Törzsadatok

Képzéscsoportok
Utolsó frissítés időpontja2020-06-24 16:31:37.323
Hatályosság kezdete1997-01-01
Képzéscsoport azonosítója340
Képzéscsoport típusa: mester képzési ág, alapképzési képzési ág, képzési terület, szakmacsoport, szakcsoport, doktori tudományág, doktori tudományterület. (törzsadat: SZOTAR: KEPZESCSOP)ISCED 1997 csoport (I97CS)
A hierarchiában legfelsőbb szintű képzéscsoport azonosítója302
Szülő képzéscsoport azonosítója314
Képzéscsoport kódja típustól függően a vonatkozó szakmacsoport, szakcsoport, tudományos terület, képzési terület neve kerül ide142
Képzéscsoport neve, típustól függően a vonatkozó szakmacsoport, szakcsoport, tudományterület, képzési terület neve kerül ideOktatástudomány

A képzéscsoportba az alábbi képzéselemek tartoznak:
Képzéselem IDHatályosság kezdeteHatályosság végeKódNév
42042009-01-01AFSZGYOgyakorlati oktató
1672009-08-01BSZKCSKcsecsemő- és kisgyermeknevelő
812005-12-30BSZKPEDpedagógia
198272016-05-01DDTANETneveléstudományok
116401997-01-01DDTANEVneveléstudományok
11041997-01-01ESZKPEDpedagógia
184921997-01-01ESZKPEKpedagógia kiegészítő képzés
11051997-01-01FSZKPEDpedagógia
1932010-08-01LSZKBLWBildungswissenschaft
1932010-08-01LSZKBLWBachelor of Arts in Bildungswissenschaften
3972016-08-14MSZKANDandragógia
222452020-09-01MSZKCIAcsaládpedagógiai tanácsadó
222622020-09-01MSZKGAUgyermekkultúra
5262005-12-30MSZKKDAKodály-zenepedagógia
5892007-09-20MSZKNTUneveléstudomány
5892007-09-20MSZKNTUneveléstudományi
7072010-08-01RSZKMEDBildung und Medien: eEducation
7072010-08-01RSZKMEDMaster of Arts in Bildung und Medien - eEducation
212262018-08-16TTOVABBalkalmazott bábjáték
25352008-08-01TTOVABDbábpedagógia
30772008-08-01TTOVADAadaptált testkultúra és sport
226612021-11-11TTOVADNa 3D tanulás (alapszintű)
26972009-08-01TTOVAEMa nem szakrendszerű oktatás módszertana
217762020-03-20TTOVAFAállampolgári ismeretek pedagógus-szakvizsgára felkészítő
211512018-05-30TTOVAFSalkotó-fejlesztő meseterápia
33492008-08-01TTOVAGOtehetségfejlesztő pedagógus
33492008-08-01TTOVAGOtehetségfejlesztő pedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
34052010-08-01TTOVAGYa gyermeki kommunikáció fejlődését támogató pedagógus szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
208912017-07-28TTOVAILaz oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
18321997-01-01TTOVAKRóvodai szakértő
213522019-03-12TTOVALJatipikus fejlődés
140852012-08-01TTOVALPtársállat-terápiás fejlesztő szakember
26892009-08-01TTOVAMTa matematikai tudás értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő
218132020-07-01TTOVAPOatipikus fejlődés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
210102017-11-22TTOVARNalternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő
221572021-06-18TTOVASOa mérlegelő gondolkodás, információs tudatosság, szövegértelmezés és szövegalkotás tanítása pedagógus-szakvizsgára felkészítő
26912009-08-01TTOVATEa természettudományi tudás értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18581997-01-01TTOVATZstatisztikus fizika szakirányú tanári
213822019-04-23TTOVAUUangol műveltségterületi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
16941997-01-01TTOVAYOhagyományismeret oktató
217902020-05-15TTOVAZDállatasszisztált pedagógiai fejlesztőtevékenység területen pedagógus-szakvizsgára félkészítő
31562010-08-01TTOVBAGbeilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek együttnevelése az óvodában, általános iskolában
31532012-08-01TTOVBILhallássérült gyermekek bilingvális oktatása-nevelése
21042008-01-01TTOVBJAnem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője
33272010-08-01TTOVBOCbölcsészeti szakterületen kompetenciafejlesztő oktató
25362008-08-01TTOVBOGbefogadó (inkluzív) pedagógia, rehabilitáció
213922019-05-20TTOVBPKbábpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő
33332010-08-01TTOVCENcsaládi életre nevelés
26692009-08-01TTOVCIAszociális terepgyakorlat vezetés
34122011-08-01TTOVCIKcsaládközpontú koragyermekkori intervenciós konzulens
27492009-08-01TTOVCIOszocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére
35202011-08-01TTOVCKIcsaládközpontú koragyermekkori intervenció
25942008-08-01TTOVCKZcsaládkonzulens/családterapeuta
34042007-02-01TTOVCNNcigány nyelv- népismeret
16881997-01-01TTOVCOKgyermektáncoktató
33461997-01-01TTOVCOMtanító alapképzési szak - nemzetiségi cigány-roma tanító szakirány
33461997-01-01TTOVCOMtanító (nemzetiségi cigány/roma szakirány)
16891997-01-01TTOVCOTgyermektáncoktató óvodapedagógus
190092014-08-01TTOVCUPcsecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció
16221997-01-01TTOVCSGcsalád- és gyermekvédelem pedagógiája
27532009-08-01TTOVCSIcsalád-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus
182112013-08-01TTOVCSJcsalád-,gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus
187442013-08-01TTOVCSKcsecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa
187442013-08-01TTOVCSKcsecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentora
35612010-08-01TTOVCSOcsalád és óvoda hatékony együttműködése szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
22752008-08-01TTOVCSPcsalád- és gyermekvédelem szakos pedagógus
212802018-11-19TTOVCSUcigány/roma nemzetiségi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
189502014-07-24TTOVDAAdráma és színház a szociális integrációban
34142007-08-01TTOVDACéletmód tanácsadó és terapeuta
18331997-01-01TTOVDAPóvodapedagógus, fejlesztési
18931997-01-01TTOVDEAtársadalom- és állampolgári ismeret
16271997-01-01TTOVDIAdiáktanácsadás
25572008-08-01TTOVDMEdigitális médiakommunikáció
29192008-08-01TTOVDMPdigitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
33412010-08-01TTOVDMTdrámapedagógiai módszerek, technikák
220272020-11-25TTOVDNSdiaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakember
32452010-08-01TTOVDOPerdőpedagógiai szakmérnök
199142016-06-29TTOVDOZdráma- és játékpedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
16281997-01-01TTOVDPEdrámapedagógia
31412010-08-01TTOVDRAdráma- és színházpedagógia
34232011-08-01TTOVDRVdrámajáték-vezető
31482007-02-01TTOVDTGóvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés
26682008-08-01TTOVDTPdrámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27972009-08-01TTOVEBAegyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő
32432010-08-01TTOVEEDerdőpedagógiai szakvezető
182692012-08-01TTOVEEFerkölcstan, etika szakos pedagógus-szakvizsgára felkészítő
187362013-08-01TTOVEENetika és erkölcsi nevelés pedagógus-szakvizsgára felkészítő
178512012-08-01TTOVEEPerkölcstan, etika szakos pedagógus
16411997-01-01TTOVEEVember-, erkölcs- és vallásismeret
34562011-08-01TTOVEFMegészségfejlesztő mentortanár
22782007-08-01TTOVEFSegészségfejlesztő szakpszichológus
19001997-01-01TTOVEGFtehetségfejlesztési
29542009-08-01TTOVEGNegységes óvoda-bölcsődei gondozás-nevelés területén pedagógus szakvizsgára felkészítő
221852021-06-24TTOVEGPetika pedagógus-szakvizsga
33692009-08-01TTOVEIEszocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére pedagógus szakvizsgára felkészítő
183062013-08-01TTOVEKSetika keresztyén szempontból
211042018-04-16TTOVELMértelemközpontú személyiségfejlesztés
29592008-08-01TTOVELTe-learning szakértő
29592008-08-01TTOVELTe-learning tanácsadó
29302009-08-01TTOVEMEegészségfejlesztő mentálhigiéné
31972010-08-01TTOVEMPegészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
28232009-08-01TTOVENKélményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelés
181702013-01-01TTOVENPaz erkölcsi nevelés pedagógiája
34582011-08-01TTOVENTgyógytestnevelő mentortanár
31522009-08-01TTOVEOBegységes óvoda-bölcsődei csoport vezetésére felkészítő
34222011-08-01TTOVEPEegészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő
34012007-02-01TTOVESOMontessori-pedagógia
28202008-08-01TTOVESPéletvitel és kézművesség szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
181762013-01-01TTOVEVKerkölcstan és viselkedéskultúra (az 1-6. osztályban tanító pedagógusoknak)
206222017-02-09TTOVFAEfelnőttoktatói szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
22932008-08-01TTOVFATfelnőttképzési akkreditációs tanácsadó
28632008-08-01TTOVFDPfejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő
28632008-08-01TTOVFDPfejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
196312016-04-26TTOVFEPfelsőoktatás-pedagógia
198922016-05-30TTOVFKGfelnőttképző és pedagógus-szakvizsga
30722009-08-01TTOVFKMfelnőttképzési menedzser
30712008-08-01TTOVFOFfelnőttoktatási szakértő
30712008-08-01TTOVFOFfelnőttoktatási fejlesztő
221672021-06-23TTOVFONfejlesztő-differenciáló mentorpedagógus
28612009-08-01TTOVFOPfejlesztő óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
20162007-08-01TTOVFPEfejlesztőpedagógus
34032010-08-01TTOVFPTfejlesztőpedagógus - tanító szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
35672011-08-012020-06-30TTOVFSPfogyasztóvédelmi szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
34642011-08-01TTOVFTTfalusi turizmus területen turisztikai menedzser
189162013-08-09TTOVGETgyakorlatvezető és mentortanító pedagógus-szakvizsgára felkészítő
25392008-08-01TTOVGEUgyermektanulmányi szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
25392008-08-01TTOVGEUgyermektanulmányi szakértő pedagógus szakvizsgára felkészítő
29142008-08-01TTOVGFPgyermekintézmények szakmai fejlesztése pedagógus szakvizsgára felkészítő
183822013-08-01TTOVGIOgépírásoktató
18391997-01-01TTOVGIRpedagógiai értékelés
190662014-12-12TTOVGLRgyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
189332014-07-14TTOVGMEgyermekművelődés
184092013-01-01TTOVGMPgyógytestnevelő mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
193812008-08-012020-08-31TTOVGNAgyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány
189752014-08-01TTOVGNEgyógytestnevelő asszisztens
33572008-08-01TTOVGOGdrámapedagógia
29042009-08-01TTOVGOIgyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
31252010-08-01TTOVGOPgyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
15981997-01-01TTOVGORalgoritmikus matematika szakirányú tanári
33242010-08-01TTOVGOSiskolai gyógytestnevelés
25602007-02-01TTOVGRAgrafoanalitikus
25382008-08-01TTOVGRGgyermek rekreációs- és gyógyúszás
26302007-02-01TTOVGRKgyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció
35792007-02-01TTOVGRMgyermekkori prevenciós és rehabilitációs mozgásfejlesztés
207422017-05-24TTOVGRSgyorsírásoktató
29022008-08-01TTOVGSVgyógypedagógus szakvizsga
29072009-08-01TTOVGTFgyógytestnevelés tanítására felkészítő
26221997-01-01TTOVGUKpedagógus-szakvizsga
189112011-12-02TTOVGUUgyógypedagógia alapképzési szak - autizmus spektrum pedagógiája szakirány
20332007-08-01TTOVGUVpedagógus szakvizsga
16741997-01-01TTOVGUZgazdasági és üzleti szaknyelvtanár
20521997-01-01TTOVGZEpedagógus-szakvizsgára felkészítő
29062009-08-01TTOVGYAgyakorlatvezető mentorpedagógus
29062009-08-01TTOVGYAgyakorlatvezető mentortanár
30982008-08-01TTOVGYEgyógypedagógia alapképzési szak - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány
29092009-08-01TTOVGYMgyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
36012012-08-01TTOVHAR0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése/gondozása
17701997-01-01TTOVHASközhasznú menedzser
190682014-12-17TTOVHAZhorvát nemzetiségi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
25162008-08-01TTOVHETtehetségfejlesztő szaktanácsadó
25162008-08-01TTOVHETtehetségfejlesztési szakértő
35212011-08-01TTOVHGFhallássérült gyermekek és felnőttek komplex ellátása
16961997-01-01TTOVHGKhallássérült gyermekek korai fejlesztésének gyógypedagógiája
21402007-08-01TTOVHHHközoktatási vezető - 3H specializáció pedagógus-szakvizsgára felkészítő
21402007-08-01TTOVHHHközoktatási vezető - 3H specializáció
34242011-08-01TTOVHHThátrányos helyzetű tanulók mentorálását ellátó pedagógus szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
199882016-08-11TTOVHJLhumánfejlesztő
31222009-08-01TTOVHMIholland-magyar intézményvezető és középvezető képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő
220712021-01-28TTOVHSOhittanár-mentor és pedagógus-szakvizsga
221812021-06-24TTOVHZOhitéletre nevelés az óvodában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18851997-01-01TTOVICHtanácsadás-pszichológia
188442011-08-01TTOVIDBindividuálpszichológiai alapozású "bátorító pedagógia"
32412010-08-01TTOVIDUindividuálpszichológiai alapozású "bátorító pedagógia" szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18881997-01-01TTOVIFFtanító, fejlesztési (differenciáló)
28322009-08-01TTOVIFPintegrációs fogadó pedagógus
190722014-12-19TTOVIGEintézményi stratégia az iskolai agresszió kezelésére és megelőzésére pedagógus-szakvizsgára felkészítő
16681997-01-01TTOVIGRfogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája
28492009-08-01TTOVIKNinterkulturális nevelési szaktanácsadó
28582009-08-01TTOVIKPiskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus
33422010-08-01TTOVIKTInformációs és Kommunikációs Technológiák (IKT)
190492014-08-01TTOVILSintegrált testnevelés asszisztens
32822010-08-012020-06-30TTOVIMCiskolai mentálhigiéné, családvédelem pedagógus-szakvizsgára felkészítő
178542012-08-01TTOVIMKaz információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai
28562009-08-01TTOVIMTiskolai mentor
178782012-08-01TTOVINEintézményelemző és -értékelő
33312010-08-01TTOVINJidegen nyelvet jelnyelven tanító oktató
178752012-08-01TTOVIOKIKT-oktatásmódszertan
23212008-08-01TTOVIOTintegrált óvodai tevékenységek pedagógiája
211212018-05-03TTOVITIiskolatitkár
206452017-03-24TTOVIZEinnovációk az óvodai nevelés gyakorlatában
202182016-09-27TTOVIZOinkluzív, fejlesztő szakpedagógia
28652009-08-01TTOVJASjátékpedagógia és szabadidő-szervező
29002009-08-01TTOVJATgyermekjátékdráma
28622009-08-01TTOVJMEjátékmentor
17261997-01-01TTOVKABjáték és szabadidő pedagógus
183902013-08-01TTOVKAFkétnyelvű nyelvtanító (angol) szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
23272007-02-01TTOVKAOkompetencia alapú óvodai nevelés
25672008-08-01TTOVKARkörnyezet- és tárgykultúra
28972008-08-01TTOVKBNkisgyermekkori befogadó nevelés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
28912009-08-01TTOVKDUkonduktorsegítő
221862021-06-24TTOVKEFkoragyermekkori fejlesztő asszisztens
25492009-08-01TTOVKEVkörnyezeti nevelő
17451997-01-01TTOVKFAkísérleti fizika szakirányú tanári
212782018-11-19TTOVKGEkora gyermekkori intervenció területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő
35742012-08-01TTOVKGMkisgyermekkori mozgásprevenció
182042012-08-01TTOVKGN0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése, gondozása területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
207432017-05-24TTOVKGOköznevelési jogalkalmazó pedagógus-szakvizsgára felkészítő
214042019-05-27TTOVKGZkórházpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő
20192007-08-01TTOVKHOkézműves, hagyományismeret oktató
191922015-07-28TTOVKIEkorszerű oktatási módszerek, tanulásszervezési módok a szakképzésben
17851997-01-012020-08-31TTOVKIGlelkigondozó
28942009-08-01TTOVKIPkisgyermek pedagógia
188242013-08-01TTOVKKEképzők képzése
25482008-08-01TTOVKKKkorai kisgyermekkori kétnyelvűség pedagógus-szakvizsgára felkészítő
25482008-08-01TTOVKKKkorai kisgyermekkori kétnyelvűség
190022014-08-01TTOVKLKkomplex interaktív játékkonzultáció
191892015-07-27TTOVKLNkülönleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése a szakképzésben
186652013-10-30TTOVKMAKodály-kultúra Magyarországon és külföldön
28812009-08-01TTOVKNOkörnyezeti nevelő óvodapedagógus
199132016-06-22TTOVKOJkompetenciafejlesztő tréner
33672009-08-01TTOVKPSkisgyermek pedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
178582012-07-31TTOVKRNkriminál andragógia
206352017-03-07TTOVKSOközösségi művelődés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27092009-08-01TTOVKTCaz anyanyelvi kompetencia fejlesztésének korszerű módszerei
33982007-02-01TTOVKTDdiáktanácsadás
28952009-08-01TTOVKTKkommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
206322017-02-24TTOVKTLKodály-módszer gyakorlatvezető oktató
28982009-08-01TTOVKTPkistérségi tanügyigazgatás pedagógus szakvizsgára felkészítő
34412011-08-01TTOVKUEkreatív, segítő művészeti nevelés
222332021-08-19TTOVKVMkiemelkedő képességű gyermekek felismerése és fejlesztése kora gyermekkorban pedagógus-szakvizsgára felkészítő
28712007-02-01TTOVKVPközoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
28712007-02-01TTOVKVPközoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
195932016-02-15TTOVKZEköznevelési mestervezető
220962021-03-19TTOVKZPkórházpedagógia
189762014-08-012018-12-31TTOVLCDlogoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés
32422010-08-01TTOVLELlelki egészségvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
34252011-08-012020-08-31TTOVLGOlogoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés
219082020-08-31TTOVLIAlovasterápiás szakember
189742014-08-01TTOVLIJlogikaijáték szakember
25562008-08-01TTOVLNYangol nyelv oktatása az általános iskola 1-6. osztályában
219072020-08-31TTOVLPUlóval asszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
20072007-08-01TTOVLSElátássérült személyek elemi rehabilitációja
33632009-08-01TTOVLUZbefogadó (inkluzív) pedagógia, rehabilitáció
28412008-08-01TTOVMEFmérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő
21472008-08-01TTOVMGFmozgásfejlesztés
25472008-08-01TTOVMIUkompetencia alapú nevelés-oktatás
31812010-08-01TTOVMJPmagyar jelnyelvoktató pedagógus
30762009-07-15TTOVMLYlátássérült személyek elemi rehabilitációja
28392008-08-01TTOVMMMmérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői feladatok ellátására és pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27992009-08-01TTOVMOGmúzeumpedagógia tanítására felkészítő
28472007-02-01TTOVMOImentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
18091997-01-01TTOVMONMontessori-pedagógia
28012008-08-01TTOVMPDmúzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27952008-08-01TTOVMPLművészetpedagógiák terápiás lehetőségei szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
28062008-08-01TTOVMPSmozgásfejlesztés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18551997-01-01TTOVMSDroma társadalom ismerete
189632014-08-01TTOVMSImagyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus-szakvizsgára felkészítő
206282017-02-07TTOVMTEművészettel nevelés a legkisebbeknek
183862013-08-01TTOVMTFmultimédiás (e-learning) tananyagfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
191902015-07-27TTOVMTImultikulturális nevelés a szakképzésben
28432009-08-01TTOVMTKmentortanár-képzés
35832011-08-01TTOVMTPmentálhigiéné területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő
28092009-08-01TTOVMTTmódszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
29552009-08-01TTOVMUDmúzeumandragógia
18081997-01-01TTOVMULmolekuláris biológia szakirányú tanári
178922007-02-01TTOVMUPmatematikapedagógiai tehetséggondozó pedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
33682009-08-01TTOVNAAtanári mesterség IKT alapjai pedagógus-szakvizsgára felkészítő
25712008-08-01TTOVNAPnem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
21072008-01-01TTOVNEOnem hivatásos népdalkör művészeti vezetője
20292007-08-01TTOVNGYnépi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató
34262011-08-01TTOVNHNnem hivatásos néptánccsoport művészeti vezetője
190672014-12-17TTOVNIAnémet nemzetiségi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27502009-08-01TTOVNLSszínházi nevelés
188732014-05-19TTOVNNNnéptánc - népi játék - test - nevelés
34982010-08-01TTOVNOPfelnőttképzési szervező
34982010-08-01TTOVNOPandragógia (felnőttképzési szervező)
191852015-07-14TTOVNOUnéptáncpedagógus a köznevelésben
22692008-08-012020-07-07TTOVNSOaz 5-6. osztályban folytatandó nem szakrendszerű oktatás szervezésére felkészítő pedagógus továbbképzés
16301997-01-01TTOVNTHegészségfejlesztő mentálhigiénikus
18901997-01-01TTOVNUPtanulási és pályatanácsadás
32882010-08-01TTOVNYBnyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18281997-01-01TTOVNYPnyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
19051997-01-01TTOVNYTtermészetismeret és környezetkultúra
221872021-06-25TTOVOASosztályfőnöki pedagógus-szakvizsga
29372008-08-01TTOVOFEnem szakrendszerű oktatás feladatainak ellátására felkészítő
27772008-08-01TTOVOIEóvodai, iskolai egészség-tanácsadó szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
178672012-08-01TTOVOINoktatásinformatikai fejlesztő és tanácsadó
27752008-08-01TTOVOKGóvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztése
23692008-08-01TTOVOKIóvodás- és kisiskoláskori idegen nyelvi kommunikátor
18311997-01-01TTOVOKNóvodai környezeti nevelő
190082014-08-01TTOVOLEonline mentálhigiénés tanácsadás
213342019-02-07TTOVOLIóvodai és iskolai szociális segítés
26902009-08-01TTOVOLVaz olvasás-szövegértés értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő
196282016-04-26TTOVONIoktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés
35322011-08-01TTOVOOZiskolai tanácsadás és konzultáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18101997-01-01TTOVOPEmozgókép- és médiakultúra
182702013-01-01TTOVORFtestnevelő mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
34572011-08-01TTOVORTtestnevelő mentortanár
35911997-01-01TTOVOSLóvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi szlovén óvodapedagógus szakirány
17531997-01-01TTOVOSTkörnyezetfizika szakirányú tanári
33441997-01-01TTOVOVCóvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi cigány-roma óvodapedagógus szakirány
33441997-01-01TTOVOVCóvodapedagógiai (nemzetiségi cigány/roma szakirány)
33132010-08-01TTOVOVGóvodai gyógytestnevelés
35932007-08-01TTOVOVHóvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi horvát óvodapedagógus szakirány
35921997-01-01TTOVOVRóvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi román óvodapedagógus szakirány
27762009-08-01TTOVOVSóvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi szerb óvodapedagógus szakirány
20512007-08-01TTOVOYEgyógypedagógiai mentor
211642018-06-12TTOVOZDorganikus pedagógia - keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára alapozó
27782008-08-01TTOVOZFóvodai zenei foglalkozások vezetése szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
209142017-08-31TTOVPDOpedagógiai orientációjú szakmérnök
18341997-01-01TTOVPEGóvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés
33532009-08-01TTOVPEKpedagógiai értékelési és kutatótanári szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27702008-08-01TTOVPEMpedagógus szakvizsga teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen
27712009-08-01TTOVPERpedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen
27722009-08-01TTOVPETpedagógus szakvizsga e-tanulás szakértői területen
178742012-08-01TTOVPGKa pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése
209112017-08-31TTOVPIEpedagógiai orientációjú szakközgazdász
27742009-08-01TTOVPIGpedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban
220202020-11-10TTOVPKLprotestáns köznevelési vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő
193372015-10-16TTOVPKRpedagógiai bábjáték területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
33822010-08-01TTOVPOPpályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27662009-08-01TTOVPPDprojektrendszerű környezeti nevelés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
25772008-08-01TTOVPPFpedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő
19592006-08-01TTOVPSBpedagógus-szakvizsgával bővített óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés
25612008-08-01TTOVPSZgyermekvédelmi pszicho-patrónus
208062017-06-12TTOVPTOpedagógus-szakvizsga szakszolgálati területen
32832010-08-012020-06-30TTOVPTPpedagógiai tanácsadás szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27732008-08-01TTOVPTRpedagógiai terápia
27692007-02-01TTOVPULpénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban
32992010-08-01TTOVPVFpedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak hagyományismeret területen
32992010-08-01TTOVPVFhagyományismeret területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18401997-01-01TTOVPZIpedagógiai pszichológia
30652007-02-01TTOVREDrészképesség-problémák diagnosztizálása, korrekciója, a tanulók differenciált fejlesztése
30642007-02-01TTOVREKrészképesség-problémák diagnosztizálása, korrekciója, differenciált fejlesztése óvodás korban
18511997-01-01TTOVRFTrehabilitációs foglalkoztató terapeuta
187422013-08-01TTOVRGUrekreációs és gyógyúszás szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
23862008-08-01TTOVRKFroma kulturális fejlesztő
27612009-08-01TTOVROTroma társadalomismeret
29462007-08-01TTOVRPDmentorpedagógus
29462007-08-01TTOVRPDmentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
204962016-10-13TTOVRTDroma integrációs tanulmányok pedagógus-szakvizsgára felkészítő
27622008-08-01TTOVRTProma társadalomismereti szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18531997-01-01TTOVRUSrehabilitációs úszásoktatás
18891997-01-01TTOVRVFtantervfejlesztés
18641997-01-01TTOVRYOszaktárgy oktatására idegen nyelven vagy nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén felkészítő
183972013-08-01TTOVSAPsakkpedagógia
28422009-08-01TTOVSCSintegrált szülő-csecsemő konzultáció
20742007-08-01TTOVSFSszakképzési felnőttképzési tanácsadó
20742007-08-01TTOVSFSszakképzési felnőttképzési szakértő
36002007-02-01TTOVSMEszakképzési mentortanár
209732017-10-17TTOVSMPszakértői bizottsági komplex tevékenység
32842010-08-01TTOVSNGsajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
20702007-08-01TTOVSNIsajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógiája (Sonderpedagógia)
23872008-08-01TTOVSOIszaktárgyak oktatása idegen/nemzetiségi nyelven
23872008-08-01TTOVSOIszaktárgyak oktatása idegen nyelven
219392020-10-02TTOVSOMsportalapozó mozgásfejlesztő óvodapedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
193362015-10-16TTOVSOOsakkpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
214252019-05-29TTOVSPKszociális kompetenciák fejlesztése területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
20062007-08-012020-08-31TTOVSPRautizmus spektrum zavarok pedagógiája
27582010-08-01TTOVSSOszabadidősport-szervező óvodapedagógusi, tanítói
16641997-01-01TTOVSTOfelnőttoktatási szakértő
20082007-08-01TTOVSULsúlyosan és halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógiája
33892007-02-01TTOVSUSrehabilitációs úszásoktatás
30972012-07-01TTOVSZOgyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány
29312009-08-01TTOVSZTegészségfejlesztő mentálhigiéné
178852012-08-01TTOVTAAtananyag- és taneszköz-innovátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő
30172009-08-01TTOVTAEtanári mesterség IKT alapjai
140902007-02-01TTOVTAFtudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus
27342008-08-01TTOVTAStárgy- és környezetkultúra szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18861997-01-01TTOVTEDtánc- és drámapedagógia
183322013-08-01TTOVTEHtehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-szakvizsgára felkészítő
178982012-08-01TTOVTEItermészetpedagógia
220722021-01-28TTOVTEVtanulásmódszertan, tanulásszervezés és pedagógus-szakvizsga
35862012-08-01TTOVTHOtanító alapképzési szak - nemzetiségi horvát tanító szakirány
187382013-08-01TTOVTKEtankerület-igazgatási vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő
35891997-01-01TTOVTLNtanító alapképzési szak - nemzetiségi szlovén tanító szakirány
188722014-05-19TTOVTNStestnevelő instruktor
21872008-08-01TTOVTODfejlesztő-differenciáló szakpedagógia
35871997-01-01TTOVTOKtanító alapképzési szak - nemzetiségi román tanító szakirány
19281997-01-01TTOVTOOvezető óvodapedagógus
140582007-02-01TTOVTPDmatematikapedagógiai tehetséggondozó pedagógus
213842019-05-07TTOVTRItérinformatikai asszisztens
35162011-08-01TTOVTRPszociális munka tereptanár
21022008-01-01TTOVTSSnem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője
27352009-08-01TTOVTSZtanító alapképzési szak - nemzetiségi szerb tanító szakirány
18911997-01-01TTOVTUGtanügyigazgatási
178912007-02-01TTOVTUPtudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
31572010-08-01TTOVTYAkutyával segített terápiás szakember
140542012-08-01TTOVTYTkutyaterápiás fejlesztő szakember
27982009-08-01TTOVUEUmúzeumpedagógiai szaktanácsadó
140712007-02-01TTOVUFEcsaládi napközi működtetése területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
18141997-01-01TTOVUMDmúzeumpedagógia
183752013-07-16TTOVUSTüzleti szaknyelvi tréner
26872009-08-01TTOVUVEtársművészetek pedagógusa
19131997-01-01TTOVUZLüzleti gazdaságtani közgazdásztanár
212162018-07-11TTOVVAMvállalati mentor
19291997-01-01TTOVVARvezető tanári
34652011-08-01TTOVVIZvallási turizmus területen turisztikai menedzser
212152018-07-11TTOVVLTvállalati instruktor
29342009-08-01TTOVVOD"óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" alternatív program szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
27122009-08-01TTOVVOFvizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
26672009-08-01TTOVVOSvezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
178592012-07-31TTOVWAIWaldorf - általános iskolai pedagógia
206262017-02-07TTOVWESWaldorf Extra Lesson fejlesztő szakpedagógus
178602012-07-31TTOVWKIWaldorf - középiskolai pedagógia
206272017-02-07TTOVWLTWaldorf-osztálytanító szakpedagógus
31052008-08-01TTOVYEFgyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
140462008-08-01TTOVYEMkoragyermekkori zenei nevelés
140282012-08-01TTOVYENgyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
140272012-08-01TTOVYOMgyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben
16861997-01-01TTOVYORgyakorlatvezető tanító
18381997-01-01TTOVYOSpályaorientációs tanár
16901997-01-01TTOVYOYgyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns
29672008-08-01TTOVYTSpedagógiai intézmény-értékelési szakértő
29672008-08-01TTOVYTSpedagógiai intézmény-értékelési tanácsadó
33842010-08-01TTOVYVIügyviteli szakképzési szakember
189892014-08-01TTOVZIKzenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
19411997-01-01TTOVZIVzenei nevelési
24162008-08-01TTOVZKFzenei kultúrát fejlesztő pedagógus
33072010-08-01TTOVZOFzeneóvodai foglalkozások vezetése
140522012-08-01TTOVZOTközoktatási intézményi mentor
19421997-01-01TTOVZRAzeneterapeuta
17771997-01-01TTOVZZTközoktatási vezető
206332017-02-24TTOVZSEzeneimunkaképesség-gondozó
213562019-03-12TTOVZSZzöld gondoskodás és digitális környezetpedagógia
Az adatbázis 2021-12-01 hajnalban frissült. Készült az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009 "Az Oktatási Hivatal közigazgatási szolgáltatásainak elektronizálása" projekt keretében. © 2012.