
28472017-08-01TTOVMOImentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
18092017-08-01TTOVMONMontessori-pedagógia
28012017-08-01TTOVMPDmúzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27952017-08-01TTOVMPLművészetpedagógiák terápiás lehetőségei szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
28062017-08-01TTOVMPSmozgásfejlesztés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18552017-08-01TTOVMSDroma társadalom ismerete
189632017-08-01TTOVMSImagyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus-szakvizsgára felkészítő
206282017-08-01TTOVMTEművészettel nevelés a legkisebbeknek
183862017-08-01TTOVMTFmultimédiás (e-learning) tananyagfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
191902017-08-01TTOVMTImultikulturális nevelés a szakképzésben
28432017-08-01TTOVMTKmentortanár-képzés
35832017-08-01TTOVMTPmentálhigiéné területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő
28092017-08-01TTOVMTTmódszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
29552017-08-01TTOVMUDmúzeumandragógia
18082017-08-01TTOVMULmolekuláris biológia szakirányú tanári
178922017-08-01TTOVMUPmatematikapedagógiai tehetséggondozó pedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
33682017-08-01TTOVNAAtanári mesterség IKT alapjai pedagógus-szakvizsgára felkészítő
25712017-08-01TTOVNAPnem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
21072017-08-01TTOVNEOnem hivatásos népdalkör művészeti vezetője
20292017-08-01TTOVNGYnépi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató
34262017-08-01TTOVNHNnem hivatásos néptánccsoport művészeti vezetője
190672017-08-01TTOVNIAnémet nemzetiségi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27502017-08-01TTOVNLSszínházi nevelés
188732017-08-01TTOVNNNnéptánc - népi játék - test - nevelés
34982017-08-01TTOVNOPandragógia (felnőttképzési szervező)
34982017-08-01TTOVNOPfelnőttképzési szervező
191852017-08-01TTOVNOUnéptáncpedagógus a köznevelésben
22692017-08-012020-07-07TTOVNSOaz 5-6. osztályban folytatandó nem szakrendszerű oktatás szervezésére felkészítő pedagógus továbbképzés
16302017-08-01TTOVNTHegészségfejlesztő mentálhigiénikus
18902017-08-01TTOVNUPtanulási és pályatanácsadás
32882017-08-01TTOVNYBnyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18282017-08-01TTOVNYPnyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
19052017-08-01TTOVNYTtermészetismeret és környezetkultúra
221872021-06-25TTOVOASosztályfőnöki pedagógus-szakvizsga
29372017-08-01TTOVOFEnem szakrendszerű oktatás feladatainak ellátására felkészítő
27772017-08-01TTOVOIEóvodai, iskolai egészség-tanácsadó szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
178672017-08-01TTOVOINoktatásinformatikai fejlesztő és tanácsadó
27752017-08-01TTOVOKGóvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztése
23692017-08-01TTOVOKIóvodás- és kisiskoláskori idegen nyelvi kommunikátor
18312017-08-01TTOVOKNóvodai környezeti nevelő
190082017-08-01TTOVOLEonline mentálhigiénés tanácsadás
26902017-08-01TTOVOLVaz olvasás-szövegértés értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő
196282017-08-01TTOVONIoktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés
35322017-08-01TTOVOOZiskolai tanácsadás és konzultáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18102017-08-01TTOVOPEmozgókép- és médiakultúra
182702017-08-01TTOVORFtestnevelő mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
34572017-08-01TTOVORTtestnevelő mentortanár
35912017-08-01TTOVOSLóvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi szlovén óvodapedagógus szakirány
17532017-08-01TTOVOSTkörnyezetfizika szakirányú tanári
33442017-08-01TTOVOVCóvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi cigány-roma óvodapedagógus szakirány
33442017-08-01TTOVOVCóvodapedagógiai (nemzetiségi cigány/roma szakirány)
33132017-08-01TTOVOVGóvodai gyógytestnevelés
35932017-08-01TTOVOVHóvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi horvát óvodapedagógus szakirány
35922017-08-01TTOVOVRóvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi román óvodapedagógus szakirány
27762017-08-01TTOVOVSóvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi szerb óvodapedagógus szakirány
20512017-08-01TTOVOYEgyógypedagógiai mentor
211642018-06-12TTOVOZDorganikus pedagógia - keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára alapozó
27782017-08-01TTOVOZFóvodai zenei foglalkozások vezetése szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
209142017-08-31TTOVPDOpedagógiai orientációjú szakmérnök
18342017-08-01TTOVPEGóvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés
33532017-08-01TTOVPEKpedagógiai értékelési és kutatótanári szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27702017-08-01TTOVPEMpedagógus szakvizsga teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen
27712017-08-01TTOVPERpedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen
27722017-08-01TTOVPETpedagógus szakvizsga e-tanulás szakértői területen
178742017-08-01TTOVPGKa pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése
209112017-08-31TTOVPIEpedagógiai orientációjú szakközgazdász
27742017-08-01TTOVPIGpedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban
220202020-11-10TTOVPKLprotestáns köznevelési vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő
193372017-08-01TTOVPKRpedagógiai bábjáték területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
33822017-08-01TTOVPOPpályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27662017-08-01TTOVPPDprojektrendszerű környezeti nevelés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
25772017-08-01TTOVPPFpedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő
19592017-08-01TTOVPSBpedagógus-szakvizsgával bővített óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés
25612017-08-01TTOVPSZgyermekvédelmi pszicho-patrónus
208062017-08-01TTOVPTOpedagógus-szakvizsga szakszolgálati területen
32832017-08-012020-06-30TTOVPTPpedagógiai tanácsadás szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27732017-08-01TTOVPTRpedagógiai terápia
27692017-08-01TTOVPULpénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban
32992017-08-01TTOVPVFpedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak hagyományismeret területen
32992017-08-01TTOVPVFhagyományismeret területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18402017-08-01TTOVPZIpedagógiai pszichológia
30652017-08-01TTOVREDrészképesség-problémák diagnosztizálása, korrekciója, a tanulók differenciált fejlesztése
30642017-08-01TTOVREKrészképesség-problémák diagnosztizálása, korrekciója, differenciált fejlesztése óvodás korban
18512017-08-01TTOVRFTrehabilitációs foglalkoztató terapeuta
187422017-08-01TTOVRGUrekreációs és gyógyúszás szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
23862017-08-01TTOVRKFroma kulturális fejlesztő
27612017-08-01TTOVROTroma társadalomismeret
29462017-08-01TTOVRPDmentorpedagógus
29462017-08-01TTOVRPDmentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
204962017-08-01TTOVRTDroma integrációs tanulmányok pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27622017-08-01TTOVRTProma társadalomismereti szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18532017-08-01TTOVRUSrehabilitációs úszásoktatás
18892017-08-01TTOVRVFtantervfejlesztés
18642017-08-01TTOVRYOszaktárgy oktatására idegen nyelven vagy nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén felkészítő
183972017-08-01TTOVSAPsakkpedagógia
28422017-08-01TTOVSCSintegrált szülő-csecsemő konzultáció
20742017-08-01TTOVSFSszakképzési felnőttképzési szakértő
20742017-08-01TTOVSFSszakképzési felnőttképzési tanácsadó
36002017-08-01TTOVSMEszakképzési mentortanár
209732017-10-17TTOVSMPszakértői bizottsági komplex tevékenység
32842017-08-01TTOVSNGsajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
20702017-08-01TTOVSNIsajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógiája (Sonderpedagógia)
23872017-08-01TTOVSOIszaktárgyak oktatása idegen nyelven
23872017-08-01TTOVSOIszaktárgyak oktatása idegen/nemzetiségi nyelven
219392020-10-02TTOVSOMsportalapozó mozgásfejlesztő óvodapedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
193362017-08-01TTOVSOOsakkpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
214252019-05-29TTOVSPKszociális kompetenciák fejlesztése területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
20062017-08-012020-08-31TTOVSPRautizmus spektrum zavarok pedagógiája
27582017-08-01TTOVSSOszabadidősport-szervező óvodapedagógusi, tanítói
16642017-08-01TTOVSTOfelnőttoktatási szakértő
20082017-08-01TTOVSULsúlyosan és halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógiája
33892017-08-01TTOVSUSrehabilitációs úszásoktatás
30972017-08-01TTOVSZOgyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány
29312017-08-01TTOVSZTegészségfejlesztő mentálhigiéné
178852017-08-01TTOVTAAtananyag- és taneszköz-innovátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő
30172017-08-01TTOVTAEtanári mesterség IKT alapjai
140902017-08-01TTOVTAFtudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus
27342017-08-01TTOVTAStárgy- és környezetkultúra szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18862017-08-01TTOVTEDtánc- és drámapedagógia
183322017-08-01TTOVTEHtehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-szakvizsgára felkészítő
178982017-08-01TTOVTEItermészetpedagógia
220722021-01-28TTOVTEVtanulásmódszertan, tanulásszervezés és pedagógus-szakvizsga
35862017-08-01TTOVTHOtanító alapképzési szak - nemzetiségi horvát tanító szakirány
187382017-08-01TTOVTKEtankerület-igazgatási vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő
35892017-08-01TTOVTLNtanító alapképzési szak - nemzetiségi szlovén tanító szakirány
188722017-08-01TTOVTNStestnevelő instruktor
21872017-08-01TTOVTODfejlesztő-differenciáló szakpedagógia
35872017-08-01TTOVTOKtanító alapképzési szak - nemzetiségi román tanító szakirány
19282017-08-01TTOVTOOvezető óvodapedagógus
140582017-08-01TTOVTPDmatematikapedagógiai tehetséggondozó pedagógus
35162017-08-01TTOVTRPszociális munka tereptanár
21022017-08-01TTOVTSSnem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője
27352017-08-01TTOVTSZtanító alapképzési szak - nemzetiségi szerb tanító szakirány
18912017-08-01TTOVTUGtanügyigazgatási
178912017-08-01TTOVTUPtudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
31572017-08-01TTOVTYAkutyával segített terápiás szakember
140542017-08-01TTOVTYTkutyaterápiás fejlesztő szakember
27982017-08-01TTOVUEUmúzeumpedagógiai szaktanácsadó
140712017-08-01TTOVUFEcsaládi napközi működtetése területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18142017-08-01TTOVUMDmúzeumpedagógia
183752017-08-01TTOVUSTüzleti szaknyelvi tréner
26872017-08-01TTOVUVEtársművészetek pedagógusa
19132017-08-01TTOVUZLüzleti gazdaságtani közgazdásztanár
19292017-08-01TTOVVARvezető tanári
34652017-08-01TTOVVIZvallási turizmus területen turisztikai menedzser
29342017-08-01TTOVVOD"óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" alternatív program szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
27122017-08-01TTOVVOFvizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
26672017-08-01TTOVVOSvezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
178592017-08-01TTOVWAIWaldorf - általános iskolai pedagógia
206262017-08-01TTOVWESWaldorf Extra Lesson fejlesztő szakpedagógus
178602017-08-01TTOVWKIWaldorf - középiskolai pedagógia
206272017-08-01TTOVWLTWaldorf-osztálytanító szakpedagógus
31052017-08-01TTOVYEFgyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
140462017-08-01TTOVYEMkoragyermekkori zenei nevelés
140282017-08-01TTOVYENgyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
140272017-08-01TTOVYOMgyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben
16862017-08-01TTOVYORgyakorlatvezető tanító
18382017-08-01TTOVYOSpályaorientációs tanár
16902017-08-01TTOVYOYgyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns
29672017-08-01TTOVYTSpedagógiai intézmény-értékelési tanácsadó
29672017-08-01TTOVYTSpedagógiai intézmény-értékelési szakértő
33842017-08-01TTOVYVIügyviteli szakképzési szakember
189892017-08-01TTOVZIKzenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
19412017-08-01TTOVZIVzenei nevelési
24162017-08-01TTOVZKFzenei kultúrát fejlesztő pedagógus
33072017-08-01TTOVZOFzeneóvodai foglalkozások vezetése
140522017-08-01TTOVZOTközoktatási intézményi mentor
19422017-08-01TTOVZRAzeneterapeuta
17772017-08-01TTOVZZTközoktatási vezető
206332017-08-01TTOVZSEzeneimunkaképesség-gondozó
213562019-03-12TTOVZSZzöld gondoskodás és digitális környezetpedagógia
Az adatbázis 2022-01-24 hajnalban frissült. Készült az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009 "Az Oktatási Hivatal közigazgatási szolgáltatásainak elektronizálása" projekt keretében. © 2012.