KKK irányított gráfok

[A hatályossági szűrők bekapcsolása.]
A gráfban a nyíl kezdete és vége közötti minimális távolság: (A nagyobb érték szellősebbé teszi az ábrát.)
gráfok listája

A gráfban a csomópontokra kattintva bővebb információ olvasható az adott csomópontról.

MSZKTOR cluster_vegzettseg START START MSZKTOR MSZKTOR történelem START->MSZKTOR MSPCGAT MSPCGAT gazdaság- és társadalomtörténet MSZKTOR->MSPCGAT MSPCKKO MSPCKKO középkor MSZKTOR->MSPCKKO MSPCEGT MSPCEGT egyháztörténet MSZKTOR->MSPCEGT MSPCTOM MSPCTOM társadalom és életmód és művelődéstörténet MSZKTOR->MSPCTOM MSPCUJT MSPCUJT új- és jelenkori társadalomtörténet MSZKTOR->MSPCUJT MSPCHAB MSPCHAB Habsburg Birodalom - Osztrák-Magyar Monarchia MSZKTOR->MSPCHAB MSPCGTN MSPCGTN gazdaság-, társadalom- és népességtörténet MSZKTOR->MSPCGTN MSPCETO MSPCETO Európa történet MSZKTOR->MSPCETO MSPCTKR MSPCTKR társadalmi krízisek és uralmi technikák MSZKTOR->MSPCTKR MSPCEMA MSPCEMA egyetemes és magyar hadtörténet MSZKTOR->MSPCEMA MSPCKMT MSPCKMT kora újkori magyar történelem MSZKTOR->MSPCKMT MSPCMPO MSPCMPO modern politika rendszereinek és eszméinek története MSZKTOR->MSPCMPO MSPCOKR MSPCOKR ókor MSZKTOR->MSPCOKR MSPCJEL MSPCJEL jelenkor MSZKTOR->MSPCJEL MSPCHAT MSPCHAT hadtörténet MSZKTOR->MSPCHAT MSPCVLM MSPCVLM vallás-, egyház- és művelődéstörténet MSZKTOR->MSPCVLM MSPCME3 MSPCME3 magyar és egyetemes történelem a 18-20. században MSZKTOR->MSPCME3 MSPCPRK MSPCPRK politikai rendszerek, katonai konfliktusok MSZKTOR->MSPCPRK MSPCMAN MSPCMAN Magyarország története 1918-tól napjainkig MSZKTOR->MSPCMAN MSPCNKG MSPCNKG nemzetközi kapcsolatok, globalizáció a 19-20. században MSZKTOR->MSPCNKG MSPCMAT MSPCMAT magyar történet MSZKTOR->MSPCMAT MSPCKTO MSPCKTO középkor-történet MSZKTOR->MSPCKTO MSPCMMT MSPCMMT modernkori magyar történelem MSZKTOR->MSPCMMT MSPCMT2 MSPCMT2 művelődéstörténet MSZKTOR->MSPCMT2 MSPCETR MSPCETR európai tér- és várostörténet MSZKTOR->MSPCETR MSPCVIE MSPCVIE A visegrádi együttműködés országainak és társadalmainak kapcsolattörténete MSZKTOR->MSPCVIE MSPCHID MSPCHID 20. századi egyetemes történelem - A hidegháború története MSZKTOR->MSPCHID MSPCOK3 MSPCOK3 ókortörténet MSZKTOR->MSPCOK3 MSPCETJ MSPCETJ az európai integráció története és jelene MSZKTOR->MSPCETJ MSPCOKT MSPCOKT orosz és kelet-európai történelem MSZKTOR->MSPCOKT MSPCEIT MSPCEIT európai integráció története MSZKTOR->MSPCEIT MSPCKTR MSPCKTR kora újkor történet MSZKTOR->MSPCKTR MSPCMEM MSPCMEM Magyarország és az európai modernitás - újkori gazdaság- és társadalomtörténet MSZKTOR->MSPCMEM MSPCKUE MSPCKUE kulturális örökség története és gyakorlata MSZKTOR->MSPCKUE MSPCTPG MSPCTPG társadalom- és politikai gondolkodástörténet MSZKTOR->MSPCTPG MSPCNEL MSPCNEL nemzetközi kapcsolatok MSZKTOR->MSPCNEL MSPCINT MSPCINT interdiszciplináris medievisztika MSZKTOR->MSPCINT MSPCKKE MSPCKKE Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa összehasonlító története MSZKTOR->MSPCKKE MSPCKUK MSPCKUK krízisek és uralmi technikák MSZKTOR->MSPCKUK MSPCTKE MSPCTKE társadalom és kultúra a régi Európában MSZKTOR->MSPCTKE MSPCNKT MSPCNKT nemzetközi kapcsolatok története MSZKTOR->MSPCNKT MSPCKK4 MSPCKK4 középkor- és kora újkor története MSZKTOR->MSPCKK4 MSPCOPM MSPCOPM összehasonlító történettudomány 1500-tól napjainkig MSZKTOR->MSPCOPM MSPCKSR MSPCKSR késő antik, medievisztika és reneszánsz tanulmányok MSZKTOR->MSPCKSR MSPCAOK MSPCAOK Közép-Európa MSZKTOR->MSPCAOK MSPCOYR MSPCOYR kora újkori és újkori magyar történelem MSZKTOR->MSPCOYR MSPCAJT MSPCAJT politika, társadalom, hadtörténet a koraújkortól napjainkig - integráció és konfliktusok MSZKTOR->MSPCAJT MSPCOER MSPCOER ókor-középkor MSZKTOR->MSPCOER MSPCOYM MSPCOYM örmény tanulmányok MSZKTOR->MSPCOYM 1305 MLSOSEL okleveles történész MSZKTOR->1305 START
Képzési elemek:
kódnévhatályosság kezdetehatályosság végetípusminimum kreditmaximum kredit
MSPCAJTpolitika, társadalom, hadtörténet a koraújkortól napjainkig - integráció és konfliktusok2017-06-21specializáció3070
MSPCAOKKözép-Európa2016-04-25specializáció3070
MSPCEGTegyháztörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCEITeurópai integráció története2005-12-30specializáció3070
MSPCEMAegyetemes és magyar hadtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCETJaz európai integráció története és jelene2005-12-30specializáció3070
MSPCETOEurópa történet2005-12-30specializáció3070
MSPCETReurópai tér- és várostörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCGATgazdaság- és társadalomtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCGTNgazdaság-, társadalom- és népességtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCHABHabsburg Birodalom - Osztrák-Magyar Monarchia2005-12-30specializáció3070
MSPCHAThadtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCHID20. századi egyetemes történelem - A hidegháború története2005-12-30specializáció3070
MSPCINTinterdiszciplináris medievisztika2005-12-30specializáció3070
MSPCJELjelenkor2005-12-30specializáció3070
MSPCKK4középkor- és kora újkor története2005-12-30specializáció3070
MSPCKKEKözép-, Kelet- és Délkelet-Európa összehasonlító története2005-12-30specializáció3070
MSPCKKOközépkor2005-12-30specializáció3070
MSPCKMTkora újkori magyar történelem2005-12-30specializáció3070
MSPCKSRkéső antik, medievisztika és reneszánsz tanulmányok2014-11-05specializáció3070
MSPCKTOközépkor-történet2005-12-30specializáció3070
MSPCKTRkora újkor történet2005-12-30specializáció3070
MSPCKUEkulturális örökség története és gyakorlata2005-12-30specializáció3070
MSPCKUKkrízisek és uralmi technikák2005-12-30specializáció3070
MSPCMANMagyarország története 1918-tól napjainkig2005-12-30specializáció3070
MSPCMATmagyar történet2005-12-30specializáció3070
MSPCME3magyar és egyetemes történelem a 18-20. században2005-12-30specializáció3070
MSPCMEMMagyarország és az európai modernitás - újkori gazdaság- és társadalomtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCMMTmodernkori magyar történelem2005-12-30specializáció3070
MSPCMPOmodern politika rendszereinek és eszméinek története2005-12-30specializáció3070
MSPCMT2művelődéstörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCNELnemzetközi kapcsolatok2005-12-30specializáció3070
MSPCNKGnemzetközi kapcsolatok, globalizáció a 19-20. században2005-12-30specializáció3070
MSPCNKTnemzetközi kapcsolatok története2005-12-30specializáció3070
MSPCOERókor-középkor2017-06-21specializáció3070
MSPCOK3ókortörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCOKRókor2005-12-30specializáció3070
MSPCOKTorosz és kelet-európai történelem2005-12-30specializáció3070
MSPCOPMösszehasonlító történettudomány 1500-tól napjainkig2014-11-05specializáció3070
MSPCOYMörmény tanulmányok2016-05-30specializáció3070
MSPCOYRkora újkori és újkori magyar történelem2017-05-02specializáció5050
MSPCPRKpolitikai rendszerek, katonai konfliktusok2005-12-30specializáció3070
MSPCTKEtársadalom és kultúra a régi Európában2005-12-30specializáció3070
MSPCTKRtársadalmi krízisek és uralmi technikák2005-12-30specializáció3070
MSPCTOMtársadalom és életmód és művelődéstörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCTPGtársadalom- és politikai gondolkodástörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCUJTúj- és jelenkori társadalomtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCVIEA visegrádi együttműködés országainak és társadalmainak kapcsolattörténete2005-12-30specializáció3070
MSPCVLMvallás-, egyház- és művelődéstörténet2005-12-30specializáció3070
MSZKTORtörténelem2005-12-30szak120120

Végzettségek:
IDnévhatályosság kezdetehatályosság végekötésszint
1305okleveles történész1900-01-01Szakképzettség

A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban:
Nyilv. szak IDInt. kódInt. névFelelős szerv.MunkarendTelephelyNyelv
20600ANNYEAndrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű EgyetemANNYEnappaliBudapestnémet
20601DEDebreceni EgyetemDEnappaliDebrecenmagyar
25349DEDebreceni EgyetemDElevelezőDebrecenmagyar
2463ELTEEötvös Loránd TudományegyetemELTEnappaliBudapestmagyar
20602ELTEEötvös Loránd TudományegyetemELTEnappaliBudapestangol
20603ELTEEötvös Loránd TudományegyetemELTEnappaliBudapestfrancia
20604ELTEEötvös Loránd TudományegyetemELTEnappaliBudapestnémet
20605ELTEEötvös Loránd TudományegyetemELTEnappaliBudapestorosz
33106EKEEszterházy Károly EgyetemEKE-BMKnappaliEgermagyar
33107EKEEszterházy Károly EgyetemEKE-BMKlevelezőEgermagyar
2869EKFEszterházy Károly FőiskolaEKFnappaliEgermagyar
22713EKFEszterházy Károly FőiskolaEKFlevelezőEgermagyar
2869Eszterházy Károly Tanárképző FőiskolaEKFnappaliEgermagyar
22713Eszterházy Károly Tanárképző FőiskolaEKFlevelezőEgermagyar
3225KREKároli Gáspár Református EgyetemKREnappaliBudapestmagyar
34346KREKároli Gáspár Református EgyetemKRElevelezőBudapestmagyar
20606KEEKözép-európai EgyetemKEEnappaliBudapestangol
4195MEMiskolci EgyetemMEnappaliMiskolcmagyar
22901MEMiskolci EgyetemMElevelezőMiskolcmagyar
4957PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKEnappaliPiliscsabamagyar
28634PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKE-BTKnappaliBudapestmagyar
29745PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKE-BTKlevelezőBudapestmagyar
35322PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKE-BTKnappaliBudapestangol
35323PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKE-BTKlevelezőBudapestangol
35324PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKE-BTKnappaliPiliscsabaangol
35325PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemPPKE-BTKlevelezőPiliscsabaangol
5401PTEPécsi TudományegyetemPTEnappaliPécsmagyar
23119PTEPécsi TudományegyetemPTElevelezőPécsmagyar
6310SZTESzegedi TudományegyetemSZTEnappaliSzegedmagyar
25691SZTESzegedi TudományegyetemSZTElevelezőSzegedmagyar

Meghirdethető képzések:
meghird. képzés IDhatályosság kezdetehatályosság végenévszintössz. idő (félév)bejelentendő képzési elemek
1952005-12-30történelemmesterképzés (MA/MSc)4MSZKTOR
Az adatbázis hajnalban frissült. Készült az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009 "Az Oktatási Hivatal közigazgatási szolgáltatásainak elektronizálása" projekt keretében. © 2012.