KKK irányított gráfok

[A hatályossági szűrők kikapcsolása.] Az adatok hatályosságának napja:
A gráfban a nyíl kezdete és vége közötti minimális távolság: (A nagyobb érték szellősebbé teszi az ábrát.)
gráfok listája

A gráfban a csomópontokra kattintva bővebb információ olvasható az adott csomópontról.

BSZKTOR cluster_vegzettseg START START BSZKTOR BSZKTOR történelem START->BSZKTOR BSPCLEV BSPCLEV levéltár BSZKTOR->BSPCLEV BSPCTRT BSPCTRT történelem BSZKTOR->BSPCTRT BSPCMUZ BSPCMUZ muzeológia BSZKTOR->BSPCMUZ BSPCOKT BSPCOKT ókor-középkortörténeti BSZKTOR->BSPCOKT BSPCUJE BSPCUJE koraújkor-jelenkortörténeti BSZKTOR->BSPCUJE BMIN0MN BMIN0MN bármilyen minor BSZKTOR->BMIN0MN BEGYPPS BEGYPPS pedagógia és pszichológia modul BSZKTOR->BEGYPPS BSPCRES BSPCRES régésztechnikus BSZKTOR->BSPCRES BSPCGPT BSPCGPT gazdaság-, politika-társadalomismeret BSZKTOR->BSPCGPT BSPCVAE BSPCVAE vallás- és egyháztörténet BSZKTOR->BSPCVAE BSPCTTA BSPCTTA tudományterületek találkozása BSZKTOR->BSPCTTA BSPCEMS BSPCEMS Európa és Magyarország a 18-20. században BSZKTOR->BSPCEMS BSPCKKP BSPCKKP Kelet-Közép-Európa BSZKTOR->BSPCKKP BSPCEKV BSPCEKV kapcsolódó kontinensek (az Európán kívüli világ története) BSZKTOR->BSPCEKV BSPCKKT BSPCKKT a közép- és koraújkor története BSZKTOR->BSPCKKT BSPCOTE BSPCOTE az ókor története BSZKTOR->BSPCOTE BSPCTPO BSPCTPO társadalom és politikai rendszerek története BSZKTOR->BSPCTPO BSPCOTU BSPCOTU ókortudományi BSZKTOR->BSPCOTU BSPCNKT BSPCNKT nemzetközi kapcsolatok története BSZKTOR->BSPCNKT BSPCMPO BSPCMPO modern politikai intézmények és eszmék története BSZKTOR->BSPCMPO BSPCGT2 BSPCGT2 gazdaság és társadalomtörténet BSZKTOR->BSPCGT2 BSPCPII BSPCPII politikai és művelődési rendszerek és eszmék BSZKTOR->BSPCPII BSPCKKL BSPCKKL katonai és társadalmi konfliktusok BSZKTOR->BSPCKKL BSPCMUA BSPCMUA Mediterrán Európa (neolatin kultúrák) BSZKTOR->BSPCMUA BSPCNZV BSPCNZV német nyelvű kulturális és rendezvényszervezési ismeretek BSZKTOR->BSPCNZV BSPCMZT BSPCMZT művészettörténet BSZKTOR->BSPCMZT BSPCIII BSPCIII finn BSZKTOR->BSPCIII BSPCNVU BSPCNVU német nyelvű IT-ismeretek BSZKTOR->BSPCNVU BSPCPOR BSPCPOR politikai rendszerek BSZKTOR->BSPCPOR BSPCHTT BSPCHTT hadtörténet és fegyvertörténet BSZKTOR->BSPCHTT BSPCEVM BSPCEVM egyház-, vallás- és művelődéstörténet BSZKTOR->BSPCEVM BSPCKLV BSPCKLV kreatív írás - alkalmazott irodalom BSZKTOR->BSPCKLV BSPCNTO BSPCNTO nyelvmentor BSZKTOR->BSPCNTO BSPCTOT BSPCTOT társadalom, politika, nemzetközi kapcsolatok BSZKTOR->BSPCTOT BSPCOET BSPCOET összehasonlító egyetemes történelem BSZKTOR->BSPCOET BSPCHSR BSPCHSR 19-20. századi magyar társadalomtörténet BSZKTOR->BSPCHSR BSPCIPO BSPCIPO ipari örökségvédelem BSZKTOR->BSPCIPO BSPCTXT BSPCTXT textológia BSZKTOR->BSPCTXT BSPCRNY BSPCRNY egyháztörténet BSZKTOR->BSPCRNY BSPCTSZ BSPCTSZ a visegrádi országok története BSZKTOR->BSPCTSZ BSPCNAN BSPCNAN politika, társadalom, hadtörténet koraújkortól a jelenkorig - integráció és konfliktusok BSZKTOR->BSPCNAN BSPCOOR BSPCOOR ókor-középkor BSZKTOR->BSPCOOR BSPCTTE BSPCTTE A Mediterráneum 19-20. századi története BSZKTOR->BSPCTTE BSPCPPE BSPCPPE magyar őstörténet és középkori eurázsiai steppe története BSZKTOR->BSPCPPE BSPCLTM BSPCLTM bölcsészet- és társadalomtudományi szakkollégiumi BSZKTOR->BSPCLTM BSPCTHF BSPCTHF fenntartható közpolitika menedzsment BSZKTOR->BSPCTHF BSPCSTG BSPCSTG digitális történetírás és közösségi média BSZKTOR->BSPCSTG BSPCTLK BSPCTLK alkalmazott történetírás (közösségi és szaktörténet) BSZKTOR->BSPCTLK BSPCEOS BSPCEOS gasztronómia történet BSZKTOR->BSPCEOS BSPCMYU BSPCMYU múzeumi gyűjteménykezelés BSZKTOR->BSPCMYU BSPCESV BSPCESV levéltári ismeretek BSZKTOR->BSPCESV BSPCDSN BSPCDSN könyvtári menedzsment BSZKTOR->BSPCDSN BSPCEFA BSPCEFA interdiszciplináris informatika (közgyűjtemény menedzsment) BSZKTOR->BSPCEFA BSPCDNE BSPCDNE örökségmenedzsment BSZKTOR->BSPCDNE BSPCIOF BSPCIOF filozófia BSZKTOR->BSPCIOF BSPCSUM BSPCSUM vallástudomány BSZKTOR->BSPCSUM 345 BTABESZ történelem alapszakos bölcsész BSZKTOR->345 START
Képzési elemek:
kódnévhatályosság kezdetehatályosság végetípusminimum kreditmaximum kredit
BEGYPPSpedagógia és pszichológia modul2005-12-30egyéb vagy technikai képzési elem1010
BMIN0MNbármilyen minor2005-12-30minor5050
BSPCDNEörökségmenedzsment2016-10-03specializáció3050
BSPCDSNkönyvtári menedzsment2016-10-03specializáció3050
BSPCEFAinterdiszciplináris informatika (közgyűjtemény menedzsment)2016-10-03specializáció3050
BSPCEKVkapcsolódó kontinensek (az Európán kívüli világ története)2005-12-30specializáció5050
BSPCEMSEurópa és Magyarország a 18-20. században2005-12-30specializáció5050
BSPCEOSgasztronómia történet2016-10-03specializáció3050
BSPCESVlevéltári ismeretek2016-10-03specializáció3050
BSPCEVMegyház-, vallás- és művelődéstörténet2005-12-30specializáció5050
BSPCGPTgazdaság-, politika-társadalomismeret2005-12-30specializáció5050
BSPCGT2gazdaság és társadalomtörténet2005-12-30specializáció5050
BSPCHSR19-20. századi magyar társadalomtörténet2006-08-01specializáció5050
BSPCHTThadtörténet és fegyvertörténet2005-12-30specializáció5050
BSPCIIIfinn2005-12-30specializáció5050
BSPCIOFfilozófia2018-11-22specializáció5050
BSPCIPOipari örökségvédelem2006-08-01specializáció5050
BSPCKKLkatonai és társadalmi konfliktusok2014-08-01specializáció5050
BSPCKKPKelet-Közép-Európa2005-12-30specializáció5050
BSPCKKTa közép- és koraújkor története2005-12-30specializáció5050
BSPCKLVkreatív írás - alkalmazott irodalom2014-01-01specializáció5050
BSPCLEVlevéltár2005-12-30specializáció5050
BSPCLTMbölcsészet- és társadalomtudományi szakkollégiumi2018-03-13specializáció5050
BSPCMPOmodern politikai intézmények és eszmék története2005-12-30specializáció5050
BSPCMUAMediterrán Európa (neolatin kultúrák)2006-08-01specializáció5050
BSPCMUZmuzeológia2005-12-30specializáció5050
BSPCMYUmúzeumi gyűjteménykezelés2016-10-03specializáció3050
BSPCMZTművészettörténet2006-08-01specializáció5050
BSPCNANpolitika, társadalom, hadtörténet koraújkortól a jelenkorig - integráció és konfliktusok2017-06-21specializáció3050
BSPCNKTnemzetközi kapcsolatok története2005-12-30specializáció5050
BSPCNTOnyelvmentor2014-01-01specializáció5050
BSPCNVUnémet nyelvű IT-ismeretek2006-08-01specializáció5050
BSPCNZVnémet nyelvű kulturális és rendezvényszervezési ismeretek2006-08-01specializáció5050
BSPCOETösszehasonlító egyetemes történelem2006-08-01specializáció5050
BSPCOKTókor-középkortörténeti2005-12-30specializáció5050
BSPCOORókor-középkor2017-06-21specializáció3050
BSPCOTEaz ókor története2005-12-30specializáció5050
BSPCOTUókortudományi2005-12-30specializáció5050
BSPCPIIpolitikai és művelődési rendszerek és eszmék2014-08-01specializáció5050
BSPCPORpolitikai rendszerek2005-12-30specializáció5050
BSPCPPEmagyar őstörténet és középkori eurázsiai steppe története2017-07-25specializáció3050
BSPCRESrégésztechnikus2005-12-30specializáció5050
BSPCRNYegyháztörténet2017-04-19specializáció5050
BSPCTHFfenntartható közpolitika menedzsment2016-10-03specializáció3050
BSPCTLKalkalmazott történetírás (közösségi és szaktörténet)2016-10-03specializáció3050
BSPCTOTtársadalom, politika, nemzetközi kapcsolatok2014-07-11specializáció5050
BSPCTPOtársadalom és politikai rendszerek története2005-12-30specializáció5050
BSPCTRTtörténelem2005-12-30specializáció5050
BSPCTSZa visegrádi országok története2017-06-06specializáció5050
BSPCTTAtudományterületek találkozása2005-12-30specializáció5050
BSPCTTEA Mediterráneum 19-20. századi története2017-06-06specializáció3050
BSPCTXTtextológia2006-08-01specializáció5050
BSPCUJEkoraújkor-jelenkortörténeti2005-12-30specializáció5050
BSPCVAEvallás- és egyháztörténet2005-12-30specializáció5050
BSPCSTGdigitális történetírás és közösségi média2016-10-03specializáció3050
BSPCSUMvallástudomány2018-11-22specializáció5050
BSZKTORtörténelem2005-12-30szak180180

Végzettségek:
IDnévhatályosság kezdetehatályosság végekötésszint
345történelem alapszakos bölcsész1900-01-01Szakképzettség

A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban:
Nyilv. szak IDInt. kódInt. névFelelős szerv.MunkarendTelephelyNyelv
1534DEDebreceni EgyetemDEnappaliDebrecenmagyar
22528DEDebreceni EgyetemDElevelezőDebrecenmagyar
2292ELTEEötvös Loránd TudományegyetemELTEnappaliBudapestmagyar
25414ELTEEötvös Loránd TudományegyetemELTElevelezőBudapestmagyar
34609ELTEEötvös Loránd TudományegyetemELTE-BTKnappaliSzombathelymagyar
34708ELTEEötvös Loránd TudományegyetemELTE-BTKlevelezőSzombathelymagyar
32956EKEEszterházy Károly EgyetemEKE-BMKnappaliEgermagyar
32957EKEEszterházy Károly EgyetemEKE-BMKlevelezőEgermagyar
3204KREKároli Gáspár Református EgyetemKREnappaliBudapestmagyar
34336KREKároli Gáspár Református EgyetemKRElevelezőBudapestmagyar
3474KJEKodolányi János EgyetemKJEnappaliSzékesfehérvármagyar
3757KJEKodolányi János EgyetemKJEnappaliBudapestmagyar
22839KJEKodolányi János EgyetemKJElevelezőBudapestmagyar
25454KJEKodolányi János EgyetemKJElevelezőSzékesfehérvármagyar
30386KJEKodolányi János EgyetemKJEtávoktatásBudapestmagyar
30387KJEKodolányi János EgyetemKJEtávoktatásSzékesfehérvármagyar
33941KJEKodolányi János EgyetemKJEnappaliOrosházamagyar
33942KJEKodolányi János EgyetemKJElevelezőOrosházamagyar
33943KJEKodolányi János EgyetemKJEtávoktatásOrosházamagyar
4130MEMiskolci EgyetemMEnappaliMiskolcmagyar
22883MEMiskolci EgyetemMElevelezőMiskolcmagyar
4557NYENyíregyházi EgyetemNYEnappaliNyíregyházamagyar
22976NYENyíregyházi EgyetemNYElevelezőNyíregyházamagyar
4924PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKEnappaliPiliscsabamagyar
25602PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKElevelezőPiliscsabamagyar
28701PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKE-BTKnappaliBudapestmagyar
29744PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKE-BTKlevelezőBudapestmagyar
30392PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKEnappaliBudapestangol
30393PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKEnappaliPiliscsabaangol
31192PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKE-BTKnappaliEsztergomangol
5267PTEPécsi TudományegyetemPTEnappaliPécsmagyar
23090PTEPécsi TudományegyetemPTElevelezőPécsmagyar
6155SZTESzegedi TudományegyetemSZTEnappaliSzegedmagyar
23332SZTESzegedi TudományegyetemSZTElevelezőSzegedmagyar

Meghirdethető képzések:
meghird. képzés IDhatályosság kezdetehatályosság végenévszintössz. idő (félév)bejelentendő képzési elemek
1022005-12-30történelemalapképzés (BA/BSc)6BSZKTOR
14082005-12-30történelem [régészet]alapképzés (BA/BSc)6BSZIREG
Az adatbázis 2020-04-08 hajnalban frissült. Készült az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009 "Az Oktatási Hivatal közigazgatási szolgáltatásainak elektronizálása" projekt keretében. © 2012.