KKK irányított gráfok

[A hatályossági szűrők bekapcsolása.]
A gráfban a nyíl kezdete és vége közötti minimális távolság: (A nagyobb érték szellősebbé teszi az ábrát.)
gráfok listája

A gráfban a csomópontokra kattintva bővebb információ olvasható az adott csomópontról.

BSZKTOR cluster_vegzettseg START START BSZKTOR BSZKTOR történelem START->BSZKTOR BSZIREG BSZIREG régészet BSZKTOR->BSZIREG BSPCLEV BSPCLEV levéltár BSZKTOR->BSPCLEV BSPCTRT BSPCTRT történelem BSZKTOR->BSPCTRT BSPCMUZ BSPCMUZ muzeológia BSZKTOR->BSPCMUZ BSPCOKT BSPCOKT ókor-középkortörténeti BSZKTOR->BSPCOKT BSPCUJE BSPCUJE koraújkor-jelenkortörténeti BSZKTOR->BSPCUJE BMIN0MN BMIN0MN bármilyen minor BSZKTOR->BMIN0MN BEGYPPS BEGYPPS pedagógia és pszichológia modul BSZKTOR->BEGYPPS BSPCGT2 BSPCGT2 gazdaság és társadalomtörténet BSZKTOR->BSPCGT2 BSPCMPO BSPCMPO modern politikai intézmények és eszmék története BSZKTOR->BSPCMPO BSPCNKT BSPCNKT nemzetközi kapcsolatok története BSZKTOR->BSPCNKT BSPCOTU BSPCOTU ókortudományi BSZKTOR->BSPCOTU BSPCTPO BSPCTPO társadalom és politikai rendszerek története BSZKTOR->BSPCTPO BSPCOTE BSPCOTE az ókor története BSZKTOR->BSPCOTE BSPCKKT BSPCKKT a közép- és koraújkor története BSZKTOR->BSPCKKT BSPCEMS BSPCEMS Európa és Magyarország a 18-20. században BSZKTOR->BSPCEMS BSPCTTA BSPCTTA tudományterületek találkozása BSZKTOR->BSPCTTA BSPCEKV BSPCEKV kapcsolódó kontinensek (az Európán kívüli világ története) BSZKTOR->BSPCEKV BSPCKKP BSPCKKP Kelet-Közép-Európa BSZKTOR->BSPCKKP BSPCVAE BSPCVAE vallás- és egyháztörténet BSZKTOR->BSPCVAE BSPCRES BSPCRES régésztechnikus BSZKTOR->BSPCRES BSPCGPT BSPCGPT gazdaság-, politika-társadalomismeret BSZKTOR->BSPCGPT BSPCEVM BSPCEVM egyház-, vallás- és művelődéstörténet BSZKTOR->BSPCEVM BSPCHTT BSPCHTT hadtörténet és fegyvertörténet BSZKTOR->BSPCHTT BSPCPOR BSPCPOR politikai rendszerek BSZKTOR->BSPCPOR BSPCTXT BSPCTXT textológia BSZKTOR->BSPCTXT BSPCIPO BSPCIPO ipari örökségvédelem BSZKTOR->BSPCIPO BSPCHSR BSPCHSR 19-20. századi magyar társadalomtörténet BSZKTOR->BSPCHSR BSPCOET BSPCOET összehasonlító egyetemes történelem BSZKTOR->BSPCOET BSPCKLV BSPCKLV kreatív írás - alkalmazott irodalom BSZKTOR->BSPCKLV BSPCNTO BSPCNTO nyelvmentor BSZKTOR->BSPCNTO BSPCTOT BSPCTOT társadalom, politika, nemzetközi kapcsolatok BSZKTOR->BSPCTOT BSPCPII BSPCPII politikai és művelődési rendszerek és eszmék BSZKTOR->BSPCPII BSPCKKL BSPCKKL katonai és társadalmi konfliktusok BSZKTOR->BSPCKKL BSPCMUA BSPCMUA Mediterrán Európa (neolatin kultúrák) BSZKTOR->BSPCMUA BSPCIII BSPCIII finn BSZKTOR->BSPCIII BSPCMZT BSPCMZT művészettörténet BSZKTOR->BSPCMZT BSPCNZV BSPCNZV német nyelvű kulturális és rendezvényszervezési ismeretek BSZKTOR->BSPCNZV BSPCNVU BSPCNVU német nyelvű IT-ismeretek BSZKTOR->BSPCNVU BSPCEOS BSPCEOS gasztronómia történet BSZKTOR->BSPCEOS BSPCTLK BSPCTLK alkalmazott történetírás (közösségi és szaktörténet) BSZKTOR->BSPCTLK BSPCSTG BSPCSTG digitális történetírás és közösségi média BSZKTOR->BSPCSTG BSPCTHF BSPCTHF fenntartható közpolitika menedzsment BSZKTOR->BSPCTHF BSPCEFA BSPCEFA interdiszciplináris informatika (közgyűjtemény menedzsment) BSZKTOR->BSPCEFA BSPCDSN BSPCDSN könyvtári menedzsment BSZKTOR->BSPCDSN BSPCESV BSPCESV levéltári ismeretek BSZKTOR->BSPCESV BSPCMYU BSPCMYU múzeumi gyűjteménykezelés BSZKTOR->BSPCMYU BSPCDNE BSPCDNE örökségmenedzsment BSZKTOR->BSPCDNE BSPCRNY BSPCRNY egyháztörténet BSZKTOR->BSPCRNY BSPCTSZ BSPCTSZ a visegrádi országok története BSZKTOR->BSPCTSZ BSPCTTE BSPCTTE A Mediterráneum 19-20. századi története BSZKTOR->BSPCTTE BSPCNAN BSPCNAN politika, társadalom, hadtörténet koraújkortól a jelenkorig - integráció és konfliktusok BSZKTOR->BSPCNAN BSPCOOR BSPCOOR ókor-középkor BSZKTOR->BSPCOOR BSPCPPE BSPCPPE magyar őstörténet és középkori eurázsiai steppe története BSZKTOR->BSPCPPE BSPCLTM BSPCLTM bölcsészet- és társadalomtudományi szakkollégiumi BSZKTOR->BSPCLTM BSPCIOF BSPCIOF filozófia BSZKTOR->BSPCIOF BSPCSUM BSPCSUM vallástudomány BSZKTOR->BSPCSUM BSPCHNN BSPCHNN hadtörténet BSZKTOR->BSPCHNN BSPCOYM BSPCOYM örmény tanulmányok BSZKTOR->BSPCOYM BSPCVDD BSPCVDD világirodalom BSZKTOR->BSPCVDD 345 BTABESZ történelem alapszakos bölcsész BSZKTOR->345 START 344 BTRABSZ történelem, régészet alapszakos bölcsész BSZIREG->344 BSZKTOR 347 BTABLAR történelem alapszakos bölcsész (levéltár) BSPCLEV->347 BSZKTOR 348 BTABMIA történelem alapszakos bölcsész (muzeológia) BSPCMUZ->348 BSZKTOR
Képzési elemek:
kódnévhatályosság kezdetehatályosság végetípusminimum kreditmaximum kredit
BEGYPPSpedagógia és pszichológia modul2005-12-30egyéb vagy technikai képzési elem1010
BMIN0MNbármilyen minor2005-12-30minor5050
BSPCDNEörökségmenedzsment2016-10-03specializáció3050
BSPCDSNkönyvtári menedzsment2016-10-03specializáció3050
BSPCEFAinterdiszciplináris informatika (közgyűjtemény menedzsment)2016-10-03specializáció3050
BSPCEKVkapcsolódó kontinensek (az Európán kívüli világ története)2005-12-30specializáció5050
BSPCEMSEurópa és Magyarország a 18-20. században2005-12-30specializáció5050
BSPCEOSgasztronómia történet2016-10-03specializáció3050
BSPCESVlevéltári ismeretek2016-10-03specializáció3050
BSPCEVMegyház-, vallás- és művelődéstörténet2005-12-30specializáció5050
BSPCGPTgazdaság-, politika-társadalomismeret2005-12-30specializáció5050
BSPCGT2gazdaság és társadalomtörténet2005-12-30specializáció5050
BSPCHNNhadtörténet2021-04-23specializáció
BSPCHSR19-20. századi magyar társadalomtörténet2006-08-01specializáció5050
BSPCHTThadtörténet és fegyvertörténet2005-12-30specializáció5050
BSPCIIIfinn2005-12-30specializáció5050
BSPCIOFfilozófia2018-11-22specializáció5050
BSPCIPOipari örökségvédelem2006-08-01specializáció5050
BSPCKKLkatonai és társadalmi konfliktusok2014-08-01specializáció5050
BSPCKKPKelet-Közép-Európa2005-12-30specializáció5050
BSPCKKTa közép- és koraújkor története2005-12-30specializáció5050
BSPCKLVkreatív írás - alkalmazott irodalom2014-01-01specializáció5050
BSPCLEVlevéltár2005-12-30specializáció5050
BSPCLTMbölcsészet- és társadalomtudományi szakkollégiumi2018-03-13specializáció5050
BSPCMPOmodern politikai intézmények és eszmék története2005-12-30specializáció5050
BSPCMUAMediterrán Európa (neolatin kultúrák)2006-08-01specializáció5050
BSPCMUZmuzeológia2005-12-30specializáció5050
BSPCMYUmúzeumi gyűjteménykezelés2016-10-03specializáció3050
BSPCMZTművészettörténet2006-08-01specializáció5050
BSPCNANpolitika, társadalom, hadtörténet koraújkortól a jelenkorig - integráció és konfliktusok2017-06-21specializáció3050
BSPCNKTnemzetközi kapcsolatok története2005-12-30specializáció5050
BSPCNTOnyelvmentor2014-01-01specializáció5050
BSPCNVUnémet nyelvű IT-ismeretek2006-08-01specializáció5050
BSPCNZVnémet nyelvű kulturális és rendezvényszervezési ismeretek2006-08-01specializáció5050
BSPCOETösszehasonlító egyetemes történelem2006-08-01specializáció5050
BSPCOKTókor-középkortörténeti2005-12-30specializáció5050
BSPCOORókor-középkor2017-06-21specializáció3050
BSPCOTEaz ókor története2005-12-30specializáció5050
BSPCOTUókortudományi2005-12-30specializáció5050
BSPCOYMörmény tanulmányok2021-07-19specializáció
BSPCPIIpolitikai és művelődési rendszerek és eszmék2014-08-01specializáció5050
BSPCPORpolitikai rendszerek2005-12-30specializáció5050
BSPCPPEmagyar őstörténet és középkori eurázsiai steppe története2017-07-25specializáció3050
BSPCRESrégésztechnikus2005-12-30specializáció5050
BSPCRNYegyháztörténet2017-04-19specializáció5050
BSPCTHFfenntartható közpolitika menedzsment2016-10-03specializáció3050
BSPCTLKalkalmazott történetírás (közösségi és szaktörténet)2016-10-03specializáció3050
BSPCTOTtársadalom, politika, nemzetközi kapcsolatok2014-07-11specializáció5050
BSPCTPOtársadalom és politikai rendszerek története2005-12-30specializáció5050
BSPCTRTtörténelem2005-12-30specializáció5050
BSPCTSZa visegrádi országok története2017-06-06specializáció5050
BSPCTTAtudományterületek találkozása2005-12-30specializáció5050
BSPCTTEA Mediterráneum 19-20. századi története2017-06-06specializáció3050
BSPCTXTtextológia2006-08-01specializáció5050
BSPCUJEkoraújkor-jelenkortörténeti2005-12-30specializáció5050
BSPCVAEvallás- és egyháztörténet2005-12-30specializáció5050
BSPCVDDvilágirodalom2021-08-01specializáció
BSPCSTGdigitális történetírás és közösségi média2016-10-03specializáció3050
BSPCSUMvallástudomány2018-11-22specializáció5050
BSZIREGrégészet2005-12-30szakirány90110
BSZKTORtörténelem2005-12-30szak180180

Végzettségek:
IDnévhatályosság kezdetehatályosság végekötésszint
345történelem alapszakos bölcsész1900-01-01szakképzettség
347történelem alapszakos bölcsész (levéltár)1900-01-01szakképzettség
348történelem alapszakos bölcsész (muzeológia)1900-01-01szakképzettség
344történelem, régészet alapszakos bölcsész1900-01-01szakképzettség

A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban:
Nyilv. szak IDInt. kódInt. névMunkarendTelephelyNyelv
228BDFBerzsenyi Dániel FőiskolanappaliSzombathelymagyar
37338BDFBerzsenyi Dániel FőiskolalevelezőSzombathelymagyar
228Berzsenyi Dániel Tanárképző FőiskolanappaliSzombathelymagyar
37338Berzsenyi Dániel Tanárképző FőiskolalevelezőSzombathelymagyar
1534DEDebreceni EgyetemnappaliDebrecenmagyar
22528DEDebreceni EgyetemlevelezőDebrecenmagyar
2292ELTEEötvös Loránd TudományegyetemnappaliBudapestmagyar
25414ELTEEötvös Loránd TudományegyetemlevelezőBudapestmagyar
34609ELTEEötvös Loránd TudományegyetemnappaliSzombathelymagyar
34708ELTEEötvös Loránd TudományegyetemlevelezőSzombathelymagyar
32956EKEEszterházy Károly EgyetemnappaliEgermagyar
32957EKEEszterházy Károly EgyetemlevelezőEgermagyar
2827EKFEszterházy Károly FőiskolanappaliEgermagyar
22693EKFEszterházy Károly FőiskolalevelezőEgermagyar
32956EKKEEszterházy Károly Katolikus EgyetemnappaliEgermagyar
32957EKKEEszterházy Károly Katolikus EgyetemlevelezőEgermagyar
2827Eszterházy Károly Tanárképző FőiskolanappaliEgermagyar
22693Eszterházy Károly Tanárképző FőiskolalevelezőEgermagyar
3204KREKároli Gáspár Református EgyetemnappaliBudapestmagyar
34336KREKároli Gáspár Református EgyetemlevelezőBudapestmagyar
3474KJEKodolányi János EgyetemnappaliSzékesfehérvármagyar
3757KJEKodolányi János EgyetemnappaliBudapestmagyar
22839KJEKodolányi János EgyetemlevelezőBudapestmagyar
25454KJEKodolányi János EgyetemlevelezőSzékesfehérvármagyar
30386KJEKodolányi János EgyetemtávoktatásBudapestmagyar
30387KJEKodolányi János EgyetemtávoktatásSzékesfehérvármagyar
33941KJEKodolányi János EgyetemnappaliOrosházamagyar
33942KJEKodolányi János EgyetemlevelezőOrosházamagyar
33943KJEKodolányi János EgyetemtávoktatásOrosházamagyar
3474KJFKodolányi János FőiskolanappaliSzékesfehérvármagyar
3757KJFKodolányi János FőiskolanappaliBudapestmagyar
22839KJFKodolányi János FőiskolalevelezőBudapestmagyar
25454KJFKodolányi János FőiskolalevelezőSzékesfehérvármagyar
30386KJFKodolányi János FőiskolatávoktatásBudapestmagyar
30387KJFKodolányi János FőiskolatávoktatásSzékesfehérvármagyar
33941KJFKodolányi János FőiskolanappaliOrosházamagyar
33942KJFKodolányi János FőiskolalevelezőOrosházamagyar
33943KJFKodolányi János FőiskolatávoktatásOrosházamagyar
4130MEMiskolci EgyetemnappaliMiskolcmagyar
22883MEMiskolci EgyetemlevelezőMiskolcmagyar
4557NYENyíregyházi EgyetemnappaliNyíregyházamagyar
22976NYENyíregyházi EgyetemlevelezőNyíregyházamagyar
4557NYFNyíregyházi FőiskolanappaliNyíregyházamagyar
22976NYFNyíregyházi FőiskolalevelezőNyíregyházamagyar
10225NYMENyugat-magyarországi EgyetemnappaliSzombathelymagyar
23901NYMENyugat-magyarországi EgyetemlevelezőSzombathelymagyar
4924PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemnappaliPiliscsabamagyar
25602PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemlevelezőPiliscsabamagyar
28701PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemnappaliBudapestmagyar
29744PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemlevelezőBudapestmagyar
30392PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemnappaliBudapestangol
30393PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemnappaliPiliscsabaangol
31192PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemnappaliEsztergomangol
5267PTEPécsi TudományegyetemnappaliPécsmagyar
23090PTEPécsi TudományegyetemlevelezőPécsmagyar
10225SOESoproni EgyetemnappaliSzombathelymagyar
23901SOESoproni EgyetemlevelezőSzombathelymagyar
6155SZTESzegedi TudományegyetemnappaliSzegedmagyar
23332SZTESzegedi TudományegyetemlevelezőSzegedmagyar

Meghirdethető képzések:
meghird. képzés IDhatályosság kezdetehatályosság végenévszintössz. idő (félév)bejelentendő képzési elemek
1022005-12-30történelemalapképzés (BA/BSc/BProf)6BSZKTOR
14082005-12-30történelem [régészet]alapképzés (BA/BSc/BProf)6BSZIREG
Az adatbázis 2022-12-06 hajnalban frissült. Készült az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009 "Az Oktatási Hivatal közigazgatási szolgáltatásainak elektronizálása" projekt keretében. © 2012.