KKK irányított gráfok

[A hatályossági szűrők bekapcsolása.]
A gráfban a nyíl kezdete és vége közötti minimális távolság: (A nagyobb érték szellősebbé teszi az ábrát.)
gráfok listája

A gráfban a csomópontokra kattintva bővebb információ olvasható az adott csomópontról.

BSZKMAG cluster_vegzettseg START START BSZKMAG BSZKMAG magyar START->BSZKMAG BSPCNYT BSPCNYT nyelvtechnológia BSZKMAG->BSPCNYT BSPCDRA BSPCDRA drámapedagógia BSZKMAG->BSPCDRA BSPCUGY BSPCUGY ügyvitel BSZKMAG->BSPCUGY BSPCFUG BSPCFUG finnugor BSZKMAG->BSPCFUG BSPCIRO BSPCIRO irodalomtudomány BSZKMAG->BSPCIRO BSPCMTU BSPCMTU művelődéstudomány BSZKMAG->BSPCMTU BSPCNYO BSPCNYO nyelvmentor BSZKMAG->BSPCNYO BSPCSTO BSPCSTO színháztörténet BSZKMAG->BSPCSTO BSPCEST BSPCEST észt BSZKMAG->BSPCEST BSPCFIN BSPCFIN finn BSZKMAG->BSPCFIN BSPCFOL BSPCFOL folklorisztika BSZKMAG->BSPCFOL BSPCNEO BSPCNEO neolatin BSZKMAG->BSPCNEO BSPCNYK BSPCNYK nyelv és kultúra BSZKMAG->BSPCNYK BSPCESP BSPCESP eszperantó BSZKMAG->BSPCESP BMIN0MN BMIN0MN bármilyen minor BSZKMAG->BMIN0MN BEGYPPS BEGYPPS pedagógia és pszichológia modul BSZKMAG->BEGYPPS BSPCIRT BSPCIRT irodalomtudományi BSZKMAG->BSPCIRT BSPCAAN BSPCAAN általános és alkalmazott nyelvészet BSZKMAG->BSPCAAN BSPCMKB BSPCMKB a magyar kultúra bel- és külföldön BSZKMAG->BSPCMKB BSPCKAI BSPCKAI kulturális asszisztens BSZKMAG->BSPCKAI BSPCMNY BSPCMNY magyar nyelv és irodalom BSZKMAG->BSPCMNY BSPCMNI BSPCMNI magyar nyelvtudományi BSZKMAG->BSPCMNI BSPCSRE BSPCSRE szerkesztőségi asszisztens BSZKMAG->BSPCSRE BSPCMAD BSPCMAD magyar mint idegen nyelv BSZKMAG->BSPCMAD BSPCALI BSPCALI alkalmazott irodalomtudomány BSZKMAG->BSPCALI BSPCYVK BSPCYVK nyelvváltozatok BSZKMAG->BSPCYVK BSPCSTU BSPCSTU színházi stúdiumok BSZKMAG->BSPCSTU BSPCKRA BSPCKRA kreatív írás - alkalmazott irodalom BSZKMAG->BSPCKRA BSPCKME BSPCKME kulturális projektmenedzsment BSZKMAG->BSPCKME BSPCMRP BSPCMRP Mediterrán Európa (neolatin kultúrák) BSZKMAG->BSPCMRP BSPCUOS BSPCUOS üzleti angol és fordítástechnika BSZKMAG->BSPCUOS BSPCTRS BSPCTRS kreatív írás BSZKMAG->BSPCTRS BSPCNUR BSPCNUR német nyelvű gazdasági és idegenforgalmi ismeretek BSZKMAG->BSPCNUR BSPCNUT BSPCNUT német nyelvű IT-ismeretek BSZKMAG->BSPCNUT BSPCGAO BSPCGAO hungarológia BSZKMAG->BSPCGAO BSPCARM BSPCARM irodai kommunikáció BSZKMAG->BSPCARM BSPCSRN BSPCSRN kiadványszerkesztő BSZKMAG->BSPCSRN BSPCEBR BSPCEBR balti-finn nyelvek és kultúrák BSZKMAG->BSPCEBR BSPCSYN BSPCSYN nyelvelmélet és nyelvhasználat BSZKMAG->BSPCSYN BSPCROA BSPCROA magyar irodalom BSZKMAG->BSPCROA BSPCZVG BSPCZVG magyar nyelvészet BSZKMAG->BSPCZVG BSPCYSE BSPCYSE régi és klasszikus magyar irodalom BSZKMAG->BSPCYSE BSPCAIE BSPCAIE modern magyar irodalom BSZKMAG->BSPCAIE BSPCYUA BSPCYUA német nyelv, kultúra és gazdaság BSZKMAG->BSPCYUA BSPCICM BSPCICM bölcsészet- és társadalomtudományi szakkollégiumi BSZKMAG->BSPCICM BSPCVLD BSPCVLD világirodalom BSZKMAG->BSPCVLD BSPCMTG BSPCMTG magyar mint idegen nyelv és hungarológia BSZKMAG->BSPCMTG BSPCOOZ BSPCOOZ ókor-középkor BSZKMAG->BSPCOOZ 4094 BMABESZ magyar alapszakos bölcsész BSZKMAG->4094 START 195 BMABNIA magyar alapszakos bölcsész (nyelvtechnológia) BSPCNYT->195 BSZKMAG 184 BMABDIA magyar alapszakos bölcsész (drámapedagógia) BSPCDRA->184 BSZKMAG 197 BMABUEL magyar alapszakos bölcsész (ügyvitel) BSPCUGY->197 BSZKMAG 188 BMABFOR magyar alapszakos bölcsész (finnugor) BSPCFUG->188 BSZKMAG 190 BMABINY magyar alapszakos bölcsész (irodalomtudomány) BSPCIRO->190 BSZKMAG 191 BMABMNY magyar alapszakos bölcsész (művelődéstudomány) BSPCMTU->191 BSZKMAG 194 BMABNOR magyar alapszakos bölcsész (nyelvmentor) BSPCNYO->194 BSZKMAG 196 BMABSET magyar alapszakos bölcsész (színháztörténet) BSPCSTO->196 BSZKMAG 186 BMABEZT magyar alapszakos bölcsész (észt) BSPCEST->186 BSZKMAG 187 BMABFNN magyar alapszakos bölcsész (finn) BSPCFIN->187 BSZKMAG 189 BMABFKA magyar alapszakos bölcsész (folklorisztika) BSPCFOL->189 BSZKMAG 192 BMABNIN magyar alapszakos bölcsész (neolatin) BSPCNEO->192 BSZKMAG 193 BMABNKA magyar alapszakos bölcsész (nyelv és kultúra) BSPCNYK->193 BSZKMAG 185 BMABETO magyar alapszakos bölcsész (eszperantó) BSPCESP->185 BSZKMAG 2551 BMABIYI magyar alapszakos bölcsész (irodalomtudományi) BSPCIRT->2551 BSZKMAG 2549 BMABAAN magyar alapszakos bölcsész (általános és alkalmazott nyelvészet) BSPCAAN->2549 BSZKMAG 2550 BMABAMK magyar alapszakos bölcsész (a magyar kultúra bel- és külföldön) BSPCMKB->2550 BSZKMAG 2552 BMABKAS magyar alapszakos bölcsész (kulturális asszisztens) BSPCKAI->2552 BSZKMAG 2553 BMAALAB magyar alapszakos bölcsész (magyar nyelv és irodalom) BSPCMNY->2553 BSZKMAG 2554 BMAALBO magyar alapszakos bölcsész (magyar nyelvtudományi) BSPCMNI->2554 BSZKMAG 2555 BMABSAS magyar alapszakos bölcsész (szerkesztőségi asszisztens) BSPCSRE->2555 BSZKMAG 2559 BMABMMI magyar alapszakos bölcsész (magyar mint idegen nyelv) BSPCMAD->2559 BSZKMAG 2562 BMABAIY magyar alapszakos bölcsész (alkalmazott irodalomtudomány) BSPCALI->2562 BSZKMAG 2563 BMABNOK magyar alapszakos bölcsész (nyelvváltozatok) BSPCYVK->2563 BSZKMAG 2943 BMABSSK magyar alapszakos bölcsész (színházi stúdiumok) BSPCSTU->2943 BSZKMAG 4145 BMABKIA magyar alapszakos bölcsész (kreatív írás - alkalmazott irodalom) BSPCKRA->4145 BSZKMAG
Képzési elemek:
kódnévhatályosság kezdetehatályosság végetípusminimum kreditmaximum kredit
BEGYPPSpedagógia és pszichológia modul2005-12-30egyéb vagy technikai képzési elem1010
BMIN0MNbármilyen minor2005-12-30minor5050
BSPCAANáltalános és alkalmazott nyelvészet2005-12-30specializáció5050
BSPCAIEmodern magyar irodalom2017-04-19specializáció2525
BSPCALIalkalmazott irodalomtudomány2005-12-30specializáció5050
BSPCARMirodai kommunikáció2016-10-05specializáció550
BSPCDRAdrámapedagógia2005-12-30specializáció5050
BSPCEBRbalti-finn nyelvek és kultúrák2016-12-21specializáció5050
BSPCESPeszperantó2005-12-30specializáció5050
BSPCESTészt2005-12-30specializáció5050
BSPCFINfinn2005-12-30specializáció5050
BSPCFOLfolklorisztika2005-12-30specializáció5050
BSPCFUGfinnugor2005-12-30specializáció5050
BSPCGAOhungarológia2016-09-30specializáció4060
BSPCICMbölcsészet- és társadalomtudományi szakkollégiumi2018-03-13specializáció5050
BSPCIROirodalomtudomány2005-12-30specializáció5050
BSPCIRTirodalomtudományi2005-12-30specializáció5050
BSPCKAIkulturális asszisztens2005-12-30specializáció5050
BSPCKMEkulturális projektmenedzsment2006-08-01specializáció5050
BSPCKRAkreatív írás - alkalmazott irodalom2013-08-01specializáció5050
BSPCMADmagyar mint idegen nyelv2005-12-30specializáció5050
BSPCMKBa magyar kultúra bel- és külföldön2005-12-30specializáció5050
BSPCMNImagyar nyelvtudományi2005-12-30specializáció5050
BSPCMNYmagyar nyelv és irodalom2005-12-30specializáció5050
BSPCMRPMediterrán Európa (neolatin kultúrák)2006-08-01specializáció5050
BSPCMTGmagyar mint idegen nyelv és hungarológia2021-08-01specializáció
BSPCMTUművelődéstudomány2005-12-30specializáció5050
BSPCNEOneolatin2005-12-30specializáció5050
BSPCNURnémet nyelvű gazdasági és idegenforgalmi ismeretek2006-08-01specializáció5050
BSPCNUTnémet nyelvű IT-ismeretek2006-08-01specializáció5050
BSPCNYKnyelv és kultúra2005-12-30specializáció5050
BSPCNYOnyelvmentor2005-12-30specializáció5050
BSPCNYTnyelvtechnológia2005-12-30specializáció5050
BSPCOOZókor-középkor2021-08-01specializáció
BSPCROAmagyar irodalom2017-04-19specializáció5050
BSPCTRSkreatív írás2016-12-21specializáció5050
BSPCUGYügyvitel2005-12-30specializáció5050
BSPCUOSüzleti angol és fordítástechnika2006-08-01specializáció5050
BSPCVLDvilágirodalom2020-07-08specializáció
BSPCYSErégi és klasszikus magyar irodalom2017-04-19specializáció2525
BSPCYUAnémet nyelv, kultúra és gazdaság2017-11-13specializáció5050
BSPCYVKnyelvváltozatok2005-12-30specializáció5050
BSPCZVGmagyar nyelvészet2017-04-19specializáció2525
BSPCSREszerkesztőségi asszisztens2005-12-30specializáció5050
BSPCSRNkiadványszerkesztő2016-10-05specializáció550
BSPCSTOszínháztörténet2005-12-30specializáció5050
BSPCSTUszínházi stúdiumok2012-12-15specializáció5050
BSPCSYNnyelvelmélet és nyelvhasználat2017-04-19specializáció5050
BSZKMAGmagyar2005-12-30szak180180

Végzettségek:
IDnévhatályosság kezdetehatályosság végekötésszint
4094magyar alapszakos bölcsész1993-09-01szakképzettség
2562magyar alapszakos bölcsész (alkalmazott irodalomtudomány)1900-01-01szakképzettség
2549magyar alapszakos bölcsész (általános és alkalmazott nyelvészet)1900-01-01szakképzettség
2550magyar alapszakos bölcsész (a magyar kultúra bel- és külföldön)1900-01-01szakképzettség
184magyar alapszakos bölcsész (drámapedagógia)1900-01-01szakképzettség
185magyar alapszakos bölcsész (eszperantó)1900-01-01szakképzettség
186magyar alapszakos bölcsész (észt)1900-01-01szakképzettség
187magyar alapszakos bölcsész (finn)1900-01-01szakképzettség
188magyar alapszakos bölcsész (finnugor)1900-01-01szakképzettség
189magyar alapszakos bölcsész (folklorisztika)1900-01-01szakképzettség
190magyar alapszakos bölcsész (irodalomtudomány)1900-01-01szakképzettség
2551magyar alapszakos bölcsész (irodalomtudományi)1900-01-01szakképzettség
4145magyar alapszakos bölcsész (kreatív írás - alkalmazott irodalom)2013-08-01szakképzettség
2552magyar alapszakos bölcsész (kulturális asszisztens)1900-01-01szakképzettség
2559magyar alapszakos bölcsész (magyar mint idegen nyelv)1900-01-01szakképzettség
2553magyar alapszakos bölcsész (magyar nyelv és irodalom)1900-01-01szakképzettség
2554magyar alapszakos bölcsész (magyar nyelvtudományi)1900-01-01szakképzettség
191magyar alapszakos bölcsész (művelődéstudomány)1900-01-01szakképzettség
192magyar alapszakos bölcsész (neolatin)1900-01-01szakképzettség
193magyar alapszakos bölcsész (nyelv és kultúra)1900-01-01szakképzettség
194magyar alapszakos bölcsész (nyelvmentor)1900-01-01szakképzettség
195magyar alapszakos bölcsész (nyelvtechnológia)1900-01-01szakképzettség
2563magyar alapszakos bölcsész (nyelvváltozatok)1900-01-01szakképzettség
2555magyar alapszakos bölcsész (szerkesztőségi asszisztens)1900-01-01szakképzettség
2943magyar alapszakos bölcsész (színházi stúdiumok)2012-12-15szakképzettség
196magyar alapszakos bölcsész (színháztörténet)1900-01-01szakképzettség
197magyar alapszakos bölcsész (ügyvitel)1900-01-01szakképzettség

A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban:
Nyilv. szak IDInt. kódInt. névMunkarendTelephelyNyelv
213BDFBerzsenyi Dániel FőiskolanappaliSzombathelymagyar
37332BDFBerzsenyi Dániel FőiskolalevelezőSzombathelymagyar
213Berzsenyi Dániel Tanárképző FőiskolanappaliSzombathelymagyar
37332Berzsenyi Dániel Tanárképző FőiskolalevelezőSzombathelymagyar
1508DEDebreceni EgyetemnappaliDebrecenmagyar
25334DEDebreceni EgyetemlevelezőDebrecenmagyar
2271ELTEEötvös Loránd TudományegyetemnappaliBudapestmagyar
25411ELTEEötvös Loránd TudományegyetemlevelezőBudapestmagyar
34598ELTEEötvös Loránd TudományegyetemnappaliSzombathelymagyar
34702ELTEEötvös Loránd TudományegyetemlevelezőSzombathelymagyar
35291ELTEEötvös Loránd TudományegyetemnappaliBudapestangol
32902EKEEszterházy Károly EgyetemnappaliEgermagyar
32903EKEEszterházy Károly EgyetemlevelezőEgermagyar
2816EKFEszterházy Károly FőiskolanappaliEgermagyar
22684EKFEszterházy Károly FőiskolalevelezőEgermagyar
32902EKKEEszterházy Károly Katolikus EgyetemnappaliEgermagyar
32903EKKEEszterházy Károly Katolikus EgyetemlevelezőEgermagyar
2816Eszterházy Károly Tanárképző FőiskolanappaliEgermagyar
22684Eszterházy Károly Tanárképző FőiskolalevelezőEgermagyar
3063KEKaposvári EgyetemnappaliKaposvármagyar
25437KEKaposvári EgyetemlevelezőKaposvármagyar
3197KREKároli Gáspár Református EgyetemnappaliBudapestmagyar
34334KREKároli Gáspár Református EgyetemlevelezőBudapestmagyar
4113MEMiskolci EgyetemnappaliMiskolcmagyar
22872MEMiskolci EgyetemlevelezőMiskolcmagyar
4542NYENyíregyházi EgyetemnappaliNyíregyházamagyar
22963NYENyíregyházi EgyetemlevelezőNyíregyházamagyar
4542NYFNyíregyházi FőiskolanappaliNyíregyházamagyar
22963NYFNyíregyházi FőiskolalevelezőNyíregyházamagyar
10210NYMENyugat-magyarországi EgyetemnappaliSzombathelymagyar
23895NYMENyugat-magyarországi EgyetemlevelezőSzombathelymagyar
7947PEPannon EgyetemnappaliVeszprémmagyar
23598PEPannon EgyetemlevelezőVeszprémmagyar
4913PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemnappaliPiliscsabamagyar
25599PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemlevelezőPiliscsabamagyar
28636PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemnappaliBudapestmagyar
29740PPKEPázmány Péter Katolikus EgyetemlevelezőBudapestmagyar
5241PTEPécsi TudományegyetemnappaliPécsmagyar
23070PTEPécsi TudományegyetemlevelezőPécsmagyar
30123PTEPécsi TudományegyetemnappaliSzekszárdmagyar
36307PTEPécsi TudományegyetemnappaliPécsangol
10210SOESoproni EgyetemnappaliSzombathelymagyar
23895SOESoproni EgyetemlevelezőSzombathelymagyar
6127SZTESzegedi TudományegyetemnappaliSzegedmagyar
23308SZTESzegedi TudományegyetemlevelezőSzegedmagyar
39821SZTESzegedi TudományegyetemnappaliSzegedangol
7947Veszprémi EgyetemnappaliVeszprémmagyar
23598Veszprémi EgyetemlevelezőVeszprémmagyar

Meghirdethető képzések:
meghird. képzés IDhatályosság kezdetehatályosság végenévszintössz. idő (félév)bejelentendő képzési elemek
602005-12-30magyaralapképzés (BA/BSc/BProf)6BSZKMAG
Az adatbázis 2022-09-25 hajnalban frissült. Készült az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009 "Az Oktatási Hivatal közigazgatási szolgáltatásainak elektronizálása" projekt keretében. © 2012.