Törzsadatok

Adatellenőrzési szabályok

Megjelenítés: Hatály:
Hibahatás szűrő:
LastUpdateHatalyossagKezdeteHatalyossagVegeAdatellenorzesiSzabalyIDTeruletLeirasHibauzenetAdatkor
[2]2020-06-15 15:53:55.049112020-06-15H0001Előnyben részesítésAz előnyben részesítés jogcíme az igazoló okirat kiállításának dátuma alapján nem található meg a kapcsolódó törzstáblában (ELONY).Az előnyben részesítés jogcíme értékkészlet-hibás.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]
[3]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0005Előnyben részesítésAz előnyben részesítéshez kapcsolódó igazolás vagy szakvélemény dátuma nem lehet jövőbeli.A kapcsolódó igazolás, szakvélemény dátuma jövőbeli.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]
[4]2020-07-07 11:30:57.3597322020-04-24H0006Előnyben részesítésHa az előnyben részesítés jogcíme TGYÁS vagy CSED, akkor a jogosultság kezdete és vége közötti intervallum maximum 168 nap lehet.A TGYÁS vagy CSED jogosultság hossza maximum 168 nap lehet.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]
[6]2020-07-07 11:30:57.3687682020-06-29H0007Előnyben részesítésHa az előnyben részesítés jogcíme GYED, akkor a jogosultság kezdete és vége közötti intervallum maximum 2 év lehet, ha GYEDI a megadott jogcím, akkor maximum 3 év.A GYED jogosultság hossza nem megfelelő.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]
[7]2020-07-07 11:30:57.3706282020-04-24H0008Előnyben részesítésHa az előnyben részesítés jogcíme GYES, akkor a jogosultság kezdete és vége közötti intervallum maximum 10 év lehet.A GYES jogosultság hossza maximum 10 év lehet.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]
[9]2020-08-25 08:34:02.1008472020-08-25H0009Előnyben részesítés befogadásAz előnyben részesítést igazoló dokumentum befogadásának dátuma nem lehet jövőbeli.A dokumentum befogadási dátuma jövőbeli.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[11]2020-08-25 08:34:02.1037492020-08-25H0010Előnyben részesítésAz előnyben részesítés jogosultságának kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.Az előnyben részesítési jogosultság kezdő dátuma jövőbeli.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]
[12]2020-04-27 16:45:59.3412742020-04-24H0015HallgatóA hallgató születési ideje és az adott hallgatóhoz tartozó képzések és doktori iskolák kezdő dátuma között maximum 120 éves eltérés lehet.A hallgató születési dátuma hibás.
Hibahatások [2] FINK
Hibahatások [1] STAOK
Hibahatások [3] STATK
[15]2022-07-21 08:55:03.0327522022-07-21H0021HallgatóAzon hallgatók esetében, akik NEAK érintettek, a TAJ szám megadása kötelező. A szabály csak a nyitott képzéssel rendelkező, illetve képzést kezdő hallgatókat ellenőrzi, akik a képzésüket magyarországi képzési helyen folytatják, és nem rendelkeznek nemzetközi biztosítási okmánnyal.A hallgató TAJ száma nincs megadva.
Hibahatások [5] OEP
Hibahatások [4] HOSZT
[16]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0023HallgatóA hallgató megadott oktatási azonosítója nem az OSZNY-beli aktuális érték, de az adott hallgatóhoz tartozott korábban.A hallgató oktatási azonosítója nem az aktuálisan érvényes.
Hibahatások [8] DHK
Hibahatások [9] ARVA
Hibahatások [10] CST
Hibahatások [6] DIGK
Hibahatások [7] TMIDK
[17]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0024HallgatóA hallgató megadott oktatási azonosítója visszavonásra került, személyes adatokkal az OSZNY-ben újraazonosítás szükséges.Másik hallgatóhoz tartozó oktatási azonosító.
Hibahatások [18] DHK
Hibahatások [15] STAOK
Hibahatások [17] TMIDK
Hibahatások [16] STATK
Hibahatások [20] ARVA
Hibahatások [13] OEP
Hibahatások [11] DIGK
Hibahatások [14] HOSZK
Hibahatások [19] CST
Hibahatások [12] FINK
[18]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0029Hallgató képzésHa az adott szakhoz tartozó képzésben a hallgató által sikeresen teljesített kimeneti vizsga alkalom dátuma megadásra került, akkor kötelező megadni a képzésben megszerzett végbizonyítvány (abszolutórium) dátumát is.A végbizonyítvány (abszolutórium) dátuma nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[20]2021-07-27 15:27:21.4082021-07-27H0030Hallgató címMagyarországi cím esetében a település azonosítóját kötelező megadni, amelynek az értéke csak a kapcsolódó törzstáblában (TELEPULES) található, 2006.02.01-jén vagy azt követően hatályos magyarországi település lehet. Nem magyarországi cím esetében a település nevét szövegesen kötelező megadni.A cím települése nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
Hibahatások [22] STATT
Hibahatások [23] STAOT
Hibahatások [21] HOSZC
[21]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0031Hallgató címA cím közterülete kötelező adat.A cím közterülete nincs megadva.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
Hibahatások [24] HOSZC
[22]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0033Hallgató címA cím országa kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket.A cím országa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
Hibahatások [26] HOSZC
Hibahatások [25] FINK
Hibahatások [27] STATK
[23]2020-04-27 16:45:59.3412742020-04-24H0035HallgatóA hallgató lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megadása kötelező, ha a hallgató doktorjelölt vagy rendelkezik képzés adatkörrel.Lakóhely vagy tartózkodási hely megadása kötelező.
Hibahatások [28] FINK
Hibahatások [30] STATK
Hibahatások [29] HOSZC
[31]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0052Hallgató oklevél szerzésA hallgató oklevelében a szakképzettségek száma meg kell egyezzen a hallgató képzésében a vonatkozó képzési elemhez megadott szakképzettségek számával.Eltérő számú szakképzettség van megadva, mint a vonatkozó képzési elemben meghatározott.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [33] CST
Hibahatások [32] STAOT
[32]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0055Hallgató okmányA tartózkodási jogot igazoló okirat vagy tartózkodásra jogosító okmány kiállítási dátuma kötelező adat.A tartózkodásra jogosító okmány kiállítási dátuma nincs megadva.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
[33]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0056Hallgató okmányA tartózkodási jogot igazoló okirat vagy tartózkodásra jogosító okmány lejárati dátuma kötelező adat.A tartózkodásra jogosító okmány lejárati dátuma nincs megadva.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
[34]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0057Hallgató okmányAz okmány típusa az okmány kiállításának dátuma (vagy a vizsgálat napján) a kapcsolódó szótárban (OKMTIP) nem található.A hallgatói okmány típusa értékkészlet-hibás.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
[35]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0058Hallgató okmányHa a hallgató okmányai között bejelentésre kerül tartózkodási jogot igazoló okirat vagy tartózkodásra jogosító okmány, akkor a hallgató tartózkodási jogcíme nem megfelelő.A hallgató tartózkodási jogcíme nem megfelelő.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
[37]2020-08-25 08:34:02.105712020-08-25H0060Hallgató okmányA hallgatói okmány kiállításának dátuma nem lehet jövőbeli.A hallgatói okmány kiállításának dátuma jövőbeli.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
[38]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0061Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzés telephelye kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (TELEPULES) található értékkészletből vehet fel értéket.A képzés telephelye nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [34] FINK
Hibahatások [36] STATK
Hibahatások [35] HOSZK
[39]2021-03-29 16:07:38.8672020-04-24H0062Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzés munkarendje kötelező adat, mely a kapcsolódó szótár táblában (MUNKAREND) található értékkészletből vehet fel értéket.A képzés munkarendje nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [39] HOSZK
Hibahatások [41] OEP
Hibahatások [38] FINK
Hibahatások [37] DIGK
Hibahatások [43] DHK
Hibahatások [42] STATK
[40]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0063Hallgató képzési időszakaA vendéghallgatói tanulmányok (XVENAAA), a nemzetközi program képzése (XVENERA) és előkészítő tanulmányok (XELKAAA) esetében a kapcsolódó képzési időszakok finanszírozási formája csak "egyéb" típusú, a részismeret megszerzésére irányuló képzés (XRSZAAA) esetében csak költségtérítéses vagy önköltséges lehet. A képzés finanszírozási formája nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [44] HOSZK
Hibahatások [46] STATT
Hibahatások [45] STAOT
Hibahatások [47] TMIDT
[41]2020-10-28 16:16:07.5932020-04-24H0066Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzés megszűnése esetében a képzés megszűnésének oka és a képzés végdátuma is kötelező adat. A megszűnés oka csak a kapcsolódó szótárban (KPZMSZTIPUS) található értékkészletből vehet fel értéket.A képzés megszűnésének oka és dátuma adatpár nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [49] TMIDK
Hibahatások [48] HOSZK
Hibahatások [50] DHK
[42]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0069Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzéshez kapcsolódó törzslap száma kötelező adat.A képzéshez kapcsolódó törzslap száma nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[43]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0070Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzés nyelve kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (NYELV) található értékkészletből vehet fel értéket.A képzés nyelve nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [51] FINK
Hibahatások [52] HOSZK
Hibahatások [53] STATK
[45]2021-06-14 15:44:11.1261462021-06-14H0071Hallgató képzésA hallgató szakjánál az intézmény, az elsődleges képzési elem, a nyelv, a település és a munkarend alapján a nyilvántartott szak nem azonosítható vagy a képzés kezdete nem esik bele a nyilvántartott szak hatályosságába.A nyilvántartott szak nem azonosítható.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [54] FINK
Hibahatások [56] STAOK
Hibahatások [57] STATK
Hibahatások [55] HOSZK
[46]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0072Hallgató képzésAz adott szakhoz tartozó képzésben a hallgató által megszerzett végbizonyítvány (abszolutórium) dátuma előbbi kell legyen, mint a szakhoz tartozó képzésben sikeresen teljesített záróvizsga dátuma.A végbizonyítvány (abszolutórium) dátuma későbbi, mint a sikeres záróvizsga dátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [58] STAOT
[47]2021-03-29 16:07:38.8672020-04-24H0073Hallgató képzésA képzési időszak típusa kötelező adat, mely csak a kapcsolódó szótárban (KPZIDOSZTIP) található értékkészletből vehet fel értéket.A képzési időszak típusa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [59] DIGK
[48]2021-07-27 15:27:21.4082020-04-24H0074Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzés végdátuma nem előzheti meg a képzés kezdő dátumát.A képzés végdátuma nem lehet korábbi, mint a kezdő dátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [63] TMIDK
Hibahatások [62] JSZK
Hibahatások [66] CST
Hibahatások [68] STATT
Hibahatások [67] STAOT
Hibahatások [65] ARVA
Hibahatások [64] DHK
Hibahatások [61] DIGK
[49]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0075Hallgató képzésA hallgató képzésért felelős kar (ha nincs, akkor az intézmény) kötelezően megadandó adat. A mező csak a kapcsolódó törzstáblában (SZERVEZET) található (kar vagy intézmény) értékkészletből vehet fel értéket.A képzésért felelős kar nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [69] FINK
Hibahatások [70] STAOK
Hibahatások [71] STATK
[50]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0076Hallgató képzésA hallgató képzéséért felelős karként csak olyan szervezet adható meg, amelynek adatkezelője a bejelentő intézmény.A képzéshez megadott kar nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [74] STAOK
Hibahatások [72] FINK
Hibahatások [73] STATK
[52]2021-07-27 15:27:21.4082020-08-25H0079Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzés kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.A képzés kezdő dátuma jövőbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [76] JSZK
Hibahatások [79] ARVA
Hibahatások [81] STAOT
Hibahatások [80] CST
Hibahatások [77] TMIDK
Hibahatások [82] STATT
Hibahatások [78] DHK
Hibahatások [75] DIGK
[53]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0080Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzés várható befejezésének dátuma kötelező adat. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott képzéssel rendelkező, illetve képzést kezdő hallgatókat ellenőrzi.A képzés várható befejezésének dátuma nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [83] ARVA
[55]2021-01-13 14:39:43.8844662021-01-13H0081Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzésre történő felvétel dátuma kötelező adat. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott képzéseket ellenőrzi.A képzésre történő felvétel dátuma nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[56]2020-10-28 16:16:07.5932020-04-24H0082Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzés megkezdésének indoka kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (KPZKEZDINDOK) található értékkészletből vehet fel értéket.A képzés megkezdésének indoka nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [85] DHK
Hibahatások [84] HOSZT
[57]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0083Hallgató képzésAz adott szakhoz tartozó képzésben a hallgató által teljesített szakmai gyakorlat teljesítési dátuma nem lehet későbbi, mint a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének dátuma.A végbizonyítvány dátuma korábbi, mint a szakmai gyakorlat teljesítésének dátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[59]2021-07-09 12:59:58.8394892021-07-09H0084Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzésben végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének dátuma szerinti félév megadott teljesített és elismert kreditszám összege nem lehet kisebb, mint a szakhoz tartozó képzéshez előírt teljesítendő kreditszám. A szabály csak a 2015-08-01-én vagy azt követően megkezdett képzéseket ellenőrzi.A hallgató által megszerzett kreditek száma kevesebb, mint szakon előírt kreditszám.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[62]2020-08-25 08:34:02.1077782020-08-25H0086Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó meghirdetett képzésre való felvétel dátuma nem lehet jövőbeli.A képzésre történő felvétel dátuma jövőbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[64]2020-08-25 08:34:02.1088262020-08-25H0087Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzésben a szakmai gyakorlat teljesítésének dátuma nem lehet jövőbeli.A szakmai gyakorlat teljesítésének dátuma jövőbeliFelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[66]2020-08-25 08:34:02.1097672020-08-25H0088Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzésben a végbizonyítvány (abszolutórium) dátuma nem lehet jövőbeli.A végbizonyítvány (abszolutórium) teljesítés időpontja jövőbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [86] HOSZK
[68]2020-08-25 08:34:02.1108172020-08-25H0089Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzésben a nyelvvizsga-követelmény teljesítésének dátuma nem lehet jövőbeli.A nyelvvizsga-követelmény teljesítés időpontja jövőbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[70]2020-08-25 08:34:02.1115952020-08-25H0090Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzésben a sikeres kimeneti vizsga dátuma nem lehet jövőbeli.A sikeres kimeneti vizsga dátuma jövőbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [87] HOSZK
[72]2023-01-24 10:31:18.9422592023-01-24H0094Hallgató képzésEgy hallgatói képzéshez csak egy érvényes oklevél adható meg.Egy képzéshez csak egy érvényes oklevél adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[73]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0095Hallgató képzési időszakaA felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján költségtérítéses képzésben részt vevő külföldi állampolgár esetében nem adható meg állami finanszírozású félév.A hallgató nem jogosult támogatott finanszírozási formára.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[74]2021-03-29 16:07:38.8672020-04-24H0098Hallgató képzési időszakaPasszív hallgatói képzési időszak esetében a szüneteltetés oka kötelező adat, amely csak a kapcsolódó szótárban (KPZIDOSZINDOK) található értékkészletből vehet fel értéket. A szabály csak a 2012/13 őszi és azutáni féléveket ellenőrzi.A jogviszony szüneteltetésének oka nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [90] TMIDT
Hibahatások [88] HOSZT
[75]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0101Hallgató képzési időszakaA hallgató státusza kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (HLGKPZSTAT) található értékkészletből vehet fel értéket.A hallgató státusza nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [98] ARVA
Hibahatások [92] DIGK
Hibahatások [91] FINK
Hibahatások [99] CST
Hibahatások [95] STATK
Hibahatások [93] HOSZK
Hibahatások [96] TMIDK
Hibahatások [97] DHK
[76]2020-10-28 16:16:07.5932020-04-24H0102Hallgató képzési időszakaA hallgató képzési időszakának finanszírozási formája kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (FFORMA) található értékkészletből vehet fel értéket.A hallgató képzési időszakának finanszírozási formája nincs megadva vagy hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [101] STATK
Hibahatások [102] TMIDK
Hibahatások [104] DHK
Hibahatások [100] HOSZK
Hibahatások [103] FINK
[81]2021-07-28 09:19:10.3514862021-07-27H0103Hallgató képzési időszakaMagyarországi lakóhellyel nem rendelkező, vagy lakóhellyel és magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgató esetében a képzési időszakhoz kapcsolódó ösztöndíj kategória megadása kötelező. A szabály csak a magyarországi képzési helyen folytatott képzések aktuális képzési időszakát ellenőrzi.A hallgató külföldi ösztöndíj kategóriája nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [105] OEP
[83]2021-02-22 12:02:39.093422021-02-22H0106Hallgató képzési időszakaA képzési időszak végéig a képzésen teljesített kreditek kumulált száma (az elismert kreditek nélkül) kötelező adat. A szabály csak a 2012/13 őszi és azutáni féléveket ellenőrzi.A teljesített kreditek száma nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [106] STATT
[85]2021-02-22 12:02:39.1639462021-02-22H0107Hallgató képzési időszakaA képzési időszak végéig a képzésen megszerzett kreditek elismert száma kötelező adat. A szabály csak a 2012/13 őszi és azutáni féléveket ellenőrzi.Az elismert kreditek száma nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [107] STATT
[86]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0109Hallgató képzési időszakaHa a képzési időszakban a hallgató már túlfutó, akkor az adott időszak finanszírozási formája csak költségtérítéses vagy önköltséges lehet. A szabály csak a 2013/14 tavaszi és azutáni féléveket ellenőrzi.Túlfutó hallgató finanszírozási formája csak költségtérítéses, önköltséges lehet.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [109] HOSZT
Hibahatások [108] FINK
Hibahatások [110] STATT
Hibahatások [111] TMIDT
[88]2021-04-14 17:16:51.5477672020-08-25H0110Hallgató képzési időszakaA félévközi passziválás dátuma nem lehet jövőbeli.A félévközi passziválás időpontja jövőbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [114] ARVA
Hibahatások [112] HOSZT
Hibahatások [115] CST
[89]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0113Hallgató képzése képzési elemA képzési elem kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (KEPZES_ELEM) található értékkészletből vehet fel értéket.A képzési elem értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
[90]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0114Hallgató képzése képzési elemA hallgató szakjához tartozó képzés képzési elemének kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint a képzés kezdő dátuma.A képzés kezdő dátuma későbbi, mint a kapcsolódó képzési elem kezdő dátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
[91]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0115Hallgató képzése képzési elemA hallgató szakjához tartozó képzés képzési elemének végdátuma nem lehet későbbi, mint a képzés végdátuma.A képzés végdátuma korábbi, mint a kapcsolódó képzési elem végdátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
[92]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0116Hallgató képzése képzési elemA hallgató szakjához tartozó képzés képzési elemének kezdő dátuma nem lehet későbbi, mint a végdátuma.A képzési elem végdátuma korábbi, mint a kezdő dátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
[94]2020-08-25 08:34:02.1138382020-08-25H0117Hallgató képzése képzési elemA hallgató szakjához tartozó képzés képzési elemének kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.A képzési elem kezdő dátuma jövőbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
[95]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0118Hallgató képzése képzési elemA hallgató szakjához tartozó képzés képzési eleme nem lehet gyűjtőelem (joker) típusú.Gyűjtőelem (joker) típusú képzési elem nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
[97]2020-06-22 16:20:37.9341312020-06-22H0120Hallgató képzése képzési elemA hallgató szakjához tartozó képzésben csak egy olyan képzési elem vehető fel, amelyre belépési él mutat. A hallgató szakjához tartozó képzésben csak egy olyan képzési elem vehető fel, amelyhez létezik olyan rekord a KEPZES táblában, hogy a kepzesielem_2_azonosito a felvett képzési elemre mutat és a kotes_tipus='B'.A képzésben egynél több belépő képzési elem van megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
[98]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0123Hozott dokumentumA hozott dokumentum típusa kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (BIZTIPUS) található értékkészletből vehet fel értéket.A hozott dokumentum típusa értékkészlet-hibás.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]
Hibahatások [116] STATT
[99]2020-04-27 16:45:59.3412742020-04-24H0125HallgatóHa a középfokú tanulmányok munkarendje meg van adva, akkor a kapcsolódó szótárban (MUNKAREND) található értékkészletből vehet fel értéket.A középfokú tanulmányok munkarendje értékkészlet-hibás.
Hibahatások [117] STATT
[100]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0126Hozott dokumentumA hozott dokumentum által meghatározott végzettséghez kapcsolódó képzés országa kötelező adat. Az ország csak a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket. A szabály a 2016.09.01-én folyamatban lévő vagy utána lezárult képzéssel rendelkező hallgatók hozott dokumentumait vizsgálja.A hozott dokumentum végzettségének országa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]
Hibahatások [118] STATT
[101]2020-04-27 16:45:59.3412742020-04-24H0128HallgatóA középfokú tanulmányok iskola típusa csak a kapcsolódó szótárban (KOZISKTIPUS) található értékkészletből vehet fel értéket.A középfokú tanulmányok intézményének típusa értékkészlet-hibás.
Hibahatások [119] STATT
[102]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0129Hozott dokumentumA bizonyítvány foka kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (BIZFOK) található értékkészletből vehet fel értéket.A hallgatói bizonyítvány foka nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]
Hibahatások [120] STATT
Hibahatások [121] TMIDK
[104]2020-08-25 08:34:02.1149152020-08-25H0130Hozott dokumentumA hozott dokumentum kiállítási dátuma nem lehet jövőbeli.A hozott dokumentum kiállítási dátuma jövőbeli.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]
[105]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0141Külföldi tanulmányokA fogadó intézmény neve kötelező adat.A külföldi fogadó intézmény neve nincs megadva.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
[106]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0142Külföldi tanulmányokA fogadó intézmény országa kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket.A külföldi fogadó intézmény országa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
[107]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0143Külföldi tanulmányokA fogadó intézmény települése kötelező adat.A külföldi fogadó intézmény települése nincs megadva.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
[108]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0145Külföldi tanulmányokA külföldi tanulmányi időszak típusa kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (KTFELEVTIP) található értékkészletből vehet fel értéket.A külföldi tanulmányi időszak típusa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
[109]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0146Külföldi tanulmányokA teljesített időszakok száma kötelező adat.A külföldi tanulmányokban teljesített időszakok száma nincs megadva.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
[110]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0147Külföldi tanulmányokA külföldi tanulmány végdátuma kötelező adat.A külföldi tanulmány végdátuma nincs megadva.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
[111]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0148Külföldi tanulmányokA külföldi tanulmány kezdő dátuma nem lehet későbbi, mint a végdátuma.A külföldi tanulmány végdátuma korábbi, mint a kezdő dátuma.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
[113]2020-08-25 08:34:02.115722020-08-25H0149Külföldi tanulmányokA külföldi tanulmány kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.A külföldi tanulmány kezdő dátuma jövőbeli.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
[114]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0150Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzés dátuma kötelező adat.Az oklevélszerzés dátuma nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [125] CST
Hibahatások [122] HOSZK
Hibahatások [124] DHK
Hibahatások [123] STAOK
[115]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0151OklevélA 2012-08-15-én vagy azután képzéssel rendelkező, illetve képzést kezdő hallgatók esetén az oklevél nyomdai sorszáma kötelező adat.Az oklevél nyomdai sorszáma nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
Hibahatások [126] HOSZK
[116]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0153Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzéshez kapcsolódó törzslap szám(ok) megadása kötelező.Az oklevélszerzéshez kapcsolódó törzslap szám(ok) nincs(enek) megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
[117]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0154OklevélAz oklevél aláíróinak neve kötelező adat. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután kiállított okleveleket ellenőrzi.Az oklevél aláíróinak neve nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
[118]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0155Hallgató oklevél szerzésA záróvizsga-bizottsági határozat dátuma kötelező adat. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkező, illetve jogviszonyt kezdő hallgatókat ellenőrzi.A záróvizsga-bizottsági határozat dátuma nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
[120]2020-08-25 08:34:02.117362020-08-25H0156OklevélAz oklevél kiállítási dátuma nem lehet jövőbeli.Az oklevél kiállításának dátuma jövőbeli.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
Hibahatások [127] HOSZK
[122]2020-08-25 08:34:02.1181752020-08-25H0157Hallgató oklevél szerzésAz oklevélben a záróvizsga-bizottsági határozat dátuma nem lehet jövőbeli.A záróvizsga-bizottsági határozat dátuma jövőbeli.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
[124]2021-04-14 17:16:51.5477672020-10-13H0160Hallgató oklevél végzettségAz oklevél végzettség adatkörben a végzettség azonosítója az oklevélszerzés dátumakor nem található a kapcsolódó törzstáblában (VEGZETTSEG).A végzettség azonosító értékkészlet hibás.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%2]
Hibahatások [128] STAOK
Hibahatások [129] CST
[125]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0162Oklevél mellékletAz oklevélmelléklet nyelve az oklevélmelléklet kiállításakor nem található a kapcsolódó törzstáblában (NYELV).Az oklevélmelléklet nyelve értékkészlet hibás.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
[127]2020-08-25 08:34:02.1192172020-08-25H0163Oklevél mellékletAz oklevélmelléklet kiállítási dátuma nem lehet jövőbeli.Az oklevélmelléklet kiállítási dátuma jövőbeli.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
[129]2020-10-13 09:41:40.2081422020-10-13H0164Egyéb jogviszonyA hallgatónak egymást átfedő időtartamban nem lehet több olyan egyéb jogviszonya, amelyeknek a típusa kollégiumi jogviszony.Egy időpontra vonatkozóan több kollégiumi jogviszony nem rögzíthető.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
[131]2021-12-02 14:31:56.0651452021-12-02H0165Egyéb jogviszonyHa a tanulmányi jogviszony típusa kollégiumi tagsági jogviszony, akkor erre vonatkozó adatkör abban az esetben adható meg, ha az adott személy az intézményben rendelkezik képzéssel úgy, hogy a kollégiumi jogviszony kezdődátuma legfeljebb 56 nappal lehet korábbi, mint a képzés kezdő dátuma.A kollégiumi jogviszony kezdő dátuma hibás.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [130] STATT
[133]2021-12-02 14:31:56.5482020-08-25H0175Egyéb jogviszonyAz egyéb jogviszony kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.Az egyéb jogviszony kezdő dátuma jövőbeli.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
[134]2020-10-05 09:29:12.0372020-04-24H0179Egyéb jogviszonyAz egyéb jogviszonyhoz megadott szervezet a jogviszony végén (vagy ha nincs megadva, a vizsgálat napján) nem található a kapcsolódó törzstáblában (SZERVEZET).Az egyéb jogviszonyhoz megadott szervezet értékkészlet-hibás.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [135] STATT
[135]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0180Egyéb jogviszonyHa az egyéb jogviszony típusa kollégiumi jogviszony, akkor csak kollégium, diákotthon vagy egyéb szálláshely adható meg.Kollégiumi jogviszony esetén a megadott szervezet nem megfelelő.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
[136]2021-03-29 16:07:38.8672020-04-24H0181Egyéb jogviszonyAz egyéb jogviszony kezdő dátuma nem lehet korábbi a hallgató születési dátumát 14 évvel meghaladó értéknél.Az egyéb jogviszony kezdete alapján a hallgató születési dátuma hibás.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
[137]2021-03-29 16:07:38.8672020-04-24H0182Egyéb jogviszonyAz egyéb jogviszony kezdő dátuma nem lehet későbbi, mint a végdátuma.Az egyéb jogviszony végdátuma korábbi, mint a kezdő dátuma.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
[138]2022-03-17 16:14:45.2173872020-04-24H0187Egyéb jogviszonyAz egyéb jogviszony típusa a jogviszony végén (vagy ha nincs megadva, akkor a vizsgálat napján) nem található meg a kapcsolódó szótárban (HLGEJVTIP).Az egyéb jogviszony típusa értékkészlet-hibás.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [144] STATK
Hibahatások [140] FINK
[139]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0189Hallgató képzésA 2006 előtti támogatott aktív félévek száma csak abban az esetben adható meg, ha a képzés kezdete korábbi, mint 2006. február 1-je.A 2006 előtti támogatott aktív félévek száma nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [146] TMIDT
[140]2020-04-27 16:45:59.3412742020-04-24H0190HallgatóA fogyaték miatti félévkedvezmény száma csak abban az esetben adható meg, ha a hallgatónak van képzése.A hallgatónak fogyaték alapján félévkedvezmény nem adható.
Hibahatások [147] TMIDT
[143]2022-03-17 16:14:45.2173872022-03-17H0191HallgatóHa a hallgatónak van fogyaték miatti félévkedvezmény száma megadva, akkor szükséges olyan előnyben részesítésre vonatkozó adatkört megadni, amelynek a típusa fogyatékosságra vonatkozik és az igazolás időtartama vagy annak egy része egybeesik valamelyik hallgatói képzés időtartamával.A fogyaték miatti félévkedvezményhez nem kapcsolódik megfelelő fogyatékossági adatkör.
Hibahatások [148] TMIDT
[144]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0192Hallgató képzésA megszűnt intézményből átvett hallgatók esetében a megszűnt intézményben folytatott tanulmányokból el nem ismert félévek száma csak abban az esetben adható meg, ha a képzésben a keletkezés oka átvétel intézménymegszűnés alapján más intézményből.A megszűnt intézményi tanulmányokból el nem ismert félévek száma nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[145]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0193Hallgató képzésA megszűnt intézményből átvett hallgató esetében a megszűnt intézményben folytatott tanulmányokból el nem ismert félévek száma csak abban az esetben adható meg, ha a megszűnt intézmény azonosítója is megadásra kerül. Az azonosító csak a kapcsolódó törzstáblában (SZERVEZET) található értékkészletből vehet fel értéket.A megszűnt intézményi tanulmányokból el nem ismert félévek száma nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[146]2020-04-27 16:45:59.3412742020-04-24H0194HallgatóHa a fogyaték miatti félévkedvezmény megadásra kerül, akkor az értéke nem lehet nagyobb, mint 4.A fogyaték miatti félévkedvezmény értéke hibás.
Hibahatások [149] TMIDK
[148]2020-10-28 16:16:07.2169122020-10-28H0195Hallgató doktori iskolaA felvett doktori iskola kezdeti és végdátuma közötti intervallum nem lehet több, mint 3 év.A doktorjelölti jogviszony hossza meghaladja a 3 évet.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[149]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0196Hallgató címMagyarországi cím esetében az irányítószám kötelező adat.A cím irányítószáma nincs megadva.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
Hibahatások [150] HOSZC
[150]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0198Egyéb jogviszonyHa az egyéb jogviszony típusa kollégiumi tagság jogviszony, akkor erre vonatkozó adatkör abban az esetben adható meg, ha az adott személy az intézményben rendelkezik képzéssel úgy, hogy a kollégiumi jogviszony végdátuma legfeljebb 20 nappal lehet későbbi, mint a képzés végdátuma.A kollégiumi jogviszony végdátuma hibás.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [151] STATT
[151]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0217Hallgató képzési időszakaHa a hallgató előző és aktuális képzési időszakának finanszírozási formája eltérő, akkor az aktuális időszakban a finanszírozási forma változásának oka kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (FFORMVALT) található értékkészletből vehet fel értéket. Amennyiben a két vizsgált félév finanszírozási formája azonos, a finanszírozási forma változásának oka nem adható meg. A szabály csak a 2012/13 őszi és azutáni féléveket ellenőrzi.A finanszírozási forma váltásának oka hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[152]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0223Hallgató képzési időszakaA hallgató képzési időszakában csak olyan képzési időszak azonosítóra lehet hivatkozni, amelynek a típusa azonos a hallgató képzése esetében megadott képzési időszak típussal.A képzésnél és a képzési időszaknál megadott képzési időszak típus eltérő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [152] DIGK
[153]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0224Hallgató képzése képzési elemA hallgató csak egy olyan képzési elemet vehet fel, amelyben a szakképzettségek száma a "nem megadott"-tól különböző értéket veszi fel.Egynél több képzési elemnél eltér a szakképzettségek száma a "nem megadott" értéktől.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
[154]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0225Hallgató oklevél végzettségGyűjtőelemből származó szakképzettségeket nem lehet megadni oklevélhez kapcsolódó szakképzettségként.A megadott szakképzettség hibás.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%2]
Hibahatások [154] STAOT
Hibahatások [155] CST
Hibahatások [153] HOSZT
[155]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0226Hallgató képzésHa a hallgató képzéséhez oklevélszerzés tartozik, akkor a kimeneti vizsga teljesítésének dátuma is kötelező adat.A kimeneti vizsga dátuma nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [156] STAOT
[156]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0227Hallgató képzési időszakaAktív hallgatói képzési időszak esetében a szüneteltetés oka nem adható meg.A szüneteltetés oka nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [158] CST
Hibahatások [157] ARVA
[158]2021-06-14 15:44:11.152772021-06-14H0234Hallgató képzése képzési elemA hallgató szakjához kapcsolódó képzési elemnél az intézmény, az elsődleges képzési elem és a vizsgált képzési elem alapján a nyilvántartott szak képzési eleme nem azonosítható.A nyilvántartott szak képzési elem nem azonosítható.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
[159]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0237Hallgató értesítésA hallgatói értesítés a vizsgálat napján a kapcsolódó szótárban (ERTTIP) nem található.Az értesítés típusa értékkészlet-hibás.Ertesitesek/Ertesites[@sorszam=%1]
[161]2021-12-02 14:31:56.0351472020-04-24H0244Külföldi tanulmányokA külföldi tanulmány keretjellemzője a külföldi tanulmányok végén (vagy ha nincs megadva a vizsgálat napján) a kapcsolódó szótárban (KTKERJELLEMZO) nem található.A külföldi tanulmány keretjellemzője értékkészlet-hibás.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
[163]2020-10-13 09:41:40.2091492020-10-13H0246HallgatóHontalan hallgató esetében csak egy állampolgárság adható meg, és ennek értéke a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található hontalan értéke kell legyen.A hontalan hallgató állampolgársága értékkészlet-hibás.
[164]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0247Hallgató képzésHallgató képzése csak abban az esetben adható meg, ha annak végdátuma üres vagy későbbi, mint 2006. január 31.A hallgató képzésének végdátuma hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [160] DIGK
Hibahatások [161] TMIDK
[165]2020-10-05 09:29:12.0372020-04-24H0248Egyéb jogviszonyEgyéb jogviszony csak abban az esetben adható meg, ha annak végdátuma üres vagy későbbi, mint 2006. január 31.Az egyéb jogviszony végdátuma hibás.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
[166]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0249Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzéshez vagy a kapcsolódó hallgatói képzés vagy a kapcsolódó hallgatói képzés hiányának oka kötelező adat, de a kettő együtt nem adható meg.Az oklevélszerzéshez kapcsolódó hallgatói képzés vagy a hiányának oka nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [164] HOSZT
Hibahatások [166] CST
Hibahatások [165] STAOT
[167]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0261Hallgató képzésA 2006 előtti támogatott aktív félévek száma nem lehet negatív érték.A 2006 előtti támogatott aktív félévek száma negatív érték.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [167] TMIDT
[168]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0267Egyéb jogviszonyDiákigazolványra vonatkozó egyéb jogviszony nem jelenthető be.Az egyéb jogviszony típusa nem megfelelő.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [168] DIGK
[169]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0272Hozott dokumentumA Magyarországon megszerzett hozott dokumentum nyomdai sorszáma kötelező adat. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott képzéssel rendelkező, illetve képzést kezdő hallgatókat ellenőrzi.A hozott dokumentum nyomdai sorszáma nincs megadva.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]
[171]2023-01-24 10:31:18.9784342023-01-24H0273Hallgató képzésAz adott képzéshez a nyelvvizsga követelmény teljesítésének dátuma nem lehet későbbi, mint a vonatkozó oklevélszerzés dátuma. A szabály a „jogszerűtlen kiadás miatt visszavont” (VVON) státuszú oklevélszerzés esetén nem ellenőriz.A nyelvvizsga követelmény teljesítés dátuma későbbi, mint a kapcsolódó oklevélszerzés dátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [169] STAOT
[173]2021-02-25 13:07:58.6452072021-02-25H0276Hallgató képzésA képzés és képzési időszak adatai alapján a hallgató képzésének felvételi éve és eljárása nem azonosítható. Csak olyan képzések esetében számítjuk ki ezt a két értéket, ahol a képzésnek és a kapcsolódó képzési időszakok egyikének sincs "JSZK" hatású hibajegye.A felvételi eljárás éve és kódja nem számítható.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [170] HOSZK
[175]2021-04-14 17:16:51.5477672020-11-04H0283Hallgató képzésHa a képzés esetében a kimeneti vizsga illetve a nyelvvizsga követelmény teljesítés dátuma is megadásra került, akkor az adott képzéshez az oklevélszerzés megadása is kötelező.Lezárt képzéshez nem tartozik oklevélszerzés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [171] CST
[176]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0285Hallgató képzésA képzéshez kötelező legalább egy képzési elemet megadni.Képzéshez nem kapcsolódik képzési elem.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [172] FINK
Hibahatások [173] STATK
[178]2020-06-22 16:20:37.9368672020-06-22H0286Hallgató képzésHa a hallgató képzéséhez érvényes oklevél megadásra került, akkor a nyelvvizsga követelmény teljesítésének dátuma is kötelező adat. A teljesítés dátumát nem kell megadni, ha a képzés nyelve nem magyar, vagy ha a képzés szintje felsőfokú/felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, 6 féléves doktori képzés, vagy ha a nyelvvizsga mentesség oka megadásra került.A nyelvvizsga követelmény dátuma nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [174] STAOT
[181]2020-10-28 16:16:07.2154552020-10-28H0289HallgatóHa a hallgatónak van új belépő féléves ISCED státusza, akkor kötelező megadni legalább egy hozott dokumentumot vagy az érettségi bizonyítvány kiállításának dátumát. A szabály csak a 2012/13 őszi félévektől a 2015/16 tavaszi félévekig terjedő képzési időszakokat ellenőrzi.Új belépő esetében kötelező hozott dokumentum vagy az érettségi bizonyítvány kiállítás dátumának megadása.
Hibahatások [176] STATK
Hibahatások [175] FINK
[183]2020-12-11 09:42:33.4233592020-12-11H0296Hallgató képzésHa képzés végének indoka képzésváltás intézményen belül, akkor olyan új képzés kell, hogy induljon a lezárást követő napon, ahol az új képzés kezdetének indoka képzésváltás intézményen belül.Intézményen belüli képzésváltással lezárt képzést nem követ képzés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [178] STATT
Hibahatások [177] HOSZK
[185]2021-04-14 17:16:51.5477672020-10-13H0297Hallgató képzésOklevélszerzés csak akkor adható meg egy képzéshez, ha a képzés végének indoka sikeres kimeneti vizsga vagy tanulmányok befejezése, végbizonyítvány megszerzése kimeneti vizsga nélkül.A képzéshez nem adható meg oklevélszerzés adatkör.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [180] STAOT
Hibahatások [181] CST
Hibahatások [179] HOSZK
[187]2020-12-11 09:42:33.4275722020-12-11H0306Hallgató képzésHa képzés kezdetének indoka képzésváltás intézményen belül, akkor olyan képzés kell, hogy lezáródjon a képzés kezdetét megelőző napon, ahol a lezáruló képzés végének indoka képzésváltás intézményen belül.Intézményen belüli képzésváltással kezdődő képzést nem előz meg képzés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [183] STATT
Hibahatások [182] HOSZK
[188]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0307Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzéshez kötelező legalább egy végzettségi adatkör megadása.Oklevélszerzéshez nem került megadásra végzettségi adatkör.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [185] STAOK
Hibahatások [184] HOSZK
Hibahatások [186] CST
[191]2021-04-19 10:56:51.6718842021-04-19H0308Hallgató oklevél szerzésAz oklevélhez kapcsolódó képzés képzési szintje és az oklevélhez megadott végzettség szintje nem azonos.Oklevélhez nem megfelelő a végzettség szintje.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [187] HOSZT
Hibahatások [189] CST
Hibahatások [188] STAOK
[193]2021-04-14 17:16:51.5477672020-06-15H0309Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzés dátuma nem lehet korábbi, mint a kapcsolódó képzésen az abszolutórium dátuma. A kapcsolódó képzés esetében kötelező az abszolutórium dátumának megadása.Az oklevélszerzés dátuma korábbi, mint az abszolutórium megszerzésének dátuma.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [190] STAOK
Hibahatások [191] CST
[195]2021-04-14 17:16:51.5477672020-06-15H0310Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzés dátuma nem lehet korábbi, mint a kapcsolódó képzésen a kimeneti vizsga dátuma.Az oklevélszerzés dátuma korábbi, mint a kimeneti vizsga dátuma.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [193] CST
Hibahatások [192] STAOK
[196]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0311Hallgató oklevél szerzésKiadott oklevél esetében a kapcsolódó képzés végének dátuma kötelező adat.A képzés vége dátumának megadása kötelező.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [194] HOSZK
Hibahatások [195] STAOT
[197]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0315Hallgató képzésHa a hallgató képzésének végdátuma megadásra kerül, és a képzés megszűnésének oka "Tanulmányok befejezése, végbizonyítvány megszerzése kimeneti vizsga nélkül" (KVB), akkor az abszolutórium dátumának megadása kötelező.Az abszolutórium dátumának megadása kötelező.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[198]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0316Hallgató képzésHa a hallgató képzésének végdátuma megadásra kerül, és a képzés megszűnésének oka "Sikeres kimeneti vizsga" (KTB), akkor az abszolutórium dátumának megadása kötelező.Kimeneti vizsga esetében az abszolutórium dátumának megadása kötelező.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[199]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0317Hallgató képzésHa a hallgató képzésének végdátuma megadásra kerül, és a képzés megszűnésének oka "Sikeres kimeneti vizsga" (KTB), akkor a kimeneti vizsga dátumának megadása kötelező.A kimeneti vizsga dátumának megadása kötelező.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[201]2020-12-11 09:42:33.4290172020-12-11H0318Hallgató képzésA meghirdethető képzés, a képzés telephelye, a képzés nyelve, a képzés munkarendje, a képzés felvételi éve és felvételi eljárása alapján a képzés önköltsége nem azonosítható.A képzés önköltsége nem azonosítható.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [196] HOSZK
[202]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0319Hallgató képzésA hallgató képzésében megadott meghirdethető képzés a képzés kezdő dátumakor nem meghirdethető vagy nem hatályos.A meghirdethető képzés nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [198] HOSZK
Hibahatások [202] CST
Hibahatások [201] DHK
Hibahatások [200] STATK
Hibahatások [199] STAOK
Hibahatások [197] FINK
[204]2021-06-07 10:29:49.8148912021-06-07H0320Hallgató oklevél végzettségA hallgató oklevelénél megadott szakképzettségnek meg kell felelnie a kapcsolódó hallgatói képzésben felvett képzési elemek által meghatározott szakképzettségnek, illetve a megadott doktori fokozatnak meg kell felelnie a kapcsolódó doktori iskolában a fokozatszerzés tudományága által meghatározott doktori fokozatnak.A végzettség nem a felel meg a felvett képzési elemeknek vagy a megadott doktori tudományágnak.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%2]
Hibahatások [203] HOSZK
Hibahatások [205] CST
Hibahatások [204] STAOT
[206]2021-06-07 10:29:49.8363432021-06-07H0321Hallgató oklevél végzettségA hallgató oklevelénél megadott szakképzettségnek megszerezhetőnek kell lennie a kapcsolódó hallgatói képzésben, illetve a megadott doktori fokozatnak a kapcsolódó doktori iskolában.A végzettség nem szerezhető meg a felvett képzésben vagy a megadott doktori iskolában.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%2]
Hibahatások [208] CST
Hibahatások [207] STAOK
Hibahatások [206] HOSZK
[208]2020-11-03 12:17:57.3194852020-10-12H0322Hallgató képzési időszakaA képzési időszak finanszírozási formája már nem lehet államilag támogatott, állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas, mert a hallgató a FIR aktuális adatai alapján túllépte a rendelkezésére álló támogatási keretet. A szabály csak a nyitott képzéseket ellenőrzi.A képzési időszak finanszírozása már csak költségtérítéses vagy önköltséges lehet.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [211] STATT
Hibahatások [212] HOSZK
Hibahatások [209] FINK
[209]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0323Hallgató képzésHa a hallgatói/doktoranduszi képzés korábbi kezdetű mint 2006-02-01, és a képzéshez 2006-02-01 után tartozik államilag támogatott időszak, akkor kötelező megadni az adott képzésen a 2005/06/2 időszak előtt felhasznált államilag támogatott félévek számát (lehet 0 (nulla) is).A 2006 előtti felhasznált félévszám megadása kötelező.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [213] TMIDT
[210]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0344Hallgató okmányA nemzetközi biztosítási okmány lejárati dátumának megadása kötelező.A biztosítási okmány lejárati dátumának megadása kötelező.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
[213]2020-09-29 12:47:28.3040352020-09-29H0345Hallgató képzésHa a hallgató képzésének kezdési indoka "átvétel kérelemre más magyarországi intézményből", akkor egy másik intézményben a hallgató valamely korábbi képzésének le kell zárulnia az új képzés kezdő napját megelőző nappal és "átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe" indokkal.Az átvétel alapján megkezdett képzéshez nem található megfelelő elődképzés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [214] HOSZT
Hibahatások [215] STATT
[216]2020-09-29 12:47:28.3074122020-09-29H0346Hallgató képzésHa a hallgató képzésének lezárási indoka "átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe", akkor egy másik intézményben a hallgató valamely későbbi képzésének meg kell kezdődnie a lezárult képzés befejezési napját követő nappal és "átvétel kérelemre más magyarországi intézményből" indokkal.Az átvétel alapján lezárult képzéshez nem található megfelelő utódképzés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [216] HOSZT
Hibahatások [217] STATT
[219]2020-09-29 12:47:28.3064222020-09-29H0347Hallgató képzésHa a hallgató képzésének kezdési indoka "intézményváltás jogutódlás miatt", akkor egy másik intézményben a hallgató valamely korábbi képzésének le kell zárulnia az új képzés kezdő napját megelőző nappal és "távozás a jogutód intézménybe jogutódlás miatt" indokkal.A jogutódlás alapján megkezdett képzéshez nem található megfelelő elődképzés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [218] HOSZK
Hibahatások [219] STATT
[222]2020-09-29 12:47:28.3098082020-09-29H0348Hallgató képzésHa a hallgató képzésének lezárási indoka "távozás a jogutód intézménybe jogutódlás miatt", akkor egy másik intézményben a hallgató valamely későbbi képzésének meg kell kezdődnie a lezárult képzés befejezési napját követő nappal és "intézményváltás jogutódlás miatt" indokkal.A jogutódlás alapján lezárult képzéshez nem található megfelelő utódképzés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [221] STATT
Hibahatások [220] HOSZK
[225]2020-09-29 12:47:28.3109192020-09-29H0349Hallgató képzésHa a hallgató képzésének kezdési indoka "átvétel intézménymegszűnés alapján más intézményből", akkor egy másik intézményben a hallgató valamely korábbi képzésének le kell zárulnia az új képzés kezdő napját megelőző nappal és "átvétel intézménymegszűnés alapján más intézménybe" indokkal.Az intézménymegszűnés alapján megkezdett képzéshez nem található megfelelő elődképzés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [222] HOSZK
Hibahatások [223] STATT
[228]2020-09-29 12:47:28.3121642020-09-29H0350Hallgató képzésHa a hallgató képzésének lezárási indoka "átvétel intézménymegszűnés alapján más intézménybe", akkor egy másik intézményben a hallgató valamely későbbi képzésének meg kell kezdődnie a lezárult képzés kezdő napját követő nappal és "átvétel intézménymegszűnés alapján más intézményből" indokkal.Az intézménymegszűnés alapján lezárult képzéshez nem található megfelelő utódképzés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [224] HOSZK
Hibahatások [225] STATT
[229]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0352Hallgató képzésMegelőző képzés intézményének azonosítója csak a kapcsolódó törzstáblában (SZERVEZET) található értékkészletből vehet fel értéket, melynek típusa csak integrált intézmény (IIN) lehet.Megelőző képzés intézményének azonosítója értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[232]2021-05-19 16:25:16.5840562021-05-19H0353Hallgató képzésMegelőző képzés intézményének azonosítója csak akkor adható meg, ha a képzés megkezdésének indoka átvétel kérelemre más intézményből (AKM), átvétel intézménymegszűnés alapján más intézményből (AIM), intézményváltás jogutódlás miatt (JGU) vagy képzésváltás intézményen belül (KVB).Megelőző képzés intézményének azonosítója nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[234]2021-03-11 10:40:21.0466332021-03-11H0354Hallgató képzésMegelőző képzés intézményének azonosítója kötelező adat, ha a képzés megkezdésének indoka Átvétel kérelemre más intézményből (AKM) vagy Átvétel intézménymegszűnés alapján más intézményből (AIM).Megelőző képzés intézményének azonosítója kötelező adat.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[236]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0357Kormány ösztöndíjA kormányösztöndíj típusa a vonatkozó képzési időszak referencia dátumakor a kapcsolódó szótárban (KORMOSZTTIP) nem található.A kormányösztöndíj típusa értékkészlet-hibás.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [226] PULK
[239]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0360Kormány ösztöndíjA Klebelsberg Képzési Ösztöndíjnak a havi összege kötelező adat.A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj havi összege kötelező adat.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
[240]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0361Kormány ösztöndíjA Klebelsberg Képzési Ösztöndíj havi összege 25000, 50000 vagy 75000 forint lehet.A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj havi összege nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
[243]2021-01-26 15:03:11.6222020-11-23H0363Kormány ösztöndíjA Klebelsberg Képzési Ösztöndíj esetében a kapcsolódó hallgatói képzés csak osztatlan tanári képzés vagy gyógypedagógia vagy tanító alapképzés lehet.A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjhoz kapcsolódó képzés nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [228] PULT
[244]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0364Kormány ösztöndíjA kormányzati ösztöndíjnál van olyan képzési időszak megadva, amely a kapcsolódó hallgatói képzésnél nem szerepel.A kormányzati ösztöndíj képzési időszaka nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [229] PULT
[247]2021-04-26 16:24:32.6965232021-04-26H0366Kormány ösztöndíjA Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj esetében a kapcsolódó hallgatói képzés szintje csak alapképzés, osztatlan képzés vagy felsőoktatási szakképzés lehet.A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjhoz kapcsolódó képzés szintje nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [231] PULT
[248]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0367Kormány ösztöndíjA Stipendium Hungaricum ösztöndíj csak olyan hallgatóhoz adható meg, aki nem rendelkezik magyar állampolgársággal.A Stipendium Hungaricum ösztöndíj magyar állampolgárnak nem adható meg.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
[250]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0369Kormány ösztöndíjA Stipendium Hungaricum ösztöndíj, a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj és a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj esetében a vonatkozó képzési időszak nem lehet korábbi, mint a 2013/14/1 félév.Az ösztöndíj nem adható meg az adott képzési időszakra.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
[251]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0370Kormány ösztöndíjA Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj csak olyan képzési időszakra adható meg, melynek státusza aktív.A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj passzív képzési időszakhoz nem adható meg.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [233] PULT
[253]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0372Kormány ösztöndíjA FAO ösztöndíj esetében a vonatkozó képzési időszak nem lehet korábbi, mint a 2008/09/1 félév.Az ösztöndíj nem adható meg az adott képzési időszakra.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
[255]2020-08-25 08:34:02.1208152020-08-25H0374Hallgató doktori iskolaA felvett doktori iskolában a doktori cselekmények megkezdésének dátuma nem lehet jövőbeli.A felvett doktori iskolában a doktori cselekmények megkezdési dátuma jövőbeli.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[256]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0376Hallgató doktori iskolaA felvett doktori iskolában megadott doktori iskolának (DOKTORI_ISKOLA) hatályosnak kell lenni a doktori cselekmények végdátumakor vagy ha nincs megadva, akkor a vizsgálat napján.A felvett doktori iskola értékkészlet-hibás.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[258]2021-07-27 15:27:20.4610212021-07-27H0377Hallgató doktori iskolaA felvett doktori iskolának nem a bejelentő intézmény a létesítője vagy az adatkezelője.A doktorjelölt felvett doktori iskolája nem a bejelentő intézményhez tartozik.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[260]2020-08-25 08:34:02.1214592020-08-25H0378Hallgató doktori iskolaA felvett doktori iskolánál a doktori cselekmény végdátuma nem lehet jövőbeli.A doktori cselekmény végdátuma jövőbeli.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[261]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0380Doktori cselekményA doktori cselekmény típusa a doktori cselekmény dátuma alapján nem található meg a kapcsolódó szótárban (DOKCSELTIP).A doktori cselekmény típusa értékkészlet-hibás.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriCselekmenyek/DoktoriCselekmeny[@sorszam=%2]
[262]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0382Doktori cselekményA doktori cselekmény dátuma nem lehet jövőbeli.A doktori cselekmény dátuma jövőbeli.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriCselekmenyek/DoktoriCselekmeny[@sorszam=%2]
[263]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0383Doktori cselekményA doktori cselekmény sikeressége kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (BOOL) található értékkészletből vehet fel értéket.A doktori cselekmény sikeressége nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriCselekmenyek/DoktoriCselekmeny[@sorszam=%2]
[264]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0384Doktori cselekményA doktori cselekmény dátumának a felvett doktori iskolánál megadott kezdő és végdátuma közötti érték adható meg.A doktori cselekmény kezdő dátuma nem megfelelő.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriCselekmenyek/DoktoriCselekmeny[@sorszam=%2]
[265]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0385Doktori iskola tudományágA felvett doktori iskolához bejelentett tudományág a doktori cselekmények befejezésekor (ha nincs megadva, a vizsgálat napján) a kapcsolódó törzstáblában (KEPZESCSOPORT) található értékkészletből vehet fel értéket.A doktorjelölt doktori iskolájához a tudományág nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriTudomanyagak/DoktoriTudomanyag[@sorszam=%2]
[266]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0386Doktori iskola tudományágA felvett doktori iskolához csak olyan tudományág adható meg, amelyben a megadott doktori iskola folytathat képzést.A doktorjelölt doktori iskolájának tudományága nem tartozik a bejelentett doktori iskolához.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriTudomanyagak/DoktoriTudomanyag[@sorszam=%2]
[268]2021-02-22 12:02:39.093422020-04-24H0389Hallgatói juttatásA hallgatói juttatás jogcíme a vonatkozó képzési időszak referencia dátumakor a kapcsolódó szótárban (JUTTATASTIP) nem található.A hallgatói juttatás jogcíme értékkészlet-hibás.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [238] PULK
[269]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0390Hallgatói juttatásA hallgatói juttatás féléves összege kötelező adat, mely csak nullánál nagyobb érték lehet.A hallgatói juttatás féléves összege kötelező adat.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [240] PULK
[270]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0391Hallgatói juttatásA hallgatói juttatás esetében a vonatkozó képzési időszak nem lehet korábbi, mint a 2015/16/1 félév.Hallgatói juttatás nem adható meg az adott képzési időszakra.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
[271]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0392Hallgatói juttatásHa a hallgatói juttatás havi összege megadásra kerül, akkor az nem lehet nagyobb, mint a juttatás féléves összege.A hallgatói juttatás havi összege nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [242] PULT
[272]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0393Hallgatói juttatásHa a hallgatói juttatáshoz kapcsolódó képzés megadásra kerül, akkor a képzésen szükséges olyan képzési időszaknak lennie, melyre a juttatás vonatkozik.A hallgatói juttatáshoz megadott képzés nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [244] PULT
[273]2021-02-22 12:02:39.1819342020-04-24H0395Hallgatói térítésA hallgatói térítés jogcíme a vonatkozó képzési időszak referencia dátumakor a kapcsolódó szótárban (TERITESTIP) nem található.A hallgatói térítés jogcíme értékkészlet-hibás.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [246] PULK
[274]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0396Hallgatói térítésA hallgatói térítés féléves összege kötelező adat, mely csak nullánál nagyobb érték lehet.A hallgatói térítés féléves összege kötelező adat.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [248] PULK
[275]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0397Hallgatói térítésA hallgatói térítés esetében a vonatkozó képzési időszak nem lehet korábbi, mint a 2015/16/1 félév.Hallgatói térítés nem adható meg az adott képzési időszakra.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
[276]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0398Hallgatói térítésHa a hallgatói térítés havi összege megadásra kerül, akkor az nem lehet nagyobb, mint a térítés féléves összege.A hallgatói térítés havi összege nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [250] PULT
[277]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0399Hallgatói térítésHa a hallgatói térítéshez kapcsolódó képzés megadásra kerül, akkor a képzésen szükséges olyan képzési időszaknak lennie, melyre a térítés vonatkozik.A hallgatói térítéshez megadott képzés nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [252] PULT
[278]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0400Hallgatói térítésÖnköltség, költségtérítés típusú térítés esetén a kapcsolódó képzés megadása kötelező.Az önköltséghez, költségtérítéshez kapcsolódó képzés nincs megadva.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [254] PULT
[279]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0401Hallgatói térítésÖnköltség, költségtérítés típusú térítés esetén a kapcsolódó nem technikai képzésen a képzési időszak finanszírozási formájának költségtérítésesnek, önköltségesnek vagy állami részösztöndíjasnak kell lennie. A szabály a technikai képzéseket nem ellenőrzi.A térítéshez kapcsolódó képzés időszak finanszírozási formája nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [256] PULT
[281]2022-02-01 09:47:48.9938352022-02-01H0402Hallgatói térítésKollégiumi díj típusú térítés csak akkor adható meg, ha az adott időszakra vonatkozóan van kollégiumi tagsági jogviszonya az érintett hallgatónak.Kollégiumi díj kollégiumi tagság nélkül nem adható meg.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [257] PULT
[282]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0403Hallgatói juttatásDoktoranduszi ösztöndíj csak akkor adható meg, ha az adott képzési időszakban a hallgató doktori képzést folytat.Doktoranduszi ösztöndíj nem adható meg.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [259] PULT
[283]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0404Hallgatói juttatásDoktoranduszi ösztöndíj típusú juttatás esetén a kapcsolódó képzés megadása kötelező.A doktoranduszi ösztöndíjhoz kapcsolódó képzés nincs megadva.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [261] PULT
[284]2020-04-27 16:45:59.3412742020-04-24H0406HallgatóHa a középfokú tanulmányok iskola típusa „Külföldön működő iskola”, akkor az érettségi bizonyítvány kiállításának országa nem lehet Magyarország.Az érettségi bizonyítvány kiállításának országa nem lehet Magyarország.
Hibahatások [262] STATT
[285]2020-10-28 16:16:07.5932020-04-24H0407Hallgató képzésA hallgató képzésének munkarendje nem lehet "más sajátos munkarend" (S) vagy "nem adható meg" (X) típusú.Nem megfelelő a képzés munkarendje.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [267] DHK
Hibahatások [266] STATK
Hibahatások [264] FINK
Hibahatások [263] DIGK
Hibahatások [265] STAOK
[287]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0409Hallgató oklevél szerzésA részismereti, vendéghallgatói, előkészítős vagy nemzetközi program képzése technikai képzés esetében oklevélszerzés adatkör nem adható meg.Technikai képzéshez oklevélszerzés nem adható meg.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [269] STAOK
Hibahatások [270] CST
[288]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0410Oklevél mellékletA részismereti, vendéghallgatói, előkészítős vagy nemzetközi program képzése technikai képzés esetében oklevélmelléklet adatkör nem adható meg.Technikai képzéshez oklevélmelléklet nem adható meg.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
[289]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0411Hallgató oklevél végzettségA részismereti, vendéghallgatói, előkészítős vagy nemzetközi program képzése technikai képzés esetében oklevél végzettség adatkör nem adható meg.Technikai képzéshez oklevél végzettség nem adható meg.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%2]
Hibahatások [271] CST
[290]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0412Hallgató képzésA részismereti, vendéghallgatói, előkészítős vagy nemzetközi program képzése technikai képzés esetében a szakmai gyakorlat teljesítésének dátuma nem adható meg.Technikai képzésen a szakmai gyakorlat dátuma nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[291]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0413Hallgató képzésA részismereti, vendéghallgatói, előkészítős vagy nemzetközi program képzése technikai képzés esetében az abszolutórium dátuma nem adható meg.Technikai képzésen az abszolutórium dátuma nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[292]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0414Hallgató képzésA részismereti, vendéghallgatói, előkészítős vagy nemzetközi program képzése technikai képzés esetében a nyelvvizsga követelmény teljesítésének dátuma nem adható meg.Technikai képzésen a nyelvvizsga követelmény dátuma nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[293]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0415Hallgató képzésA részismereti, vendéghallgatói, előkészítős vagy nemzetközi program képzése technikai képzés esetében a nyelvvizsga követelmény mentességének oka nem adható meg.Technikai képzésen a nyelvvizsga követelmény mentessége nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[294]2021-04-19 10:56:52.1522020-04-24H0416Hallgató képzésA részismereti, vendéghallgatói, előkészítős vagy nemzetközi program képzése technikai képzés esetében a kimeneti vizsga dátuma nem adható meg.Technikai képzésen a kimeneti vizsga dátuma nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [272] STAOK
[295]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0418Hallgató képzésA részismereti, vendéghallgatói, előkészítős vagy nemzetközi program képzése technikai képzés esetében a hallgatóval kötött ösztöndíj szerződés száma nem adható meg.Technikai képzésen az ösztöndíj szerződés száma nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[296]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0419Hallgató képzésA részismereti, vendéghallgatói, előkészítős vagy nemzetközi program képzése technikai képzés esetében a hallgató felvételi jelentkezési azonosítója nem adható meg.Technikai képzésen a felvételi azonosító nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[297]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0420Hallgató képzési időszakaA részismereti, vendéghallgatói, előkészítős vagy nemzetközi program képzése technikai képzés esetében a képzési időszak finanszírozási forma váltásának oka nem adható meg.Technikai képzésen a finanszírozási forma váltás nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[298]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0421Hallgató képzésHozott oklevél alapján akkor adható mentesség a képzés nyelvvizsga követelménye alól, ha a képzés szintje egyetemi vagy főiskolai, és a szakcsoportos besorolása gyógypedagógiai, jogi és szociális igazgatási vagy testkulturális.Az adott képzéshez hozott oklevél alapján nem adható nyelvvizsga-mentesség.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[299]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0422Hallgató képzési időszakaA hallgató képzési időszakának külföldi ösztöndíj kategóriája akkor lehet Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár (P), ha a képzési időszak 2013/14/1 vagy azutáni félév.Az adott félévben nem adható meg Stipendium külföldi ösztöndíj kategória.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[300]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0423Hallgató képzési időszakaA hallgató képzési időszakának külföldi ösztöndíj kategóriája akkor lehet Science Without Borders (SWB) ösztöndíjas brazil állampolgár (Z), ha a képzési időszak 2013/14/1 vagy azutáni félév.Az adott félévben nem adható meg SWB külföldi ösztöndíj kategória.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[301]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0424Hallgató képzési időszakaA hallgató képzési időszakának külföldi ösztöndíj kategóriája akkor lehet 'a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas) képzésben részt vevő nem magyar állampolgár, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá' (S1), ha a képzési időszak 2012/13/1 vagy 2012/13/2.Az adott félévben a megadott külföldi ösztöndíj kategória (S1) nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[302]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0425Hallgató képzési időszakaA hallható képzési időszakának külföldi ösztöndíj kategóriája akkor lehet 'a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas) képzésben részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik' (S2), ha a képzési időszak 2013/14/1 vagy azutáni félév.Az adott félévben a megadott külföldi ösztöndíj kategória (S2) nem megfelelő. FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[303]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0426Hallgató képzési időszakaA félévközi passziválás dátuma csak akkor adható meg, ha a passziválás oka a következők valamelyike: a hallgató kérelmére baleset miatt, a hallgató kérelmére betegség miatt, a hallgató kérelmére egyéb váratlan ok miatt, a hallgató kérelmére szülés miatt. A szabály csak a 2015/16 őszi és azutáni féléveket ellenőrzi.Az adott okhoz a félévközi passziválás dátuma nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [274] CST
Hibahatások [273] ARVA
[305]2021-01-06 12:49:56.7599792021-01-06H0427Hallgató képzési időszakaA hallgató képzési időszakának külföldi ösztöndíj kategóriája akkor lehet 'a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas) képzésben részt vevő nem magyar állampolgár, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá' (S1), ha nem rendelkezik magyar állampolgársággal és valamely állampolgársága horvát, román, szerb, szlovák, szlovén vagy ukrán.Az adott hallgatóhoz megadott külföldi ösztöndíj kategória (S1) nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[308]2022-03-17 16:14:45.8152021-12-02H0428Hallgató képzési időszakaA hallgató képzési időszakának külföldi ösztöndíj kategóriája akkor lehet 'a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas) képzésben részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik' (S2) vagy ’a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagy általa fenntartott intézmény által alapított ösztöndíjban részesülő, önköltséges képzésben részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik’ (S3), ha horvát, román, szerb, szlovák, szlovén vagy ukrán lakóhellyel rendelkezik vagy magyarországi tartózkodási jogcíme nem bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes. A szabály csak a nyitott képzések aktuális képzési időszakát ellenőrzi.Az adott hallgatóhoz megadott külföldi ösztöndíj kategória (S2 vagy S3) nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [275] OEP
[309]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0429Hallgató képzésHa a képzés kezdetének indoka "átvétel kérelemre külföldi intézményből", akkor kötelező adat annak a külföldi intézménynek a neve, ahonnan az átvétel történt.Az átadó külföldi intézmény neve nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[310]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0430Hallgató képzésHa a képzés végének indoka "átvétel kérelemre külföldi intézménybe", akkor kötelező adat annak a külföldi intézménynek a neve, ahol a hallgató a tanulmányait tovább folytatja.Az átvevő külföldi intézmény neve nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[311]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0431Hallgató képzésHa megadásra kerül annak a külföldi intézménynek a neve, ahonnan a hallgató átvétele történt, akkor a képzés megkezdésének indoka csak "átvétel kérelemre külföldi intézményből" lehet.A képzés megkezdésének indoka nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[312]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0432Hallgató képzésHa megadásra kerül annak a külföldi intézménynek a neve, ahol a hallgató a tanulmányait tovább folytatja, akkor a képzés lezárásának indoka csak "átvétel kérelemre külföldi intézményből" lehet.A képzés lezárásának indoka nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [276] ARVA
[314]2020-08-25 08:34:02.1229082020-08-25H0433Hallgató képzésA nyelvvizsga bemutatás dátuma nem lehet jövőbeli.A nyelvvizsga bemutatás dátuma jövőbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[316]2023-01-24 10:31:18.9743272023-01-24H0434Hallgató képzésAz adott képzéshez a nyelvvizsga bemutatás dátuma nem lehet későbbi, mint a vonatkozó oklevélszerzés dátuma. A szabály a „jogszerűtlen kiadás miatt visszavont” (VVON) státuszú oklevélszerzés esetén nem ellenőriz.A nyelvvizsga bemutatási dátuma későbbi, mint a kapcsolódó oklevélszerzés dátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[317]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0435Hallgató képzésAz adott szakhoz tartozó képzésben a nyelvvizsga bemutatás dátuma nem lehet korábbi, mint a nyelvvizsga-követelmény teljesítésének dátuma.A nyelvvizsga bemutatás dátuma korábbi, mint a nyelvvizsga-követelmény teljesítés dátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[318]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0436Hallgató képzésHa a nyelvvizsga-követelmény teljesítésének dátuma 2015-08-01-i vagy későbbi, akkor a nyelvvizsga bemutatás dátuma kötelező adat.A nyelvvizsga bemutatás dátuma nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[319]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0437Hallgató képzésHa a nyelvvizsga bemutatás dátuma megadásra kerül, akkor a nyelvvizsga-követelmény teljesítésének dátuma kötelező adat.A nyelvvizsga-követelmény teljesítésének dátuma nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[320]2021-04-19 10:56:52.1522020-04-24H0438Hallgató képzése képzési elemHa duális képzési elem kerül bejelentésre a képzéshez, akkor duális szerződés adatkör megadás kötelező.Duális szerződés adatkör nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
Hibahatások [277] STATT
Hibahatások [278] STAOT
[321]2021-04-19 10:56:52.1522020-04-24H0439Dualitási szerződésHa duális szerződés adatkör megadásra kerül, akkor kötelező a duális képzési elem bejelentése a képzéshez.A duális szerződéshez duális képzési elem nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/DualisSzerzodesek/DualisSzerzodes[@sorszam=%2]
Hibahatások [280] STAOT
Hibahatások [279] STATT
[323]2020-07-07 11:30:57.3733122020-06-29H0440Hallgató képzése képzési elemA duális képzési elem legkésőbb a második aktív félévben vehető fel, ez alól kivétel a 2019/20 őszén megkezdett képzések köre, esetükben a duális elem legkésőbb a harmadik aktív félévben vehető fel.A duális képzési elem kezdő dátuma nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
[325]2020-08-25 08:34:02.1237072020-08-25H0441Dualitási szerződésA duális szerződés kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.A duális szerződés kezdő dátuma jövőbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/DualisSzerzodesek/DualisSzerzodes[@sorszam=%2]
[326]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0444Dualitási szerződésA duális szerződés száma kötelező adat.A duális szerződés száma nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/DualisSzerzodesek/DualisSzerzodes[@sorszam=%2]
[328]2020-08-25 08:34:02.1253372020-08-25H0445Dualitási szerződésA szakmai gyakorlóhelynek (SZAKMAI_GYAKORLOHELY) hatályosnak kell lennie a duális szerződés végdátumakor(ha nincs, akkor a vizsgálat napján).A szakmai gyakorlóhely értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/DualisSzerzodesek/DualisSzerzodes[@sorszam=%2]
Hibahatások [281] STATT
[329]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0446Dualitási szerződésA hallgató szakjához tartozó duális szerződés megszűnése indoka nem szótárhelyes. A megszűnés oka csak a kapcsolódó szótárban (DUALVEGIND) található értékkészletből vehet fel értéket.A szerződés megszűnésének oka értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/DualisSzerzodesek/DualisSzerzodes[@sorszam=%2]
[331]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0448Hallgató képzési időszakaA félévben teljesített kreditek kumulált száma nem lehet kisebb, mint a megelőző félévben teljesített kreditek kumulált száma. A szabály csak a 2015/16 őszi és azutáni féléveket ellenőrzi.A teljesített kreditek kumulált száma csökkenő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[332]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0449Hallgató képzési időszakaA félévben elismert kreditek kumulált száma nem lehet kisebb, mint a megelőző félévben elismert kreditek kumulált száma. A szabály csak a 2015/16 őszi és azutáni féléveket ellenőrzi.Az elismert kreditek kumulált száma csökkenő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[333]2021-03-29 16:07:38.8672020-04-24H0450Hallgató képzésA tanulmányok várható befejezésének dátuma nem lehet korábbi, mint a képzés kezdete. A szabály csak azon képzéseket ellenőrzi, melyek 2015-08-15-én nyitottak vagy azután kezdődtek.A tanulmányok várható befejezésének dátuma nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [283] HOSZK
[335]2021-03-29 16:07:38.8672020-08-25H0451Hallgató képzésHa a képzés vége nincs megadva, akkor a tanulmányok várható befejezésének dátuma nem lehet korábbi, mint az ellenőrzés dátuma.A tanulmányok várható befejezésének dátuma múltbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[336]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0452Hallgató képzésA germanisztika, a keleti nyelvek és kultúrák, az ókori nyelvek és kultúrák, a romanisztika és a szlavisztika alapképzések esetében maximum két szakirány vehető fel.A megengedettnél több szakirány került megadásra.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[338]2021-03-30 11:38:44.2432982020-06-29H0453Hallgató képzésHa a hallgatói képzés megkezdésének indoka "Felvétel" és a szintje felsőoktatási szakképzés, alapképzés (BA/BSc/BProf), mesterképzés (MA/MSc), osztatlan képzés, bachelor (külföldi), master (külföldi), más külföldi képzéstípus szintje, akkor a felvétel módja kötelező adat. A szabály csak a 2016-09-01-én nyitott, illetve ez után megkezdett képzéseket ellenőrzi.A felvétel módja nincs megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[339]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0454Hallgató képzésHa a hallgatói képzés esetén a felvétel módja "központi eljárásban" akkor a felvételi azonosító megadása kötelező. A szabály csak a 2013-08-15-én vagy azután kezdődött képzéseket ellenőrzi.A felvételi azonosító megadása kötelező.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[340]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0455Hallgató képzésHa a hallgatói képzés esetén a felvételi azonosító megadásra került akkor a felvétel módja kötelezően a "központi eljárásban" szótárelem.A felvétel módja a megadott a felvételi azonosító miatt nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[342]2022-09-14 12:52:20.2403632022-09-14H0456Hallgató képzésA felvétel módjaként a "külföldi intézményi eljárásban" szótárérték csak a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézményben megkezdett hallgatói képzés esetén adható meg.A felvétel módja nem külföldi intézményhez nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[343]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0457Hallgató képzésA hallgatói képzés esetén a felvétel módjának az "intézményi eljárásban hitéleti képzésre" szótárérték csak hitéleti képzési területű képzés esetén adható meg.A felvétel módja nem hitéleti képzéshez nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[344]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0459OklevélAz oklevél állapot megadása kötelező, amely csak a kapcsolódó szótárban (OKLALLAPOT) található értékkészletből vehet fel értéket.Az oklevél állapota nem megfelelő.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
Hibahatások [286] HOSZK
Hibahatások [287] STAOK
[345]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0460OklevélAz oklevél státusz megadása kötelező, amely csak a kapcsolódó szótárban (OKLSTATUSZ) található értékkészletből vehet fel értéket.Az oklevél státusza nem megfelelő.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
Hibahatások [289] STAOK
Hibahatások [288] HOSZK
[346]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0477OklevélHa az oklevél státusza nem érvényes, akkor meg kell adni az érvényesség megszűnésének dátumát.Az érvényesség megszűnésének dátuma hiányzik.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
[347]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0478Oklevél2012-08-15-én vagy azután kiállított oklevél nyomdai sorszáma kötelező adat.Az oklevél nyomdai sorszáma nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
Hibahatások [290] HOSZK
[348]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0479OklevélHa az oklevélszerzéshez tartozik 2012-08-15-én vagy azután kiállított másodlat vagy javított oklevél, akkor az oklevél nyomdai sorszáma kötelező adat.Az oklevél nyomdai sorszáma nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
[349]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0480Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzeshez tartozó képzés hiányának oka csak a kapcsolódó szótárban (OKLKPZHOK) található értékkészletből vehet fel értéket.A képzés hiányának oka nem megfelelő.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [291] HOSZT
Hibahatások [292] STAOT
Hibahatások [293] CST
[350]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0481Hallgató oklevél szerzésDoktori fokozatot igazoló oklevél esetén az oklevélszerzéshez vagy a kapcsolódó doktori iskola vagy a kapcsolódó doktori iskola hiányának oka kötelező adat, de a kettő együtt nem adható meg.Az oklevélszerzéshez kapcsolódó doktori iskola vagy a hiányának oka nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [294] HOSZT
Hibahatások [295] STAOT
[351]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0482Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzéshez tartozó doktori iskola hiányának oka csak a kapcsolódó szótárban (OKLDIHOK) található értékkészletből vehet fel értéket.A doktori iskola hiányának oka nem megfelelő.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [296] STAOT
Hibahatások [297] HOSZT
[353]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0485Hallgató oklevél szerzés2016.07.01 után megkezdett doktori szintű képzések esetén az oklevélhez kapcsolódó doktori iskola nem adható meg, a doktori iskola hiányának oka pedig csak az "a kapcsolódó doktori képzés kezdő dátuma 2016.07.01. utáni a saját vagy a jogelőd intézményben" szótárérték lehet.A kapcsolódó doktori iskola hiányának oka nem megfelelő.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
[354]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0486Hallgató oklevél szerzésHa az oklevélszerzéshez a kapcsolódó doktori iskola hiányának okaként az "a kapcsolódó doktori képzés kezdő dátuma 2016.07.01. utáni a saját vagy a jogelőd intézményben" szótárérték szerepel, akkor az oklevélszerzéshez kapcsolódó képzés csak 2016.07.01 után megkezdett doktori szintű képzés lehet.A kapcsolódó képzés nem megfelelő.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
[356]2020-08-25 08:34:02.1281522020-08-25H0488Hallgató állampolgárságA hallgató állampolgárságának kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.A hallgató állampolgárságának kezdő dátuma jövőbeli.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [300] FINK
Hibahatások [301] OEP
Hibahatások [303] STATK
Hibahatások [302] STAOK
[357]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0489Hallgató állampolgárságA hallgató állampolgárságának kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint a hallgató születési dátuma.A hallgató állampolgárságának kezdő dátuma nem megfelelő.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [307] STATK
Hibahatások [304] FINK
Hibahatások [305] OEP
Hibahatások [306] STAOK
[358]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0490Hallgató állampolgárságA hallgató állampolgárságának végdátuma nem lehet jövőbeli.A hallgató állampolgárságának végdátuma jövőbeli.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [309] OEP
Hibahatások [310] STAOK
Hibahatások [308] FINK
Hibahatások [311] STATK
[359]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0491Hallgató állampolgárságA hallgató állampolgárságának végdátuma nem lehet korábbi, mint az állampolgárság kezdete.A hallgató állampolgárságának végdátuma nem megfelelő.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [313] OEP
Hibahatások [314] STAOK
Hibahatások [312] FINK
Hibahatások [315] STATK
[360]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0492Hallgató állampolgárságA hallgató állampolgárságának azonosítója kötelező adat, és csak a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel olyan értéket, amely az állampolgárság kezdő és végdátuma közötti időtartamban végig érvényes.A hallgató állampolgársága nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [317] OEP
Hibahatások [319] STATK
Hibahatások [316] FINK
Hibahatások [318] STAOK
[361]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0493Hallgató állampolgárságA hallgatónak egymást átfedő időtartamokban nem lehet több azonos állampolgársága.Egy időpontra vonatkozóan több azonos hallgatói állampolgárság van megadva.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [321] STAOK
Hibahatások [322] FINK
Hibahatások [323] STATK
Hibahatások [320] OEP
[362]2022-03-17 16:14:45.8152020-04-24H0494Egyéb jogviszonyA hallgatónak az egyéb jogviszony időtartama alatt végig kell rendelkeznie legalább egy érvényes állampolgársággal.Az egyéb jogviszony időtartama vagy annak egy része alatt nincs érvényes állampolgárság megadva.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
[363]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0495Hallgató oklevél szerzésA hallgatónak az oklevél szerzésekor kell rendelkeznie legalább egy érvényes állampolgársággal.Az oklevélszerzés időpontjában nincs érvényes állampolgárság megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [329] STAOK
Hibahatások [328] OEP
[365]2020-12-07 11:40:05.5930442020-12-07H0496HallgatóA hallgatónak kötelező legalább egy hozott dokumentumot vagy az érettségi bizonyítvány kiállításának dátumát megadni. A szabály csak azokat a hallgatókat ellenőrzi, akiknek van 2016/17 őszi vagy annál későbbi féléve bejelentve egy vagy több, nem technikai képzésen.A hozott dokumentum, vagy az érettségi bizonyítvány kiállítás dátumának megadása kötelező.
Hibahatások [330] FINK
Hibahatások [331] STATK
[366]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0497Hallgató képzésA hallgató képzéséhez megadott nyelvvizsga mentesség oka csak a kapcsolódó szótárban (NYELVMENTIP) található értékkészletből vehet fel értéket.A nyelvvizsga mentesség oka nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [332] STAOT
[367]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0498Hallgató képzésHa hallgatói képzéséhez megadott felvétel módja csak a kapcsolódó szótárban (KPZFELVMOD) található értékkészletből vehet fel értéket.A felvétel módja nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[368]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0499Hallgató képzésTechnikai képzés esetén a képzés megszűnésének indokaként csak a 'KIM', 'KJU', 'KHA', 'KKI' szótárérték, vagy a képzésnek megfelelő speciális 'KEL', 'KRI' és 'KRT' befejezési indok adható.Technikai képzés lezárásának indoka nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [333] ARVA
[369]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0500Hallgató képzésNem technikai képzések esetén a képzés megszűnésének indokaként a 'KEL', 'KRI' és 'KRT' szótárértékek nem adhatók meg.A képzés lezárásának indoka nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [334] HOSZK
Hibahatások [335] ARVA
[370]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0501Hallgató képzés6 féléves doktori képzés esetén a képzés megszűnésének indoka nem lehet a "Sikeres kimeneti vizsga" szótárérték.6 féléves doktori képzés lezárásának indoka nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [336] ARVA
[371]2021-04-14 17:16:51.5477672020-04-24H0502Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzés dátuma nem lehet korábbi, mint 2006-02-01.Az oklevélszerzés dátuma túl korai.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [337] CST
[372]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0503Oklevél mellékletAz oklevélmelléklet kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2006-02-01.Az oklevélmelléklet kiállítási dátuma túl korai.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
[373]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0505Oklevél mellékletAz oklevélmelléklet állapot megadása kötelező, amely csak a kapcsolódó szótárban (OKLALLAPOT) található értékkészletből vehet fel értéket.Az oklevélmelléklet állapota nem megfelelő.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
[374]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0506Oklevél mellékletAz oklevélmelléklet státusz megadása kötelező, amely csak a kapcsolódó szótárban (OKLSTATUSZ) található értékkészletből vehet fel értéket.Az oklevélmelléklet státusza nem megfelelő.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
[375]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0511Oklevél mellékletHa az oklevélmelléklet státusza nem érvényes, akkor meg kell adni az érvényesség megszűnésének dátumát.Az érvényesség megszűnésének dátuma hiányzik.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
[376]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0512Oklevél2012-08-15-én vagy azután kiállított oklevél cikkszáma kötelező adat.Az oklevél formanyomtatványának cikkszáma nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
[377]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0513OklevélA 2012-08-15-én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkező, illetve jogviszonyt kezdő hallgatók esetén az oklevél cikkszáma kötelező adat.Az oklevél formanyomtatványának cikkszáma nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
[378]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0514OklevélHa az oklevélszerzéshez tartozik 2012-08-15-én vagy azután kiállított másodlat vagy javított oklevél, akkor az oklevél cikkszáma kötelező adat.Az oklevél cikkszáma nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
[380]2021-04-19 10:56:51.686762021-04-19H0515OklevélAz oklevelet kiállító intézmény azonosítója nem került megadásra vagy az oklevél kiállításakor nem található meg a szervezet táblában, mint integrált intézmény.Az oklevelet kiállító intézmény azonosítója nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
Hibahatások [338] STAOT
[382]2021-04-19 10:56:51.6881792021-04-19H0516Oklevél mellékletAz oklevélmellékletet kiállító intézmény azonosítója nem került megadásra vagy az oklevélmelléklet kiállításakor nem található meg a szervezet táblában, mint integrált intézmény.Az oklevélmellékletet kiállító intézmény azonosítója nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
[383]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0517OklevélA hallgatónak az oklevélen szereplő neve kötelező adat.A hallgatónak az oklevélen szereplő neve nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
[384]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0518Oklevél mellékletA hallgatónak az oklevélmellékleten szereplő neve kötelező adat.A hallgatónak az oklevélmellékleten szereplő neve nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
[385]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0519OklevélUgyanazon oklevélszerzéshez tartozó javított vagy másodlat oklevelek kiállítási dátumának későbbinek kell lennie az eredeti oklevél kiállítási dátumánál.Az oklevél kiállítási dátuma korábbi a kapcsolódó eredeti oklevélénél.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
[386]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0520OklevélAz érvényes (ERVS), visszavont (VVON) vagy megsemmisített (MEGS) státuszú oklevél kiállítási dátumának későbbinek kell lennie, mint az oklevélszerzéshez tartozó többi oklevél kiállítási dátuma.Az aktív oklevél kiállítási dátuma nem megfelelő.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
[387]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0522OklevélAz oklevél érvényesség megszűnésének dátuma nem lehet korábbi az oklevél kiállításának dátumánál.Az oklevél érvényesség megszűnésének dátuma nem megfelelő.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
[388]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0523Oklevél mellékletAz oklevélmelléklet érvényesség megszűnésének dátuma nem lehet korábbi az oklevélmelléklet kiállításának dátumánál.Az oklevélmelléklet érvényesség megszűnésének dátuma nem megfelelő.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
[390]2021-03-30 11:38:44.3283732021-03-30H0529OklevélA 2017-01-01-én vagy azután BA, BSc, BProf, MA, MSc, FOK végzettségi szinttel kiállított érvényes oklevélhez kötelező oklevélmelléklet megadása.Az oklevélszerzéshez nincs melléklet megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
[393]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0534Hallgató képzésA képzéshez a meghirdethető képzés által definiált bejelentendő képzési elemek beküldése kötelező.A képzéshez bejelentett képzési elemek köre hiányos.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[394]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0535Hallgató oklevél szerzésA 2019-ben és azt követően kiállított oklevelek minősítése kötelező adat.Az oklevél minősítés értéke nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
[396]2022-05-26 09:28:28.2322082022-05-26H0537Hallgató oklevél szerzésA 2019-ben és azt követően kiállított oklevelek értékelése kötelező adat.A oklevél értékelés nincs megadva.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
[400]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0542Hallgató állampolgárságAz állampolgárság azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (állampolgárság kódja, állampolgárság kezdete) több azonos rekord van.Állampolgárság azonosító kulcsütközés.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [339] XSD
[401]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0543Hallgató állampolgárságAz állampolgárság kulcs képzéséhez szükséges ország azonosító nem található meg az ország táblában.Az állampolgárság kulcs eleme (állampolgárság kódja) nem szótárhelyes.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [340] XSD
[402]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0544Hallgató állampolgárságAz állampolgárság azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (állampolgárság kódja, állampolgárság kezdete).Az állampolgárság azonosító kulcs nem képezhető.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [341] XSD
[403]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0545Doktori cselekményA doktori cselekmények kulcs képzéséhez szükséges típus nem található meg a szótár táblában.A doktori cselekmény kulcs eleme (doktori cselekmény típusa) nem szótárhelyes.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriCselekmenyek/DoktoriCselekmeny[@sorszam=%2]
Hibahatások [342] XSD
[404]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0546Doktori cselekményA doktori cselekmény kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (doktori cselekmény típusa, dátuma).A doktori cselekmény azonosító kulcs nem képezhető.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriCselekmenyek/DoktoriCselekmeny[@sorszam=%2]
Hibahatások [343] XSD
[405]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0547Doktori cselekményA doktori cselekmény azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (doktori cselekmény típusa, dátuma) több azonos rekord van.Doktori cselekmény azonosító kulcsütközés.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriCselekmenyek/DoktoriCselekmeny[@sorszam=%2]
Hibahatások [344] XSD
[406]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0548Hallgató doktori iskolaA felvett doktori iskola kulcs képzéséhez szükséges doktori iskola azonosító nem található meg a doktori iskola táblában.A felvett doktori iskola kulcs eleme (doktori iskola azonosítója) nem szótárhelyes.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
Hibahatások [345] XSD
[407]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0549Hallgató doktori iskolaA felvett doktori iskola azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (doktori iskola azonosítója, doktori iskolában a doktori cselekmények elkezdésének dátuma).A felvett doktori iskola azonosító kulcs nem képezhető.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
Hibahatások [346] XSD
[408]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0550Hallgató doktori iskolaA felvett doktori iskola azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (doktori iskola azonosítója, doktori iskolában a doktori cselekmények elkezdésének dátuma) több azonos rekord van.Felvett doktori iskola azonosító kulcsütközés.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
Hibahatások [347] XSD
[409]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0551Dualitási szerződésA duális szerződés kulcs képzéséhez szükséges szakmai gyakorlóhely nem található meg a szakmai gyakorlóhelyek táblában.A duális szerződés kulcs eleme (szakmai gyakorlóhely azonosítója) nem szótárhelyes.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/DualisSzerzodesek/DualisSzerzodes[@sorszam=%2]
Hibahatások [348] XSD
[410]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0552Dualitási szerződésA duális szerződés azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (duális partner, szerződés kezdete).A duális szerződés azonosító kulcs nem képezhető.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/DualisSzerzodesek/DualisSzerzodes[@sorszam=%2]
Hibahatások [349] XSD
[411]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0553Dualitási szerződésA duális szerződés azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (duális partner, szerződés kezdete) több azonos rekord van.Duális szerződés azonosító kulcsütközés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/DualisSzerzodesek/DualisSzerzodes[@sorszam=%2]
Hibahatások [350] XSD
[412]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0554Előnyben részesítésAz előnyben részesítés azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (előnyben részesítés típusa, igazolás kiállítás dátuma).Az előnyben részesítés azonosító kulcs nem képezhető.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]
Hibahatások [351] XSD
[413]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0555Előnyben részesítésAz előnyben részesítés kulcs képzéshez az előny kód nem található meg az előny táblában.Az előnyben részesítés azonosító kulcs eleme (előnyben részesítés típusa) nem szótárhelyes.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]
Hibahatások [352] XSD
[414]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0556Előnyben részesítésAz előnyben részesítés azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (előnyben részesítés típusa, igazolás kiállítás dátuma) több azonos rekord van.Előnyben részesítés azonosító kulcsütközés.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]
Hibahatások [353] XSD
[415]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0557Hozott dokumentumA hozott dokumentum kulcs képzéshez a típus nem található meg a szótár táblában.A hozott dokumentum kulcs eleme (hozott dokumentum típusa) nem szótárhelyes.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]
Hibahatások [354] XSD
[416]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0558Hozott dokumentumA hozott dokumentum (kizárólag oklevél vagy felsőfokú szakképzési bizonyítvány) azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (hozott dokumentum típusa, kiállító intézmény, megszerzés dátuma).A hozott dokumentum azonosító kulcs nem képezhető.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]
Hibahatások [355] XSD
[417]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0559Hozott dokumentumA hozott dokumentum (kizárólag oklevél vagy felsőfokú szakképzési bizonyítvány) azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (hozott dokumentum típusa, kiállító intézmény, megszerzés dátuma, intézményi sorszám) több azonos rekord van.Hozott dokumentum azonosító kulcsütközés.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]
Hibahatások [356] XSD
[418]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0565Egyéb jogviszonyAz egyéb jogviszony azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (egyéb jogviszony típus, jogviszony kezdete, intézmény(kollégium) azonosítója).Az egyéb jogviszony azonosító kulcs nem képezhető.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [357] XSD
[419]2021-12-02 14:31:56.0780082020-04-24H0567Hallgató képzésA felvett képzés azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (meghirdethető képzés azonosító, kezdő intézmény azonosító, képzés kezdete).A felvett képzés azonosító kulcs nem képezhető.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [358] XSD
[420]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0568Hallgató képzésA felvett képzés kulcs képzéséhez a meghirdethető képzés nem található meg a meghirdethető képzések táblában.A felvett képzés kulcs eleme (meghirdethető képzés azonosítója) nem szótárhelyes.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [359] XSD
[421]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0569Hallgató képzésA felvett képzés kulcs képzéséhez a képzés kezdő intézménye nem található meg a szervezet táblában.A felvett képzés kulcs eleme (intézmény azonosítója) nem szótárhelyes.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [360] XSD
[422]2021-12-02 14:31:56.0874892020-04-24H0570Hallgató képzésA felvett képzés azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (meghirdethető képzés azonosító, kezdő intézmény azonosító, képzés kezdete) több azonos rekord van.Felvett képzés azonosító kulcsütközés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [361] XSD
[423]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0572Hallgató képzése képzési elemA felvett képzési elem kulcs képzéséhez szükséges képzési elem azonosító nem található meg a képzési elem táblában.A felvett képzési elem kulcs eleme (képzési elem azonosítója) nem szótárhelyes.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
Hibahatások [362] XSD
[424]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0573Hallgató képzése képzési elemA felvett képzési elem azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (képzési elem azonosítója, képzési elem kezdete).A felvett képzési elem azonosító kulcs nem képezhető.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
Hibahatások [363] XSD
[425]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0574Hallgató képzése képzési elemA felvett képzési elem azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (képzési elem azonosítója, képzési elem kezdete) több azonos rekord van.Felvett képzési elem azonosító kulcsütközés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesElemek/FelvettKepzesElem[@sorszam=%2]
Hibahatások [364] XSD
[429]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0582Külföldi tanulmányokA külföldi tanulmány kulcs képzéséhez a keretjellemző nem található meg a szótár táblában.A külföldi tanulmány kulcs eleme (keretjellemző) nem szótárhelyes.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
Hibahatások [368] XSD
[430]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0583Külföldi tanulmányokA külföldi tanulmány kulcs képzéséhez a küldő szervezet nem található meg a szervezet táblában.A külföldi tanulmány kulcs eleme (intézmény azonosítója) nem szótárhelyes.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
Hibahatások [369] XSD
[431]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0584Külföldi tanulmányokA külföldi tanulmány azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (keretjellemző, küldő intézmény azonosító, külföldi tanulmány kezdete).A külföldi tanulmány azonosító kulcs nem képezhető.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
Hibahatások [370] XSD
[432]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0585Külföldi tanulmányokA külföldi tanulmány azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (keretjellemző, küldő intézmény azonosító, külföldi tanulmány kezdete) több azonos rekord van.Külföldi tanulmány azonosító kulcsütközés.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
Hibahatások [371] XSD
[433]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0586Hallgató nyelvtudásA nyelvtudás azonosító kulcs képzéséhez a nyelv nem található meg a nyelv táblában.A nyelvtudás azonosító kulcs eleme (nyelvvizsga nyelvének azonosítója) nem szótárhelyes.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [372] XSD
[434]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0587Hallgató nyelvtudásA nyelvtudás azonosító kulcs képzéséhez a fok nem található meg a szótár táblában.A nyelvtudás azonosító kulcs eleme (nyelvvizsga foka) nem szótárhelyes.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [373] XSD
[435]2021-12-02 14:31:56.0797492020-04-24H0588Hallgató nyelvtudásA nyelvtudás azonosító kulcs képzéséhez a típus nem található meg a szótár táblában.A nyelvtudás azonosító kulcs eleme (a nyelvvizsga típusa) nem szótárhelyes.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [374] XSD
[436]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0589Hallgató nyelvtudásA nyelvtudás azonosító kulcs képzéséhez a fajta nem található meg a szótár táblában.A nyelvtudás azonosító kulcs eleme (a nyelvvizsga fajtája) nem szótárhelyes.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [375] XSD
[437]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0591Hallgató nyelvtudásA nyelvtudás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (nyelv, fok, fajta, típus).A nyelvtudás azonosító kulcs nem képezhető.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [376] XSD
[438]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0595OklevélAz oklevél azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (oklevél kiállítás dátuma).Az oklevél azonosító kulcs nem képezhető.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
Hibahatások [377] XSD
[439]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0596Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzés azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (oklevélszerzés intézmény azonosító, intézményi sorszám).Az oklevélszerzés azonosító kulcs nem képezhető.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [378] XSD
[440]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0597Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzés kulcs képzéséhez szükséges kiállító intézmény nem található meg a szervezet táblában.Az oklevélszerzés kulcs eleme (az oklevélszerzés intézményének azonosítója) nem szótárhelyes.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [379] XSD
[441]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0598OklevélAz oklevél azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (oklevél kiállítás dátuma) több azonos rekord van.Oklevél azonosító kulcsütközés.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
Hibahatások [380] XSD
[442]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0599Hallgató oklevél végzettségAz oklevél végzettség kulcs képzéséhez szükséges végzettség azonosító nem található meg a végzettség táblában.Az oklevél végzettség kulcs eleme (végzettség azonosítója) nem szótárhelyes.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%2]
Hibahatások [381] XSD
[443]2021-12-02 14:31:56.0747712020-04-24H0600Hallgató okmányAz okmány azonosító kulcs képzéséhez a típus nem található meg a szótár táblában.Az okmány azonosító kulcs eleme (okmány típusa) nem szótárhelyes.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
Hibahatások [382] XSD
[444]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0601Hallgató okmányAz okmány azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (okmány típus, okmány azonosító szám).Az okmány azonosító kulcs nem képezhető.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
Hibahatások [383] XSD
[445]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0602Hallgató okmányAz okmány azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (okmány típus, okmány azonosító szám) több azonos rekord van.Okmány azonosító kulcsütközés.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
Hibahatások [384] XSD
[446]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0603Hallgatói juttatásA juttatás kulcs képzéséhez szükséges kifizető intézmény nem található meg a szervezet táblában.A juttatás kulcs eleme (intézmény azonosítója) nem szótárhelyes.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [385] XSD
[447]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0604Hallgatói juttatásA juttatás kulcs képzéséhez szükséges képzési időszak nem található meg a képzési időszak táblában.A juttatás kulcs eleme (képzési időszak azonosítója) nem szótárhelyes.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [386] XSD
[448]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0605Hallgatói juttatásA juttatás kulcs képzéséhez szükséges típus nem található meg a szótár táblában.A juttatás kulcs eleme (juttatás jogcíme) nem szótárhelyes.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [387] XSD
[449]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0606Hallgatói juttatásA juttatás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (intézmény azonosító, képzési időszak, jogcím).A juttatás azonosító kulcs nem képezhető.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [388] XSD
[450]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0607Hallgatói juttatásA juttatás kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (intézmény azonosító, képzési időszak, jogcím, felvett képzés azonosító) több azonos rekord van.Juttatás azonosító kulcsütközés.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [389] XSD
[451]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0608Kormány ösztöndíjA kormányösztöndíj kulcs képzéséhez szükséges kifizető intézmény nem található meg a szervezet táblában.A kormányösztöndíj kulcs eleme (intézmény azonosítója) nem szótárhelyes.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [390] XSD
[452]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0609Kormány ösztöndíjA kormányösztöndíj kulcs képzéséhez szükséges képzési időszak nem található meg a képzési időszak táblában.A kormányösztöndíj kulcs eleme (képzési időszak azonosítója) nem szótárhelyes.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [391] XSD
[453]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0610Kormány ösztöndíjA kormányösztöndíj kulcs képzéséhez szükséges típus nem található meg a szótár táblában.A kormányösztöndíj kulcs eleme (ösztöndíj típusa) nem szótárhelyes.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [392] XSD
[454]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0611Kormány ösztöndíjA kormányösztöndíj azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (intézmény azonosító, képzési időszak, kormányösztöndíj típusa).A kormányösztöndíj azonosító kulcs nem képezhető.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [393] XSD
[455]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0612Kormány ösztöndíjA kormányösztöndíj azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (intézmény azonosító, képzési időszak, kormányösztöndíj típusa, felvett képzés azonosító) több azonos rekord van.Kormányösztöndíj azonosító kulcsütközés.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [394] XSD
[456]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0613Hallgatói térítésA térítés kulcs képzéséhez szükséges beszedő intézmény nem található meg a szervezet táblában.A térítés kulcs eleme (intézmény azonosítója) nem szótárhelyes.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [395] XSD
[457]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0614Hallgatói térítésA térítés kulcs képzéséhez szükséges képzési időszak nem található meg a képzési időszak táblában.A térítés kulcs eleme (képzési időszak azonosítója) nem szótárhelyes.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [396] XSD
[458]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0615Hallgatói térítésA térítés kulcs képzéséhez szükséges típus nem található meg a szótár táblában.A térítés kulcs eleme (térítés jogcíme) nem szótárhelyes.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [397] XSD
[459]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0616Hallgatói térítésA térítés azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (intézmény azonosító, képzési időszak, jogcím).A térítés azonosító kulcs nem képezhető.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [398] XSD
[460]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0617Hallgatói térítésA térítés azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (intézmény azonosító, képzési időszak, jogcím, felvett képzés azonosító) több azonos rekord van.Térítés azonosító kulcsütközés.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [399] XSD
[461]2021-12-02 14:31:56.0754942020-04-24H0618Hallgató címA hallgató intézményi cím kulcs képzéséhez a cím típusa nem található meg a szótár táblában.A hallgató intézményi cím kulcs eleme (cím típus) nem szótárhelyes.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
Hibahatások [400] XSD
[462]2021-12-02 14:31:56.0764322020-04-24H0619Hallgató értesítésA hallgatói értesítés kulcs (értesítés típusa) nem található meg a szótár táblában.A hallgatói értesítés kulcs eleme (értesítés típus) nem szótárhelyes.Ertesitesek/Ertesites[@sorszam=%1]
Hibahatások [401] XSD
[463]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0620Hallgató képzési időszakaA képzési időszak kulcs képzéséhez szükséges képzési időszak azonosító nem található meg a képzési időszak táblában.A képzési időszak kulcs eleme (képzési időszak azonosítója) nem szótárhelyes.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [402] XSD
[464]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0621Hallgató oklevél végzettségAz oklevél végzettség azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés lesz. A kulcs szerint (végzettség azonosító) több azonos rekord van.Oklevél végzettség azonosító kulcsütközés.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%2]
Hibahatások [403] XSD
[465]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0622Oklevél mellékletAz oklevélmelléklet azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (kiállítás dátuma, nyelv azonosító).Az oklevélmelléklet azonosító kulcs nem képezhető.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
Hibahatások [404] XSD
[466]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0623Oklevél mellékletAz oklevélmelléklet kulcs képzéséhez szükséges nyelv nem található meg a szótár táblában.Az oklevélmelléklet kulcs eleme (oklevélmelléklet nyelvének azonosítója) nem szótárhelyes.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
Hibahatások [405] XSD
[467]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0624Oklevél mellékletAz oklevélmelléklet azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés lesz. A kulcs szerint (kiállítás dátuma, nyelv azonosító) több azonos rekord van.Oklevélmelléklet azonosító kulcsütközés.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]
Hibahatások [406] XSD
[468]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0625Doktori iskola tudományágA doktori iskola tudományág kulcs képzéséhez szükséges tudományág azonosítója nem található meg a képzéscsoport táblában.A doktori iskola tudományág kulcs eleme (tudományág azonosító) nem szótárhelyes.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriTudomanyagak/DoktoriTudomanyag[@sorszam=%2]
Hibahatások [407] XSD
[470]2021-01-06 12:49:56.7654192021-01-06H0626HallgatóA bejelentett állampolgárságok alapján a hallgatónak nincsen érvényes állampolgársága a folyamatban lévő statisztikában.A statisztikában a hallgatónak nincsen érvényes állampolgársága.
Hibahatások [410] STATK
Hibahatások [409] STAOK
Hibahatások [408] FINK
[471]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0628Egyéb jogviszonyAz egyéb jogviszony kulcs képzéséhez szükséges intézmény(kollégium) azonosító nem található meg a szervezet táblában.Az egyéb jogviszony kulcs eleme (intézmény(kollégium) azonosítója) nem szótárhelyes.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [411] XSD
[472]2021-12-02 14:31:56.0774062020-04-24H0629Előnyben részesítés befogadásAz előnyben részesítés befogadás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma).Az előnyben részesítés befogadás azonosító kulcs nem képezhető.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [412] XSD
[473]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0630Előnyben részesítés befogadásAz előnyben részesítés befogadás kulcs képzéshez a befogadó intézmény azonosító nem található meg a szervezet táblában.Az előnyben részesítés befogadás azonosító kulcs eleme (befogadó intézmény azonosító) nem szótárhelyes.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [413] XSD
[474]2021-12-02 14:31:56.0790852020-04-24H0631Előnyben részesítés befogadásAz előnyben részesítés befogadás azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma) több azonos rekord van.Előnyben részesítés befogadás azonosító kulcsütközés.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [414] XSD
[476]2021-07-27 15:27:20.4629562021-07-27H0632Előnyben részesítés befogadásAz előnyben részesítést befogadó intézmény a befogadás dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.Az előnyben részesítést befogadó intézmény adata értékkészlet-hibás.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[477]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0633Hozott dokumentum befogadásA hozott dokumentum befogadás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma).A hozott dokumentum befogadás azonosító kulcs nem képezhető.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [415] XSD
[478]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0634Hozott dokumentum befogadásA hozott dokumentum befogadás kulcs képzéshez a befogadó intézmény azonosító nem található meg a szervezet táblában.A hozott dokumentum befogadás azonosító kulcs eleme (befogadó intézmény azonosító) nem szótárhelyes.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [416] XSD
[479]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0635Hozott dokumentum befogadásA hozott dokumentum befogadás azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma) több azonos rekord van.Hozott dokumentum befogadás azonosító kulcsütközés.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [417] XSD
[482]2021-07-27 15:27:20.4641662021-07-27H0636Hozott dokumentum befogadásA hozott dokumentumot befogadó intézmény a befogadás dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.A hozott dokumentumot befogadó intézmény adata értékkészlet-hibás.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[484]2021-07-27 15:27:20.4653272021-07-27H0637Külföldi tanulmányokA külföldi tanulmány küldő intézménye a külföldi tanulmányok kezdetén nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.A külföldi tanulmány küldő intézménye értékkészlet-hibás.KulfoldiTanulmanyok/KulfoldiTanulmany[@sorszam=%1]
[485]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0638Hallgató nyelvtudás befogadásA nyelvtudás befogadás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma).A nyelvtudás befogadás azonosító kulcs nem képezhető.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [418] XSD
[486]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0639Hallgató nyelvtudás befogadásA nyelvtudás befogadás kulcs képzéshez a befogadó intézmény azonosító nem található meg a szervezet táblában.A nyelvtudás befogadás azonosító kulcs eleme (befogadó intézmény azonosító) nem szótárhelyes.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [419] XSD
[487]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0640Hallgató nyelvtudás befogadásA nyelvtudás befogadás azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma) több azonos rekord van.Nyelvtudás befogadás azonosító kulcsütközés.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [420] XSD
[489]2021-07-27 15:27:20.4662552021-07-27H0641Hallgató nyelvtudás befogadásA nyelvtudást befogadó intézmény a befogadás dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.A nyelvtudást befogadó intézmény adata értékkészlet-hibás.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[490]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0642Hallgató okmány befogadásA hallgató okmány befogadás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma).A hallgató okmány befogadás azonosító kulcs nem képezhető.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [421] XSD
[491]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0643Hallgató okmány befogadásA hallgató okmány befogadás kulcs képzéshez a befogadó intézmény azonosító nem található meg a szervezet táblában.A hallgató okmány befogadás azonosító kulcs eleme (befogadó intézmény azonosító) nem szótárhelyes.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [422] XSD
[492]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0644Hallgató okmány befogadásA hallgató okmány befogadás azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma) több azonos rekord van.Hallgató okmány befogadás azonosító kulcsütközés.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [423] XSD
[494]2021-07-27 15:27:20.4672962021-07-27H0645Hallgató okmány befogadásA hallgató okmányát befogadó intézmény a befogadás dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.A hallgató okmányát befogadó intézmény adata értékkészlet-hibás.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[495]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0646Hallgató értesítésA hallgatói értesítés kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (értesítés típusa).A hallgatói értesítés kulcs nem képezhető.Ertesitesek/Ertesites[@sorszam=%1]
Hibahatások [424] XSD
[496]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0647Hallgató értesítésA hallgatói értesítés kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (értesítés típusa) több azonos rekord van.Hallgatói értesítés azonosító kulcsütközés.Ertesitesek/Ertesites[@sorszam=%1]
Hibahatások [425] XSD
[497]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0648Kormány ösztöndíjA kormányösztöndíj féléves összege kötelező adat, mely csak nullánál nagyobb érték lehet.A kormányösztöndíj féléves összege kötelező adat.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [427] PULK
[498]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0649Kormány ösztöndíjHa a kormányösztöndíj havi összege meg van adva, akkor az nem lehet nulla vagy annál kisebb szám.A kormányösztöndíj havi összege nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [428] PULT
[499]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0650Hallgatói térítésHa a hallgató térítés havi összege meg van adva, akkor az nem lehet nulla vagy annál kisebb szám.A hallgató térítés havi összege nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [429] PULT
[500]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0651Hallgatói juttatásHa a hallgató juttatás havi összege meg van adva, akkor az nem lehet nulla vagy annál kisebb szám.A hallgató juttatás havi összege nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [430] PULT
[502]2021-07-27 15:27:20.4688132021-07-27H0652Hallgatói juttatásA hallgatói juttatást adó szervezet a képzési időszak referencia dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.A hallgatói juttatást adó szervezet nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [432] PULK
[504]2021-12-02 14:31:56.0806292021-07-27H0653Hallgatói térítésA hallgatói térítést befogadó szervezet a képzési időszak referencia dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.A hallgatói térítést befogadó szervezet nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [434] PULK
[506]2021-07-27 15:27:20.4722382021-07-27H0654Kormány ösztöndíjA kormányösztöndíjat kifizető szervezet a képzési időszak referencia dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.A kormányösztöndíjat kifizető szervezet nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [436] PULK
[507]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0655Kormány ösztöndíjA kormányösztöndíj kulcs képzésekor a képzésre vonatkozó kereszthivatkozás nem megfelelő.A kormányösztöndíj - képzés kereszthivatkozás nem oldható fel.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [437] XSD
[508]2021-12-02 14:31:56.0817132020-04-24H0656Hallgatói térítésA hallgatói térítés kulcs képzésekor a képzésre vonatkozó kereszthivatkozás nem megfelelő.A hallgatói térítés - képzés kereszthivatkozás nem oldható fel.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [438] XSD
[509]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0657Hallgatói juttatásA hallgatói juttatás kulcs képzésekor a képzésre vonatkozó kereszthivatkozás nem megfelelő.A hallgatói juttatás - képzés kereszthivatkozás nem oldható fel.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [439] XSD
[510]2020-12-11 09:42:33.4380572020-04-24H0658Hallgató címA cím típusa a vizsgálat napján nem található meg a törzstáblában (SZÓTÁR).A cím típusa nem megfelelő.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
[511]2021-12-02 14:31:56.0822732020-04-24H0659Hallgató címA hallgató intézményi cím azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (cím típusa).A hallgató intézményi cím azonosító kulcs nem képezhető.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
Hibahatások [440] XSD
[512]2021-12-02 14:31:56.0835082020-04-24H0660Hallgató címA hallgató intézményi cím azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (cím típusa) több azonos rekord van.Hallgató intézményi cím azonosító kulcsütközés.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
Hibahatások [441] XSD
[513]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0661Doktori iskola tudományágA doktori iskola tudományág azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (tudományág azonosító).A doktori iskola tudományág azonosító kulcs nem képezhető.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriTudomanyagak/DoktoriTudomanyag[@sorszam=%2]
Hibahatások [442] XSD
[514]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0662Doktori iskola tudományágA doktori iskola tudományág azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (tudományág azonosító) több azonos rekord van.Doktori iskola tudományág azonosító kulcsütközés.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]/DoktoriTudomanyagak/DoktoriTudomanyag[@sorszam=%2]
Hibahatások [443] XSD
[515]2021-12-02 14:31:56.0843122020-04-24H0663Egyéb jogviszonyAz egyéb jogviszony kulcs képzéséhez szükséges jogviszony tipus nem található meg a kapcsolódó szótárban(HLGEJVTIP).Az egyéb jogviszony kulcs eleme (jogviszony típusa) nem szótárhelyes.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [444] XSD
[516]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0664Egyéb jogviszonyAz egyéb jogviszony kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (intézmény(kollégium) azonosító, egyéb jogviszony típusa, kezdés dátuma) több azonos rekord van.Egyéb jogviszony azonosító kulcsütközés.EgyebJogviszonyok/EgyebJogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [445] XSD
[517]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0665Hallgató képzésA hallgatónak a képzés időtartama alatt végig kell rendelkeznie legalább egy érvényes állampolgársággal.A képzés időtartama vagy annak egy része alatt nincs érvényes állampolgárság megadva.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [449] STAOK
Hibahatások [448] STATK
Hibahatások [447] OEP
Hibahatások [446] FINK
[518]2020-10-05 09:29:12.0372020-04-24H0666Hallgató doktori iskolaA hallgatónak a felvett doktori iskola időtartama alatt végig kell rendelkeznie legalább egy érvényes állampolgársággal.A felvett doktori iskola időtartama vagy annak egy része alatt nincs érvényes állampolgárság megadva.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
Hibahatások [451] OEP
[520]2022-11-17 12:15:32.2182021-04-19H0667Hallgató képzésA felvett képzésben a képzés kezdő intézménye a képzés kezdetekor nem található meg a szervezet táblában, mint integrált intézmény.A felvett képzés kezdő intézménye (intézmény azonosítója) nem szótárhelyes.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [454] DIGK
Hibahatások [455] HOSZK
[521]2021-12-02 14:31:56.0859862020-04-24H0668Hallgató képzési időszakaA képzési időszak azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (képzési időszak azonosító).A képzési időszak azonosító kulcs nem képezhető.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [456] XSD
[522]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0669Hallgató képzési időszakaA képzési időszak kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (képzési időszak azonosítója) több azonos rekord van.Képzési időszak azonosító kulcsütközés.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [457] XSD
[523]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0670Hallgató nyelvtudásA nyelvtudás azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (nyelv, fok, fajta, típus) több azonos rekord van.Nyelvtudás azonosító kulcsütközés.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [458] XSD
[524]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0671Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzés kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (intézményi azonosító, intézményi sorszám) több azonos rekord van.Oklevélszerzés azonosító kulcsütközés.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [459] XSD
[526]2021-04-19 10:56:52.1522021-04-19H0672Hallgató oklevél szerzésAz eredeti oklevél kiállító intézménye a kiállítás dátumakor nem található meg a szervezet táblában, mint integrált intézmény.Az eredeti oklevél kiállítójának intézményének azonosítója nem szótárhelyes.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [460] STAOT
[528]2021-04-14 17:16:51.5477672020-08-25H0673Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzés dátuma nem lehet jövőbeli.Az oklevélszerzés dátuma jövőbeli.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [461] HOSZK
Hibahatások [462] DHK
Hibahatások [463] CST
[530]2021-04-14 17:16:51.5477672020-06-15H0674OklevélAz oklevélszerzéshez kapcsolódó oklevél dátuma nem lehet korábbi, mint az oklevélszerzés dátuma.Az oklevél dátuma korábbi mint az oklevélszerzés dátuma.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Oklevelek/Oklevel[@sorszam=%2]
Hibahatások [464] CST
[531]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0675Hallgató oklevél végzettségAz oklevél végzettség azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (végzettség azonosító).Az oklevél végzettség azonosító kulcs nem képezhető.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%2]
Hibahatások [465] XSD
[532]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0676Oklevél melléklet lapAz oklevélmellékletlap azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (formanyomtatvány cikkszáma, nyomdai sorszám).Az oklevélmellékletlap azonosító kulcs nem képezhető.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]/Lapok/Lap[@sorszam=%3]
Hibahatások [466] XSD
[533]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0677Oklevél melléklet lapAz oklevélmellékletlap azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (formanyomtatvány cikkszáma, nyomdai sorszám) több azonos rekord van.Oklevélmellékletlap azonosító kulcsütközés.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]/OklevelMellekletek/OklevelMelleklet[@sorszam=%2]/Lapok/Lap[@sorszam=%3]
Hibahatások [467] XSD
[535]2020-08-25 08:34:02.1300592020-08-25H0678Hozott dokumentum befogadásA hozott dokumentum befogadásának dátuma nem lehet jövőbeli.A hozott dokumentum befogadási dátuma jövőbeli.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[536]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0679Hozott dokumentum befogadásA hozott dokumentum befogadásának dátuma korábbi, mint a dokumentum kiállításának vagy megszerzésének dátuma.A hozott dokumentum befogadási dátuma nem megfelelő.HozottDokumentumok/HozottDokumentum[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[538]2020-08-25 08:34:02.1314792020-08-25H0680Hallgató okmány befogadásA hallgató okmány befogadásának dátuma nem lehet jövőbeli.A hallgató okmány befogadási dátuma jövőbeli.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[539]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0681Hallgató okmány befogadásA hallgató okmány befogadásának dátuma korábbi, mint a dokumentum kiállításának vagy megszerzésének dátuma.A hallgató okmány befogadási dátuma nem megfelelő.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[540]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0682Előnyben részesítés befogadásAz előnyben részesítést igazoló dokumentum befogadásának dátuma korábbi, mint a dokumentum kiállításának vagy megszerzésének dátuma.Az előnyben részesítést igazoló dokumentum befogadási dátuma nem megfelelő.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[542]2021-09-08 14:12:27.324392021-09-08H0683Hallgató nyelvtudás befogadásA nyelvtudás befogadásának dátuma nem lehet jövőbeli.A nyelvtudás befogadásának dátuma jövőbeli.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[543]2020-04-27 16:45:59.3412742020-04-24H0684HallgatóAz érettségi bizonyítvány kiállításának országa csak a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket.Az érettségi bizonyítvány kiállításának országa értékkészlet-hibás.
Hibahatások [468] STATT
[544]2020-04-27 16:45:59.3412742020-04-24H0685HallgatóA hallgató érettségi bizonyítvány kiállításának országa kötelező adat akkor, ha a hallgató érettségi bizonyítvány megszerzésének dátuma meg van adva.Az érettségi bizonyítvány kiállításának országa nincs megadva.
[546]2020-05-28 07:55:20.1995322020-05-28H0686HallgatóA középfokú tanulmányok munkarendje kötelező adat akkor, ha a hallgató érettségi bizonyítvány megszerzésének dátuma meg van adva. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott képzéssel rendelkező, illetve képzést kezdő hallgatókat ellenőrzi.A középfokú tanulmányok munkarendje nincs megadva.
[548]2020-05-28 07:55:20.2326642020-05-28H0687HallgatóA középfokú tanulmányok iskola típusa kötelező adat akkor, ha a hallgató érettségi bizonyítvány megszerzésének dátuma meg van adva. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott képzéssel rendelkező, illetve képzést kezdő hallgatókat ellenőrzi.A középfokú tanulmányok iskola típusa nincs megadva.
[549]2022-02-01 09:47:49.5442020-04-24H0688Hallgató képzésA hallgató képzésének kezdő dátuma nem lehet korábbi a hallgató születési dátumát 14 évvel meghaladó értéknél.A hallgató születési dátuma alapján a képzés kezdete hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [470] STATT
[550]2021-03-29 16:07:38.8672020-04-24H0689Hallgató doktori iskolaA hallgató doktori iskola kezdő dátuma nem lehet korábbi a hallgató születési dátumát 14 évvel meghaladó értéknél.A hallgató születési dátuma alapján a hallgató doktori iskola kezdete hibás.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[552]2020-08-25 08:34:02.1325782020-08-25H0690Hallgató doktori iskolaA hallgató doktori iskola végdátuma nem előzheti meg a kezdő dátumát.A doktori iskola végdátuma nem lehet korábbi, mint a kezdő dátuma.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[553]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0691Hallgató doktori iskolaFokozatszerzéssel zárult doktori iskola esetében a doktori cselekmények végdátuma nem lehet üres.A doktori cselekmények végdátuma nincs megadva.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[554]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0692Hallgató doktori iskolaFokozatszerzéssel zárult doktori iskola esetében a legutolsó doktori cselekmények sikeres teljesítésének végdátuma nem lehet üres.A legutolsó doktori cselekmények sikeres teljesítésének végdátuma nincs megadva.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[555]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0693Hallgató doktori iskolaFokozatszerzéssel zárult doktori iskola esetében a nyelvvizsga követelmények teljesítésének dátuma nem lehet üres.A nyelvvizsga követelmények teljesítésének dátuma nincs megadva.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[557]2020-06-15 15:53:55.0742932020-06-15H0694Hallgató doktori iskolaA doktori cselekmények befejezésének végdátuma nem előzheti meg a legutolsó doktori cselekmény sikeres teljesítésének dátumát.A doktori cselekmények befejezésének végdátuma nem lehet korábbi, mint a legutolsó doktori cselekmény sikeres teljesítésének dátuma.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[558]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0695Hallgató doktori iskolaA doktori cselekmények között szerepelnie kell annak a cselekménynek a dátuma, amely a doktori iskolában van megadva mint a legutolsó doktori cselekmény sikeres teljesítésének dátuma.A legutolsó doktori cselekmény sikeres teljesítésének dátuma nem megfelelő.FelvettDoktoriIskolak/FelvettDoktoriIskola[@sorszam=%1]
[560]2020-08-25 08:34:02.1340612020-08-25H0696Előnyben részesítésAz előnyben részesítés jogosultságának végdátuma nem lehet korábbi, mint a jogosultságának kezdete.Az előnyben részesítés jogosultságának végdátuma nem megfelelő.ElonybenReszesitesek/ElonybenReszesites[@sorszam=%1]
[561]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0697Dualitási szerződésA duális szerződés kezdő dátuma nem lehet későbbi, mint a végdátuma.A duális szerződés végdátuma korábbi, mint a kezdő dátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/DualisSzerzodesek/DualisSzerzodes[@sorszam=%2]
[563]2021-07-27 15:27:20.4732852021-07-27H0698Hallgató képzési időszakaA képzési időszakhoz tartozó intézmény azonosítója kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (SZERVEZET) található értékkészletből vehet fel értéket, mint integrált intézmény.A képző intézmény azonosítója nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [472] DIGK
Hibahatások [473] DHK
[564]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0699Hallgató képzésA következő számított mezőt a FIR nem tudta előállítani: a hallgató képzésének fő képzési elem azonosítója.A hallgató képzésének fő képzési elemének azonosítója nem számítható.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[566]2020-11-23 16:50:03.1313082020-11-23H0700Hallgató képzésAmennyiben a hallgató képzése együttműködésben történik, akkor az együttműködés típusa a kapcsolódó szótárban (EGYMTIPUS) található értékkészletből vehet fel értéket.Az együttműködés típusa értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[567]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0704Kormány ösztöndíjA Stipendium Hungaricum ösztöndíj pénzügyi adathoz kapcsolódó képzés és képzési időszak KULFFIN kategóriája alapján a pénzügyi adat típusa nem megfelelő.A kormányösztöndíj pénzügyi adat típusa nem megfelelő a kapcsolódó képzési időszak alapján.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [474] PULT
[568]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0705Kormány ösztöndíjAz Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak ösztöndíj pénzügyi adathoz kapcsolódó képzés és képzési időszak KULFFIN kategóriája alapján a pénzügyi adat típusa nem megfelelő.A kormányösztöndíj pénzügyi adat típusa nem megfelelő a kapcsolódó képzési időszak alapján.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [475] PULT
[569]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0706Kormány ösztöndíjA FAO ösztöndíj pénzügyi adathoz kapcsolódó képzés és képzési időszak KULFFIN kategóriája alapján a pénzügyi adat típusa nem megfelelő.A kormányösztöndíj pénzügyi adat típusa nem megfelelő a kapcsolódó képzési időszak alapján.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [476] PULT
[570]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0707Hallgatói juttatásA Stipendium Hungaricum fix nagyságú ösztöndíj része vagy Stipendium Hungaricum lakhatási támogatás része vagy Stipendium Hungaricum egészségügyi támogatás része pénzügyi adathoz kapcsolódó képzés és képzési időszak KULFFIN kategóriája alapján a pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő.A juttatás pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő a kapcsolódó képzési időszak alapján.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [477] PULT
[571]2021-01-26 15:03:11.6222020-04-24H0708Hallgatói térítésA Stipendium Hungaricum önköltség vagy Stipendium Hungaricum kollégiumi díj vagy Stipendium Hungaricum egészségbiztosítási díj térítés pénzügyi adathoz kapcsolódó képzés és képzési időszak KULFFIN kategóriája alapján a pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő. A térítés pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő a kapcsolódó képzési időszak alapján.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [478] PULT
[572]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0709Hallgató képzési időszakaA képzési időszakhoz kapcsolódó ösztöndíj kategória csak a kapcsolódó szótárban (KULFFIN) található értékkészletből vehető fel.A hallgató külföldi ösztöndíj kategóriája értékkészlet-hibás.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [479] OEP
[573]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0710Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzés kulcs képzésekor a képzésre vagy a doktori iskolára vonatkozó kereszthivatkozás nem megfelelő.Az oklevélszerzés - képzés vagy az oklevélszerzés - doktori iskola kereszthivatkozás nem oldható fel.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [480] XSD
[574]2020-04-27 16:45:59.3412742020-04-24H0711HallgatóA hallgató lenyomata kulcsképzést blokkoló adatokat tartalmazott a legutolsó adatküldéskor, ami az azóta megtörtént IT módosulás miatt megszűnt. Kérjük a teljes adatlenyomat FIR-be való feladását a sikeres kulcsképzés érdekében!A hallgató lenyomatának FIR-be történő újraküldése szükséges!
Hibahatások [481] XSD
[576]2021-09-08 14:12:27.2637222021-09-08H0712Hallgató képzési időszakaEgy adott képzési időszakban kezdett képzéshez tilos megadni egy korábbi képzési időszakot.Képzés kezdetéhez képest korábbi képzési időszak került bejelentésre.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [486] STATT
Hibahatások [483] HOSZT
Hibahatások [482] DIGK
Hibahatások [491] STAOT
Hibahatások [485] OEP
Hibahatások [488] DHK
Hibahatások [487] TMIDK
Hibahatások [490] CST
Hibahatások [489] ARVA
Hibahatások [484] JSZK
[579]2021-12-02 14:31:56.0864862021-09-08H0713Hallgató képzési időszakaEgy adott képzési időszakban befejeződött képzéshez tilos megadni egy későbbi képzési időszakot.Képzés végéhez képest későbbi képzési időszak került bejelentésre.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [499] ARVA
Hibahatások [498] DHK
Hibahatások [494] JSZK
Hibahatások [492] DIGK
Hibahatások [497] TMIDK
Hibahatások [495] OEP
Hibahatások [496] STATT
Hibahatások [501] STAOT
Hibahatások [500] CST
Hibahatások [493] HOSZT
[581]2021-09-08 14:12:27.3289412021-09-08H0714Hallgató képzésHa a képzés kezdete és vége ugyanazon képzési időszakra esik, akkor azt a képzési időszakot kötelező bejelenteni.Képzéshez kötelező képzési időszakot jelenteni.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [502] DIGK
Hibahatások [508] DHK
Hibahatások [511] STAOT
Hibahatások [510] CST
Hibahatások [503] JSZK
Hibahatások [505] STATT
Hibahatások [507] TMIDK
Hibahatások [506] HOSZT
Hibahatások [504] OEP
Hibahatások [509] ARVA
[585]2021-09-08 14:12:27.330352021-09-08H0715Hallgató képzésA képzés kezdete alapján kijelölt képzési időszakot kötelező bejelenteni, ha a képzés kezdete őszi félév esetén 08.01. és 11.15. közötti, tavaszi félév esetén 02.01. és 04.15. közötti.A képzés kezdete alapján kijelölt képzési időszak nincs bejelentve.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [513] HOSZT
Hibahatások [519] ARVA
Hibahatások [517] TMIDK
Hibahatások [521] STAOT
Hibahatások [516] STATT
Hibahatások [515] OEP
Hibahatások [514] JSZK
Hibahatások [520] CST
Hibahatások [512] DIGK
Hibahatások [518] DHK
[589]2021-09-08 14:12:27.3317782021-09-08H0716Hallgató képzésA képzés végdátuma, vagy az abszolutórium dátuma, nyitott képzés esetén a vizsgálat napja által kijelölt képzési időszakot kötelező bejelenteni, ha a dátum őszi félév esetén 10.15. és 01.31. közötti, tavaszi félév esetén 03.15. és 07.31. közötti.A képzés utolsó képzési időszaka nincs bejelentve.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [523] DIGK
Hibahatások [526] STATT
Hibahatások [528] DHK
Hibahatások [525] OEP
Hibahatások [524] JSZK
Hibahatások [529] ARVA
Hibahatások [522] HOSZT
Hibahatások [531] STAOT
Hibahatások [530] CST
Hibahatások [527] TMIDK
[592]2021-04-19 10:56:52.1522021-03-04H0717Hallgató képzésHa az első bejelentett képzési időszak nem teljes, tehát a képzés kezdődátuma őszi félév esetén 01.01., és 01.31., tavaszi félév esetén 07.01. és 07.31. közé esik, és a képzés végdátuma a képzés kezdete alapján kijelölt képzési időszaknál későbbi időszakba esik, akkor a képzés kezdete által kijelölt képzési időszakot követő időszak bejelentése kötelező. A kijelölt képzési időszak bejelentése opcionális.A képzés kezdete alapján kijelölt képzési időszak vagy az azt követő képzési időszak nincs bejelentve.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [538] DHK
Hibahatások [537] TMIDK
Hibahatások [532] DIGK
Hibahatások [539] ARVA
Hibahatások [536] STATT
Hibahatások [535] OEP
Hibahatások [541] STAOT
Hibahatások [533] HOSZT
Hibahatások [534] JSZK
Hibahatások [540] CST
[594]2021-05-19 16:25:16.6775432021-05-19H0718Hallgató képzésHa az utolsó bejelentett képzési időszak nem teljes, tehát a képzés végdátuma, vagy az abszolutórium dátuma, nyitott képzés esetén a vizsgálat napja őszi félév esetén 08.01. és 10.14., tavaszi félév esetén 02.01. és 03.14. közé esik, akkor a képzéshez a dátum által kijelölt képzési időszakot megelőző képzési időszakot kötelező megadni. A kijelölt képzési időszak bejelentése opcionális. A szabály csak azokat a képzéseket ellenőrzi, ahol a képzés kezdődátuma a kijelölt képzési időszakot megelőző időszakra esik.A kijelölt időszakot megelőző képzési időszak nincs bejelentve.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [551] STAOT
Hibahatások [543] HOSZT
Hibahatások [547] TMIDK
Hibahatások [545] OEP
Hibahatások [550] CST
Hibahatások [546] STATT
Hibahatások [544] JSZK
Hibahatások [549] ARVA
Hibahatások [542] DIGK
Hibahatások [548] DHK
[596]2021-04-19 10:56:52.1522020-05-06H0719Hallgató képzésA bejelentett képzési időszakok sora nem teljes. Ha egynél több képzési időszak van bejelentve egy képzéshez, akkor időben az első képzési időszaktól kezdve az utolsóig minden köztes időszak bejelentése kötelező.A képzési időszakok sora hiányos.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [554] JSZK
Hibahatások [557] TMIDK
Hibahatások [553] HOSZT
Hibahatások [561] STAOT
Hibahatások [558] DHK
Hibahatások [556] STATT
Hibahatások [559] CST
Hibahatások [560] ARVA
Hibahatások [552] DIGK
Hibahatások [555] OEP
[599]2021-04-19 10:56:52.1522020-11-23H0720Hallgató képzésA 2006.02.01 előtt megkezdett és 2006.02.01-én vagy az után befejezett (vagy még nyitott) képzéshez kötelező bejelenteni a 200522 képzési időszakot.A 200522 képzési időszak nincs bejelentve.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [569] ARVA
Hibahatások [570] CST
Hibahatások [566] STATT
Hibahatások [568] DHK
Hibahatások [564] HOSZT
Hibahatások [567] TMIDK
Hibahatások [563] JSZK
Hibahatások [571] STAOT
Hibahatások [562] DIGK
Hibahatások [565] OEP
[602]2021-07-27 15:27:21.4082021-07-27H0722Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzés végdátuma nem lehet jövőbeli, ha a végdátum 6 hónappal későbbi, mint az abszolutórium dátuma.A képzés végdátuma jövőbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [577] CST
Hibahatások [579] STATT
Hibahatások [574] TMIDK
Hibahatások [576] ARVA
Hibahatások [578] STAOT
Hibahatások [573] JSZK
Hibahatások [572] DIGK
Hibahatások [575] DHK
[603]2021-07-27 15:27:21.4082020-04-24H0723Hallgató képzésA hallgató képzésében megadott kezdő intézmény azonosító és a képzéshez bejelentett első félévben megadott képző intézmény azonosító nem egyezik meg.A képzés kezdő intézmény azonosítója nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [581] JSZK
Hibahatások [583] DHK
Hibahatások [582] TMIDK
Hibahatások [586] STAOT
Hibahatások [585] CST
Hibahatások [584] ARVA
Hibahatások [587] STATT
Hibahatások [580] DIGK
[604]2021-07-27 15:27:21.4082020-04-24H0724Hallgató képzési időszakaAz aktuális és az ezt megelőző képzési időszakban megadott eltérő képző intézmény azonosítók alapján nem található jogutódlási esemény.A képzési időszak nem felel meg a jogutódlási eseménynek.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [590] TMIDK
Hibahatások [589] JSZK
Hibahatások [592] ARVA
Hibahatások [594] STATT
Hibahatások [593] CST
Hibahatások [591] DHK
Hibahatások [588] DIGK
[605]2020-04-27 07:48:59.2849182020-04-24H0727Dualitási szerződésA hallgató szakjához tartozó duális szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnésének oka kötelező adat, jövőbeli megszűnése esetén pedig a szerződés megszűnésének oka nem adható meg.A szerződés megszűnésének oka nincs megadva, a szerződés jövőbeli megszűnése esetén pedig a szerződés megszűnésének oka nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/DualisSzerzodesek/DualisSzerzodes[@sorszam=%2]
[607]2021-04-14 17:16:51.5477672020-11-25H0728HallgatóA hallgató megadott oktatási azonosító lenyomat száma nem az aktuális érték.A hallgató oktatási azonosítója egy még el nem végzett összevonásban érintett.
Hibahatások [596] ARVA
Hibahatások [595] DHK
Hibahatások [597] CST
[610]2021-02-25 13:07:59.1152020-12-14H0733Hallgató képzésA hallgató képzésében megadott meghirdethető képzés a képzés végdátumakor vagy annak hiányában a vizsgálat napján nem hatályos.A meghirdethető képzés nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [599] DHK
Hibahatások [600] FINK
Hibahatások [601] HOSZK
Hibahatások [602] STAOK
Hibahatások [603] STATK
[611]2021-02-22 12:02:39.5652021-01-26H0734Kormány ösztöndíjHa a kormányösztöndíj havi összege megadásra kerül, akkor az nem lehet nagyobb, mint a kormányösztöndíj féléves összege.A kormányösztöndíj havi összege nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [604] PULT
[612]2021-02-25 13:07:59.1152021-02-22H0735Hallgató képzési időszaka"Egyéb" finanszírozási forma csak vendéghallgatói tanulmányok (XVENAAA), nemzetközi program képzése (XVENERA) és előkészítő tanulmányok (XELKAAA) esetében adható meg.A képzési időszak finanszírozási formája nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [607] STATT
Hibahatások [606] STAOT
Hibahatások [605] HOSZK
Hibahatások [608] TMIDT
[613]2021-02-22 12:02:39.5652021-02-22H0736HallgatóA hallgató, doktorjelölt neme nem lehet "nincs megadva" (X). A szabály csak a 2021-02-01-én, vagy azt követően lezárult képzéssel, doktori iskolával rendelkező, vagy ezen dátum után oklevelet szerzett személyeket vizsgálja.A hallgató, doktorjelölt neme "nincs megadva".
Hibahatások [610] STAOK
Hibahatások [611] STATK
Hibahatások [609] FINK
[614]2021-04-19 10:56:52.1522021-04-19H0737Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzésben megadott kiállító intézmény nem egyezik meg az eredeti oklevél kiállító intézményével.Hibás kiállító intézmény.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [612] STAOT
[615]2021-04-26 16:24:33.1862021-04-19H0738Hallgató oklevél szerzésAz oklevélszerzéshez megadott végzettségek nem szerezhetők meg egy meghirdethető képzésben.A végzettségek nem szerezhetők meg egy meghirdethető képzésben.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [614] STAOK
[616]2021-10-13 12:40:14.1892021-05-19H0739Hallgató képzésAz abszolutórium dátumának a képzés kezdő és végdátuma közé kell esnie.Az abszolutórium dátuma nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [621] STAOT
Hibahatások [620] STATT
Hibahatások [615] CST
Hibahatások [618] JSZK
Hibahatások [616] DHK
Hibahatások [619] TMIDK
Hibahatások [617] ARVA
[617]2021-10-13 12:40:14.1892021-05-19H0740Hallgató képzésA képzés sikeres kimeneti vizsga dátuma nem lehet korábbi, mint a képzés kezdődátuma.A képzés sikeres kimeneti vizsga dátuma megelőzi a képzés kezdődátumát.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [622] STAOK
[619]2021-10-13 12:40:13.6719342021-10-13H0741Hallgató képzési időszakaA képzési időszak finanszírozási formája nem lehet állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas vagy közszolgálati ösztöndíjas, ha a képzés szintje külföldi, vagy főiskolai képzés, egyetemi képzés, régi egyetemi / főiskolai szakpáros képzés, illetve egyéb.A képzési időszak finanszírozási formája nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [625] STAOT
Hibahatások [624] HOSZK
Hibahatások [623] FINK
Hibahatások [626] STATK
[620]2021-07-27 15:27:21.4082021-07-27H0742Hallgató képzési időszakaA képzési időszak finanszírozási formája nem lehet állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas vagy közszolgálati ösztöndíjas, ha a kapcsolódó képzés kezdete korábbi, mint 2012.08.01-je.A képzési időszak finanszírozási formája nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
Hibahatások [627] HOSZK
Hibahatások [629] STATK
Hibahatások [628] STAOT
Hibahatások [630] FINK
[621]2021-07-27 15:27:21.4082021-07-27H0743Hallgató címMagyarországi cím esetében a település azonosítója csak a kapcsolódó törzstáblában (TELEPULES) található hatályos értékkészletből vehető fel. A szabály csak a nyitott képzéssel vagy doktori iskolával rendelkező hallgatókat, doktorjelölteket ellenőrzi.A cím települése értékkészlet-hibás.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
Hibahatások [631] STATT
[623]2021-09-08 14:12:27.3338292021-09-08H0744Hallgató képzésA 97/2000. (VI.22.) Korm. rendelet szerinti nyelvvizsgamentesség csak a 2000.06.22-én vagy azután kezdődött szociálpedagógus és általános szociális munkás képzések esetén rögzíthető.A nyelvvizsga mentesség oka nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[625]2021-10-14 13:19:24.2686942021-10-14H0745Hallgató képzési időszakaA hallgató képzési időszakának külföldi ösztöndíj kategóriája csak akkor lehet Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár (P) vagy Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár (DF), ha a képzés munkarendje nappali.A képzési időszak külföldi ösztöndíj kategóriája nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[627]2022-08-08 11:02:01.8120712022-08-08H0746Hallgató képzési időszakaAz előkészítő tanulmányok képzési időszakának külföldi ösztöndíj kategóriája csak akkor lehet Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár (P) vagy Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár (PS) vagy Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár (DF), ha a képzés nyelve magyar. A szabály csak a 2022-08-01-jén vagy azután képzést kezdő hallgatókat ellenőrzi.A képzési időszak külföldi ösztöndíj kategóriája nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[628]2021-10-13 12:40:14.1892021-10-13H0749Kormány ösztöndíjKormányösztöndíj esetében a kapcsolódó hallgatói képzés kötelező adat.A kormányösztöndíjhoz kapcsolódó képzés kötelező adat.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [632] PULT
[630]2021-10-14 13:19:24.2868722021-10-14H0750Kormány ösztöndíjA Diaszpóra Felsőoktatási ösztöndíj pénzügyi adathoz kapcsolódó képzés és képzési időszak KULFFIN kategóriája alapján a pénzügyi adat típusa nem megfelelő.A kormányösztöndíj pénzügyi adat típusa nem megfelelő a kapcsolódó képzési időszak alapján.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [633] PULT
[631]2021-10-13 12:40:14.1892021-10-13H0751Hallgatói juttatásHa a Stipendium Hungaricum fix nagyságú ösztöndíj részének havi összege megadásra kerül, akkor az csak 30 000 Ft, 43 700 Ft, 140 000 Ft vagy 180 000 Ft lehet. A szabály csak a 2021/22. őszi és azutáni féléveket ellenőrzi.A hallgatói juttatás havi összege nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [634] PULT
[633]2022-08-08 11:02:01.8315262022-08-08H0752Hallgató képzési időszakaA hallgató képzési időszakának külföldi ösztöndíj kategóriája csak akkor lehet Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár (P) vagy Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár (PS) vagy Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár (DF), ha a képzés szintje alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, doktori képzés, szakirányú továbbképzés vagy technikai képzés.A képzési időszak külföldi ösztöndíj kategóriája nem megfelelő.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]/FelvettKepzesiIdoszakok/FelvettKepzesiIdoszak[@sorszam=%2]
[635]2021-12-02 14:31:56.0723022021-12-02H0753Hallgatói juttatásHa a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj fix nagyságú ösztöndíj részének havi összege megadásra kerül, akkor az csak 43 700 Ft, 140 000 Ft vagy 180 000 Ft lehet. A szabály csak a 2021/22. őszi és azutáni féléveket ellenőrzi.A hallgatói juttatás havi összege nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [635] PULT
[636]2021-10-13 12:40:14.1892021-10-13H0754Hallgatói juttatásA Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj fix nagyságú ösztöndíj része vagy Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj lakhatási támogatás része vagy Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj egészségügyi támogatás része pénzügyi adathoz kapcsolódó képzés és képzési időszak KULFFIN kategóriája alapján a pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő.A juttatás pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő a kapcsolódó képzési időszak alapján.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [636] PULT
[637]2021-10-13 12:40:14.1892021-10-13H0755Hallgatói térítésA Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj önköltség vagy Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj kollégiumi díj vagy Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj egészségbiztosítási díj térítés pénzügyi adathoz kapcsolódó képzés és képzési időszak KULFFIN kategóriája alapján a pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő.A térítés pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő a kapcsolódó képzési időszak alapján.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [637] PULT
[638]2021-10-13 12:40:13.6322021-10-13H0756Hallgató képzésA képzéshez legkésőbb az abszolutórium megszerzéséig be kell jelenteni legalább egy olyan képzési elemet, amelyből végzettség szerezhető.A képzéshez bejelentett képzési elemek köre hiányos.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[639]2021-12-02 14:31:56.5482021-12-02H0757Hallgatói juttatásA Corvinus ösztöndíj típusú juttatás esetén a kapcsolódó képzés megadása kötelező.A juttatáshoz kapcsolódó képzés kötelező adat.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [638] PULT
[640]2021-12-02 14:31:56.5482021-12-02H0758Hallgatói juttatásA Corvinus Ösztöndíj típusú juttatás esetén a juttatást kifizető intézmény csak a Budapesti Corvinus Egyetem lehet.A hallgatói juttatás jogcíme nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [639] PULK
[641]2021-12-02 14:31:56.5482021-12-02H0759Hallgatói juttatásA Marek József ösztöndíj típusú juttatás esetén a kapcsolódó képzés megadása kötelező.A juttatáshoz kapcsolódó képzés kötelező adat.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [640] PULT
[642]2021-12-02 14:31:56.5482021-12-02H0760Hallgatói juttatásA Marek József Ösztöndíj típusú juttatás esetén a juttatást kifizető intézmény csak az Állatorvostudományi Egyetem lehet.A hallgatói juttatás jogcíme nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [641] PULK
[643]2022-03-17 16:14:45.8152022-03-17H0761Hallgató oklevél szerzésAz oklevél kiállításának dátuma nem lehet korábbi a hallgató születési dátumát 14 évvel meghaladó értéknél.A hallgató születési dátuma alapján az oklevél kiállítási dátuma hibás.Oklevelszerzesek/Oklevelszerzes[@sorszam=%1]
Hibahatások [642] STAOT
[644]2022-08-08 11:02:01.812022-08-08H0762Hallgató képzésA hallgató szakjához tartozó képzésben a komplex doktori vizsga dátuma nem lehet jövőbeli.A komplex doktori vizsga dátuma jövőbeli.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[645]2022-08-08 11:02:01.812022-08-08H0763Hallgató képzésAz adott szakhoz tartozó képzésben a komplex doktori vizsga dátuma előbbi kell legyen, mint a szakhoz tartozó képzésben a végbizonyítvány (abszolutórium) dátuma.A komplex doktori vizsga dátuma későbbi, mint a végbizonyítvány (abszolutórium) dátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[646]2022-08-08 11:02:01.812022-08-08H0764Hallgató képzésAz adott szakhoz tartozó képzésben a komplex doktori vizsga dátuma előbbi kell legyen, mint a szakhoz tartozó képzésben a sikeresen teljesített záróvizsga dátuma.A komplex doktori vizsga dátuma ugyanaz vagy későbbi, mint a sikeres záróvizsga dátuma.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[647]2022-08-08 11:02:01.812022-08-08H0765Hallgató képzésA komplex doktori vizsga dátuma csak a 8 féléves doktori képzés esetén adható meg.A komplex doktori vizsga dátuma nem adható meg.FelvettKepzesek/FelvettKepzes[@sorszam=%1]
[648]2022-08-08 11:02:02.3922022-08-08H0766Hallgatói juttatásA Gyermeket Nevelők Szent József Ösztöndíja típusú juttatás esetén a kapcsolódó képzés megadása kötelező.A juttatáshoz kapcsolódó képzés kötelező adat.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [643] PULT
[649]2022-08-08 11:02:02.3922022-08-08H0767Hallgatói juttatásA Gyermeket Nevelők Szent József Ösztöndíja típusú juttatás esetén a juttatást kifizető intézmény csak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lehet.A hallgatói juttatás jogcíme nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [644] PULK
[650]2022-08-08 11:02:02.3922022-08-08H0768Kormány ösztöndíjA Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíj pénzügyi adathoz kapcsolódó képzés és képzési időszak KULFFIN kategóriája alapján a pénzügyi adat típusa nem megfelelő.A kormányösztöndíj pénzügyi adat típusa nem megfelelő a kapcsolódó képzési időszak alapján.HallgatoiPenzugyek/KormanyOsztondijak/KormanyOsztondij[@sorszam=%1]
Hibahatások [645] PULT
[651]2022-08-08 11:02:02.3922022-08-08H0769Hallgatói juttatásA Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíj fix nagyságú ösztöndíj része vagy Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíj lakhatási támogatás része vagy Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíj egészségügyi támogatás része pénzügyi adathoz kapcsolódó képzés és képzési időszak KULFFIN kategóriája alapján a pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő.A juttatás pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő a kapcsolódó képzési időszak alapján.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [646] PULT
[652]2022-08-08 11:02:02.3922022-08-08H0770Hallgatói térítésA Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíj önköltség vagy Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíj kollégiumi díj vagy Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíj egészségbiztosítási díj térítés pénzügyi adathoz kapcsolódó képzés és képzési időszak KULFFIN kategóriája alapján a pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő.A térítés pénzügyi adat jogcíme nem megfelelő a kapcsolódó képzési időszak alapján.HallgatoiPenzugyek/Teritesek/Terites[@sorszam=%1]
Hibahatások [647] PULT
[653]2022-08-08 11:02:02.3922022-08-08H0771Hallgatói juttatásHa a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíj fix nagyságú ösztöndíj részének havi összege megadásra kerül, akkor az csak 30 000 Ft, 43 700 Ft, 140 000 Ft vagy 180 000 Ft lehet.A hallgatói juttatás havi összege nem megfelelő.HallgatoiPenzugyek/Juttatasok/Juttatas[@sorszam=%1]
Hibahatások [648] PULT
[654]2020-04-27 16:46:21.9101752020-04-24O0011OktatóAz oktató megadott oktatási azonosítója nem az OSZNY-beli aktuális érték, de az adott oktatóhoz tartozott korábban.Az oktató oktatási azonosítója nem az aktuálisan érvényes.
[655]2020-04-27 16:46:21.9101752020-04-24O0012OktatóAz oktató megadott oktatási azonosítója visszavonásra került, személyes adatokkal újraazonosítás szükséges.Másik oktatóhoz tartozó oktatási azonosító.
Hibahatások [649] STATK
[656]2020-04-27 16:46:21.9101752020-04-24O0013OktatóKötelező adat, hogy az oktató nyugdíjas-e, mely a kapcsolódó szótárban (BOOL) található értékkészletből vehet fel értéket.Nincs megadva vagy nem megfelelő, hogy az oktató nyugdíjas-e.
Hibahatások [650] STATT
[658]2020-08-25 08:31:15.547162020-08-25O0018Oktató végzettségeAz oktatói végzettség kiállítási dátuma nem lehet jövőbeli.Az oktatói végzettség kiállítási dátuma jövőbeli.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
[660]2021-10-13 12:39:52.3615712021-10-13O0019Oktató címMagyarországi cím esetében a település azonosítóját kötelező megadni, amelynek az értéke csak a kapcsolódó törzstáblában (TELEPULES) található, 2006.02.01-jén vagy azt követően hatályos magyarországi település lehet. Nem magyarországi cím esetében a település nevét szövegesen kötelező megadni.A cím települése nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
[661]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0020Oktató címA cím közterülete kötelező adat.A cím közterülete nincs megadva.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
[662]2020-04-27 16:46:21.9101752020-04-24O0022OktatóAz oktató lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megadása kötelező.Lakóhely vagy tartózkodási hely megadása kötelező.
[663]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0023Oktató címA cím országa kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket.A cím országa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
[667]2022-02-01 09:34:19.3312020-04-24O0034Oktatói jogviszonyAz oktatói jogviszony kezdő dátuma nem lehet korábbi az érintett személy születési dátumát 18 évvel meghaladó értéknél.Az oktató születési dátuma hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [653] STATT
[669]2020-08-25 08:31:15.5618272020-08-25O0035Oktatói jogviszonyAz oktatói jogviszony kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.Az oktatói jogviszony kezdő dátuma jövőbeli.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
[670]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0037Oktatói jogviszonyAz oktatói jogviszony típusa kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (OKTJVTIP) található értékkészletből vehet fel értéket.Az oktatói jogviszony típusa értékkészlet-hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [654] STATK
[671]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0038Oktatói heti óraszámA foglalkoztatotti jogviszonyhoz rendelt heti munkaidő óraszámát kötelező megadni. A heti óraszám maximális értéke 40 lehet, ekkor számít a jogviszony teljes munkaidősnek. A heti óraszám nem vehet fel 1-nél kisebb értéket.A heti munkaidő óraszáma nincs megadva vagy nem 1 és 40 közötti egész szám.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/HetiOraszamok/HetiOraszam[@sorszam=%2]
Hibahatások [655] STATK
[672]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0039Oktatói jogviszonyA jogviszony megszűnése esetében az oktatói jogviszony megszűnésének oka és a jogviszony végdátuma is kötelező adat. A megszűnés oka csak a kapcsolódó szótárban (OKTJVMSZTIP) található értékkészletből vehet fel értéket.A megszűnés oka és dátuma adatpár nincs megadva vagy az oka értékkészlet-hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [656] STATT
[673]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0040Oktatói jogviszonyAmennyiben az oktatói jogviszonyt létesítő szervezet vagy annak szülő szervezete állami, helyi önkormányzati vagy országos kisebbségi önkormányzati fenntartású, akkor az adott jogviszony típusa nem lehet munkaviszony.A megadott oktatói jogviszony típusa nem lehet munkaviszony.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [657] STATT
[675]2020-10-28 16:15:43.4671312020-10-28O0041Oktatói jogviszonyAmennyiben az oktatói jogviszonyt létesítő szervezet vagy annak szülő szervezete egyházi, magán vagy alapítványi fenntartású, akkor az adott jogviszony típusa nem lehet közalkalmazotti.A megadott oktatói jogviszony típusa nem lehet közalkalmazotti jogviszony.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [658] STATT
[677]2020-05-06 11:29:13.1295832020-05-06O0042Oktatói munkakörAz oktatói munkakör szervezete kötelező adat, amely a kapcsolódó (SZERVEZET) törzs táblában a munkakör vége pillanatában hatályos értéket vehet fel. Nyitott munkakör esetén a vizsgálat napját tekintjük végdátumnak.A munkakör szervezete értékkészlet-hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
Hibahatások [659] STATK
[678]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0044Oktatói munkakörAz oktatói munkakör kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint a kapcsolódó jogviszony kezdeti dátuma.A munkakör kezdő dátuma korábbi, mint a kapcsolódó jogviszony kezdő dátuma.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
[679]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0045Oktatói munkakörAz oktatói munkakör kezdő dátuma nem lehet korábbi az érintett személy születési dátumát 18 évvel meghaladó értéknél.Az oktató születési dátuma hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
[681]2020-08-25 08:31:15.563132020-08-25O0046Oktatói munkakörAz oktatói munkakör kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.A munkakör kezdő dátuma jövőbeliJogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
[682]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0047Oktatói munkakörAz oktatói munkakör végdátuma nem lehet korábbi, mint a kezdő dátuma.A munkakör kezdő dátuma későbbi, mint a végdátuma.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
Hibahatások [660] STATT
[683]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0050Oktatói munkakörAz oktatói munkakörhöz kapcsolódó besorolás kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (OKTBESOR) található értékkészletből vehet fel értéket.A munkakörhöz kapcsolódó besorolás nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
Hibahatások [661] STATK
[685]2021-06-07 10:31:31.0447252021-06-07O0051Oktatói munkakörFőiskolai tanári, egyetemi tanári, kutatóprofesszori és tudományos tanácsadói munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban csak olyan személy foglalkoztatható, aki nem töltötte be a 70. életévét.A megadott személy nem töltheti be a munkakört.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
[691]2022-08-08 10:56:38.3482022-08-08O0052Oktatói munkakörNem egyházi fenntartású intézményben egyetemi docensi munkakört nem tölthet be az a személy, aki nem rendelkezik doktori, vagy ezzel egyenértékű fokozattal.Doktori fokozat nélkül nem tölthető be a munkakör.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
Hibahatások [664] STATT
[693]2020-06-16 10:11:13.6842652020-06-16O0053Oktatói munkakörTanári munkakör csak abban az esetben adható meg, ha az érintett személy rendelkezik felsőfokú végzettséggel.Felsőfokú végzettség nélkül nem tölthető be a megadott munkakör.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
[694]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0055Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat típusa kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (OKTNYILTIP) található értékkészletből vehet fel értéket.Az oktatói nyilatkozat típusa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[695]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0056Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat érvényességének kezdő dátumakor az oktatónak kell az adott intézménnyel jogviszonyának lennie.Az oktatói nyilatkozat kezdő dátumakor nincs az intézménnyel jogviszonya.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[697]2020-08-25 08:31:15.5651852020-08-25O0058Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat érvényességének kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.Az oktatói nyilatkozat érvényességének kezdő dátuma jövőbeli.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[698]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0060Oktatói okmányA tartózkodásra jogosító okmány kiállítási dátuma kötelező adat.A tartózkodásra jogosító okmány kiállítási dátuma nincs megadva.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
[699]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0061Oktatói okmányA tartózkodásra jogosító okmány lejárati dátuma kötelező adat.A tartózkodásra jogosító okmány lejárati dátuma nincs megadva.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
[700]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0062Oktatói okmányAz oktatói okmány típusa kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (OKMTIP) található értékkészletből vehet fel értéket.Az oktatói okmány típusa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
[702]2020-08-25 08:31:15.5681862020-08-25O0063Oktatói okmányAz oktatói okmány kiállításának dátuma nem lehet jövőbeli.Az oktatói okmány kiállításának dátuma jövőbeli.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
[703]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0064Oktató végzettségeAz oktató végzettség azonosítója csak a kapcsolódó törzstáblában (VEGZETTSEG) található értékkészletből vehető fel.Az oktató végzettség azonosítója értékkészlet-hibás.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
[704]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0065Oktató végzettségeAz oktató végzettségét igazoló honosítási határozat esetén a végzettségi szint megadása kötelező.A végzettséget igazoló honosított oklevél végzettségi szintje nincs megadva.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
[706]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0067Tudományos szervezeti tagságMTA tagság esetében az oktatónak rendelkeznie kell doktori fokozattal.MTA tagsághoz doktori fokozatnak is kell tartozni.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]
[708]2020-10-28 16:15:43.4699342020-10-28O0068Tudományos fokozatA tudományos fokozat a fokozat szerzés dátumakor a kapcsolódó szótárban (TUDFOK) nem található. A szabály a megbízási jogviszonnyal rendelkező alkalmazottakat nem ellenőrzi.A tudományos fokozat típusa értékkészlet-hibás.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]
Hibahatások [666] STATT
[710]2020-10-28 16:15:43.4708712020-10-28O0069Tudományos fokozatA tudományos fokozat megszerzésének dátuma kötelező adat. A szabály a megbízási jogviszonnyal rendelkező alkalmazottakat nem ellenőrzi.A tudományos fokozat megszerzésének dátuma nincs megadva.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]
Hibahatások [667] STATT
[712]2020-08-25 08:31:15.5710732020-08-25O0070Tudományos fokozatA tudományos fokozat megszerzésének dátuma nem lehet jövőbeli.A tudományos fokozat megszerzésének dátuma jövőbeli dátum.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]
[714]2020-08-25 08:31:15.5728192020-08-25O0072Vezetői megbízásA vezetői megbízás kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.A megbízás kezdő dátuma jövőbeli.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
[715]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0073Vezetői megbízásA vezetői megbízás kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint az érintett személy születési dátumát 21 évvel meghaladó értéknél.Az oktató születési dátuma hibás.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
[716]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0074Vezetői megbízásA vezetői megbízás feltétele, hogy az adott személy az intézményben rendelkezzen jogviszonnyal.A vezető nem rendelkezik intézményi jogviszonnyal.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
[717]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0075Vezetői megbízásA vezetői megbízás kezdő dátumakor kell legyen az intézménnyel jogviszonyának lennie.A vezetői megbízás kezdő dátumakor nincs jogviszonyban az oktató.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
[718]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0076Vezetői megbízásA vezetői megbízásnak a végdátuma nem lehet korábbi, mint a kezdő dátuma.A vezetői megbízás kezdő dátuma későbbi, mint a végdátuma.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
[719]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0078Vezetői megbízásA vezetői megbízás típusa kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (OKTMEGTIP) található értékkészletből vehet fel értéket.A vezetői megbízás típusa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
[721]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0083Oktató címMagyarországi cím esetében az irányítószám kötelező adat.A cím irányítószáma nincs megadva.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
[722]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0084Vezetői megbízásA vezetői megbízás végdátumakor kell legyen az intézménnyel jogviszonyának lennie az oktatónak.A vezetői megbízás végdátumakor nincs jogviszonyban az oktató.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
[723]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0085Oktatói munkakörAz oktatói munkakör végdátuma nem lehet későbbi, mint a kapcsolódó jogviszony végdátuma.A munkakör végdátuma későbbi, mint a jogviszony végdátuma.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
[724]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0086Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat érvényességének végdátuma nem lehet későbbi, mint az oktató adott intézménybeli jogviszonyának végdátuma.Az oktatói nyilatkozat érvényességének végdátuma későbbi, mint a kapcsolódó jogviszony végdátuma.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[725]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0089Oktatói munkakörAz oktatói munkakörhöz kapcsolódó képzési hely kötelező adat, mely a kapcsolódó törzs táblában (TELEPULES) található értékkészletből vehet fel értéket.A munkakör képzési helye nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
Hibahatások [668] STATK
[726]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0091Oktató értesítésAz oktató értesítés a vizsgálat napján a kapcsolódó szótárban (ERTTIP) nem található.Az értesítés típusa értékkészlet-hibás.Ertesitesek/Ertesites[@sorszam=%1]
[728]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0095Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat jellege kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (NYILJELLEG) található értékkészletből vehet fel értéket.Az oktatói nyilatkozat jellege nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[729]2020-08-25 08:31:15.5657912020-04-24O0099Oktatói jogviszonyOktatói jogviszony csak abban az esetben adható meg, ha annak végdátuma üres vagy későbbi, mint 2006. január 31.Az oktatói jogviszony végdátuma hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
[730]2020-08-25 08:31:15.5471152020-04-24O0100Oktatói munkakörOktatói munkakör csak abban az esetben adható meg, ha annak végdátuma üres vagy későbbi, mint 2006. január 31.Az oktatói munkakör végdátuma hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
[731]2020-08-25 08:31:15.5710532020-04-24O0101Vezetői megbízásVezetői megbízás csak abban az esetben adható meg, ha annak végdátuma üres vagy későbbi, mint 2006. január 31.A vezetői megbízás végdátuma hibás.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
[732]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0113Oktatói jogviszonyAz oktatói jogviszonyt bejelentő intézmény esetében nem adható meg szolgálati típusú jogviszony.Szolgálati jogviszony nem adható meg.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [669] STATT
[733]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0114Oktatói jogviszonyAz oktatói jogviszonyhoz kötelező legalább egy munkakör megadása.Munkakör megadása kötelező.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [670] STATK
[735]2020-10-12 14:15:56.5091672020-10-12O0115Oktatói nyilatkozat2010.08.31-ig nyilatkozatot legfeljebb két intézményben lehetséges megadni. A lehetséges kettőnél több intézményben van az oktatónak nyilatkozata. Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[737]2020-10-12 14:15:56.5119662020-10-12O0116Oktatói nyilatkozatMűködési feltételhez és normatív támogatáshoz típusú és Elsődleges jellegű oktatói nyilatkozat csak 2010.08.31-ig adható meg.Az oktatói nyilatkozat kezdő dátuma nem megfelelő a megadott típus-jelleg párhoz.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[739]2020-10-12 14:15:56.5132792020-10-12O0117Oktatói nyilatkozatMűködési feltételhez és normatív támogatáshoz típusú és Nyilatkozat jellegű oktatói nyilatkozat csak 2010.09.01-től adható meg.Az oktatói nyilatkozat kezdő dátuma nem megfelelő a megadott típus-jelleg párhoz.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[741]2020-10-12 14:15:56.5147062020-10-12O0118Oktatói nyilatkozatAkkreditációhoz típusú és Másodlagos jellegű oktatói nyilatkozat csak 2010.08.31-ig adható meg.Az oktatói nyilatkozat kezdő dátuma nem megfelelő a megadott típus-jelleg párhoz.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[743]2020-10-12 14:15:56.5161212020-10-12O0119Oktatói nyilatkozatNormatív támogatáshoz típusú és Nyilatkozat jellegű oktatói nyilatkozat csak 2008.08.06-ig adható meg.Az oktatói nyilatkozat kezdő dátuma nem megfelelő a megadott típus-jelleg párhoz.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[744]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0120Oktatói heti óraszámA foglalkoztatotti jogviszonyhoz rendelt heti munkaidő óraszámának érvényességi kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint a foglalkoztatott adott intézménybeli jogviszonyának kezdő dátuma.A munkaidő óraszámának kezdő dátuma korábbi, mint a kapcsolódó jogviszony kezdő dátuma.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/HetiOraszamok/HetiOraszam[@sorszam=%2]
Hibahatások [671] STATT
[745]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0121Oktatói heti óraszámA foglalkoztatotti jogviszonyhoz rendelt heti munkaidő óraszámának érvényességi végdátuma nem lehet későbbi, mint a foglalkoztatott adott intézménybeli jogviszonyának végdátuma.A munkaidő óraszámának végdátuma későbbi, mint a kapcsolódó jogviszony végdátuma.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/HetiOraszamok/HetiOraszam[@sorszam=%2]
Hibahatások [672] STATT
[747]2020-08-25 08:31:15.5753452020-08-25O0122Oktatói heti óraszámA foglalkoztatotti jogviszonyhoz rendelt heti munkaidő óraszámának érvényességi kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.A heti munkaidő óraszámának érvényességi kezdő dátuma jövőbeli.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/HetiOraszamok/HetiOraszam[@sorszam=%2]
[750]2020-10-28 16:15:43.4724932020-10-28O0128Oktatói nyilatkozat2010.09.01-től nyilatkozatot csak egyetlen intézményben lehetséges megadni. A lehetséges egynél több intézményben van az oktatónak nyilatkozata. Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[752]2020-10-12 14:15:56.5194532020-10-12O0129Oktatói nyilatkozatHa az oktatói nyilatkozat típusa Nyilatkozat működési feltételhez és normatív támogatáshoz típusú, akkor csak Elsődleges vagy Nyilatkozat jelleg adható meg.Az oktatói nyilatkozat Másodlagos jellege nem a típusnak megfelelő.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[754]2020-10-12 14:15:56.5183592020-10-12O0130Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat Elsődleges vagy Nyilatkozat jellege nem a típusnak megfelelő.Az oktatói nyilatkozat Elsődleges jellege nem a típusnak megfelelő.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[755]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0133Oktatói jogviszonyAz oktatói jogviszonyhoz kötelező legalább egy óraszám adatkör megadása.Óraszám adatkör megadása kötelező.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [673] STATK
[756]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0134Oktatói munkakörMegbízási jogviszonnyal rendelkező alkalmazott csak más oktató, más kutató vagy más tanár munkaköri besorolású lehet. A szabály csak azon munkaköröket ellenőrzi, melyek 2015-08-15-én nyitottak vagy azután kezdődtek.Megbízási jogviszonyhoz nem megfelelő munkaköri besorolás került megadásra.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
Hibahatások [674] STATK
[758]2020-10-12 14:15:56.5206892020-10-12O0135Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat Elsődleges vagy Másodlagos jellege nem a típusnak megfelelő.Az oktatói nyilatkozat Másodlagos jellege nem a típusnak megfelelő.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[760]2020-08-25 08:31:15.5811822020-08-25O0136Tudományos szervezeti tagságA tudományos tagság végdátuma nem lehet jövőbeli.A tudományos tagság végdátuma jövőbeli.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]
[761]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0139Oktatói munkakörAz adott felsőoktatási intézményben egy alkalmazott egy időben nem rendelkezhet több olyan munkakörrel, melyek besorolása azonos. A szabály csak azon munkaköröket ellenőrzi, melyek 2015-08-15-én nyitottak vagy azután kezdődtek.Duplikált munkaköri besorolás került megadásra.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
Hibahatások [675] STATT
[766]2020-10-28 16:15:43.4731942020-10-28O0144Tudományos fokozatA tudományos fokozat a fokozat szerzés dátumakor a kapcsolódó szótárban (TUDFOK) nem található. A szabály a megbízási jogviszonnyal rendelkező alkalmazottakat ellenőrzi.A tudományos fokozat típusa értékkészlet-hibás.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]
[768]2020-10-28 16:15:43.4739612020-10-28O0145Tudományos fokozatA tudományos fokozat megszerzésének dátuma kötelező adat. A szabály a megbízási jogviszonnyal rendelkező alkalmazottakat ellenőrzi.A tudományos fokozat megszerzésének dátuma nincs megadva.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]
[770]2020-08-25 08:31:15.5836892020-08-25O0146Tudományos szervezeti tagságA tudományos tagság kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.A tudományos tagság kezdő dátuma jövőbeli.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]
[772]2020-08-25 08:31:15.5850422020-08-25O0147OktatóA nyugdíj megállapításának dátuma nem lehet jövőbeli.A nyugdíj megállapításának dátuma jövőbeli.
[773]2021-12-02 14:29:56.3973372020-04-24O0148OktatóA nyugdíj dátuma és nyugdíjas érték csak együtt adható meg. A szabály csak akkor ellenőriz, ha az alkalmazott rendelkezik olyan jogviszonnyal, mely 2015-08-15-én nyitott vagy azután kezdődik.A nyugdíj megállapításának adatai nem megfelelőek.
[775]2022-02-01 09:34:18.842242022-02-01O0150Oktató állampolgárságAz oktató állampolgárságának kezdő dátuma nem lehet jövőbeli.Az oktató állampolgárságának kezdő dátuma jövőbeli.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
[776]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0151Oktató állampolgárságAz oktató állampolgárságának kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint az oktató születési dátuma.Az oktató állampolgárságának kezdő dátuma nem megfelelő.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
[778]2020-11-04 12:55:55.0232372020-11-04O0152Oktató állampolgárságAz oktató állampolgárságának végdátuma nem lehet jövőbeli.Az oktató állampolgárságának végdátuma jövőbeli.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
[779]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0153Oktató állampolgárságAz oktató állampolgárságának végdátuma nem lehet korábbi, mint az állampolgárság kezdete.Az oktató állampolgárságának végdátuma nem megfelelő.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
[780]2021-07-27 15:34:19.6042020-04-24O0154Oktató állampolgárságAz oktató állampolgárságának azonosítója kötelező adat, és csak a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel olyan értéket, amely az állampolgárság kezdő és végdátuma közötti időtartamban végig érvényes.Az oktató állampolgársága nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [676] STATT
[781]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0155Oktató állampolgárságAz oktatónak egymást átfedő időtartamokban nem lehet több azonos állampolgársága.Egy időpontra vonatkozóan több azonos oktatói állampolgárság van megadva.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
[782]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0156Oktatói jogviszonyAz oktatónak a jogviszonya időtartama alatt végig kell rendelkeznie legalább egy érvényes állampolgársággal.A jogviszony időtartama vagy annak egy része alatt nincs érvényes állampolgárság megadva.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
[783]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0158Oktató állampolgárságAz állampolgárság azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés lesz. A kulcs szerint (állampolgárság kódja, állampolgárság kezdete) több azonos rekord van.Állampolgárság azonosító kulcsütközés.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [677] XSD
[784]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0159Oktató állampolgárságAz állampolgárság azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (állampolgárság kódja, állampolgárság kezdete)Az állampolgárság azonosító kulcs nem képezhető.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [678] XSD
[785]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0160Oktató állampolgárságAz állampolgárság kulcs képzéséhez az ország azonosító nem található meg az ország táblában.Az állampolgárság kulcs eleme (állampolgárság kódja) nem szótárhelyes.Allampolgarsagok/Allampolgarsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [679] XSD
[786]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0169Oktatói jogviszonyA jogviszony azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (jogviszonyt létesítő intézmény azonosító, szervezet azonosító, jogviszony típus, jogviszony kezdete).A jogviszony azonosító kulcs nem képezhető.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [680] XSD
[787]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0170Oktatói jogviszonyA jogviszony azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés lesz. A kulcs szerint (jogviszonyt létesítő intézmény azonosító, szervezet azonosító, szervezet név, jogviszony típus, jogviszony kezdete) több azonos rekord van.Jogviszony azonosító kulcsütközés.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [681] XSD
[788]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0171Oktatói jogviszonyA jogviszony kulcs képzéséhez a jogviszonyt létesítő intézmény azonosító nem található meg a szervezet táblában.A jogviszony kulcs eleme (jogviszonyt létesítő intézmény azonosító) nem szótárhelyes.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [682] XSD
[789]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0172Oktatói jogviszonyA jogviszony kulcs képzéséhez a típus nem található meg a szótár táblában.A jogviszony kulcs eleme (oktatói jogviszony típusa) nem szótárhelyes.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [683] XSD
[790]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0173Oktatói munkakörA munkakör azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (szervezeti egység azonosító, besorolás, munkakör kezdete).A munkakör azonosító kulcs nem képezhető.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
Hibahatások [684] XSD
[791]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0174Oktatói munkakörA munkakör azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (szervezeti egység azonosító, szervezeti egység név, besorolás, munkakör kezdete) több azonos rekord van.Munkakör azonosító kulcsütközés.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
Hibahatások [685] XSD
[792]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0175Oktatói munkakörA munkakör kulcs képzéséhez a szervezet azonosító nem található meg a szervezet táblában.A munkakör kulcs eleme (szervezeti egység azonosítója) nem szótárhelyes.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
Hibahatások [686] XSD
[793]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0176Oktatói munkakörA munkakör kulcs képzéséhez a munkaköri besorolás nem található meg a szótár táblában.A munkakör kulcs eleme (oktató munkaköri besorolása) nem szótárhelyes.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/Munkakorok/Munkakor[@sorszam=%2]
Hibahatások [687] XSD
[794]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0177Oktató nyelvtudásA nyelvtudás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (nyelv, fok, fajta, típus)A nyelvtudás azonosító kulcs nem képezhető.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [688] XSD
[795]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0180Oktató nyelvtudásA nyelvtudás kulcs képzéséhez a nyelv nem található meg a nyelv táblában.A nyelvtudás kulcs eleme (nyelvvizsga nyelvének azonosítója) nem szótárhelyes.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [689] XSD
[796]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0181Oktató nyelvtudásA nyelvtudás kulcs képzéséhez a fok nem található meg a szótár táblában.A nyelvtudás kulcs eleme (nyelvvizsga foka) nem szótárhelyes.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [690] XSD
[797]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0182Oktató nyelvtudásA nyelvtudás kulcs képzéséhez a típus nem található meg a szótár táblában.A nyelvtudás kulcs eleme (a nyelvvizsga típusa) nem szótárhelyes.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [691] XSD
[798]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0183Oktató nyelvtudásA nyelvtudás kulcs képzéséhez a fajta nem található meg a szótár táblában.A nyelvtudás kulcs eleme (a nyelvvizsga fajtája) nem szótárhelyes.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [692] XSD
[799]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0186Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (nyilatkozat intézménye, nyilatkozat típusa, jellege, érvényesség kezdete).Az oktatói nyilatkozat azonosító kulcs nem képezhető.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
Hibahatások [693] XSD
[800]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0187Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés lesz. A kulcs szerint (nyilatkozat intézménye, nyilatkozat típusa, jellege, érvényesség kezdete) több azonos rekord van.Oktatói nyilatkozat azonosító kulcsütközés.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
Hibahatások [694] XSD
[801]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0188Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat kulcs képzéséhez a nyilatkozat típusa nem található meg a szótár táblában.Az oktatói nyilatkozat kulcs eleme (nyilatkozat típusa) nem szótárhelyes.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
Hibahatások [695] XSD
[802]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0189Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat kulcs képzéséhez a nyilatkozat jellege nem található meg a szótár táblában.Az oktatói nyilatkozat kulcs eleme (nyilatkozat jellege) nem szótárhelyes.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
Hibahatások [696] XSD
[803]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0190Oktatói okmányAz okmány azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (okmány típus, okmány azonosító szám)Az okmány azonosító kulcs nem képezhető.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
Hibahatások [697] XSD
[804]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0191Oktatói okmányAz okmány azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (okmány típus, okmány azonosító szám) több azonos rekord van.Okmány azonosító kulcsütközés.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
Hibahatások [698] XSD
[805]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0192Oktatói okmányAz okmány kulcs képzéséhez a típus nem található meg a szótár táblában.Az okmány kulcs eleme (okmány típusa) nem szótárhelyes.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]
Hibahatások [699] XSD
[806]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0193Oktatói heti óraszámA heti óraszám azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (heti óraszám adat érvényességének kezdő időpontja).A heti óraszám azonosító kulcs nem képezhető.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/HetiOraszamok/HetiOraszam[@sorszam=%2]
Hibahatások [700] XSD
[807]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0194Oktatói heti óraszámA heti óraszám azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés lesz. A kulcs szerint (heti óraszám adat érvényességének kezdő időpontja) több azonos rekord van.Heti óraszám azonosító kulcsütközés.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/HetiOraszamok/HetiOraszam[@sorszam=%2]
Hibahatások [701] XSD
[808]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0195Tudományos szervezeti tagságA tudományos szervezeti tagság azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (tagság kódja, tagság kezdetének dátuma)A tudományos szervezeti tagság azonosító kulcs nem képezhető.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [702] XSD
[809]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0196Tudományos szervezeti tagságA tudományos szervezeti tagság azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés lesz. A kulcs szerint (tagság kódja, tagság kezdetének dátuma) több azonos rekord van.Tudományos szervezeti tagság azonosító kulcsütközés.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [703] XSD
[810]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0197Tudományos szervezeti tagságA tudományos szervezeti tagság kulcs képzéséhez a típus nem található meg a szótár táblában.A tudományos szervezeti tagság kulcs eleme (tagság kódja) nem szótárhelyes.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]
Hibahatások [704] XSD
[811]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0198Tudományos fokozatA tudományos fokozat azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (fokozat kódja vagy fokozat neve)A tudományos fokozat azonosító kulcs nem képezhető.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]
Hibahatások [705] XSD
[812]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0199Tudományos fokozatA tudományos fokozat azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (fokozat kódja vagy fokozat neve) több azonos rekord van.Tudományos fokozat azonosító kulcsütközés.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]
Hibahatások [706] XSD
[813]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0200Tudományos fokozatA tudományos fokozat kulcs képzéséhez a fokozat nem található meg a szótár táblában.Tudományos fokozat kulcs eleme (tudományos fokozat kódja) nem szótárhelyes.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]
Hibahatások [707] XSD
[814]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0201Oktató végzettségeAz oktató végzettség azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (végzettség azonosító vagy végzettség név, végzettség dátuma).Az oktató végzettség azonosító kulcs nem képezhető.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
Hibahatások [708] XSD
[815]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0202Oktató végzettségeA végzettség kulcs képzéséhez a végzettség azonosító nem található meg a végzettség táblában.Végzettség kulcs eleme (végzettség azonosítója) nem szótárhelyes.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
Hibahatások [709] XSD
[816]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0203Vezetői megbízásA vezetői megbízás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (vezetői megbízás típusa, intézmény azonosító, kezdődátum, (képzési elem azonosító vagy szervezet azonosító)).A vezetői megbízás azonosító kulcs nem képezhető.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
Hibahatások [710] XSD
[817]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0204Vezetői megbízásA vezetői megbízás azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (vezetői megbízás típusa, intézmény azonosító, kezdődátum, (képzéselem azonosító vagy szervezet azonosító, szervezet név)) több azonos rekord van.Vezetői megbízás azonosító kulcsütközés.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
Hibahatások [711] XSD
[818]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0205Vezetői megbízásA vezetői megbízás azonosító kulcs képzéséhez a szervezet azonosító nem található meg a szervezet táblában.A vezetői megbízás azonosító kulcs eleme (szervezeti egység azonosítója) nem szótárhelyes.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
Hibahatások [712] XSD
[819]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0206Vezetői megbízásA vezetői megbízás kulcs képzéséhez a megbízás típus nem található meg a szótár táblában.A vezetői megbízás kulcs eleme (vezetői megbízás típusa) nem szótárhelyes.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
Hibahatások [713] XSD
[820]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0207Oktató címAz oktatói cím kulcs képzéséhez szükséges típus nem található meg a szótár táblában.Az oktatói cím kulcs eleme (cím típusa) nem szótárhelyes.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
Hibahatások [714] XSD
[821]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0208Oktató értesítésAz oktatói értesítés kulcs képzéséhez szükséges típus nem található meg a szótár táblában.Az oktatói értesítés kulcs eleme (értesítés típusa) nem szótárhelyes.Ertesitesek/Ertesites[@sorszam=%1]
Hibahatások [715] XSD
[822]2021-01-06 12:57:36.7782021-01-06O0209OktatóA bejelentett állampolgárságok alapján az oktatónak nincsen érvényes állampolgársága a folyamatban lévő statisztikában.A statisztikában az oktatónak nincsen érvényes állampolgársága.
Hibahatások [716] STATT
[823]2021-12-02 14:29:56.4321082020-04-24O0210Oktató címAz oktató intézményi cím azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (cím típusa).Az oktató intézményi cím azonosító kulcs nem képezhető.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
Hibahatások [717] XSD
[824]2021-12-02 14:29:56.431332020-04-24O0211Oktató címAz oktató intézményi cím azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (cím típusa) több azonos rekord van.Oktató intézményi cím azonosító kulcsütközés.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
Hibahatások [718] XSD
[825]2021-12-02 14:29:56.4333712020-04-24O0212Oktató címA cím típusa a vizsgálat napján nem található meg a törzstáblában (SZOTAR).A cím típusa nem megfelelő.Cimek/Cim[@sorszam=%1]
[826]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0213Oktató értesítésAz oktatói értesítés kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (értesítés típusa).Az oktatói értesítés kulcs nem képezhető.Ertesitesek/Ertesites[@sorszam=%1]
Hibahatások [719] XSD
[827]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0214Oktató értesítésAz oktatói értesítés kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (értesítés típusa) több azonos rekord van.Oktatói értesítés azonosító kulcsütközés.Ertesitesek/Ertesites[@sorszam=%1]
Hibahatások [720] XSD
[828]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0215Oktató nyelvtudásA nyelvtudás azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (nyelv, fok, fajta, típus) több azonos rekord van.Nyelvtudás azonosító kulcsütközés.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]
Hibahatások [721] XSD
[829]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0216Oktatói jogviszonyA jogviszony kulcs képzéséhez a szervezet azonosító nem található meg a szervezet táblában.A jogviszony kulcs eleme (szervezet azonosító) nem szótárhelyes.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
Hibahatások [722] XSD
[830]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0217Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat kulcs képzéséhez a nyilatkozat intézménye nem található meg a szervezet táblában.Az oktatói nyilatkozat kulcs eleme (nyilatkozat intézménye) nem szótárhelyes.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
Hibahatások [723] XSD
[831]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0218Oktató nyelvtudás befogadásA nyelvtudás befogadás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma).A nyelvtudás befogadás azonosító kulcs nem képezhető.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [724] XSD
[832]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0219Oktató nyelvtudás befogadásA nyelvtudás befogadás kulcs képzéshez a befogadó intézmény azonosító nem található meg a szervezet táblában.A nyelvtudás befogadás azonosító kulcs eleme (befogadó intézmény azonosító) nem szótárhelyes.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [725] XSD
[833]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0220Oktató nyelvtudás befogadásA nyelvtudás befogadás azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma) több azonos rekord van.Nyelvtudás befogadás azonosító kulcsütközés.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [726] XSD
[835]2021-07-27 15:34:18.7509012021-07-27O0221Oktató nyelvtudás befogadásA nyelvtudást befogadó intézmény a befogadás dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.A nyelvtudást befogadó intézmény adata értékkészlet-hibás.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[836]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0222Oktató végzettsége befogadásAz oktató végzettség befogadás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma).Az oktató végzettség befogadás azonosító kulcs nem képezhető.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [727] XSD
[837]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0223Oktató végzettsége befogadásAz oktató végzettség befogadás kulcs képzéshez a befogadó intézmény azonosító nem található meg a szervezet táblában.Az oktató végzettség befogadás azonosító kulcs eleme (befogadó intézmény azonosító) nem szótárhelyes.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [728] XSD
[838]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0224Oktató végzettsége befogadásAz oktató végzettség befogadás azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés volt. A kulcs szerint (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma) több azonos rekord van.oktató végzettség befogadás azonosító kulcsütközés.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [729] XSD
[840]2021-07-27 15:34:18.7498912021-07-27O0225Oktató végzettsége befogadásAz oktató végzettségét befogadó intézmény a befogadás dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.Az oktató végzettségét befogadó intézmény adata értékkészlet-hibás.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[841]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0226Oktatói okmány befogadásAz oktató okmány befogadás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma).Az oktató okmány befogadás azonosító kulcs nem képezhető.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [730] XSD
[842]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0227Oktatói okmány befogadásAz oktató okmány befogadás kulcs képzéshez a befogadó intézmény azonosító nem található meg a szervezet táblában.Az oktató okmány befogadás azonosító kulcs eleme (befogadó intézmény azonosító) nem szótárhelyes.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [731] XSD
[843]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0228Oktatói okmány befogadásAz oktató okmány befogadás azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés volt. A kulcs szerint (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma) több azonos rekord van.Oktató okmány befogadás azonosító kulcsütközés.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [732] XSD
[845]2021-07-27 15:34:18.7528022021-07-27O0229Oktatói okmány befogadásAz oktató okmányát befogadó intézmény a befogadás dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.Az oktató okmányát befogadó intézmény adata értékkészlet-hibás.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[846]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0230Tudományos fokozat befogadásA tudományos fokozat befogadás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma).A tudományos fokozat befogadás azonosító kulcs nem képezhető.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [733] XSD
[847]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0231Tudományos fokozat befogadásA tudományos fokozat befogadás kulcs képzéshez a befogadó intézmény azonosító nem található meg a szervezet táblában.A tudományos fokozat befogadás azonosító kulcs eleme (befogadó intézmény azonosító) nem szótárhelyes.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [734] XSD
[848]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0232Tudományos fokozat befogadásTudományos fokozat befogadás kulcs képzésekor kulcsütközés volt. A kulcs szerint (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma) több azonos rekord van.Tudományos fokozat befogadás azonosító kulcsütközés.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [735] XSD
[850]2021-07-27 15:34:18.7544342021-07-27O0233Tudományos fokozat befogadásA tudományos fokozatot befogadó intézmény a befogadás dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.A tudományos fokozatot befogadó intézmény adata értékkészlet-hibás.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[851]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0234Tudományos szervezeti tagság befogadásA tudományos szervezeti tagság befogadás azonosító kulcs képzéséhez szükséges adatok megadása kötelező (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma).A tudományos szervezeti tagság befogadás azonosító kulcs nem képezhető.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [736] XSD
[852]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0235Tudományos szervezeti tagság befogadásA tudományos szervezeti tagság befogadás kulcs képzéshez a befogadó intézmény azonosító nem található meg a szervezet táblában.A tudományos szervezeti tagság befogadás azonosító kulcs eleme (befogadó intézmény azonosító) nem szótárhelyes.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [737] XSD
[853]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0236Tudományos szervezeti tagság befogadásTudományos szervezeti tagság befogadás kulcs képzésekor kulcsütközés volt. A kulcs szerint (befogadó intézmény azonosító, befogadás dátuma) több azonos rekord van.Tudományos szervezeti tagság befogadás azonosító kulcsütközés.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
Hibahatások [738] XSD
[855]2021-07-27 15:34:18.7581122021-07-27O0237Tudományos szervezeti tagság befogadásA tudományos szervezeti tagságot befogadó intézmény a befogadás dátumakor nem található meg a törzstáblában (SZERVEZET), mint integrált intézmény.A tudományos szervezeti tagságot befogadó intézmény adata értékkészlet-hibás.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[856]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0238Vezetői megbízásA vezetői megbízás kulcs képzéséhez az intézmény azonosító nem található meg a szervezet táblában.A vezetői megbízás kulcs eleme (intézmény azonosítója) nem szótárhelyes.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
Hibahatások [739] XSD
[857]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0239Vezetői megbízásA vezetői megbízás kulcs képzéséhez a képzési elem azonosító nem található meg a képzési elem táblában.A vezetői megbízás kulcs eleme (képzési elem azonosítója) nem szótárhelyes.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
Hibahatások [740] XSD
[858]2021-12-02 14:29:56.4339852020-04-24O0240Oktató végzettségeAz oktató végzettség azonosító kulcs képzésekor kulcsütközés történt. A kulcs szerint (végzettség azonosító vagy végzettség név, végzettség dátuma) több azonos rekord van.Oktató végzettség azonosító kulcsütközés.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
Hibahatások [741] XSD
[860]2021-07-27 15:34:18.7596192021-07-27O0241Oktató végzettségeAz oktató végzettségét adó intézmény azonosítója a kapcsolódó törzstáblában (SZERVEZET) nem található, mint integrált intézmény.A végzettséget adó intézmény azonosítója értékkészlet-hibás.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
[861]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0242Oktató végzettségeAz oktató végzettségét igazoló nem honosított oklevél esetén az oklevél intézményi sorszáma kötelező adat.A végzettséget igazoló nem honosított oklevél intézményi sorszáma nincs megadva.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
[862]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0243Oktató végzettségeAz oktató végzettségét igazoló nem honosított oklevél esetén az oklevél cikkszáma kötelező adat.A végzettséget igazoló nem honosított oklevél cikkszáma nincs megadva.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
[863]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0244Oktató végzettségeAz oktató végzettségét igazoló nem honosított oklevél esetén az oklevél nyomdai sorszáma kötelező adat.A végzettséget igazoló nem honosított oklevél nyomdai sorszáma nincs megadvaVegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
[864]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0245Oktató végzettségeAz oktató végzettségét igazoló honosítási határozat esetén az oklevél intézményi sorszáma, cikkszáma és nyomdai sorszáma nem adható meg.Végzettséget igazoló honosított oklevél intézményi sorszáma, cikkszáma és nyomdai sorszáma nem adható meg.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
[865]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0246Oktató végzettségeAz oktató végzettség adatkörben megadott végzettség azonosítójához tartozó végzettségi szint nem egyezik meg a megadott végzettségi szinttel.Az oktató végzettségi szintje nem megfelelő.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
[867]2021-09-08 14:08:49.9860682021-09-08O0247Oktató nyelvtudás befogadásA nyelvtudás befogadásának dátuma nem lehet jövőbeli.A nyelvtudás befogadásának dátuma jövőbeli.Nyelvtudasok/Nyelvtudas[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[869]2020-08-25 08:31:15.5868992020-08-25O0248Oktatói okmány befogadásAz oktató okmány befogadásának dátuma nem lehet jövőbeli.Az oktató okmány befogadási dátuma jövőbeli.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[870]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0249Oktatói okmány befogadásAz oktató okmány befogadásának dátuma korábbi, mint a dokumentum kiállításának vagy megszerzésének dátuma.Az oktató okmány befogadási dátuma nem megfelelő.Okmanyok/Okmany[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[871]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0250Tudományos szervezeti tagság befogadásA tudományos szervezeti tagság befogadásának dátuma nem lehet jövőbeli.A tudományos szervezeti tagság befogadási dátuma jövőbeli.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[873]2020-05-25 14:50:01.0407962020-05-25O0251Tudományos szervezeti tagság befogadásA tudományos szervezeti tagság befogadásának dátuma korábbi, mint a tudományos szervezeti tagság megszerzésének dátuma.A tudományos szervezeti tagság befogadási dátuma nem megfelelő.TudomanyosSzervezetiTagsagok/Tagsag[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[874]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0252Tudományos fokozat befogadásA tudományos fokozat befogadásának dátuma nem lehet jövőbeli.A tudományos fokozat befogadási dátuma jövőbeli.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[876]2020-05-25 14:50:01.0551392020-05-25O0253Tudományos fokozat befogadásA tudományos fokozat befogadásának dátuma korábbi, mint a tudományos fokozat megszerzésének dátuma.A tudományos fokozat befogadási dátuma nem megfelelő.TudomanyosFokozatok/TudomanyosFokozat[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[878]2021-09-08 14:08:50.011242021-09-08O0254Oktató végzettsége befogadásAz oktató végzettség befogadásának dátuma nem lehet jövőbeli.Az oktató végzettség befogadási dátuma jövőbeli.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[880]2020-05-25 14:50:01.056132020-05-25O0255Oktató végzettsége befogadásAz oktató végzettség befogadásának dátuma korábbi, mint a végzettség megszerzésének dátuma.Az oktató végzettség befogadási dátuma nem megfelelő.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]/Befogadasok/Befogadas[@sorszam=%2]
[881]2020-08-25 08:31:15.5727952020-04-24O0256Oktatói nyilatkozatAz oktatói nyilatkozat érvényességének végdátuma nem lehet korábbi, mint a kezdő dátuma.Az oktatói nyilatkozat érvényességének kezdő dátuma későbbi, mint a végdátuma.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[884]2021-04-26 16:23:58.3009222021-04-26O0257Oktatói nyilatkozatAz oktatónak a nyilatkozata időtartama alatt végig kell rendelkeznie legalább egy érvényes jogviszonnyal a felsőoktatási intézménnyel.A nyilatkozat időtartama vagy annak egy része alatt nincs érvényes jogviszony megadva az intézménnyel kapcsolatban.Nyilatkozatok/Nyilatkozat[@sorszam=%1]
[885]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0258Oktatói heti óraszámA foglalkoztatotti jogviszonyhoz rendelt heti munkaidő óraszámának érvényességi végdátuma nem lehet korábbi, mint az érvényességi kezdő dátuma.A munkaidő óraszámának végdátuma nem megfelelő.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/HetiOraszamok/HetiOraszam[@sorszam=%2]
[886]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0259Oktatói heti óraszámA heti munkaórából kutatásra fordított óraszám nem lehet nagyobb, mint a heti munkaóra értéke.A kutatási óraszám nagyobb mint a heti munkaóra.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/HetiOraszamok/HetiOraszam[@sorszam=%2]
[887]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0260Oktatói heti óraszámA foglalkoztatotti jogviszonyhoz rendelt kutatási munkaidő óraszáma maximális értéke 40 lehet. A kutatási óraszám nem vehet fel 1-nél kisebb értéket.A heti kutatási óraszám nem 1 és 40 közötti egész szám.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]/HetiOraszamok/HetiOraszam[@sorszam=%2]
[888]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0261Oktatói jogviszonyA jogviszony keletkezés módja kötelező adat. Értéke csak a kapcsolódó szótárban (OKTJVKEZDINDOK) található értékkészletből vehet fel értéket.A jogviszony keletkezés módja nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
[890]2020-05-28 07:56:06.0547732020-05-28O0262Oktatói jogviszonyA jogviszonyhoz kapcsolódó szervezeti egység megnevezése csak megbízási jogviszony esetében tölthető ki.A jogviszonyhoz kapcsolódó szervezeti egység megnevezése nem adható meg.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
[891]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0263Oktatói jogviszonyAz oktatói jogviszonyhoz tartozó munkáltatói intézmény azonosítója kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (SZERVEZET) található értékkészletből vehet fel értéket.A jogviszony munkáltatói intézmény azonosítója értékkészlet-hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
[892]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0264Oktatói jogviszonyAz oktatói jogviszonyhoz tartozó szervezeti egység azonosítója kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (SZERVEZET) található értékkészletből vehet fel értéket.A jogviszony szervezeti egység azonosítója értékkészlet-hibás.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
[893]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0265Oktatói jogviszonyAz oktatói jogviszonyhoz tartozó szervezeti egység azonosítója nem megbízásos jogviszony esetén csak integrált intézmény lehet.A szervezeti egység azonosítója nem megfelelő.Jogviszonyok/Jogviszony[@sorszam=%1]
[895]2021-04-26 16:23:58.3175462021-04-26O0266Vezetői megbízásAz oktatónak a vezetői megbízás időtartama alatt végig kell rendelkeznie legalább egy érvényes jogviszonnyal a felsőoktatási intézménnyel.A vezetői megbízás időtartama vagy annak egy része alatt nincs érvényes jogviszony megadva az intézménnyel kapcsolatban.VezetoiMegbizasok/VezetoiMegbizas[@sorszam=%1]
[896]2020-04-27 16:46:21.9101752020-04-24O0267OktatóAz oktató lenyomata kulcsképzést blokkoló adatokat tartalmazott a legutolsó adatküldéskor, ami az azóta megtörtént IT módosulás miatt megszűnt. Kérjük a teljes adatlenyomat FIR-be való feladását a sikeres kulcsképzés érdekében!Az oktató lenyomatának FIR-be történő újraküldése szükséges!
Hibahatások [742] XSD
[897]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0268Oktató végzettségeA végzettséget adó intézmény azonosítója vagy neve kötelező adat.A végzettséget adó intézmény azonosítója vagy neve nincs megadva.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
[898]2020-04-27 07:49:13.168142020-04-24O0269Oktató végzettségeA végzettségi szint csak a kapcsolódó szótárban (VEGSZINT) található értékkészletből vehető fel, amely nem lehet egyéb (XXX).Az oktató végzettségi szintje értékkészlet-hibás vagy nem megfelelő.Vegzettsegek/Vegzettseg[@sorszam=%1]
[900]2020-12-11 09:45:00.5822072020-12-11O0270OktatóAz oktató megadott oktatási azonosító lenyomat száma nem az aktuális érték.Az oktató oktatási azonosítója egy még el nem végzett összevonásban érintett.
[901]2021-02-22 11:44:33.5192021-02-22O0271OktatóAz alkalmazott neme nem lehet "nincs megadva" (X). A szabály csak a 2021-02-01-én, vagy azt követően lezárult jogviszonnyal rendelkező személyeket vizsgálja.Az alkalmazott neme "nincs megadva".
Hibahatások [743] STATK
Az adatbázis 2023-01-28 hajnalban frissült. Készült az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009 "Az Oktatási Hivatal közigazgatási szolgáltatásainak elektronizálása" projekt keretében. © 2012.