KKK irányított gráfok

[A hatályossági szűrők bekapcsolása.]
A gráfban a nyíl kezdete és vége közötti minimális távolság: (A nagyobb érték szellősebbé teszi az ábrát.)
gráfok listája

A gráfban a csomópontokra kattintva bővebb információ olvasható az adott csomópontról.

MSZKTOR cluster_vegzettseg START START MSZKTOR MSZKTOR történelem START->MSZKTOR MSPCKMT MSPCKMT kora újkori magyar történelem MSZKTOR->MSPCKMT MSPCEMA MSPCEMA egyetemes és magyar hadtörténet MSZKTOR->MSPCEMA MSPCTKR MSPCTKR társadalmi krízisek és uralmi technikák MSZKTOR->MSPCTKR MSPCETO MSPCETO Európa történet MSZKTOR->MSPCETO MSPCGTN MSPCGTN gazdaság-, társadalom- és népességtörténet MSZKTOR->MSPCGTN MSPCHAB MSPCHAB Habsburg Birodalom - Osztrák-Magyar Monarchia MSZKTOR->MSPCHAB MSPCMPO MSPCMPO modern politika rendszereinek és eszméinek története MSZKTOR->MSPCMPO MSPCOKR MSPCOKR ókor MSZKTOR->MSPCOKR MSPCUJT MSPCUJT új- és jelenkori társadalomtörténet MSZKTOR->MSPCUJT MSPCTOM MSPCTOM társadalom és életmód és művelődéstörténet MSZKTOR->MSPCTOM MSPCEGT MSPCEGT egyháztörténet MSZKTOR->MSPCEGT MSPCGAT MSPCGAT gazdaság- és társadalomtörténet MSZKTOR->MSPCGAT MSPCKKO MSPCKKO középkor MSZKTOR->MSPCKKO MSPCPRK MSPCPRK politikai rendszerek, katonai konfliktusok MSZKTOR->MSPCPRK MSPCMAN MSPCMAN Magyarország története 1918-tól napjainkig MSZKTOR->MSPCMAN MSPCHAT MSPCHAT hadtörténet MSZKTOR->MSPCHAT MSPCJEL MSPCJEL jelenkor MSZKTOR->MSPCJEL MSPCVLM MSPCVLM vallás-, egyház- és művelődéstörténet MSZKTOR->MSPCVLM MSPCME3 MSPCME3 magyar és egyetemes történelem a 18-20. században MSZKTOR->MSPCME3 MSPCMT2 MSPCMT2 művelődéstörténet MSZKTOR->MSPCMT2 MSPCMMT MSPCMMT modernkori magyar történelem MSZKTOR->MSPCMMT MSPCKTO MSPCKTO középkor-történet MSZKTOR->MSPCKTO MSPCMAT MSPCMAT magyar történet MSZKTOR->MSPCMAT MSPCNKG MSPCNKG nemzetközi kapcsolatok, globalizáció a 19-20. században MSZKTOR->MSPCNKG MSPCOKT MSPCOKT orosz és kelet-európai történelem MSZKTOR->MSPCOKT MSPCOK3 MSPCOK3 ókortörténet MSZKTOR->MSPCOK3 MSPCETJ MSPCETJ az európai integráció története és jelene MSZKTOR->MSPCETJ MSPCETR MSPCETR európai tér- és várostörténet MSZKTOR->MSPCETR MSPCVIE MSPCVIE A visegrádi együttműködés országainak és társadalmainak kapcsolattörténete MSZKTOR->MSPCVIE MSPCHID MSPCHID 20. századi egyetemes történelem - A hidegháború története MSZKTOR->MSPCHID MSPCKUE MSPCKUE kulturális örökség története és gyakorlata MSZKTOR->MSPCKUE MSPCMEM MSPCMEM Magyarország és az európai modernitás - újkori gazdaság- és társadalomtörténet MSZKTOR->MSPCMEM MSPCKTR MSPCKTR kora újkor történet MSZKTOR->MSPCKTR MSPCEIT MSPCEIT európai integráció története MSZKTOR->MSPCEIT MSPCTPG MSPCTPG társadalom- és politikai gondolkodástörténet MSZKTOR->MSPCTPG MSPCNEL MSPCNEL nemzetközi kapcsolatok MSZKTOR->MSPCNEL MSPCINT MSPCINT interdiszciplináris medievisztika MSZKTOR->MSPCINT MSPCKKE MSPCKKE Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa összehasonlító története MSZKTOR->MSPCKKE MSPCNKT MSPCNKT nemzetközi kapcsolatok története MSZKTOR->MSPCNKT MSPCKK4 MSPCKK4 középkor- és kora újkor története MSZKTOR->MSPCKK4 MSPCTKE MSPCTKE társadalom és kultúra a régi Európában MSZKTOR->MSPCTKE MSPCKUK MSPCKUK krízisek és uralmi technikák MSZKTOR->MSPCKUK MSPCOPM MSPCOPM összehasonlító történettudomány 1500-tól napjainkig MSZKTOR->MSPCOPM MSPCKSR MSPCKSR késő antik, medievisztika és reneszánsz tanulmányok MSZKTOR->MSPCKSR MSPCAOK MSPCAOK Közép-Európa MSZKTOR->MSPCAOK MSPCOYM MSPCOYM örmény tanulmányok MSZKTOR->MSPCOYM MSPCOYR MSPCOYR kora újkori és újkori magyar történelem MSZKTOR->MSPCOYR MSPCOER MSPCOER ókor-középkor MSZKTOR->MSPCOER MSPCAJT MSPCAJT politika, társadalom, hadtörténet a koraújkortól napjainkig - integráció és konfliktusok MSZKTOR->MSPCAJT MSPCTJK MSPCTJK történeti informatika és kora újkori magyar társadalomtörténet MSZKTOR->MSPCTJK MSPCTEA MSPCTEA történeti informatika és 19-20. századi magyar társadalomtörténet MSZKTOR->MSPCTEA 1305 MLSOSEL okleveles történész MSZKTOR->1305 START
Képzési elemek:
kódnévhatályosság kezdetehatályosság végetípusminimum kreditmaximum kredit
MSPCAJTpolitika, társadalom, hadtörténet a koraújkortól napjainkig - integráció és konfliktusok2017-06-21specializáció3070
MSPCAOKKözép-Európa2016-04-25specializáció3070
MSPCEGTegyháztörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCEITeurópai integráció története2005-12-30specializáció3070
MSPCEMAegyetemes és magyar hadtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCETJaz európai integráció története és jelene2005-12-30specializáció3070
MSPCETOEurópa történet2005-12-30specializáció3070
MSPCETReurópai tér- és várostörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCGATgazdaság- és társadalomtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCGTNgazdaság-, társadalom- és népességtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCHABHabsburg Birodalom - Osztrák-Magyar Monarchia2005-12-30specializáció3070
MSPCHAThadtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCHID20. századi egyetemes történelem - A hidegháború története2005-12-30specializáció3070
MSPCINTinterdiszciplináris medievisztika2005-12-30specializáció3070
MSPCJELjelenkor2005-12-30specializáció3070
MSPCKK4középkor- és kora újkor története2005-12-30specializáció3070
MSPCKKEKözép-, Kelet- és Délkelet-Európa összehasonlító története2005-12-30specializáció3070
MSPCKKOközépkor2005-12-30specializáció3070
MSPCKMTkora újkori magyar történelem2005-12-30specializáció3070
MSPCKSRkéső antik, medievisztika és reneszánsz tanulmányok2014-11-05specializáció3070
MSPCKTOközépkor-történet2005-12-30specializáció3070
MSPCKTRkora újkor történet2005-12-30specializáció3070
MSPCKUEkulturális örökség története és gyakorlata2005-12-30specializáció3070
MSPCKUKkrízisek és uralmi technikák2005-12-30specializáció3070
MSPCMANMagyarország története 1918-tól napjainkig2005-12-30specializáció3070
MSPCMATmagyar történet2005-12-30specializáció3070
MSPCME3magyar és egyetemes történelem a 18-20. században2005-12-30specializáció3070
MSPCMEMMagyarország és az európai modernitás - újkori gazdaság- és társadalomtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCMMTmodernkori magyar történelem2005-12-30specializáció3070
MSPCMPOmodern politika rendszereinek és eszméinek története2005-12-30specializáció3070
MSPCMT2művelődéstörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCNELnemzetközi kapcsolatok2005-12-30specializáció3070
MSPCNKGnemzetközi kapcsolatok, globalizáció a 19-20. században2005-12-30specializáció3070
MSPCNKTnemzetközi kapcsolatok története2005-12-30specializáció3070
MSPCOERókor-középkor2017-06-21specializáció3070
MSPCOK3ókortörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCOKRókor2005-12-30specializáció3070
MSPCOKTorosz és kelet-európai történelem2005-12-30specializáció3070
MSPCOPMösszehasonlító történettudomány 1500-tól napjainkig2014-11-05specializáció3070
MSPCOYMörmény tanulmányok2016-05-30specializáció3070
MSPCOYRkora újkori és újkori magyar történelem2017-05-02specializáció5050
MSPCPRKpolitikai rendszerek, katonai konfliktusok2005-12-30specializáció3070
MSPCTEAtörténeti informatika és 19-20. századi magyar társadalomtörténet2021-01-01specializáció
MSPCTJKtörténeti informatika és kora újkori magyar társadalomtörténet2021-01-01specializáció
MSPCTKEtársadalom és kultúra a régi Európában2005-12-30specializáció3070
MSPCTKRtársadalmi krízisek és uralmi technikák2005-12-30specializáció3070
MSPCTOMtársadalom és életmód és művelődéstörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCTPGtársadalom- és politikai gondolkodástörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCUJTúj- és jelenkori társadalomtörténet2005-12-30specializáció3070
MSPCVIEA visegrádi együttműködés országainak és társadalmainak kapcsolattörténete2005-12-30specializáció3070
MSPCVLMvallás-, egyház- és művelődéstörténet2005-12-30specializáció3070
MSZKTORtörténelem2005-12-30szak120120

Végzettségek:
IDnévhatályosság kezdetehatályosság végekötésszint
1305okleveles történész1900-01-01szakképzettség

A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban:
Nyilv. szak IDInt. kódInt. névMunkarendTelephelyNyelv
20600ANNYEAndrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű EgyetemnappaliBudapestnémet
20601DEDebreceni EgyetemnappaliDebrecenmagyar
25349DEDebreceni EgyetemlevelezőDebrecenmagyar
2463ELTEEötvös Loránd TudományegyetemnappaliBudapestmagyar
20602ELTEEötvös Loránd TudományegyetemnappaliBudapestangol
20603ELTEEötvös Loránd TudományegyetemnappaliBudapestfrancia
20604ELTEEötvös Loránd TudományegyetemnappaliBudapestnémet
20605ELTEEötvös Loránd TudományegyetemnappaliBudapestorosz
33106EKEEszterházy Károly EgyetemnappaliEgermagyar
33107EKEEszterházy Károly EgyetemlevelezőEgermagyar
2869EKFEszterházy Károly FőiskolanappaliEgermagyar
22713EKFEszterházy Károly FőiskolalevelezőEgermagyar
33106EKKEEszterházy Károly Katolikus EgyetemnappaliEgermagyar
33107EKKEEszterházy Károly Katolikus EgyetemlevelezőEgermagyar
2869Eszterházy Károly Tanárképző FőiskolanappaliEgermagyar
22713Eszterházy Károly Tanárképző FőiskolalevelezőEgermagyar
3225KREKároli Gáspár Református EgyetemnappaliBudapestmagyar
34346KREKároli Gáspár Református EgyetemlevelezőBudapestmagyar
20606KEEKözép-európai EgyetemnappaliBudapestangol
4195MEMiskolci EgyetemnappaliMiskolcmagyar
22901MEMiskolci EgyetemlevelezőMiskolcmagyar
4957PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemnappaliPiliscsabamagyar
28634PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemnappaliBudapestmagyar
29745PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemlevelezőBudapestmagyar
35322PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemnappaliBudapestangol
35323PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemlevelezőBudapestangol
35324PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemnappaliPiliscsabaangol
35325PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemlevelezőPiliscsabaangol
5401PTEPécsi TudományegyetemnappaliPécsmagyar
23119PTEPécsi TudományegyetemlevelezőPécsmagyar
6310SZTESzegedi TudományegyetemnappaliSzegedmagyar
25691SZTESzegedi TudományegyetemlevelezőSzegedmagyar

Meghirdethető képzések:
meghird. képzés IDhatályosság kezdetehatályosság végenévszintössz. idő (félév)bejelentendő képzési elemek
1952005-12-30történelemmesterképzés (MA/MSc)4MSZKTOR
Az adatbázis 2023-02-03 hajnalban frissült. Készült az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009 "Az Oktatási Hivatal közigazgatási szolgáltatásainak elektronizálása" projekt keretében. © 2012.